Lands-/region- och språkval

Med Oseon tillverkar du i ett flöde

För plåtvärlden förenar Oseon tillverkningsstyrningen med fördelarna hos ett logistiksystem – en unik lösning. Skapa ett perfekt flöde med den öppna mjukvaran även du.

Oseon: så mycket som möjligt, så enkelt som möjligt

Som plåttillverkare står du varje dag inför komplexa och mångsidiga krav. Hur styr du din tillverkning effektivt och maximalt flexibelt? Koppla upp tillverkningsprocesser, maskiner och medarbetare med Oseon. Tack vare enkel integrering kopplar Oseon upp fler MES-, WMS- eller CAM-system och stöder ditt team längs hela processkedjan för plåt: Alla får den information som behövs vid varje specifikt tillfälle. Välj det Oseon-paket som ditt företag möter de aktuella kraven på bästa möjliga sätt med Go, Grow eller Flow – och anpassa det när som helst när så behövs.

En mjukvara för modern plåttillverkning

Vanlig mjukvara är för det mesta funktionellt uppbyggd, i områden som "Tillverkning" och "Logistik". Detta innebär arbetsamt byte av moduler för användarna. Oseon däremot förbinder. Mjukvaran riktar in sig efter olika användares behov och stöder dem målinriktat – tack vare mobila enheter överallt. Enligt mottot "Work flows" stänger Oseon medieavbrott och styr hela arbetsflödet om så önskas.

Transparens

Genomgående och transparent avbildning av produktions- och logistikprocesserna

Kostnadseffektivitet

Lönsam produktion även av mindre mängder upp till partistorlek 1

Deluppföljning

Följ upp delarna i realtid under hela jobb- och materialflödet

Tillgänglighet

Maximal tillgänglighet till maskiner och varor med minimala stilleståndstider

Stöd

Avlastar medarbetarna från rutinuppgifter och förenklar arbetet med den information som är relevant för jobbprofilen

Tempo

Möjliggör kortare produktions- och leveranstider samt en snabbare reaktion på kundernas önskemål

Databas

Oseon fungerar som en central databas för tillverkningen och förenar jobb, logistik och analys

Stötta medarbetarna optimalt

Oavsett om du är arbetare eller tillhör ledningen: Oseon stöttar de olika rollerna i företaget och avbildar deras arbetsvardag. På detta sätt ser alla exakt det som de behöver – och ledningen har en överblick över helheten. Ytterligare en fördel: Tack vare styrda arbetssteg finner sig även nybörjare till rätta snabbt och arbetar motiverat och produktivt.

 

Oseon tillverkningsmjukvara: gör det enkelt att tillverka flytande

TRUMPF Oseon Keyvisual

Delspektrum eller teknologier: Ofta är inget så konstant som förändring. Hur förblir du flexibel och håller din tillverkning flödande? Oseon kombinerar din tillverkningsstyrning för processkedjan för plåt med fördelarna hos ett logistiksystem. Befintliga VMW- och MES-system kopplas upp utan problem. Med  paketen Go, Grow och Flow  går det att komplettera din tillverkning valfritt.

Ta reda på mer