You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Ochrana údajov | TRUMPF

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Firma TRUMPF GmbH + Co. KG a jej prepojené podniky, ďalej len skupina TRUMPF, sa tešia z vášho záujmu o našu firmu a o naše produkty a služby. Ochrana vašich osobných údajov pri ich spracovaní počas celého obchodného procesu, je pre nás veľmi dôležitá.

TRUMPF GmbH + Co. KG je prevádzkovateľom všetkých medzinárodných internetových stránok skupiny TRUMPF a pridružených internetových aplikácií. Toto vyhlásenie o ochrane údajov platí pre všetky internetové stránky skupiny TRUMPF, ako aj ďalšie spracovania osobných údajov v rámci skupiny TRUMPF. Netýka sa to stránok, na ktoré odkazujú naše externé linky.

Nižšie objasníme, ktoré informácie zaznamenáme na našej internetovej stránke počas Vašej návštevy a ako budú použité. Ďalej nájdete všeobecné informácie týkajúce sa zaobchádzania s osobnými údajmi, napr. v rámci pracovného procesu, merania, výstav, ako aj v rámci registrácie na našich portáloch B2B alebo pri zmene marketingových opatrení.

Splnomocnenec pre ochranu osobných údajov

Náš splnomocnenec pre ochranu osobných údajov aj so svojim tímom je Vám k dispozícii ohľadne všetkých žiadostí týkajúcich sa ochrany údajov.

Prosím, obráťte sa na nás s Vašimi žiadosťami na nasledujúcej e-mailovej adrese: privacy@trumpf.com alebo na Vašu miestnu kontaktnú osobu

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu. Medzi to patria aj informácie ako napr. Vaše skutočné meno, adresa, telefónne číslo a dátum narodenia. Informácie, ktoré nevedú k Vašej skutočnej identite - ako napr. obľúbené internetové stránky alebo počet používateľov na stránke – nie sú osobnými údajmi.

Vaše práva

Podľa právnych predpisov máte právo vyžadovať od nás oznámenie, opravu, vymazanie alebo obmedzenie osobných údajov. Na požiadanie Vám dáme k dispozícii Vaše údaje v štruktúrovanej, bežnej a strojom čitateľnej forme. Ak používame Vaše údaje kvôli Vášmu povoleniu (napríklad pri prihlásení sa na naše e-mailové noviny), môžete toto povolenie kedykoľvek odvolať. Po odvolaní už nebudeme používať Vaše údaje na tieto účely. Ak máte oprávnený záujem o spracovanie Vašich osobných údajov, môžete sa taktiež s odvolaním obrátiť na nás. V tom prípade nebudeme ďalej spracovávať Vaše údaje, iba ak ide o závažné legitímne a prevažné dôvody na záujem o odvolanie ďalšieho ukladania alebo spracovania slúžiaceho na vymáhanie právnych nárokov Ak spracovávame osobné údaje pre priamu reklamu, môžete bez udania dôvodu kedykoľvek podať žiadosť o zrušenie spracovania. V tomto prípade ne budeme viac používať tieto údaje pre priamu reklamu. Samozrejme môžete kedykoľvek kontaktovať príslušné kontrolné úrady.

Doplňujúce informácie podľa čl. 13 DSGVO nájdete v nasledujúcom.

Vymazanie údajov

Ak už Vaše údaje nebudú viac potrebné na uvedené účely, vrátane vyúčtovania, budú vymazané. Prosím, myslite na to, že pri každom vymazaní údajov budú najskôr len zablokované a neskôr s oneskorením definitívne vymazané, aby sa tak zabránilo zmazaniu nedopatrením alebo eventuálne úmyselnému poškodeniu. Z technických dôvodov budú údaje v danom prípade duplikované v záložných dátach a odrazoch služieb Takéto kópie budú v danom prípade taktiež zmazané s technicky vyhradeným časovým omeškaním.

Používanie a postúpenie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré ste nám dali k dispozícii, použijeme výhradne len na daný účel, ako napríklad na technickú administráciu internetovej stránky a na naplnenie Vašich prianí a požiadaviek, teda spravidla kvôli priebehu Vami uzavretej dohody alebo na odpovede na Vaše otázky. Pri registrácii na našom portáli B2B sa budú používať údaje na vykonanie prihlásenia v rámci zákona výhradne na reklamné účely. Toto využitie na reklamné účely môžete kedykoľvek zrušiť krátkou správou na nasledujúcu adresu: DE.Kundenmarketing@de.trumpf.com.

Nedôjde k postúpeniu, predaju alebo inému sprostredkovaniu Vašich osobných údajov iným osobám okrem skupiny TRUMPF, iba ak je to potrebné pre účely plnenia zmluvy alebo pre uskutočnenie služby v rámci spracovania zmluvy alebo ak ste s tým výslovne súhlasili.

Zber a spracovanie osobných údajov

Pri používaní našej internetovej stránky budú zbierané údaje v súboroch o vyhľadávačoch a formulároch. Pri návšteve našej internetovej stránky uschováva náš internetový server štandardne pre účely zabezpečenia systému trvalo údaje o spojení dopytujúceho počítača, internetových stránok, ktoré u nás navštevujete, dátum a trvanie návštevy, dáta potrebné k rozlíšeniu používaného internetového prehliadača a typu operačného systému, ako aj internetové stránky, z ktorých ste nás navštívili. Nebudú uschované z toho vyplývajúce osobné údaje ako Vaše meno, Vaša adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, stane sa tak iba v prípade, že tieto údaje dobrovoľne zadáte, napríklad pri registrácii, dopyte, požiadavke na ceny, pri realizácii zákazky alebo pri informačnej otázke. Tieto uložené údaje budú použité kvôli zneužitiu sledovania na internetovom serveri a následne v ymazané. V rámci reklamných účelov bude použitý čas každého posledného prihlásenia, pokiaľ je to zákonom prípustné.

Informácie o používaní súborov cookie

Rozsah spracovania osobných údajov

Na rôznych stránkach integrujeme a používame súbory cookie, aby sme umožnili používanie niektorých funkcií našej internetovej stránky a integrovali externé internetové služby. Takzvané súbory "cookie" sú malé textové súbory, ktoré môže Váš prehliadač ukladať na Vašom prístupovom zariadení. Tieto textové súbory obsahujú charakteristický reťazec znakov, ktorý prehliadač jednoznačne identifikuje, keď sa vrátite späť na našu internetovú stránku. Proces ukladania súboru cookie sa označuje aj ako "nastavenie súboru cookie". Súbory cookie pritom môžu byť nastavené tak samotnou internetovou stránkou ako aj externými internetovými službami.

Právna podstata spracovania osobných údajov

Čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR (oprávnený záujem) resp. čl. 6 ods. 1 písm. a resp. čl. 9 ods. 1 písm. a resp. čl. 49 ods. 1 písm. a GDPR (súhlas).

Ktorá právna podstata je relevantná je uvedené v tabuľke súborov cookie uvedenej nižšie v tomto bode.

Vo všeobecnosti platí, že v prípade súborov cookie, ktoré sú zhromažďované z dôvodu oprávneného záujmu, spočíva náš oprávnený záujem v tom, zaručiť funkčnosť našej internetovej stránky a služieb, ktoré poskytuje (technicky potrebné súbory cookie). Okrem toho môžu súbory cookie spríjemniť ovládanie a umožniť individuálnejšie adresovanie. Oprávnený záujem vzniká takisto pri súboroch cookie ktoré slúžia na bezpečnosť internetovej stránky a tým aj Vašich osobných údajov. Pri vyššie uvedených súboroch cookie sme zvážili medzi Vašimi záujmami a našimi záujmami.

Pomocou technológie súborov cookie môžeme analyzovať a sledovať jednotlivých návštevníkov internetovej stránky len vtedy, keď návštevník internetovej stránky súhlasil s používaním súborov cookie. Zobrazovanie individuálnej reklamy je možné len na základe povolenia.

Účel spracovania údajov

Naša internetová stránka, príp. externé internetové služby používajú súbory cookie, aby zabezpečili plnú funkčnosť našej internetovej stránky, zjednodušili používanie alebo sledovali uvedený účel, s Vaším povolením. Technológia súborov cookie nám umožňuje rozpoznať jednotlivých návštevníkov na základe pseudonymov, napr. individuálnych alebo náhodných ident. čísel, tým pádom Vám môžeme ponúknuť individuálnejšie služby. Detailnejší rozpis nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Trvanie ukladania údajov

Ďalej uvedené súbory cookie budú uložené vo Vašom prehliadači až pokým ich nevymažete, alebo kým nevyprší doba ich uloženia. V prípade dočasných súborov cookie budú tieto súbory cookie vymazané, hneď po ukončení ich používania. Detailnejší rozpis nájdete v nasledujúcich tabuľkách:

Popis súborov cookie

Trumpf.com a MyTrumpf.com

Názov súboru cookieServerÚčelPrávny základDoba uloženiaTyp
_gawww.trumpf.comTento súbor cookie priraďuje používateľovi identifikačné číslo, vďaka ktorému môže webtracker zhrnúť činnosti používateľa pod týmto číslom.Súhlas2 rokyTracking
PHPSESSIDwww.trumpf.comPHP Session CookieOprávnený záujemReláciaRelácia
language_isowww.trumpf.comPredvolený jazyk používateľaSúhlas6 mesiacovKonfigurácia
TrumpfCo okiesAcceptedwww.trumpf.comUkladá preferencie súborov cookie užívateľaOprávnený záujem6 mesiacovKonfigurácia
backlink_referrerwww.trumpf.comPoužívané na to, aby sme mohli používateľovi ponúknuť kvalifikovaný spätný link na predošlú navštívenú stránku. (vrát. názvu predošlej stránky v ukážke)SúhlasReláciaKonfigurácia
fe_typo_userwww.trumpf.comAuthentication Cookie pre TYPO3 Frontend-Login (Application Session Cookie)Oprávnený záujemReláciaAutentifikácia
Customer Identity Management pre Single-Sign-On

Názov súboru cookieServerÚčelPrávny základDoba uloženiaTyp
JSESSIONIDidentity.trumpf.comJava-Session CookieOprávnený záujemReláciaRelácia
NSC_WT-MCjefoujuz.usvnqg.dpn_OBUidentity.trumpf.comTento súbor cookie sa používa na to, aby ste sa vždy dostali na správny server napriek Load Balancer.Oprávnený záujem2 minútyTechnicky potrebné
dlhéidentity.trumpf.comPredvolený jazyk používateľaSúhlas3 dniKonfigurácia
commonAuthIdidentity.trumpf. comSúbor cookie potrebný na identifikáciu SSO Session, pozri docs.wso2.com/display/IS550/Authentication+Session+PersistenceOprávnený záujemReláciaAutentifikácia
opbsidentity.trumpf.comDočasný súbor cookie OpenID Provider (OP Browser state cookie). Potrebné sú Single-Sign-On Session-Handling na báze OpenID Connect , pozri medium.com/@piraveenaparalogarajah/openid-connect-sessionmanagement-dc6a65040ccOprávnený záujemReláciaAutentifikácia
E-Shop pre spotrebné diely a originálne diely

Názov súboru cookieServerÚčelPrávny základDoba uloženiaTyp
RedirectURLwww.shop.trumpf.comDôležité pre prihlásenie, zahŕňa URL pre návrat na prihlásenieSúhlasReláciaAutentifikácia
SecureSessionID-*www.shop.trumpf.comZaisťuje reláciu obchoduOprávnený záujemReláciaBezpečnosť
activeAccountPanelswww.shop.trumpf.comZahŕňa logiku špecifickú pre B2B, pre stránky Môj účet.Oprávnený záujemReláciaRelácia
pgid-TRUMPF-TNLSitewww.shop.trumpf.comTento súbor cookie ukladá to, ktoré stránky navštevujete. Je to potrebné pre riadnu navigáciu v internetovom obchode.Oprávnený záujemReláciaRelácia
sidwww.shop.trumpf.comPomocou tohto súboru cookie ukladéme, ktoré produkty ste pridali do Vášho košíka a či ste stále prihlásení, keď sa pohybujete na iných stránkach v rámci internetového obchodu.Oprávnený záujemReláciaRelácia
Katalóg Docware Online

Názov súboru cookieServerÚčelPrávny základDoba uloženiaTyp
JSESSIONIDexploded-drawings.trumpf.comJava-Session CookieOprávnený záujemReláciaRelácia
Docware_default_userIdexploded-drawings.trumpf.com Súhlas81 rokovKonfigurácia
E-Shop pre vysekávacie nástroje a E-Shop pre originálne diely

Názov súboru cookieServerÚčelPrávny základDoba uloženiaTyp
JSESSIONID.mytrumpf.comJava-Session CookieOprávnený záujemReláciaRelácia
saplb_*.mytrumpf.comAutentifikačný súbor cookie pre SAP e-shopOprávnený záujemReláciaRelácia
_pk_id.*ecommerce.mytrumpf.comTento súbor cookie slúži na rozpoznanie návštevníkov (napr. keď má návštevník aktívne otvorenú stránku) a na výpočet jednoznačných návštevníkov.Súhlas2 rokyTracking
_pk_ses.*ecommerce.mytrumpf.comTento súbor cookie slúži na výpočet počtu návštev tým, že každému novému návštevníkovi priradí identifikačné číslo a návštevníkovi pridelí jednoznačnosť.Súhlas2 rokyTracking
JSESSIONIDecommerce.mytrumpf.comJava-Session CookieOprávnený záujemReláciaRelácia
E-shop pre ohraňovacie nástroje

Názov súboru cookieServerÚčelPrávny základDoba uloženiaTyp
PHPSESSIDwww.mytrumpf.comPHP Session CookieOprávnený záujemReláciaRelácia
_pk_id.*www.mytrumpf.comTento súbor cookie slúži na rozpoznanie návštevníkov (napr. keď má návštevník aktívne otvorenú stránku) a na výpočet jednoznačných návštevníkov.Súhlas2 rokyTracking
_pk_ses.*www.mytrumpf.comTento súbor cookie slúži na výpočet počtu návštev tým, že každému novému návštevníkovi priradí identifikačné číslo a návštevníkovi pridelí jednoznačnosť.Súhlas30 minútyTracking
_pk_ref.*www.mytrumpf.comPiwik Tracking-CookieSúhlas6 mesiacovTracking
Kalendár školení

Názov súboru cookieServerÚčelPrávny základDoba uloženiaTyp
SKSIDwww.mytrumpf.comDočasné súbory cookie pre aplikácie kalendára školení. Nastavuje priradenia nákupného košíka.Oprávnený záujem1 deňRelácia
_pk_id.*www.mytrumpf.comTento súbor cookie slúži na rozpoznanie návštevníkov (napr. keď má návštevník aktívne otvorenú stránku) a na výpočet jednoznačných návštevníkov.S úhlas2 rokyTracking
_pk_ses.*www.mytrumpf.comTento súbor cookie slúži na výpočet počtu návštev tým, že každému novému návštevníkovi priradí identifikačné číslo a návštevníkovi pridelí jednoznačnosť.Súhlas30 minútyTracking
beta.trumpf.com / easyprogramming.cloud

Názov súboru cookieServerÚčelPrávny základDoba uloženiaTyp
_gabeta.trumpf.comTento súbor cookie priraďuje používateľovi identifikačné číslo, vďaka ktorému môže webtracker zhrnúť činnosti používateľa pod týmto číslom.Súhlas2 rokyTracking
_gidbeta.trumpf.comTento súbor cookie priraďuje používateľovi identifikačné číslo, vďaka ktorému môže webtracker zhrnúť činnosti používateľa po d týmto číslom.Súhlas1 deňTracking
_gatbeta.trumpf.comTento súbor cookie slúži na obmedzenie množstva požiadaviek sledovania internetu.Súhlas1 minútaKonfigurácia
TrumpfCookiesAcceptedbeta.trumpf.comUkladá preferencie súborov cookie užívateľaOprávnený záujem6 mesiacovKonfigurácia

Možnosť nesúhlasu, odvolania povolenia a vymazanie

Môžete si Váš prehliadač nastaviť podľa Vašich želaní tak, aby bolo zakázané ukladanie súborov cookie. Môžete sa tak rozhodnúť, v ktorých prípadoch sa rozhodnete súhlasiť so súbormi cookie, alebo ich všeobecne akceptujete alebo odmietnete. Súbory cookie môžu byť použité na rôzne účely, napr. na zistenie, či je Vaše prístupové zariadenie prepojené s našou internetovou stránkou (permanentné súbory cookie) alebo na uloženie naposledy zobrazených ponúk (dočasné súbory cookie). Ak ste nám udelili výslovné povolenie na spracovanie Vašich osobných údajov, môžete toto povolenie kedykoľvek odvolať. Upozorňujeme Vás, že tým nie je dotknutá zákonnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu až do odvolania.

Kedykoľvek môžete odvolať Vaše nastavenia súborov cookie: Nastavenia súkromia

Online mítingy cez Microsoft Teams

Využívame Microsoft Teams na telefonické a/alebo video konferencie, internetové semináre a virtuálne sprevádzanie (ďalej len „online mítingy“). Microsoft Teams je súčasťou Microsoft 365 spoločnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond 98052-6399, USA.

Spracovanie Vašich údajov sa preto vykonáva v tretej krajine, ktorá nie je Európskou komisiou zaradená ako bezpečná tretia krajina. Aby bolo napriek tomu možné garantovať primeranú úroveň ochrany údajov, uzatvorili sme so spoločnosťou Microsoft Zmluvu o ochrane údajov, ktorá obsahuje štandardné klauzuly o ochrane údajov v EÚ.

Pokiaľ ste boli pozvaní spoločnosťou TRUMPF na online míting, môže dôjsť k spracovaniu nasledujúcich údajov: údaje o účastníkovi (meno, priezvisko, e-mailová adresa, profilová fotografia, video záznam), údaje online mítingu (téma, popis) ako aj ďalšie údaje, ktoré zadáte do online mítingu prostredníctvom funkcie chatového spojenia cez Microsoft Teams. Pokiaľ to je potrebné, môžu byť spoločnosťou TRUMPF zaznamenané protokoly chatu. V takom prípade sú protokolu uložené dovtedy, pokým nepominie účel zhotovenia protokolu.

Rozsah spracovania údajov spoločnosťou TRUMPF je závislý od toho, ktoré informácie poskytnete.

Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov zhromaždených v rámci online mítingu je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR

Záznam online mítingov sa spravidla nevykonáva. Ak by sa vo výnimočných prípadoch vykonával záznam, budú všetci účastníci pred a na začiatku záznamu požiadaní o ich súhlas. Záznam sa vykoná len v takomto prípade. Ak by spoločnosť TRUMPF vykonala s Vašim súhlasom záznam online mítingu, záznamy sa vymažú hneď, keď pominie účel záznamu.

Právnym základom pre spracovanie v prípade záznamu je Váš súhlas, GDPR čl. 6 ods. 1 písm. a

Ďalšie upozornenia o ochrane údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft na stránke https://docs.microsoft.com/sk-sk/microsoftteams/teams-privacy.

Google Analytics

Používame službu Google Analytics na analyzovanie a štatistické vyhodnocovanie užívania internetovej stránky. Dáta, ktoré sa pri tom získavajú, budú použité na optimalizovanie našej internetovej stránky ako aj reklamných opatrení.

Google Analytics je služba na analýzu internetu, ktorá je prevádzkovaná a poskytovaná spoločnosťou Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; pre Európu: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko).

Právny základ

Spracovanie Vašich údajov sa vykonáva na základe Vášho súhlasu podľa GDPR čl. 6 ods. 1 písm. a, resp. čl. 49 ods. 1 písm. a.

Druh osobných údajov

Počas Vašej návštevy na internetovej stránke sú o.i. ukladané nasledujúce údaje:

Údaje týkajúce sa návštevníkov

IP-Adresse (v skrátenej forme, aby nebolo možné jednoznačné priradenie) ; pôvod (krajina a mesto); jazyk; operačný systém; zariadenie (počítač, počítač v tablete alebo mob.telefón); prehliadač a všetky použité doplnky; rozlíšenie počítača

Zdroje trás

Zdroj pôvodu Vašej návštevy (t.j. cez ktorú internetovú stránku resp. cez ktorý reklamný prostriedok ste sa k nám dostali)

Správanie používateľa

Ktoré súbory boli stiahnuté? Ktoré videá boli zhliadnuté? Bolo kliknuté na reklamné bannery? Kam šiel návštevník? Klikol na ďalšie stránky portálu alebo ich úplne opustil? Ako dlho sa zdržal návštevník?

Dosiahnutie cieľa

Kúpa produktu; Ukončenie odberu; Stiahnutie súborov

Spoločnosť Google v našom mene spracováva údaje o používaní internetovej stránky a je zmluvne zaviazaná prijať opatrenia na zabezpečenie dôvernosti spracovávaných údajov. Spoločnosť Google spracováva tieto údaje aj pre vlastné účely (napr. na vytvorenie profilu alebo prepojenie s prípadnými účtami Google). Na základe súborov „cookie“ budú zozbierané údaje o vašom používaní internetovej stránky a obvyklým spôsobom prenesené kvôli analýze na server Google v USA a tam budú uložené.

Doba uloženia

Google Analytics ukladá súbory cookie vo Vašom internetovom prehliadači po dobu dvoch rokov od Vašej poslednej návštevy. Tieto súbory cookie obsahujú náhodne generované ident.č. užívateľa, pomocou ktorého je možné Vás opäť spoznať pri budúcich návštevách internetových stránok.

Zaznamenané údaje sa ukladajú spolu s náhodne generovanými ident.č. užívateľa, čo umožňujme vyhodnocovanie pseudonymných užívateľských profilov. Tieto údaje súvisiace s užívateľom automaticky mažeme po uplynutí 2 rokov.

Anonymize IP

Na tejto internetovej stránke sa používa IP anonymizácia (maskovacia funkcia "anonymizeIP"). IP adresa užívateľov sa v rámci členských štátov EÚ a európskeho hospodárskeho priestoru skracuje a prenáša sa iba anonymne. Len vo výnimočných prípadoch sa prenáša celá IP adresa do serverov Google v USA a tam sa skracuje. Z poverenia prevádzkovateľa tejto internetovej stránky použije spoločnosť Google tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania internetovej stránky, na zostavenie správ o aktivite na internetovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi internetovej stránky, súvisiacich s používaním internetových stránok a internetu.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Pri spracovávaní Vašich údajov môže (dočasne) dôjsť k prenosu Vašich údajov mimo Európsky hospodársky priestor, napr. do USA (čl. 49 ods. 1 písm. a GDPR), kde nejestvuje vysoká európska úroveň ochrany údajov, údaje teda môžu podliehať prístupu úradov na účely ich kontroly a monitorovania, proti ktorým nie je možné uplatniť ani účinné právne prostriedky ani práva dotknutých osôb.

Odvolanie/námietka

Môžete tomuto spracovaniu zabrániť nasledujúcimi opatreniami:

Na Vašom prehliadači je možné nastaviť, aby sa neukladali žiadne súbory „cookie“. Môže to však viesť k tomu, že naša internetová stránka nebude plne funkčná.

Okrem toho je možné zabrániť zberu údajov pomocou (add-on) rozšírenia prehľadávača Google. Toto rozšírenie nájdete tu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Alternatívou k add-on rozšíreniu prehľadávača, v prípade, že používate smartfón a tablet, môžete zabrániť prenosu údajov cez Google Analyticsnbsp; kliknutím sem. Tým sa uloží súbor cookie, ktorý zabráni prenosu údajov. Ak by ste opätovne navštívili našu internetovú stránku s iným zariadením alebo prehliadačom, alebo ak ste vymazali Vaše cookies, musíte tento cookie znovu uložiť.

Okrem toho môžete s účinnosťou do budúcna kedykoľvek odvolať svoju aktiváciu služby Google Analytics v tejto oblasti  Nastavenia súkromia s účinnosťou do budúcnosti.

Na spoločnosť Google ako na americkú spoločnosť sa vzťahuje tzv. zákon CLOUD. Tento umožňuje americkým vládnym agentúram prístup k dátam ukladaným spoločnosťou Google.

Ďalšie informácie k ochrane údajov prostredníctvom Google nájdete tu https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk.

Google Adwords Remarketing

Používame funkciu Adwords Remarketing spoločnosti Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; pre Európu: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).
Google Remarketing nám umožňuje predstaviť Vám pri návšteve internetových stránok, ktoré patria medzi Google displejové siete (GND), len tie produkty, ktoré Vás naozaj zaujímajú.
Na to budú prostredníctvom Vášho prehliadača uložené súbory cookie, vďaka ktorým budete rozoznaní pri návšteve GND internetových stránok. Vďaka analýze Vášho používania internetových stránok sa Vám budú potom ukazovať len tie produkty, ktoré ste si už prezerali, alebo tie o ktoré by ste mohli mať záujem.

Pri spracovávaní Vašich údajov môže (dočasne) dôjsť k prenosu Vašich údajov mimo Európsky hospodársky priestor, napr. do USA (čl. 49 ods. 1 písm. a GDPR), kde nejestvuje vysoká európska úroveň ochrany údajov, údaje teda môžu podliehať prístupu úradov na účely ich kontroly a monitorovania, proti ktorým nie je možné uplatniť ani účinné právne prostriedky ani práva dotknutých osôb.

Pre zabránenie ukladania cookies pre účely remarketingu môžete vykonať nastavenia týkajúce sa osobných reklám  tuhttp://www.google.com/settings/ads . Prípadne môžete postupovať podľa návodu na internetovej stránke NAI – sieťové inzertné  systémy (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

Google Adwords Conversion-Tracking

Používame funkciu Conversion-Tracking spoločnosti Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; pre Európu: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).
Google Conversion-Tracking nám umožňuje sledovať, čo sa stane po tom, ako používateľ otvorí našu reklamu. Rozpoznáme, či ste si kúpili niektorý produkt, alebo či ste sa prihlásili na odber našich noviniek. Kliknutím na naše Google oznámenie sa na vaše zariadenie uloží súbor cookie, ktorý umožňuje túto funkciu. Nebude pri tom vytvorené prepojenie s Vašou identifikáciou.

Pri spracovávaní Vašich údajov môže (dočasne) dôjsť k prenosu Vašich údajov mimo Európsky hospodársky priestor, napr. do USA (čl. 49 ods. 1 písm. a GDPR), kde nejestvuje vysoká európska úroveň ochrany údajov, údaje teda môžu podliehať prístupu úradov na účely ich kontroly a monitorovania, proti ktorým nie je možné uplatniť ani účinné právne prostriedky ani práva dotknutých osôb.

Aby ste zabránili ukladaniu súborov cookie prostredníctvom conversion-tracking, môžete vykonať príslušné nastavenia vo Vašom prehliadači.

Ďalšie informácie o funkcii Conversion-Tracking nájdete tu https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=sk.

Social Media Wall

Na našej internetovej stránke poskytujeme stenu sociálnych médií (Social Media Wall). Používame na to plugin/widget spoločnosti Walls.io GmbH, Schönbrunner Straße 213/215, 1120 Viedeň, Rakúsko. Hneď po načítaní plugin/widgetu Vašim prehliadačom sa do Walls.io GmbH prenesie Vaša IP adresa, navštívená internetová stránka a ďalšie informácie špecifické pre dané zariadenie.

Integrovanie doplnkov sociálnych médií

Prostredníctvom steny sociálnych médií (Social Media Wall) sú integrované doplnky sociálnych médií sociálnych sietí LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook a YouTube. Pritom sa odovzdávajú Vaše osobné údaje (IP adresa, navštívená internetová stránka a ďalšie informácie špecifické pre zariadenie) prevádzkovateľom vyššie uvedených služieb. Pokiaľ ste pri návšteve našej internetovej stránky zároveň prihlásení do osobného účtu príslušnej sociálnej siete, môže prevádzkovateľ tejto siete prepojiť tieto údaje priamo s Vašou osobou. Pri spracovávaní Vašich údajov môže (dočasne) dôjsť k prenosu Vašich údajov mimo Európsky hospodársky priestor, napr. do USA, kde nejestvuje vysoká európska úroveň ochrany údajov, údaje teda môžu podliehať prístupu úradov na účely ich kontroly a monitorovania, proti ktorým nie je možné uplatniť ani účinné právne prostriedky ani práva dotknutých osôb.

Na spracovanie Vašich údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nemáme žiaden vplyv. Informácie o zaobchádzaní s Vašimi údajmi príslušným prevádzkovateľom sociálnej siete nájdete pre:

LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube (kliknite prosím na každé).

Právny základ

Spracovanie Vašich údajov sa vykonáva na základe Vášho súhlasu podľa GDPR čl. 6 ods. 1 písm. a, resp. čl. 49 ods. 1 písm. a. 

Odvolanie

Kedykoľvek môžete odvolať Váš súhlas, vykonaním príslušných nastavení v našich nastaveniach ochrany súkromia.

Ovládanie internetovej stránky cez WiredMinds

Za účelom marketingu a optimalizácie budú na tejto stránke použité produkty a služby wiredminds GmbH (https://www.wiredminds.de/en/). Pritom budú zhromaždené, spracované a uložené údaje, z ktorých bude vytvorený používateľský profil pod pseudonymom. Kde to bude možné a zmysluplné, tam bude používateľský profil plne anonymizovaný. Pri tomto sa môžu používať súbory cookie. Cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači návštevníka a slúžia na rozoznanie internetového prehliadača. Zhromaždené údaje, ktoré môžu obsahovať aj osobné údaje, budú sprostredkované na wiredminds alebo zhromaždené priamo pomocou wiredminds. Wiredminds smie používať informácie, ktoré ste zanechali na internetovej stránke pri jej návšteve na to, aby vytvoril anonymizovaný používateľský profil. Takto získané údaje nebudú použité bez výlučného súhlasu príslušnej osoby na to, aby bol návštevník internetovej stránky osobne identifikovaný a nebudú prepojené s osobnými údajmi nositeľa pseudonymu. Ak bude zaznamenaná IP adresa, bezodkladne po jej zaznamenaní bude anonymizovaná vymazaním poslednej sady číslic. Zhromažďovanie, spracovanie a ukladanie údajov môže byť kedykoľvek zrušené s účinnosťou do budúcna.

Content-Delivery-Network, mPulse

Používame "Content Delivery Network" (CDN), od Akamai. CDN je služba, vďaka ktorej sú rýchlejšie dodávané obsahy našich online ponúk, obzvlášť veľké mediálne súbory ako grafiky alebo skripty, pomocou regionálne rozloženého a internetom prepojeného servera.

Používame pritom službu poskytovanú firmou Akamai "Web Application Protector". Pomocou tejto služby sa preveria možné bezpečnostné riziká každej požiadavky. Chránime tak našu internetovú stránku proti útokom zvonku. Na zabezpečenie toho prechádza každý prenos údajov medzi Vami a nami cez servery a IT infraštruktúru Akamai. Akamai podľa vlastných informácií pritom neukladá žiadne osobné údaje.

Okrem toho používame na našej internetovej stránke "mPulse". Pritom sa na Vašom koncovom zariadení nastavia súbory cookie, pomocou ktorých môžeme merať a kontrolovať rýchlosť reakcie našej internetovej stránky. Pritom môže dôjsť k odoslaniu získaných údajov do Akamai.

Aby sme Vám mohli ponúknuť stiahnutie aktualizácií našich produktov v portáli MyTRUMPF, používame produkt "Download Delivery" od Akamai. Nemôžme ani pritom vylúčiť, že spoločnosť Akamai nebude spracovávať Vaše osobné údaje.

Pri spracovávaní Vašich údajov môže, ako je vyššie uvedené, (dočasne) dôjsť k prenosu Vašich údajov mimo Európsky hospodársky priestor, napr. do USA (čl. 49 ods. 1 písm. a GDPR), kde nejestvuje vysoká európska úroveň ochrany údajov, údaje teda môžu podliehať prístupu úradov na účely ich kontroly a monitorovania, proti ktorým nie je možné uplatniť ani účinné právne prostriedky ani práva dotknutých osôb.

Viac informácií nájdete tu https://www.akamai.com/uk/en/privacy-policies/

Právnym základom pre spracovanie Vašich údajov v rámci CDN je čl. 6 ods. 1 písm.b GDPR. Pre spracovanie údajov v rámci mPulse je právnym základom súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Prenos údajov do Akamai sa vykonáva na základe vhodných záruk, ktoré poskytujú dotknutým osobám vymáhateľné práva a účinné právne prostriedky. Zabezpečili sme to prostredníctvom tzv. Štandardných dohôd EÚ o ochrane údajov.

Bezpečnosť

Skupina TRUMPF prijíma všetky potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby ochránila Vaše osobné údaje pred stratou a zneužitím. Preto budú Vaše údaje uložené v bezpečnom podnikovom prostredí, ku ktorému nemá prístup verejnosť. V určitých prípadoch budú Vaše osobné údaje pri prenose zakódované pomocou tzv. technológie Transport Layer Security (TSL). To znamená, že ak Váš prehliadač podporuje TSL, uskutoční sa komunikácia medzi Vašim počítačom a našim serverom pomocou údajov zabezpečených prostredníctvom TSL pri použití osvedčeného šifrovacieho procesu. Pri použití Ingenico Payment Servicer GmbH (https://www.ingenico.com/epayments) Vám ponúkame absolútnu bezpečnosť Vašich údajov z kreditnej karty. Tie sa neukladajú na našom serveri, ale budú spracované priamo príslušnou platobnou inštitúciou. Ak nás chcete kontaktovať prostredníctvom e-mailu, upozorňujeme Vás, ž e takto nie je zabezpečená diskrétnosť sprostredkovaných informácii. Obsah e-mailových správ môžu prezerať tretie strany. Preto Vám odporúčame, aby ste nám dôverné informácie zasielali výlučne poštou.

Google Maps

Na našej internetovej stránke používame Google Maps (služba Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) na obrazné znázornenie našej lokality na stránke Google Maps. Pri používaní Google Maps budú ďalej odovzdané údaje ktoré sú potrebné na používanie, a iné údaje. Pri spracovávaní Vašich údajov môže (dočasne) dôjsť k prenosu Vašich údajov mimo Európsky hospodársky priestor, napr. do USA (čl. 49 ods. 1 písm. a GDPR), kde nejestvuje vysoká európska úroveň ochrany údajov, údaje teda môžu podliehať prístupu úradov na účely ich kontroly a monitorovania, proti ktorým nie je možné uplatniť ani účinné právne prostriedky ani práva dotknutých osôb.

Sú to napríklad informácie špecifické pre dané zariadenie, protokolové údaje zo serverov vrátanie IP adresy alebo údaje z pamäte internetového prehliadača. Google k tomu píše: „Za istých okolností spájame osobné údaje zo služby s informáciami a osobnými údajmi z iných Google služieb.“

Ďalšie informácie a detaily nájdete v podmienkach ochrany osobných údajov služieb Google (https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk).

Font Awesome

Na týchto internetových stránkach sú použité externé spisy Font Awesome (Fonticons, Inc. 710 Blackhorn Dr Carl Junction, 64834, Mo, USA). Začlenenie týchto internetových fontov sa realizuje prostredníctvom výzvy servera, zvyčajne ide o server Font Awesome v USA. Takto bude na serveri sprostredkované, ktoré z našich stránok ste navštívili. Uloží sa aj IP adresa prehliadača koncového zariadenia návštevníka internetových stránok z Font Awesome. Pri spracovávaní Vašich údajov môže (dočasne) dôjsť k prenosu Vašich údajov mimo Európsky hospodársky priestor, napr. do USA (čl. 49 ods. 1 písm. a GDPR), kde nejestvuje vysoká európska úroveň ochrany údajov, údaje teda môžu podliehať prístupu úradov na účely ich kontroly a monitorovania, proti ktorým nie je možné uplatniť ani účinné právne prostriedky ani práva dotknutých osôb.

Bližšie informácie nájdete v pokynoch o ochrane osobných údajov pre Font Awesome, ktoré nájdete tu: https://fontawesome.com/privacy 

Hotjar

Náhodne analyzujeme pohyby, kliknutia alebo iné dotykové povely na našej internetovej stránke, aby sme zlepšili štruktúru našej stránky. Na to používame službu hotjar, ktorá náhodne zaznamenáva malú časť relácií. Hotjar ukladá tieto informácie v pseudonymizovanom používateľskom profile. Pri spracovávaní Vašich údajov môže (dočasne) dôjsť k prenosu Vašich údajov mimo Európsky hospodársky priestor, napr. do USA (čl. 49 ods. 1 písm. a GDPR), kde nejestvuje vysoká európska úroveň ochrany údajov, údaje teda môžu podliehať prístupu úradov na účely ich kontroly a monitorovania, proti ktorým nie je možné uplatniť ani účinné právne prostriedky ani práva dotknutých osôb.

Tieto informácie nebudú použité ani službou Hotjar ani nami, na identifikovanie jednotlivých používateľov Tieto údaje budú anonymizované, uložené a po 365 dňoch budú vymazané.

Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení hotjar o ochrane osobných údajov: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Ukladanie používateľského profilu a informácií o Vašej návšteve na našej internetovej stránke cez hotjar, ako aj ukladanie hotjar tracking súborov cookie na iných internetových stránkach môžete kedykoľvek zrušiť na tejto stránke: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out 

E-mailový marketing (zasielanie mailov)

E-mailový marketing (zasielanie mailov)

Aby sme mohli optimalizovať Vaše želania a záujmy, použijeme Vašu e-mailovú adresu z rôznych podnikov skupiny TRUMPF na reklamné účely. V novinách firmy TRUMPF a ďalších mailoch budete informovaní o nás a o našich ponukách. Aby sa Váš e-mail využíval efektívne, budú Vaše údaje využívané v rámci koncernu.

Ak sa prihlásite na naše internetové stránky, poistíme vašu identitu pomocou potvrdzovacieho e-mailu pomocou procesu Double-Opt-In.

 Reklamné maily je možné si kedykoľvek prispôsobiť, alebo zrušiť odber s okamžitou platnosťou, bez udania dôvodu. V tom prípade kliknite, prosím, na link „osobný profil“, ktorý sa nachádza na konci e-mailu, alebo pošlite mailovú správu na info@sk.trumpf.com. Vo Vašom osobnom profile môžete úplne zrušiť odber, alebo prispôsobiť a doplniť zadané údaje. Okrem toho môžete zmeniť alebo doplniť zasielanie reklám z jednotlivých záujmových oblastí.

Na naše e-mailové procesy používame nástroj Episerver Campaign (Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland). Pomocou tracking pixels sa pri otvorení nášho e-mailu načítajú informácie, ktoré nám umožňujú vyhodnotenie ich využitia (otvorenie e-mailu, e-mailová adresa, časový údaj, IP adresa). Linky v našich mailoch sú vytvorené tak, aby sme vedeli zistiť, či ste na nich klikli. Na základe týchto informácii môžeme lepšie prispôsobiť naše ponuky Vašim záujmom.

Účasť na výherných hrách

Účasťou na výherných hrách vyjadruje účastník výslovný súhlas, že skupina TRUMPF uchováva v čase vykonávania výherných hier údaje na to potrebné. Účastník ďalej súhlasí, že v prípade výhry bude jeho celé meno zverejnené na zúčastnených internetových stránkach. Nevzniká nárok na zverejnenie. Údaje zhromaždené pri vykonávaní výherných hier budú používané skupinou TRUMPF pre reklamu produktu v zákonom prípustnom rozsahu. Údaje nie sú poskytované tretím stranám.

Dopyty prostredníctvom kontaktných formulárov

Dopyty prostredníctvom kontaktných formulárov

Na rôznych miestach na našej internetovej stránke ponúkame návštevníkom v sekcii „Kontakt“ možnosť obrátiť sa na nás s otázkami týkajúcimi sa našich produktov. Kliknutím na tlačidlo „Odoslať“ súhlasíte so zaznamenávaním, spracovaním a používaním vašich údajov. Tieto údaje budú použité na spracovanie Vášho dopytu, uložené a použité rovnako ako pri dopytoch z obchodného prostredia (B2B) na reklamné účely, pokiaľ je to možné bez povolenia. Toto použitie môžete kedykoľvek zrušiť pomocou vyššie uvedených kontaktných údajov. Po spracovaní vášho dopytu budú u nás spotrebiteľské údaje vymazané.

MyTRUMPF

Nasledujúce informácie k ochrane údajov zobrazené v záložke „MyTRUMPF“ sú takisto platné pre používanie nášho zákazníckeho portálu MyTRUMPF. Všeobecné pokyny, najmä k právam, na ktoré máte nárok, platia aj pre používanie portálu MyTRUMPF.

Registrácia v MyTRUMPF

Pre používanie portálu MyTRUMPF je nevyhnutná registrácia na našom zákazníckom portáli. Počas registrácie spracovávame údaje, ktoré nám poskytnete počas procesu registrácie Všetky údaje potrebné počas procesu registrácie sú osobitne označené. Okrem povinných údajov môžete dobrovoľne poskytnúť aj ďalšie údaje.

Vaše údaje používame v rámci povolenia Vašej registrácie a na identifikovanie Vás ako kontaktnej osoby zákazníka ako aj na zobrazenie obsahu špecifického podľa zákazníka. V rámci registrácie budete priradení ako osoba nášmu zákazníkovi. Pomocou tohto priradenia môžu mať ostatní zamestnanci Vášho podniku prístup k údajom, ktoré uložíte v portáli MyTRUMPF. Výnimkou z toho je samozrejme Vami zvolené heslo, uložené ako haš hodnota, ktorú nie je možné vidieť v obyčajnom texte. Tretie osoby k nemu nemajú možnosť prístupu.

Pokiaľ v MyTRUMPF aktivujeme pre Vašu spoločnosť funkciu užívateľského administrátora, môže vo Vašej spoločnosti oprávnený administrátor prehliadať údaje zadané počas Vašej registrácie (pozri informácie uvedené v „Užívateľský administrátor MyTRUMPF“).

Pred aktiváciou účtu porovnáme všetkých obchodných partnerov so zverejnenými sankčnými zoznamami. Túto kontrolu vykonáva jeden z nami zvolených poskytovateľov služby. Pritom sa porovnáva meno uvedené počas registrácie so sankčnými zoznamami. Ak by sme zistili, že sa meno nachádza na niektorom sankčnom zozname, zablokujeme účet. Z dôvodu pravidelných aktualizácií sankčných zoznamov sa porovnanie vykonáva pravidelne aj po registrácii. Stav kontroly sa u nás ukladá. Porovnávanie vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Naše oprávnené záujmy spočívajú v zabezpečení toho, že TRUMPF nevykonáva žiadne obchody s takými osobami, ktoré sú uvedené na sankčnom zozname. Ak sa chcete dozvedieť, ktoré zoznamy TRUMPF jednotlivo kontroluje, môžete sa obrátiť na nášho poverenca pre ochranu údajov.

Spoločnosť TRUMPF je v jednotlivých krajinách zastúpená zástupeniami. V takom prípade bude mať zastúpenie prístup k osobným údajom, ktoré uvediete. Prostredníctvom zastúpení zabezpečujeme pomocou zmluvných nariadení spracovanie Vašich údajov v súlade s ochranou údajov.

V opačnom prípade sú Vaše údaje spracované výlučne len počas existencie Vášho účtu v portáli MyTRUMPF a vymazané budú najneskôr do roka po deaktivovaní účtu. Právnym základom pre spracovanie údajov, ktoré sú označené ako potrebné je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. Pre poskytovanie a spracovanie Vašich dobrovoľných údajov je právnym základom Váš súhlas, čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.

Prihlásenie do MyTRUMPF

Používanie portálu MyTRUMPF je možné len po absolvovaní procesu prihlásenia. Počas prihlasovania spracovávame Vašu e-mailovú adresu ako aj heslo uložené ako haš hodnotu, aby sme Vás mohli identifikovať ako kontaktnú osobu nášho zákazníka. Slúži to na zabezpečenie toho, aby k našej platforme získali prístup len oprávnení užívatelia.

Počas procesu prihlasovania kontrolujeme stav kontroly sankčných zoznamov porovnávaním s údajmi v našom systéme. Pritom sa nevykonáva porovnávanie so sankčnými zoznamami. Načítava sa len stav oprávnení.

Právnym základom pre spracovanie Vašich údajov počas procesu prihlasovania je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. Porovnávanie stavu kontrol sankčných zoznamov vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Obnova hesla

Pomocou funkcie obnovy hesla môžete obnoviť nastavenie Vášho hesla. Pritom je potrebné zadať Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Po uvedení e-mailovej adresy od nás získate odkaz, cez ktorý budete môcť vytvoriť Vaše nové heslo. Heslo, ktoré si zvolíte neukladáme ako text ale ako haš hodnotu. Tretie osoby nemajú žiadnu možnosť prístupu.

Právnym základom pre spracovanie Vašej e-mailovej adresy je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.

Užívateľský administrátor MyTRUMPF

Umožňujeme zákazníkom aby si vďaka funkcii „Užívateľský administrátor MyTRUMPF“ sami spravovali prístupy do portálu MyTRUMPF. Funkciu "Užívateľský administrátor MyTRUMPF" aktivujeme individuálne v koordinácii s našimi zákazníkmi.

Ako užívateľskí administrátori MyTRUMPF môžu byť do MyTRUMPF prizvaní ďalší zamestnanci podniku. Pritom je potrebné zadať e-mailové adresy ďalších zamestnancov podniku. Pozvaní zamestnanci následne dostanú e-mailovú správu s odkazom na aktivovanie účtu. Ak sa odkaz na aktivovanie účtu nevyužije do 30 dní po jeho odoslaní, účet ktorý čaká na aktivovanie sa napokon automaticky vymaže.  Užívateľský administrátor MyTRUMPF má prístup k osobným údajom členov ich vlastnej organizácie. Prístup k osobným údajom užívateľmi z iných organizácii však nie je možný.

Užívateľský administrátor MyTRUMPF je okrem toho oprávnený buď aktivovať alebo odmietnuť členov vlastnej organizácie.

Právnym základom pre spracovanie je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.

Hlásenie servisných prípadov

Servisné prípady týkajúce sa Vašich produktov TRUMPF môžete nahlásiť na našom zákazníckom portáli MyTRUMPF. Údaje, ktoré sú odovzdané v rámci hlásenia, ako aj v nasledujúcej komunikácii ktorá nasleduje počas spracovania prípadu cez MyTRUMPF, sa ukladajú. Povinné polia sú pritom označené. Rozsah uložených údajov je závislý od Vášho zadania. TRUMPF spracováva Vaše údaje kvôli analyzovaniu a oprave ohlásených servisných prípadov. Upozorňujeme, že osobné údaje zadané počas nahlasovania servisného prípadu môžu vidieť ďalší členovia Vášho podniku.

Ak by ste nahlásili servisný prípad cez servisnú aplikáciu TRUMPF, platia príslušné doplňujúce pokyny pre servisnú aplikáciu TRUMPF.

Ak už viac nebude potrebné ukladanie Vašich údajov na vyššie uvedené účely, vrátane vyúčtovania, alebo z dôvodu iných zákonných noriem, budú tieto údaje vymazané.

Právnym základom pre spracovanie je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.

Objednávky v e-shope

V rámci Vášho účtu MyTRUMPF máte prístup do e-shopov TRUMPF. Údaje zadané v rámci objednávky v e-shopoch budú použité na realizáciu objednávky a následne potom budú uložené podľa zákonného času úschovy na daňové účely napríklad na 10 rokov. Ďalej budú tieto údaje využívané skupinou TRUMPF na reklamné účely, pokiaľ je to možné bez zákonného povolenia príslušnej osoby. Toto použitie môžete kedykoľvek zrušiť pomocou vyššie uvedených kontaktných údajov.

SÚHLAS:

TRUMPF analyzuje proces objednávania užívateľom, či nedôjde k prerušeniu procesu objednávania. TRUMPF následne vyhodnocuje tieto údaje. TRUMPF využije takto získané údaje na kontaktovanie s užívateľom. Týmto súhlasíte, že TRUMPF vykoná vyššie popísanú analýzu a že môže získané poznatky využiť na nadviazanie kontaktu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Informácie o uplatnení Vášho práva odvolania súhlasu sú uvedené v tomto vyhlásení o ochrane údajov v časti „Vaše práva“.

Právnym základom pre spracovanie údajov spracovávaných v rámci objednávky je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. Súhlas, ktorý ste udelili, je právnym základom pre uvedené vyhodnocovanie, čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR

V prípade objednávok prostredníctvom našej aplikácie Easy Order platia informácie o ochrane údajov, ktoré je možné otvoriť v aplikácii.

Rezervovanie školení

Vo Vašom účte v portáli MyTRUMPF si môžete rezervovať školenia ponúkané spoločnosťou TRUMPF. Predpokladom možnosti rezervovania je aktívny účet v MyTRUMPF. Údaje zadané pri rezervovaní školenia sú spracovávané z dôvodu prípravy a realizácie školenia ako aj kvôli kontaktovaniu sa s účastníkmi. V rámci našich školení ponúkame kontrolu výkonnosti. Ak sa zúčastníte kontroly výkonnosti, ukladajú sa a vyhodnocujú údaje, ktoré tam uvediete. Následne sa na základe týchto údajov stanoví výsledok testu. Výsledky testov sa po ukončení kontroly výkonnosti odovzdajú účastníkovmu zamestnávateľovi.

Pri rezervovaní školenia môžete, ak chcete, nahrať Vašu fotografiu. Ak zo špeciálnych znakov na fotografii vyplývajú osobné údaje (napr. nosenie okuliarov), vzťahuje sa Váš súhlas výslovne aj na tieto údaje.

V prípade, ak pri rezervovaní školenia s tým budete súhlasiť, použijú sa Vaše kontaktné údaje na upozornenia na ďalšie ponuky spoločnosti TRUMPF.

Právnym základom pre spracovanie údajov spracovávaných v rámci rezervovania školenia je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. Vaša dobrovoľne nahratá fotografia bude spracovaná po Vašom súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR resp. čl. 9 ods. 2 písm. a GDPR.

Kontakt
Kontakt

osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A
040 01 Košice
Telefon +421 2/ 800 800 80

Web:https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/36197777 
E-mail: info@osobnyudaj.sk

Servis & Kontakt