Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Objavte naše riešenia pre lokalizáciu v reálnom čase

Prehľad vďaka RTLS (Real-Time-Locating-System)

Objavte naše riešenia pre lokalizáciu v reálnom čase

Zložité vnútropodnikové procesy, kolísajúce objemy zákaziek, stále menšie počty kusov v dávkach a rozličné dielce – celé odvetvie logistiky stojí pred čoraz náročnejšími výzvami. Okrem toho dochádza aktuálne ku globálnym poruchám v dodávateľských reťazcoch a k narastajúcemu nedostatku personálu. Postihnuté je takmer každé odvetvie: Od výrobného priemyslu cez zdravotníctvo a dopravu až po maloobchod. Hlavnou pákou, ako optimalizovať tieto procesy, je vytvoriť si prehľad, ktorý sa neobmedzuje len na jednotlivý systém ale zahŕňa celý dodávateľský reťazec: Kde vznikajú prestoje? Aké dlhé sú časy strávené hľadaním a z čoho vznikajú? Ako vytvoriť súhru automaticky riadených dopravných zariadení (AGV) / autonómnych mobilných robotov (AMR) a zamestnancov tak bezpečne, aby nedochádzalo k žiadnym kolíziám? Odpovede na tieto otázky dávajú lokalizačné údaje, ktoré sú vytvárané pomocou systému „Real Time Locating System“ (RTLS).

Čo je to RTLS?

Systémy "Real Time Locating System" (RTLS) umožňujú sledovanie predmetov v reálnom čase a nové aplikácie ako bezproblémové zaznamenávanie miest skladu alebo používanie transportných systémov bez obsluhy. Základnými komponentmi RTLS sú pevne nainštalované satelity, a mobilné identifikačné prvky (tagy), lokalizačný softvér na určenie lokalizačných údajov a aplikácie, ktoré majú prístup k týmto údajom, aby umožnili rôzne možnosti využitia, ako napríklad sledovanie pohybu predmetov. Pritom sa používajú rôzne technológie. TRUMPF stavil pri ponuke medzioperačných riešení na lokalizáciu v reálnom čase pomocou UWB (ultra širokopásmová technológia) a otvorený priemyselný štandard omlox. Lokalizácia sa vykonáva pomocou merania času prenosu signálov (Time-of-Flight).

Vďaka používaniu riešenia RTLS kompatibilného s omlox ktoré je plne flexibilné, sú naše logistické procesy prehľadné, doby hľadania položiek sa skrátili o cca. 17%. TRUMPF je pre nás priekopníkom a preferovaným dodávateľom infraštruktúry omlox a podporuje nás ako silného partnera v oblasti ekosystémov a špecialistu vo vnútropodnikovej lokalizácii.

Andreas Lange
Manažér logistiky Outbound Speyer, MANN+HUMMEL GmbH

Čo všetko je pomocou RTLS možné?

Lokalizačné údaje umožňujú rôzne možnosti využitia vo výrobnom prostredí a v logistike. V týchto aplikáciách ukazuje rádiová technológia svoje silné stránky vďaka presným lokalizačným údajom, vysokému časovému rozlíšeniu a stabilnému prenosu signálu:

  • Asset Tracking
  • Automated Booking
  • Machine Navigation (AGV)
  • Human Navigation (VR)
  • Automated Documentation
  • Movement Analysis

Zistite viac o aplikáciách RTLS

Možnosti využitia lokalizačných údajov v Smart Factory sú rôznorodé. Zistite podrobnosti ako je možné sledovať pohyb dielcov, predchádzať kolíziám alebo vykonávať ich automatickú evidenciu na základe UWB.

Pozrite si viac

Skontaktujte sa s našimi odborníkmi!

Chceli by ste sa dozvedieť viac o tom, ako môžete integrovať komponenty kompatibilné s omlox-om, aby ste vytvorili otvorené a flexibilné riešenia RTLS? Skontaktujte sa s nami!

Vyžiadať poradenstvo

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Produkty pre lokalizáciu v reálnom čase

Coriva je základným kameňom riešení flexibilných a výkonných riešení RTLS firmy TRUMPF. Okrem toho podporujeme našich partnerov pri vývoji vlastných riešení, ktoré sú založené na celosvetovo prvom otvorenom štandarde lokalizácie omlox.

omlox – Míľnik pre podniky na ceste k revolúcii Priemysel 4.0

Pozrite si na internetovej stránke všetky novinky o omlox-e, otvorenom a interoperačnom štandarde, ktorý prináša revolúciu určovania polohy v reálnom čase.

Synaptický obrázok ako zobrazenie Smart Factory
Smart Factory – mnoho ciest, jeden štandard lokalizácie

TRUMPF je Váš partner na ceste do Smart Factory, ktorá je dláždená otvoreným štandardom lokalizácie omlox. Až kým Vaša výroba nebude fungovať tak, ako si to želáte.

Kontakt
Na stiahnutie
Servis & Kontakt