Voľba krajiny/regiónu a jazyka

TRUMPF Venture

Spoločné vytváranie priemyslu budúcnosti!

TRUMPF znamená inovácie. Ženie nás vpred oduševnenie pre technické špičkové výkony, ktoré poskytujú našim zákazníkom pridanú hodnotu. Vývoj, ktorý berie do úvahy alebo mení jestvujúce modely obchodovania, prinášame s priekopníckym duchom. Spolutvoríme tak koncepcie ako Priemysel 4.0 už od začiatku a nastavujeme rozhodujúce impulzy. TRUMPF Venture GmbH podporuje ako firemný investor rizikového kapitálu nádejné začínajúce projekty, ktoré sa vysokou mierou podieľajú na vývoji priemyslu budúcnosti a umožňuje im vstúpiť do sveta TRUMPF.

High,Angle,View,Of,Business,People,Sitting,At,Meeting,And

O nás

Ako jednotka Corporate Venture Capital firmy TRUMPF sme tak strategickým partnerom ako aj investorom rizikového kapitálu. Pomocou našej rozsiahlej siete, našich dlhoročných skúseností v priemyselnej výrobe a našich technologických vedomostí pomáhame inovatívnym zakladateľom spoločností presadiť sa na trhu a ďalej rásť. Sme tak optimálnou voľbou pre začínajúce projekty orientujúce sa na budúcnosť, ktoré hľadajú silného, dlhodobo mysliaceho partnera. Okrem toho spájame a rozpoznávame konštelácie spolupráce (win-win) - buď to s firmou TRUMPF ako investor, zákazník, vývojový partner alebo v tesnej vzájomnej spolupráci.

Štatistika stlačením jedného tlačidla

Stratégia investovania

Investujeme po celom svete do mladých, cieľavedomých podnikov ako aj podnikateliek a podnikateľov, ktorí by chceli realizovať prelomové inovácie a pomáhame im aplikovať ich pomocou našich znalostí. Zvyčajne sa na začiatku podieľame investíciou 0,5 - 4 mil. Eur a v nasledujúcich kolách financovania sa prezentujeme ako stabilný partner a aktívny investor úspešných portfóliových spoločností. Okrem strategického prispôsobenia je pre nás dôležité, aby výška poskytnutého kapitálu bola primeraná riziku. TRUMPF Venture sa zameriava na menšinové záujmy v rozmedzí od 5% do 25%, ktoré umožňujú začínajúcim projektom úspešne sa rozvíjať a úspešne rásť v spolupráci s firmou TRUMPF.

Podnikateľka vysvetľuje kolegom pri písaní na sklo stratégiu v IT spoločnosti

Koho hľadáme

Ako korporátny Venture Capital chceme okrem finančného investovania podporovať aj strategickú pridanú hodnotu. Predpokladom pre investíciu je inovatívny obchodný model odlišujúci sa jedinečnými vlastnosťami, založený na technológiách, prednostne už s prvými obratmi. Ďalšími rozhodujúcimi kritériami sú skúsený tím manažmentu, škálovateľnosť ako aj trvalý potenciál rastu a zvyšovania hodnôt pomocou investícií.

Zameriavame sa na začínajúce projekty, ktoré sa podieľajú na priemysle budúcnosti v nasledujúcich technologických odvetviach:

Naše oblasti hľadania

Photonics & Laser Technology
 • Nové koncepcie laserov
 • Optical Systems
 • Optical Computation & Communication
 • Medical Application
 • Vision Improvement
Manufacturing Technology
 • Advanced Manufacturing Technologies
 • Aditívny spôsob výroby
 • Materiály
Sensors & Automation
 • Sensor Systems
 • LiDAR
 • Factory Assistance Systems
 • AR/VR
 • Robotics
 • Logistics
Connectivity & Compute
 • Connectivity / IIoT
 • Cyber Security
 • Quantum Technologies
 • Electronics
 • New Computing
Industrial Software Systems
 • Industrial Business Platforms
 • Industrial Enterprise Software
Udržateľnosť
 • Obnoviteľná energia
 • Cirkulárna ekonomika
 • Modrá ekonomika

Naše portfólio

Naše vybrané startupy v portfóliu sú dobre rozložené v rámci našich definovaných oblastí zamerania.

Náš tím

Dr. Dieter Kraft, výkonný riaditeľ

Jeho dlhoročné skúsenosti v oblasti rizikového kapitálu, v spojení s business excellence, umožňujú Dietrovi ako riaditeľovi viesť TRUMPF Venture GmbH ako férového partnera a investora.  Strategický vývoj a jeho realizácia sú pre Dietra kritériom úspechu pri vytváraní spoločného úspechu spoločností v našom portfóliu a firmy TRUMPF. Predtým pôsobil 9 rokov ako partner formy Robert Bosch Venture Capital so zodpovednosťou pre región Európy a vybudoval po celom svete systémový vývoj obchodného odvetvia Electric Mobility. Dieter promoval z fyziky na Univerzite vo Frankfurte. Aj vo svojom voľnom čase má rád dynamické prostredie - či už pri jazde na motorke- alebo pri jachtingu.

Sonja Bayer, CLO (Chief Legal Officer VC) a právnička (podniková právnička)

Sonja je nadchnutá pre procesy vzniku podnikov z nových nápadov a zo sledovania ich rastu. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam v poskytovaní právneho poradenstva pri investovaní do startupov je k dispozícii tímu TRUMPF Venture vo všetkých právnych záležitostiach. Dôležité je diskutovať so začínajúcimi projektmi (startup) férovo a na úrovni a nachádzať pragmatické riešenia. Najdôležitejšími vlastnosťami pre to je z jej pohľadu profesionalita spojená s otvorenosťou. 
Pred spoluprácou s firmou TRUMPF pôsobila ako Salaried Partner vo veľkej nemeckej obchodnej advokátskej kancelárii v oblastiach obchodného práva, M&A a VC. Sonja študovala právo a sinológiu v Tübingene a v Pekingu. Svoj voľný čas rada trávi v objatí hudby a športovaním v prírode.

Ulrich Kruse, Investment Manager

Ulrich je skúsený investor v oblasti rizikového kapitálu, ktorý už viac ako 7 rokov podporuje zakladateľov pri realizácii myšlienok a pri spúšťaní úspešných podnikov. Vďaka svojim znalostiam technológie a ekonomiky je ideálnym partnerom pre každého zakladateľa začínajúcich projektov. Ulrich predtým niekoľko rokov pôsobil ako Venture Capital investor v Barcelone, kde investoval do začínajúcich projektov Seed Stage. Má titul MBA, ktorý získal na IESE Business School a M.Sc z hospodárskeho inžinierstva, pričom študoval v Nemecku, Číne a v Španielsku. Ulrich hovorí plynulo nemecky, anglicky a španielsky. Vo svojom voľnom čase sa rád venuje športovému lezeniu alebo vzpieraniu.

Dr. Antje Lange-Stalinski, Investment Professional

Dynamika a podnikateľský duch začínajúcich projektov sú veci, ktoré Antje fascinujú. Vďaka svojmu dlhoročnému pôsobeniu v oblasti nákupu u výrobcu automobilov, ako aj v oblasti stratégie a riadenia nákupu vo firme TRUMPF, má Antje rozsiahle skúsenosti v oblasti posudzovania silných stránok podniku tak z technologického, ako aj z finančného hľadiska. V pozícii profesionála investícií je jej cieľom spoločne so začínajúcimi podnikmi budovať na ich silných stránkach a využiť ich pri férovej partnerskej spolupráci. Nadväzujúc na predošlom štúdiu strojárstva a ekonómie promovala Antje na RWTH Aachen v odbore strojárstva. Svoj voľný čas rada trávi v prírode, na prechádzkach so svjim psom, pri joggingu alebo aj pri hre golfu.

Serban Mogos, Investment Manager

S multidisciplinárnym zázemím v oblasti technológií, vývoja produktov, podnikania a vedenia prináša Serban jedinečnú perspektívu do identifikácie a podpory inovácií. Ako spoluzakladateľ a COO vo firme Eyeware, startupu pre počítačové videnie v portfóliu firmy TRUMPF, počas viac ako 7 rokov vyvinul širokú paletu schopností na vzrušujúcej ceste startupu, pričom bol priamo zodpovedný za správu získavania finančných prostriedkov, vzťahy s investormi a obchodné operácie. Serban má PhD v oblasti stratégie a podnikania na Carnegie Mellon University (USA), MSc v oblasti IT manažmentu (EU) a BSc z informatiky (UK). Mimo profesionálnej oblasti rád uvádza do života nové nápady technologických produktov, čím demonštruje svoju neutíchajúcu vášeň pre túto oblasť.

Dr. Jens Ortgiese, principál

Jens má 20 rokov medzinárodných skúsenosti v oblastiach startupov a financovania rizikovým kapitálom (Venture Capital), jeho cieľom je, poskytovať startupom pridanú hodnotu. Ako bývalý zakladateľ vlastného startup podniku v USA a v Nemecku pomáha portfóliu firiem spoločnosti TRUMPF Venture na ceste k uskutočneniu ich vízií. Predtým vybudoval Jens ako riaditeľ pre investície Corporate Venture Capital Company STIHL Ventures a predtým riadil investovanie do startupov európskeho počiatočného investora InnoEnergy v Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku. 
Jens promoval v Kalifornii a v Nemecku na tému „Value Added by Venture Capital Firms" (Pridaná hodnota spoločností rizikového kapitálu) a vyštudoval na univerzite v Tübingene medzinárodnú ekonómiu. Svoj voľný čase aktívne venuje surfovaniu, horskému bicyklu, alebo cestovaniu so svojou rodinou.

Sabine Rother, referent/asistent riaditeľa

Vďaka svojmu veľkému organizačnému talentu vnáša Sabine ako referent/asistent riaditeľa poriadok do TRUMPF Venture a je vďaka svojmu priateľskému prístupu je prvým kontaktom pre všetky dopyty. Sabine sa pri stretnutiach a cestách stará o ich hladký priebeh a dokáže vyriešiť takmer každý problém. Je podporou pri posudzovaní investičných dopytov začínajúcich firiem a pripravuje interné a externé stretnutia.  Sabine je aj v súkromí všeobecným talentom, vyhľadáva oddych v prírode, najmä pri turistike alebo pri joge alebo tenise.

Jonathan Schmickl, Open Innovation Manager

Jonathana zaujímajú nové technológie, vývoj organizácie, inovatívne obchodné modely a narastajúce prepojenie produktov, IT a služieb. V pozícii Open Innovation Manager je jeho cieľom prepojiť v sieti a optimálne spojiť požiadavky organizácie TRUMPF so silou inovácií sveta startupov, pre dosiahnutie vzájomných hodnôt a synergií. 
Predošlé roky pracoval Jonathan v IT oblasti spoločnosti TRUMPF so zodpovednosťou za platformy. Tu získal skúsenosti v oblasti riadenia IT služieb, architektúry platforiem, koordinácie externých partnerov ako aj strategického plánovania a finančnej kontroly. Tieto skúsenosti sa vynikajúco dopĺňajú s úlohou rozvoja témy otvorených inovácií v sektore VC prostredníctvom spolupráce so startupmi. Vo svojom voľnom čase je takisto často na cestách, pričom sa venuje rôznym športom, napr. snowboardu, vodnému lyžovaniu, kiteboardu, horskému bicyklu alebo jachtingu, ale aj návšteve nových miest.

Christiane Schumacher, CFO

Christiane je fascinovaná vývojom a prelomom nových technológií a úlohou, ktorú pritom zohrávajú podnikateľské aktivity a preberanie finančných rizík. Počas svojho dlhoročného pôsobenia v skupine TRUMPF doma aj v zahraničí už videla a podporila Christiane mnoho úspešných príkladov. Mimoriadnou silnou stránkou Christiane je schopnosť identifikovať relevantné generátory hodnôt a modelovať integrované podnikové plánovanie. Pritom využíva svoje niekoľkoročné skúsenosti v oblasti ohodnocovania spoločností. Vo svojom voľnom čase je Christiane najradšej v prírode a má rada jogu - ako učiteľ ale aj ako žiak.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Predstavenstvo

TRUMPF je rodinný podnik, pôsobiaci na medzinárodných trhoch. Spoznajte našich členov predstavenstva holdingovej spoločnosti.

budova sídla firmy TRUMPF v meste Ditzingen, Nemecko
Profil spoločnosti

Náš firemný profil Vás v stručnosti informuje o číslach, a faktoch, pozrite si aj film o skupine TRUMPF.

Správa o hospodárení

Je jedno či našu správu o činnosti čítate online, alebo si ju chcete zaobstarať v tlačenej forme. Nájdete tu aktuálne správy a archív za posledné roky.

Servis & Kontakt