Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Smart Factory – Čo to je?

Smart Factory – alebo po slovensky „inteligentný závod“ – predstavuje výrobné prostredie, v ktorom je perfektná súhra ľudí, strojov, automatizácie a softvéru. Predstava ideálneho sveta výroby podľa princípov Priemysel 4.0, ktorá vytvára tlak na mnoho podnikov zameraných na obrábanie plechu. Pretože pre vytvorenie vysoko efektívneho, flexibilného a prehľadného závodu, ktorý okrem toho spĺňa najvyššie nároky na kvalitu, je vo väčšine prípadov prvoradé: urobiť poriadok. Pretože "Chaos" nie je možné digitalizovať. Pomôžeme Vám pri vytváraní poriadku vo Vašej výrobe a vykonať ďalší logický krok v technologickej evolúcii: dôsledné zapojenie materiálového a informačného toku do siete, automatizáciu a optimalizáciu procesov.

Čo je to Priemysel 4.0?

Priemysel 4.0 označuje štvrtú priemyselnú revolúciu – nazývanú aj „Digitálna transformácia“, pomocou ktorej sa má priemyselná výroba optimálne pripraviť na budúcnosť.

Čo je Smart Factory?

Smart Factory – alebo po slovensky „inteligentný závod“ – predstavuje výrobné prostredie, v ktorom je perfektná súhra ľudí, strojov, automatizácie a softvéru.

Naša cesta ku Smart Factory

Ponúkame modulárny svet riešení pre Váš závod Smart Factory. Pomocou tejto koncepcie pripravia spracovatelia plechu svoju výrobu pre výrazne sa meniace požiadavky trhu a zákazníkov.

Smart Factory Consulting
Čo je to Priemysel 4.0?

V stredobode pozornosti Priemysel 4.0 je digitálne prepojenie v sieti, ktoré poskytuje obrovský potenciál zvýšenia flexibility a produktivity vďaka informatizácii výrobnej techniky a rozvoja digitálnych obchodných platforiem. Spája rôzne komponenty vo Vašej výrobe a ešte viac. Fabrika budúcnosti trvalo optimalizuje priebehy a drasticky skracuje procesy.

Kontrolná miestnosť v Smart Factory v Chicagu
Čo je Smart Factory?

Aké konkrétne výhody má závod Smart Factory? Vďaka inteligentnému prepojeniu sieťou je výroba prehľadnejšia. Spracovateľ plechu tak bude stále vedieť, čo sa práve deje a môže lepšie plánovať. Optimalizujú sa nepriame procesy. Prevádzkovatelia digitálneho závodu vyrábajú rýchlejšie a flexibilnejšie, ich procesy je možné lepšie zvládnuť. Rozhodujúca výhoda – najmä pri malých výrobných dávkach. Základom komunikácie v inteligentnom závode Smart Factory je Internet of Things (IoT). Pretože v „Internete vecí“ komunikuje všetko so všetkým. Produkt oznamuje inteligentnému závodu informácie potrebné pre výrobu.

Grafika závodu Smart Factory
Naša cesta ku Smart Factory

Zákazníci smerujúci k Smart Factory získajú pre svoje požiadavky vhodné riešenia ušité na mieru v troch krokoch: od jednoduchého začiatku cez postupné prispôsobovanie až po úplné prepojenie sieťou. Bez ohľadu na to kde sa nachádzajú, je cieľ na ceste k Smart Factory úplne prepojeného v sieti celkom jasný: vytvoriť prehľadnejší, flexibilnejší a predovšetkým úspornejší celkový proces.

Potenciály štvrtej priemyselnej revolúcie Priemysel 4.0: Ako dokážu vzájomne komunikovať stroje v inteligentnom závode Smart Factory?

KeyVisual TruConnect

Spoločná reč spája – to platí aj pre stroje v priemyselnom internete Industrial Internet of Things. Čím jednoduchšie si vymieňajú informácie, o to efektívnejšie pracujú. Združenie nemeckých výrobcov obrábacích strojov (VDW) preto spolu s firmou TRUMPF a ďalšími 16 partnermi projektu vyvinulo systém umati (universal machine tool interface). Univerzálne rozhranie, ktoré dokáže bezpečne, bez problémov a námahy integrovať obrábacie stroje a zariadenia do IT ekosystémov špecifických podľa zákazníkov a užívateľov. Štandard nie len pre Nemecko ale aj pre užívateľov po celom svete – na rozvoj nových potenciálov v časoch Priemysel 4.0.

Chytré procesy – Smart Factory

Krok za krokom do digitálnej budúcnosti

Bez ohľadu na to či už kráčate veľkými krokmi do budúcnosti Vášho závodu prepojeného v sieti alebo ešte len stojíte na začiatku – cieľ je jasný: Buďte pripravení na nárast zložitosti a klesajúce výrobné dávky v oblasti obrábania plechu. Pomocou nášho inovatívneho riešenia postupne vybudujete Vašu Smart Factory. Žiadne dve cesty pritom nie sú rovnaké, pretože časti Smart Factory je možné kombinovať a vytvoriť tak pre Vás individuálne riešenia. Radi Vás budeme sprevádzať na tejto ceste.

Jednoduchý začiatok

Žiadne dve výroby nie sú rovnaké. Preto je aj Váš vstup do Smart Factory ušitý na mieru. Položte základný kameň Vašej Smart Factory – vďaka strojom, ktoré sú štandardne pripravené na zapojenie do siete. Naši skúsení špecialisti v oblasti Smart Factory pritom vypracujú spoločne s Vami optimálne postupy vyhovujúce Vašim požiadavkám. Základný cieľ: Získať prehľad vo výrobe a identifikovať potenciály optimalizácie.

Prispôsobenie po krokoch

Všetko pod kontrolou – preto sa oplatí ďalší krok smerom k automatizovanej výrobe. Pomocou automatizovaných strojov alebo autonómnych výrobných buniek, ktoré sú zapojené do výrobného riešenia vybudujete z Vašej výroby inteligentný závod. Výsledok: Miera automatizácie sa zvyšuje, produktivita rastie. Vďaka tomu sa môžu zamestnanci sústrediť na svoje hlavné úlohy, čo zvyšuje motiváciu a zároveň kvalitu výroby. Vďaka automatizovanej výrobe šetríte miesto a lepšie vyťažíte Váš stroj.

Kompletne prepojené v sieti

Na konci toho je riešenie výroby od zákazky až po expedíciu. Pomocou uceleného systému budete vo Vašej Smart Factory vyrábať stále vysoko efektívne. Budú Vás pri tom podporovať modulárne riešenia firmy TRUMPF, pričom Vám pomôžu prehľadnejšie, flexibilnejšie ale predovšetkým hospodárnejšie vytvoriť Vaše procesy. Naši špecialisti v oblasti Smart Factory pritom vypracujú v spolupráci s Vami balík pre Priemysel 4.0, optimálne prispôsobený Vašim požiadavkám.

 
 

To vravia naši poradcovia

My sami takisto obrábame plech a poznáme túto výrobu ako nikto iný. Pri konzultáciách ohľadom Smart Factory tak vnášame do priemyslu spracovania plechu jedinečným spôsobom naše široké poznatky technológie a procesov – a to do všetkých krokov procesov vo Vašej výrobe.

THOMAS RUPP
RIADITEĽ TRUMPF SMART FACTORY CONSULTING

Znižovanie nákladov je cieľom mnohých podnikov nie len v hospodársky náročných časoch. Prvým krokom optimalizácie nákladov preto je, zvládnuť prehľad. Spoločne s Vami vytvoríme solídnu databázu a obrátime tak Vašu pozornosť na podstatné parametre.

SVEN ONGERT
KONZULTANT Z TRUMPF SMART FACTORY CONSULTING

Rastúce náklady na energie a suroviny, nedostatok odborníkov ale aj odchod dlhoročných špecialistov do dôchodku zvyšuje tlak na výrobu. Pomôžeme Vám pragmaticky so zameraním na riešenia, aby ste ostali ziskoví a aby ste mohli naďalej rásť.

JAN-LUKAS NELKE
KONZULTANT Z TRUMPF SMART FACTORY CONSULTING

Zjednodušte si život pri obrábaní plechu

Malé výrobné dávky, mnoho verzií produktov, nároční zákazníci: Na tejto stránke sa pozrieme podrobne na problémy, ktoré komplikujú život Vám ako spracovateľovi plechu – a ako Vám môžeme pomôcť zmeniť to. Až kým Vaša výroba nebude prebiehať tak, ako si to Vy želáte. 

Smart Factory Consulting – Nechajte si poradiť!

Pôjdeme s Vami po ceste do budúcnosti prepojenej v sieti Aký potenciál Vám prináša zosieťovanie? Ako môže vyzerať Vaša cesta do zosieťovanej výroby? Nie je podstatné či chcete začať jednoducho, vykonávať zmeny po krokoch alebo sa kompletne pripojiť do siete – s našou ponukou poradenstva nájdete optimálne riešenie pre každú situáciu.

Vyžiadať poradenstvo
Vedľajší neproduktívny čas
... ktoré môžete produktívnejšie využiť
Podiel vyrezaných dielcov voči surovému materiálu
… ktorý môžete z veľkej miery ušetriť
Čas na vytváranie zbytočných ponúk
… ktorý dokážete premeniť na obrat

Odstránenie nedostatku kvalifikovaných pracovníkov

Tam, kde chýbajú odborníci na zváranie a ohýbanie, ostávajú stáť zákazky. Kvalita a spoľahlivosť dodávok sa stávajú hazardnou hrou. Namiesto strategického rastu sa neustále operatívne zaoberáte núdzovými prípadmi. A okrem toho ešte aj o personálne plánovanie, financie alebo o nákup. Ako sa dostať z tohoto začarovaného kruhu? Zavedením automatizácie pre rutinné práce vytvoríte Vášmu tímu priestor na činnosti pridávajúce hodnotu. Softvér dokáže pomôcť zaškolenému personálu bezpečne obsluhovať stroje. V nasledujúcom odseku nájdete spôsoby, akými je možné odstrániť nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. 

Nedostatok odborníkov

Nájsť schopný personál nie je jednoduché. Najmä v oblasti obrábania plechu. Napraviť to môžu automatizované procesy ale aj asistenčné systémy a školenia pre čiastočne zaučený personál. Podporujeme pritom Váš závod službami a podporou na diaľku Remote Support. 

Nedostatok odborníkov

Oseon odbremeňuje

Softvér Oseon a Smart Material Flow podporujú užívateľov spôsobom špecifickým pre dané úlohy a prispievajú k vytváraniu prehľadu v závode.

Technologický obrázok, stroje a systémy
Nedostatok odborníkov

Portfólio strojov

Vzájomne vyladené výrobné riešenia zaručujú konštantne vysokú kvalitu, nezávisle od personálu obsluhy. 

Nedostatok odborníkov

Automatizácia

Využite našu ponuku poradenstva v oblasti automatizácie a nárastu produktivity – pre závody každej veľkosti.  

Nedostatok odborníkov

Integrované know-how

Digitálne návody a uložené tabuľky parametrov uľahčujú prácu na strojoch. 

TRUMPF Services školenia Keyvisual
Nedostatok odborníkov

Školenia

Program školení firmy TRUMPF Vám pomáha vyrábať vo vysokej kvalite aj s nezaškoleným personálom. 

Nedostatok odborníkov

Miesto pre stroj TRUMPF
VS.
Zavrieť

Malé výrobné dávky

Malé výrobné dávky spôsobujú spracovateľom plechu veľké problémy: odpad, početnosť chýb a časová náročnosť sú príliš vysoké. Aby bola výroba ekonomická, musia sa preveriť aj prípravné a následné procesy. Cieľ: Rýchlejší priebeh zákaziek, výroba aj malých počtov kusov vo vysokej kvalite – keď to podčiarkneme, práca musí aj prinášať zisk. Veľmi často chýba prehľad o stave zákaziek a vyťaženie strojov. Takto je veľmi ťažké rýchlo vytvárať ponuky na výrobu 1 kusa špecificky pre daného zákazníka. To, čo pomáha, je zapojenie výroby do systému ERP (plánovanie podnikových zdrojov). Softvérová podpora uľahčuje samotné organizovanie vo výrobnom závode a skracuje doby programovania. Prečítajte si viac o tom, ako dostanete krok za krokom pod kontrolu aj malé výrobné dávky. 

Malé výrobné dávky

Ako keby neboli dosť náročné výrobné dávky po 1 kuse, vyostrujú konkurenčnú súťaž aj online trhoviská. Ako môžete napriek tomu ponúkať so ziskom? Pomáha pri tom chytrý materiálový tok, automatizované výrobné procesy a efektívna vnútropodniková logistika.

Malé výrobné dávky

Oseon & Smart Material Flow

Už sa nestratí žiaden dielec ani zákazka: Vďaka materiálovému toku prepojenému v sieti máte automatickú evidenciu dielcov a vždy viete, kde sa nachádzajú. 

Malé výrobné dávky

Portfólio automatizácie

Stavebnicové automatizačné komponenty Vám pomáhajú vyrovnávať kolísanie konjunktúry a hospodárne vyrábať. 

Malé výrobné dávky

Jednoduché plánovanie výroby

Spoľahnite sa na výrobný plán, ktorý jedným kliknutím optimalizuje sériovú výrobu, jednotlivé zákazky a termíny dodania. 

TruTops Boost Key Visual
Malé výrobné dávky

TruTops Boost

Konštrukčný a programovací softvér maximalizuje vďaka LeanNest a spotrebovaniu zvyšku tabule využitie Vášho materiálu. 

Malé výrobné dávky

Sorting Guide

Pomocou  Sorting Guide sa urýchli triedenie a  predíde sa vzniku chýb – dielce sa rýchlejšie zaevidujú a Váš stroj môže bez problémov pokračovať v rezaní. 

K produktu

Malé výrobné dávky

Miesto pre stroj TRUMPF
VS.
Zavrieť

Chýbajúce možnosti financovania

Kto chce rásť, musí investovať. No cesta k úveru je často zdĺhavá. Tu sa ponúka možnosť financovania s nami ako výrobcom: jednoduché schválenie úveru, dlhšie doby jeho splatnosti a bezpečnosť plánovania idú ruka v ruke. Pretože aj my sami sme spracovateľmi plechu a poznáme Váš trh. Ak Vás Vaša banka odmietne, pretože je situácia so zákazkami neistá alebo sa počiatočné investície zdajú byť privysoké, skontaktujte sa s nami. Či už leasing alebo kúpa: TRUMPF Bank Vás podporí v dobrých ale aj v zlých časoch. Preto ponúkame napríklad sezónne modely splátok alebo splácanie podľa vyťaženia. V nasledujúcom sme pre Vás zostavili niektoré možnosti financovania. 

Chýbajúce možnosti financovania

Kolísajúce objemy zákaziek, rastúce náklady na materiál a skladovanie – domáca banka reaguje zdržanlivo. TRUMPF Bank je spoľahlivým partnerom z Vášho odvetvia. Poskytuje väčšiu voľnosť, napr. sezónne splátky alebo zníženie splátok. 

Key visual of TRUMPF Services Financing
Chýbajúce možnosti financovania

Financovanie od dodávateľa stroja

TRUMPF Bank Vám predloží finančný plán vhodne zostavený pre Vašu situáciu. Ktorý napríklad začína nízkymi splátkami, pokým sa Vaša prevádzka nerozbehne. 

TRUMPF Services Použité stroje Keyvisual
Chýbajúce možnosti financovania

Vrátenie používaných strojov

Vezmeme ako protihodnotu používané stroje TRUMPF. Vyznáme sa v odvetví a tak ponúkame atraktívne zvyškové hodnoty – prináša to istotu. 

Chýbajúce možnosti financovania

Pay per Part

Dostanete od nás nové zariadenie TruLaser Center 7030 spolu s kalkuláciou a programovaním – zaplatíte len za vyrobený dielec. 

K produktu
Ukazovateľ na dotykovej plôške
Chýbajúce možnosti financovania

Leasing

S nami prefinancujete kdekoľvek na svete stroje, sklad, služby alebo softvér. Keďže sme súčasťou odvetvia, dokážeme lepšie posúdiť zostatkové riziko ako "bežná" banka. 

Mobilné zariadenie, tablet zobrazuje niektoré tabuľky
Chýbajúce možnosti financovania

Rýchle schválenie úveru

Financovať s nami znamená: Bezchybný priebeh a rýchlejšie schválenie úveru. Verní heslu: Od stredne veľkého podniku pre stredne veľký podnik. 

Chýbajúce možnosti financovania

Miesto pre stroj TRUMPF
VS.
Zavrieť

Smart Factory Consulting – Nechajte si poradiť!

Pôjdeme s Vami po ceste do budúcnosti prepojenej v sieti Aký potenciál Vám prináša zosieťovanie? Ako môže vyzerať Vaša cesta do zosieťovanej výroby? Nie je podstatné či chcete začať jednoducho, vykonávať zmeny po krokoch alebo sa kompletne pripojiť do siete – s našou ponukou poradenstva nájdete optimálne riešenie pre každú situáciu.

Vyžiadať poradenstvo

Chýbajúci prehľad a efektivita

Aký je stav zákaziek? Kde sa nachádzajú dielce? Ako je to s vyťažením? Všetky tieto otázky dennodenne stoja čas a tým znižujú zisk. Nemôžete ani presne naplánovať Vaše jestvujúce zdroje ani presne zodpovedať otázky zákazníkov o stave ich zákazky. Spolu so skracujúcimi sa dobami dodania klesá Vaša vyťaženosť a efektivita. No dá sa to aj inak: Vďaka prehľadnému plánovaniu výroby máte neustále prehľad o všetkých otvorených zákazkách a o Vašom vyťažení. Čísla nahradia odhady od brucha a na základe nich využijete Vaše zdroje najlepšie ako sa dá. Výsledok: Lepšie ceny a vyšší zisk. 

Chýbajúci prehľad a efektivita

Hľadanie materiálu, ručné osadzovanie a triedenie, vybavovanie papierov – často sú to nepotrebné alebo manuálne práce, ktoré spôsobujú časové straty a nižšie výrobné dávky. Vneste si pomocou digitálnej podpory prehľad do závodu – aby ste efektívnejšie využívali ľudí, stroje a materiál.

Chýbajúci prehľad a efektivita

Smart Factory Consulting

Špecialisti Vám pomôžu optimalizovať výrobné procesy a tok tovaru, aby ste z nich vyťažili maximum. 

Chýbajúci prehľad a efektivita

Oseon, plánovanie výroby

Stresy z jednoúčelových zákaziek a krátkych dodacích termínov sú minulosťou: Pomocou Oseon-u flexibilne zaradíte expresné zákazky bez toho, aby ste tým nabúrali celkový plán. 

Chýbajúci prehľad a efektivita

Šikovný materiálový tok

Vďaka prehľadnému materiálovému toku si ušetríte činnosti, ktoré nepridávajú hodnotu a zefektívnite Vašu výrobu. 

Chýbajúci prehľad a efektivita

TRUMPF Tracking Technologies

Vďaka lokalizácii v reálnom čase je časovo náročné hľadanie minulosťou – univerzálne a flexibilne na všetkých zariadeniach vďaka otvorenému štandardu omlox. 

Chýbajúci prehľad a efektivita

Oseon, riadenie výroby

Digitálne riadenie výroby Vám pomáha maximálne využiť všetky zdroje vo výrobnom závode. 

Chýbajúci prehľad a efektivita

viewport test images /w Retina support
VS.
Zavrieť

Vysoké náklady na materiál

Materiál viaže vysoký kapitál. Vysoké nákupné ceny a nedostatočná kapacita skladu obmedzujú Vaše pôsobenie. Kapitálovo silné online trhoviská okrem toho stláčajú ceny na trhu. No jestvujú možnosti ako tomu odolávať. Napríklad tým, že šikovne rozšírite Vaše skladovacie priestory, aby ste mohli výhodnejšie nakupovať a vyrovnať sa tak nedostatku materiálu. Získaním prehľadu o zákazkách a stavoch zásob. Využitím materiálových úverov. Zvýšením počtu zhodných dielcov a znížením nákladov na výrobu pomocou inteligentných funkcií. Radi Vám poradíme s týmito ale aj inými riešeniami. 

Vysoké náklady na materiál

Vďaka problémom s dodávkami a kolísajúcim cenám surovín a energie sú kalkulácie a plánovanie hazardnou hrou. V najhoršom prípade hrozia straty. Svoje postavenie môžete vylepšiť lepšou kapacitou skladu a flexibilnými kreditmi na materiál. 

Vysoké náklady na materiál

Prehľad vo výrobnom závode

Neplytvajte: Pomocou inteligentných asistenčných systémov zvýšite podiel zhodných dielcov a cenovo efektívne zorganizujete Váš výrobný závod. 

Vysoké náklady na materiál

Automatizovaný sklad

Rozšírte Váš sklad a používajte evidenciu materiálu s riadením výroby softvérom Oseon – pre vytvorenie prehľadu a zníženie nákladov na výrobu dielcov. 

TruTops Calculate
Vysoké náklady na materiál

TruTops Calculate

Pomocou softvéru si vypočítajte čas a náklady na celú výrobu – zjednoduší Vám to vystavovanie cenových ponúk a analýzu nákladov. 

Vysoké náklady na materiál

Financovanie nákupu

Zabezpečte si finančné prostriedky v TRUMPF Bank, aby ste mohli v priaznivých situáciách naplniť Váš sklad. 

Vysoké náklady na materiál

Pay per Part

Pomocou modelu Pay per Part a zariadenia TruLaser 7030 sa nastavia Vaše náklady podľa Vášho vyťaženia: Získate finančnú voľnosť a už pred spustením výroby spoznáte presnú cenu za dielec. 

K produktu

Vysoké náklady na materiál

viewport test images /w Retina support
VS.
Zavrieť

Vysoké nároky zákazníkov

Vaši zákazníci očakávajú už od 1 objednaného kusa hladký priebeh, informácie v reálnom čase a klesajúce náklady. Vy si naproti tomu želáte vyšší zisk, väčšie výrobné dávky a väčší priestor pri kalkuláciách. Ako dosiahnete situáciu kde sú obe strany spokojné? Pomáhajú pri tom cenovo úsporné procesy pri všetkých výrobných dávkach, prehľad o vyťaženosti a procesoch ale aj automatizácia, ktorá znižuje náklady. Ak máte stále správne informácie v správnom čase, odpadajú časové straty spôsobené hľadaním a prerušovaním prác. Ak skrátite prípravné a následné procesy, zvýšia sa tým Vaše výrobné kapacity. A lepšie možnosti kalkulácií Vám otvoria priestor pri zostavovaní cien. Objavte možnosti: 

Vysoké nároky zákazníkov

Online obchodovanie prevýšilo očakávania mnohých zákazníkov. Požadujú výhodné ceny, okamžité odpovede a neustály digitálny informačný tok. Pomáhame Vám vhodnými službami a produktmi krok za krokom spĺňať tieto požiadavky. 

TRUMPF Oseon Keyvisual
Vysoké nároky zákazníkov

Oseon, riadenie výroby

Zvýšte si prehľad a Vašu konkurencieschopnosť pomocou digitalizovaných procesov a plynulého informačného toku. 

Vysoké nároky zákazníkov

Rentabilita už od 1 vyrobeného kusa

Vďaka jednoduchému programovaniu, nastavovacím plánom, asistenčným systémom pre operátorov strojov a technologickým tabuľkám je hneď prvý dielec bezchybný. 

Vysoké nároky zákazníkov

Smart Factory Consulting

Jednoducho začať, postupne upravovať alebo kompletne zapojiť do siete: Sprevádzame Váš vývoj na Vašej úrovni a so zmyslom pre proporcie. 

Vysoké nároky zákazníkov

ScaleNC & Optimate

Zníženie výrobných nákladov pri obrábaní plechu alebo programovanie stroja ako služba cez cloud: Takto podporujú dcérske spoločnosti TRUMPF ScaleNC a Optimate predovšetkým malé a stredne veľké podniky.

TruTops Boost Key Visual
Vysoké nároky zákazníkov

TruTops Boost

Konštrukčný a programovací softvér TruTops Boost s uloženými technologickými tabuľkami pomáha zvýšiť Váš podiel zhodných dielcov a znížiť mieri zapojenia operátorov.  

Vysoké nároky zákazníkov

viewport test images /w Retina support
VS.
Zavrieť
 

Vaše problémy – naše riešenia

Väčšia produkcia? Pri rovnakom nasadení.

Stále niečo hľadáte? Všetko nájdete pomocou lokalizácie naživo.

Súrna zákazka je kameňom úrazu? Rýchla úprava výrobného plánu.

Strata prehľadu? Dajte všetko na poriadok.

Všetko pod kontrolou? Vždy a všade.

Naše riešenia procesov

Aplikácia Smart Teach

Obratom ruky vytvoríte laserové programy pre Vaše programovateľné zaostrovacie optiky (PFO).

Aplikácia Visual Assistance

Pomocou služby Visual Assistance vidíme to, čo vidíte Vy a pomôžeme Vám tak na diaľku pri rýchlom vyriešení Vášho problému.

Automatisierung TruLaser

Automatizačné komponenty pre 2D laserové obrábacie zariadenia.

Automatizácia TruBend

Automatizačné komponenty pre ohraňovacie stroje.

Automatizácia TruLaser Tube

Automatizačné komponenty pre stroje na rezanie rúr laserom.

Automatizácia TruMatic

Automatizačné komponenty pre vysekávacie a vysekávacie-laserové zariadenia.

Condition Monitoring

S monitoringom a analýzou produktov TRUMPF získate vysokú mieru prehľadu.

Consulting 1 - neustále vylepšovanie

Optimalizácie procesov pre plynulú výrobu.

Consulting 2 - digitálna výroba

Digitalizácie procesov pre efektívnu výrobu.

Consulting 3 - plánovanie závodu a technológie

Harmonizácia technológie a využitie zdrojov pre ekonomickú úspešnosť.

Consulting 4 - stratégia a smerovanie do budúcnosti

Strategické a organizačné nasmerovanie na úspešnú budúcnosť.

Oseon Flow

Vďaka Oseon Flow docielite kompletné prepojenie v sieti.

Oseon Go

Digitalizuje všetky základné procesy vo Vašej výrobe.

Oseon Grow

Rozširuje Oseon Go do oblastí skladu, logistiky a rozhraní. 

Poradenstvo

Od prvého nápadu až po konkrétnu realizáciu – ako špecialista na obrábanie plechu sme Vašim pragmatickým rovnocenným partnerom.

Priemysel 4.0, štartovací balík

Štartovací balík Vám pomáha pri identifikácii potenciálov optimalizácie, zvyšuje produktivitu a skracuje prestoje strojov.

Programovací softvér

V závislosti od technológie a typu stroja Vás ideálny programovací softvér rýchlo a bezpečne dovedie do cieľa.

Quality Data Storage

Zaznamenávajte a zobrazujte si údaje procesov Vašich laserov a optík a senzorík, ktoré sú k nim pripojené.

Remote Support

Nechajte si na diaľku rýchlo a bezpečne odstrániť možné poruchy a tak maximalizujte pohotovosť Vášho zariadenia.

Servisná aplikácia

Pomocou servisnej aplikácie a Vášho bezplatného účtu v MyTRUMPF môžete kedykoľvek rýchlo a jednoducho odoslať Vaše servisné hlásenia nášmu servisnému oddeleniu.

Smart View Services

Prehľadné plochy na zobrazenie aktuálnych stavov lasera.

Systémy veľkoskladov STOPA

Viac ako len úložisko materiálu - vykonávajú rozsiahle úlohy logistického centra Vašej výroby.

TruStore Séria 1000

Praktický kompaktný sklad - ideálny vstup do techniky skladovania TRUMPF.

TruStore Séria 3000

Najflexibilnejší sklad rastie s Vašimi požiadavkami, znižuje potrebu miesta s možnosťou rozširovania.

TruTops Calculate

Kalkuluje očakávané doby obrábania a náklady na výrobu dielcov alebo celých konštrukčných skupín.

Vizuálne školiace stredisko

Vyberte si z rozsiahlej ponuky kurzov obsluhy, programovania a údržieb. Zabezpečte si náskok vďaka vedomostiam, aby ste mohli pružne reagovať na nové požiadavky zákazníkov.

Zmluva o údržbe

Vďaka vizuálnemu spracovaniu všetkých údajov v správe Condition Report máte stále prehľad o stave strojov a môžete si naplánovať Vaše úlohy podľa potrieb.

Zistite viac
Navštívte nás!

Závody TRUMPF Smart Factory

Žiadna výroba nie je ako iná, žiadna cesta vývoja nie je rovnaká. A ani žiaden trh, v ktorom sa pohybujú naši zákazníci, nie je identický s iným. Preto sme vytvorili závod budúcnosti, ktorý sa dá ohmatať presne tam, kde sú aj naši zákazníci: Či už v Európe, Amerike alebo v Ázii – hneď na troch kontinentoch ukazujeme v našich inteligentných závodoch, ako funguje výroba prepojená sieťou v realite. V závodoch TRUMPF Smart Factory už dnes perfektne spolupracujú zamestnanci, stroje, automatizácia a softvér, úplne prepojené v sieti. A bez ohľadu na to či sú naši návštevníci ešte len na začiatku, rozširujú výrobu po krokoch alebo sa chcú úplne poprepájať sieťou, vyzdvihneme ich presne tam, kde sa dnes nachádzajú. Naši poradcovia v oblasti Smart Factory zanalyzujú reťazce procesov každého zákazníka a na základe toho zoptimalizujú všetky procesy v závode. Presne podľa hesla: Úspech zákazníka je aj úspechom firmy TRUMPF.

Sídla našich závodov Smart Factory

Chicago, USA

Závod v Chicagu je pre Smart Factory ako stvorený. Pretože približne 40 percent priemyslu spracovania plechu v USA sa nachádza v priamo susediacich štátoch. Naši americkí zákazníci v USA tam môžu zažiť, ako ich bude inteligentný závod podporovať od triedenia dielcov až po plne autonómnu výrobu. Vrchol predstavujú integrované rezacie a ohýbacie výrobné bunky. Takzvaný Skywalk umožňuje okrem toho sledovať výrobné zariadenia s materiálovým a informačným tokom ako celkový systém.

Pozrite si viac

Ditzingen, Nemecko

30 strojov zapojených do siete, pracujúcich v rôznych krokoch procesu, hala o rozlohe 5.000 m² s manuálnym a automatizovaným materiálovým tokom - návštevníkov nášho inteligentného závodu v hlavnom sídle firmy TRUMPF v Ditzingene toho čaká veľa. Môžete si sami vytvoriť obraz o tom, ako naši odborníci v oblasti Smart Factory ušili na mieru riešenia pre celý reťazec procesov spracovania plechu. V našom inteligentnom závode je možné zažiť aj súhru plne integrovaných strojov iných výrobcov a  transportných systémov bez obsluhy.

Pozrite si viac

Taicang, Čína

Čínski zákazníci môžu naživo zažiť svet výroby zajtrajška v našom výrobnom závode v Taicangu. Od rezania laserom, ohýbania a vysekávania až po rezanie laserom – umožňujeme zažiť celý reťazec procesov spracovania plechu, pričom ukazujeme návštevníkom, aké individuálne riešenia zapojenia výroby do siete im vieme ponúknuť. V  roku 2017 bola v Taicangu spustená plnoautomatická linka ako aj systém riadenia výroby TruTops Fab. Digitálna, inteligentná aktualizácia tam pozdvihla výrobu na vyššiu úroveň a prispela k prehľadu vo výrobe.

Pozrite si viac

Navštívte nás tu!

História úspechu našich zákazníkov, Smart Factory

Smart Factory Consulting – Nechajte si poradiť!

Pôjdeme s Vami po ceste do budúcnosti prepojenej v sieti Aký potenciál Vám prináša zosieťovanie? Ako môže vyzerať Vaša cesta do zosieťovanej výroby? Nie je podstatné či chcete začať jednoducho, vykonávať zmeny po krokoch alebo sa kompletne pripojiť do siete – s našou ponukou poradenstva nájdete optimálne riešenie pre každú situáciu.

Vyžiadať poradenstvo

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Technical Services Design and Programming Software key visual
Softvér

S našou ponukou softvérov budete mať celý proces v hrsti, znížite náročnosť a budete hospodárne produkovať aj menšie výrobné dávky.

Prehľad vďaka lokalizácii v reálnom čase

TRUMPF ponúka riešenia lokalizácie kompatibilné s omlox-om pre Smart Factory a mnoho ďalších oblastí, ktoré si vyžadujú mať prehľad.

Automatizácia

Pri vysoko automatizovanej výrobe budete pracovať aj v budúcnosti hospodárne a efektívne.

Kontakt
Na stiahnutie
Servis & Kontakt