Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Ľudia z firmy TRUMPF podávajúc si ruky

Dodávatelia

Naše nákupné aktivity sahŕňajú všetko, čo potrebujeme na vývoj a výrobu obrábacích strojov a priemyselných laserov. Preto potrebujeme motivovaných a spoľahlivých dodávateľov. Podporujú nás pri uspokojovaní našich zákazníkov.

Naše kritériá pre vzájomnú spoluprácu

Person from the purchasing department talking to a supplier

My v TRUMPF-e chceme nie len zachovať našu pozíciu poskytovateľa vysoko inovatívnych produktov a služieb, ale ich aj rozširovať. Preto kladieme pri výbere našich dodávateľov veľký dôraz na ich výkonnosť.

Dodávatelia spoločnosti TRUMPF preto musia dodávať produkty a služby

  • vo vysokej kvalite
  • za trhové ceny
  • pri krátkych dobách opätovného obstarávania a s vysokou flexibilitou.

Vďaka svojmu technickému know-how dôležitých komponentov a služieb posilňujú naši dodávatelia inovačné schopnosti spoločnosti TRUMPF. TRUMPF Nákupné podmienky a zmluvy o kvalite prispievajú k jasným vzťahom v dialógu s našimi dodávateľmi.

FAQ - Často kladené otázky k výberu našich dodávateľov

Ako sa dozvieme, či má TRUMPF v našej oblasti ešte potrebu spolupráce?

V prípade konkurzu preveruje TRUMPF na základe Vašich údajov o podniku začlenenie do procesu konkurzu.

Ako sa môže náš podnik uchádzať o spoluprácu ako dodávateľ firmy TRUMPF?

Môžete sa registrovať cez náš portál pre dodávateľov.

Podľa akých kritérií nasleduje udelenie zákazky?

Do zadania zákazky spadajú celkové náklady, ale aj stav dodávateľa ako aj dostupné hodnotenia dodávateľa. Cieľom je vždy dosiahnutie najvyššej pridanej hodnoty pre našu skupinu podnikov.

Existujú nadradené požiadavky, ktoré sú kladené na dodávateľov?

Áno, požiadavky nájdete v našich nákupných podmienkach. Nachádzajú sa na stiahnutie na tejto stránke.

Ako prebieha konkrétna objednávka konštrukčných častí a služieb?

Spravidla dostanete oficiálnu objednávku cez oddelenie nákupu. Ústne objednávky bez zapojenia oddelenia nákupu by ste nemali prijímať, aby ste predišli zdržiavaniu v ďalších procesoch.

Prihlásenie ako dodávateľ

Máte záujem o spoluprácu so spoločnosťou TRUMPF? Zapášte sa prosím do našej databázy dodávateľov. Preveríme Váš profil a v krátkej dobe Vám dáme odpoveď, či je spolupráca možná a zmysluplná.

Na stiahnutie

Nákupné podmienky
Nákupné podmienky

Základom bezstarostnej spolupráce medzi našimi dodávateľmi a firmou TRUMPF sú naše globálne platné Nákupné podmienky, ktoré si tu môžete stiahnuť.

Smernica pre dodávky tovaru
Smernica pre dodávky tovaru

Smernica pre dodávky tovaru popisuje potrebné balenie a označenie dodávok pre firmu TRUMPF.

Kódex správania dodávateľov
Kódex správania dodávateľov

Za podstatný základ považujeme spoločné pochopenie sociálne a ekologicky zodpovedného jednania ako aj etického obchodného správania sa. Pri spolupráci preto vyjednávame platnosť nižšie uvedených pravidiel, zahrnutých v našom Kódexe správania našich dodávateľov.

Požiadavky Cyber Security
Požiadavky Cyber Security

Kybernetická bezpečnosť je pre TRUMPF veľmi dôležitá. TRUMPF vynakladá značné úsilie, aby dosiahol a udržal primeranú úroveň ochrany informácií a dát. Následne vyžaduje TRUMPF od dodávateľov adekvátnu úroveň kybernetickej ochrany, ktorá je popísaná v požiadavkách kybernetickej bezpečnosti (Cyber Security).

Pozrite si viac

budova sídla firmy TRUMPF v meste Ditzingen, Nemecko
Profil spoločnosti

Náš firemný profil Vás v stručnosti informuje o číslach, a faktoch, pozrite si aj film o skupine TRUMPF.

Správa o hospodárení

Je jedno či našu správu o činnosti čítate online, alebo si ju chcete zaobstarať v tlačenej forme. Nájdete tu aktuálne správy a archív za posledné roky.

Zamestnanci TRUMPF testujú komponent
Manažment kvality

Kvalita našich produktov a služieb spočíva v definovaní štandardov a metód ako aj v pevne zakotvenom podvedomí kvality našich zamestnancov.

Kontakt
Servis & Kontakt