Technologický obrázok TRUMPF pulzný laser

Pulzné lasery

Pulzné lasery TRUMPF umožňujú vytváranie krátkych energeticky bohatých pulzov s vysokým pulzným výkonom. Vďaka tomu sú mimoriadne vhodné na cenovo efektívne bodové a stehové zváranie takmer všetkých kovových obrobkov, s minimálnym tepelným ovplyvnením. Pulzné lasery TRUMPF už desaťročia zvárajú široké spektrum produktov a obrobkov. Aj pri mikro obrábaní materiálu a pri popisovaní laserom sa používajú pulzné lasery TRUMPF. Pulzné lasery presviedčajú vysokou orbustnosťou a stavebnicovou konštrukciou. Už si ich nie je možné odmyslieť z priemyselnej výrobnej techniky.

TruPulse

TruPulse

Pulzné pevnolátkové lasery TruPulse hospodárne zvárajú široké spektrum materiálov. Krátkymi pulzmi pri mnoho kilowattovom výkone špičky sa ideálne hodia na bodové a stehové zváranie s nízkym tepelným ovplyvnením. Pulznú energiu a vedenie laserového lúča je možné jednoducho prispôsobiť, každej aplikácii individuálne.

TruDisk Pulse, efektívne zváranie medi

TruDisk Pulse

Pulzný vysoko výkonný laser TruDisk Pulse bol vyvinutý špeciálne na obrábanie materiálov ako meď, s vysokou schopnosťou odrážania svetla.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.