Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Fotovoltaika

Fotovoltaika

Efektívne riešenia firmy TRUMPF pre stabilné vytváranie energie budúcnosti.

 

Solárna energia má čoraz väčší význam na ceste k udržateľnému energetrickému hospodárstvu. V uplynulých rokoch zaznamenala najväčšiu mieru rastu spomedzi obnoviteľných energií a ešte ani zďaleka nevyužila svoj celý potenciál. TRUMPF ponúka pre toto odvetvie budúcnosti riešenia ušité na mieru a otvára nové možnosti výrobcom solárnych článkov a solárnych zariadení: Lasery TRUMPF vytvárajú štruktúry a rozmiestňujú články na solárnom module a cieleným úberom vrstvy prispievajú k tomu, aby mali moduly potrebnú izolačnú pevnosť. TRUMPF Hüttinger sa z vedúcej pozície v tomto odvetví stará o stabilné a presné napájanie elektrickým prúdom pri povrchových úpravách solárnych článkov. Výhody pri výrobe solárnych článkov prinášajú aj systémy ohrevu VCSEL firmy TRUMPF Photonic Components. Napríklad cieleným napálením kontaktov na solárne články ako aj vďaka regeneračným procesom pre zabránenie vzniku defektov intenzívnym ožiarením článku, odbúrať energetické bariéry a tým aj zvýšiť efektivitu.

Premena energie

Odstraňovanie vrstiev a izolácia hrán pri moduloch s tenkými solárnymi vrstvami

Aby bolo možné chrániť solárne moduly s tenkými vrstvami pred vonkajšími vplyvmi, odstraňujú lasery s krátkymi a ultra krátkymi pulzmi systém vrstiev po okraji v šírke približne jedného centimetra, tak aby ich následne bolo možné prekryť laminovaním fólie. Aj pri selektívnom úbere pasivačných vrstiev kryštalických solárnych článkov a pri vytváraní presných otvorov sa osvedčil laser. Stará sa o vylepšenie efektivity transformácie a vysoký výkonový stupeň.

Akumulácia energie

Akumulátor energie pre solárne zariadenia

Nestále vytváranie energie solárnymi zariadeniami si vyžaduje používanie systémov jej akumulácie Pre napojenie týchto akumulačných systémov na elektrickú sieť vyvíja a dodáva firma TRUMPF Hüttinger srdce každého solárneho prúdového zariadenia - inovatívne obojsmerné meniče. Tieto pomáhajú efektívne nabíjať a vybíjať Váš systém batérií a vďaka stavebnicovému prístupu je možné ich použiť v riešeniach akumulácie najrozličnejších výkonnostných tried. Okrem toho je možné ich jednoducho integrovať do jestvujúcich systémov akumulátorových batérií a s fotovoltickými zariadeniami skombinovať do systému pripraveného na budúcnosť. Lasery TRUMPF nachádzajú uplatnenie aj pri zváraní elektrických kontaktov. Lokálne ohraničený, minimálny prísun tepla pritom prispieva k švom bez deformácií.

Povrchová vrstva

Výroba solárnych článkov

Pri výrobe kremíkových doštičiek a tenkovrstvých solárnych článkov má mimoriadny význam kvalita nanášaných vrstiev: čím lepšia je nanesená vrstva, o to vyššia finálna účinnosť modulu. Špičkové generátory TRUMPF Hüttinger podstatne prispievajú ku kvalite vrstiev, pretože presne riadia prísun energie do procesov povlakovania v solárnom priemysle. Významní výrobcovia zariadení dôverujú presným a stabilným zdrojom procesného prúdu výrobcu generátorov pre oblasť solárnych aplikácií.

Výroba

Laser-Powered Co-Firing Process

Napálenie kontaktov pozostávajúcich zo strieborných čiastočiek na vrchnej strane solárnych článkov sa označuje "Firing". Systémy ohrevu VCSEL predstavujú početné výhody v tomto kroku procesu. Počas procesu Fast Firing sa teda zohrejú len solárne články, zvyšok pece ostáva z veľkej časti studený. Energetická efektivita, ktorá sa tým zvýši, menšia pôdorysná plocha pece ako aj dlhá životnosť zdroja lúča, to všetko prispieva k zníženiu prevádzkových nákladov na minimum. Systémy ohrevu VCSEL umožňujú dosiahnuť nárasty teplôt až do 1000 K/s. Výsledok: vysoké výrobné dávky vo výrobe. Výkon systémov je možné regulovať po zónach, takže je možné nastaviť aj zložité profily v závislosti teplota - čas.

Nárast efektivity

Ultrafast Regeneration a Light Soaking

Výrobné procesy s podporou lasera ako Ultrafast Regeneration (ultra rýchla regenerácia) a Light Soaking (nasýtenie svetlom) môžu výrazne zvýšiť efektivitu vysoko výkonných solárnych článkov. Obidva procesy je možné efektívne a cielene vykonávať pomocou systémov ohrevu VCSEL. Pri ultra rýchlej regenerácii sa ožiarením monokryštalických kremíkových solárnych článkov pomocou vysoko výkonných modulov VCSEL trvalo zabráni tvorbe reaktívnych oxidov bóru – a síce v priebehu niekoľkých sekúnd. Trvalo to zvyšuje efektivitu článku. Pri ultra rýchlom nasýtení svetlom sa odbúrajú energetické bariéry, ktoré vzniknú počas výroby intenzívnym ožiarením a od vysokých teplôt systémov ohrevu VCSEL. Znižuje sa tým vnútorný odpor solárneho článku, vďaka čomu pracuje efektívnejšie.

Kontakt
Servis & Kontakt