Lands-/region- och språkval

TruAccelerate Serie 7000

Kraftfull solid state-effektförstärkare för robusta och automatiserade systemlösningar

Tillförlitlig och kraftfull förstärkare för robusta och automatiserade systemlösningar

Vår mikrovågsförstärkare TruAccelerate 7000 är baserad på solid state-teknik och innehåller en integrerad kalibrerings- och övervakningsmjukvara. Den tillgängliga höga redundansen och modulariteten möjliggör en mycket tillförlitlig drift, lång livslängd och snabb reparation. Dessutom har du nytta av RF-förstärkarens utmärkta robusthet och höga verkningsgrad. Förstärkarna används i partikelacceleratorer bland annat för grundforskning (kärnfysik, nanoteknik), extremt noggrann och högupplöst materialanalys på atomnivå samt inom medicinsk terapi (strålterapi). TruAccelerate 7000 är uppbyggd av flera förstärkarenheter och innehåller TruAccelerate 3000-enheterna, en kontrollenhet (styrdator) samt en strömförsörjningsenhet.

Kundspecifik systemlösning

Utnyttja fördelarna med höga effektklasser baserade på TRUMPF-systemarkitekturen och anpassade efter dina behov. De testas ingående hos oss och på plats hos dig.

Smarta mjukvarulösningar

Våra Smart Monitoring-lösningar möjliggör övervakning av systemet avseende viktiga parametrar som effekt eller temperatur.

Kontroll av centrala förstärkarparametrar

Ställ in dina specifika tröskelvärden, som i kombination med en säkerhetsspärr verkställer avstängningen.

Fullständigt skydd mot reflexer

Den robusta förstärkaren kan kontinuerligt fånga upp en hundraprocentig, reflekterad effekt – kortvarigt till och med upp till fyrdubbla effekten vid en Surge Pulse från Cavity.

Självkalibrerande förstärkarenheter

Utnyttja fördelarna med ett snabbt och säkert byte av förstärkarenheterna på plats – utan avancerade kalibreringar.

Kontrollerad redundans

Beroende på krav kan våra förstärkare kompensera för flera transistorenheters funktionsbortfall, utan att den önskade böreffekten därvid försämras.

Mikrovågor i kaviteter för partikelacceleratorer

Solid state-effektförstärkare används för att generera höga elektromagnetiska fält i partiklars kaviteter och accelerera de laddade partiklarna. TruAccelerate 7000 finner användning inom grundforskningen, i synnerhet på områdena material och kärnfysik. De används i kollisionsexperiment för att skapa ny materia och för generering av unika fotoner, för att möjliggöra briljanta, atomära upplösningar.

Medicinsk terapi (Particle Therapy)

Våra mikrovågsförstärkare fungerar som medicinska acceleratorer för strålbehandling av tumörer med tungjoner.

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Perfekt lämpad för beläggning av stora ytor
Strömförsörjning för din plasmaprocess.

Plasmageneratorer från TRUMPF Hüttinger har ett brett effekt- och frekvensspektrum. Här får du information om våra produkter.

Tjänster_elektronik_utbildning
Anpassad kundutbildning är vår styrka

Erfarna servicetekniker förmedlar grundläggande kunskaper vars innehåll är anpassat efter deltagarnas behov.

TRUMPF Hüttinger Worldwide
Din kontakt hos TRUMPF Hüttinger

Är du intresserad av en produkt eller behöver rådgivning? Här hittar du dina kontaktpersoner över hela världen.

Services
Service avtal Ta reda på mer Utbildning Ta reda på mer Orginaldelar Ta reda på mer
Nedladdning
Service och kontakt