Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Technologický obrázok jedno- a viac režimového lasera VCSEL, TRUMPF Photonic Components

Portfólio TRUMPF VCSEL (Single-Mode a Multi-Mode) sa vyznačuje univerzálnymi možnosťami použitia v rôznych aplikáciách senzoriky. Tieto produkty sa používajú napríklad ako zdroje pulzov pre aplikácie Time-of-Flight, koherentné zdroje lúča v optických kódovačoch alebo ako referenčné lasery v spektrometroch FTIR. Vďaka inovatívnej konštrukcii produktu je možná minimálna spotreba energie, veľmi rýchla impulzná prevádzka, optimalizovaný profil lúča, aktívna kontrola polarizácie, extrémne úzkopásmová, spektrálna emisia svetla ako aj minimálny efekt speckle. Rozličné možnosti verzií okrem toho uľahčujú integráciu produktu a vytvárajú ďalšie možnosti.

Jednorežimový VCSEL, 850 nm

Jednorežimový VCSEL

Jednorežimové VCSEL sú vďaka svojmu Gaussovému profilu lúča, vďaka svojmu nízkemu príkonu ako aj vynikajúcej spoľahlivosti perfektné pri nasadení v početných priemyselných senzorových aplikáciách.
TRUMPF ponúka rôzne vlnové dĺžky (napr. 760 nm, 850 nm a 940 nm).

Viacrežimová VCSEL kontrola polarizácie

Viacrežimový VCSEL

Viacrežimový (multi-mode) VCSEL sú infračervené zdroje lúča pre mobilné spotrebiteľské aplikácie a vďaka svojim kompaktným rozmerom je možné ich použiť v špičkovo integrovaných senzoroch. 940 nm je štandardná vlnová dĺžka pre vacrežimové VCSEL, k dispozícii sú ale aj iné vlnové dĺžky.

Kontakt
Odbyt Photonic Components
E-mail
Servis & Kontakt