Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Klíma & životné prostredie

Udržateľná výroba s firmou TRUMPF

Udržateľnosť je kľúč k Vášmu konkurencieschopnému obrábaniu plechu a obrábaniu laserom. Ukážeme Vám, ako môžete pomocou laserov a strojov TRUMPF šetriť materiál a energiu.

Ako môžete s TRUMPF-om udržateľne vyrábať?

Ako podnik vytvárajúci špičkové technológie by sme chceli podporovať našich zákazníkov v znižovaní ich uhlíkovej stopy. Robíme to výrobou moderných strojov a laserových systémov s inteligentnými funkciami a optimalizáciou výrobných procesov. Okrem toho ponúkame našim zákazníkom výrobné systémy s možnosťou ich rozširovania a renovované použité stroje. 

Vyvíjame udržateľné riešenia.

Ponúkame udržateľné riešenia a pracujeme s vysokým nasadením na inovatívnych produktoch, pomocou ktorých dokážete šetriť energiu a materiál.

Vytvárame inteligentné aplikácie.

Rozumieme Vašim aplikáciám a pomáhame Vám využiť Vaše zariadenie najlepšie ako je to možné a úspešne vytvárať udržateľné procesy.

Ponúkame výrobné systémy s možnosťou ich rozširovania.

Vďaka doplnkovým výbavám a zapojeniu starších strojov (retrofitting) je možné flexibilne prispôsobiť Vaše jestvujúce zariadenia TRUMPF novým požiadavkám efektivity a ochrane životného prostredia.

Darujeme strojom druhý život.

V našom stredisku opätovného predaja kompletne repasujeme použité stroje a dávame im druhý život. Vďaka opätovnému použitiu telies strojov šetríme materiál a energiu.

Štyri prístupy k lepšej ochrane klímy vo Vašej výrobe

Efektívne riešenia pre lepšiu klimatickú ochranu vo Vašej výrobe

Úspora elektrickejj energie

Patentovaný pohon Delta Drive funguje elektricky – a spotrebuje  výrazne energie ako hydraulicky poháňané vysekávacie a vysekávacie-laserové zariadenia.

Vyššia rýchlosť, menej plynu

BrightLine Speed zvyšuje rýchlosť rezania pri 3D rezaní laserom až o 60 percent a vďaka dýzam X-Blast znižuje na polovicu Vašu spotrebu rezného plynu. Ušetrí to až 20.000 € ročne v porovnaní s bežným rezaním laserom.

Chceli by ste spoznať viac riešení, pomocou ktorých bude Vaša výroba viac udržateľná?

Vyberte si, či by ste chceli šetriť energiu, materiál alebo prevádzkové prostriedky – a my Vám ukážeme, pomocou ktorých riešení to je možné.

Active Speed Control

Regulácia rýchlosti Active Speed Control sleduje proces rezania a samočinne reguluje rýchlosť pohybu. Aj keď kolíše hrúbka a kvalita plechu, vyťaží z toho optimum. Viac zhodných dielcov znamená menej odpadu – tak šetríte materiál.

BrightLine Speed

Funkcia zrýchľuje 3D rezanie laserom až o 60 percent. Pritom spotrebuje vďaka dýzam X-Blast približne o 50 percent menej rezného plynu. Potenciál úspor sa približuje čiastke 20.000 € ročne.

Cool Line

Táto funkcia ochladzuje materiál a prispieva tým k dobrým výsledkom rezania, aj v hrubej oceli. Vaša výhoda: Môžete tesnejšie rozmiestňovať dielce a máte menej zvyškovej mriežky.

Delta Drive

Patentovaný pohon funguje elektricky – a spotrebuje približne 20 percent menej energie ako hydraulicky poháňané vysekávacie a vysekávacie-laserové zariadenia.

Drop&Cut

Hospodárna a pre obsluhu nenáročná dodatočná výroba a nenáročné spotrebovanie zvyškových mriežok – ako sa toto dá? Kamera zobrazuje v riadení v priamom prenose zvyšok tabule plechu a operátor umiestni požadovaný dielec dotykom alebo kliknutím myšou.

Elektrické pohony pre ohraňovacie lisy

Pri ohýbaní ušetria nové elektromotory až do 40 percent energie v porovnaní s predošlými pohonmi.

Energy Cockpit

Energy Cockpit v softvéri Smart View (modul Production) ukazuje presne, koľko energie spotrebuje Váš laser v priebehu času – tak na prvý pohľad odhalíte potenciály optimalizácie.

Highspeed eco

Proces rezania laserom šetrí pri tavnom rezaní až do 70 percent rezného plynu v porovnaní s rezaním bez procesu Highspeed Eco. Tým sa znížia Vaše emisie CO2 a spotreba energie.

Kalibrovanie zdvihu

Integrovaný merací systém prispieva k bezpečnému presunu do definovaných polôh. Okrem toho varuje personál obsluhy v prípade, že sa odmeraná hrúbka plechu odlišuje od očakávanej hrúbky.

Koncepcie elektrického ohrevu

TRUMPF Hüttinger ponúka širokú paletu zdrojov prúdu od jednosmerných až po mikrovlnné generátory pre Vaše koncepcie elektrického ohrevu. Vďaka tomu je možné procesy, ktoré sú založené na fosílnych palivách, zmeniť na prevádzku s elektrickým alebo elektromagnetickým zdrojom prúdu.

Kontrola lomu závitníka

Je osadený vhodný nástroj na tvárnenie závitov? Funkcia to kontroluje pomocou nainštalovanej senzoriky. Okrem toho identifikuje aj lom závitníka na stroji.

Nanojointy

Vďaka mostíkom nanojoint môžete rozmiestniť dielce bližšie k sebe, vďaka čomu znížite spotrebu materiálu a náklady. V závislosti od tvaru obrobku je dokonca možné aj obrábanie bez zvyškovej mriežky – v mnohých aplikáciách tak získate o 12 % viac dielcov z tabule plechu. 

TruMark 6030 s napájacím zdrojom
Pohotovostný režim

Pohotovostný režim pri popisovacích laseroch TRUMPF znižuje spotrebu energie o takmer 50 percent. Dobre vedieť: Laserové zariadenie je hneď po prijatí novej zákazky popisovania opäť pripravené na prevádzku.  

Rozpoznanie formátu plechu

Je v stroji správny formát plechu? Toto sleduje kontrola hodnovernosti za pomoci prítomnej senzoriky. Ak identifikuje chybný formát plechu, zastaví obrábanie.

Smart Punch Monitoring

Táto funkcia odhalí a včas ohlási ulomenie razníka a zabráni tým tvorbe odpadu. Je to veľká výhoda, najmä pri pridaných smenách a pri prevádzke počas víkendov.

TruDisk 6001
Systém štart-stop pre laser

V režime úspory energie spotrebujú vysoko výkonné pevnolátkové lasery TRUMPF približne o 60 percent menej energie. Inteligentné riadenie prepne lasery počas prestávok vo výrobe automaticky do rôznych stupňov úspory energie a včas ich opäť aktivuje.

Využívanie potenciálov jestvujúcich strojov

Máte laserové zariadenie alebo obrábací stroj TRUMPF. Poznáte a využívate všetko, čo v nich je? Pre šetrenie surovín, energie alebo spotrebného materiálu je možné priškrtiť na niekoľkých rôznych miestach. Patrí k tomu napríklad nesting, konštrukcia dielcov, školenia alebo voľba technológie.

Spracovanie náhradných dielov systémom Xchange

Vysoko kvalitné originálne diely s nálepkou Xchange vezmeme v prípade výmeny späť – a repasujeme ich na opätovné využitie. Renovované dielce si tak nájdu cestu späť do obehu. 

Nesting: Rozmiestnenie maximálneho počtu dielcov na plech

Šetriť plech znamená šetriť CO2. Či už pri rezaní laserom alebo pri vysekávaní: Rozmiestnite Vaše dielce tak, aby bol maximálne využitý plech. Pomocou programovacieho softvéru TruTops Boost to je jednoduché. Zohľadňuje tak proces (rezanie alebo vysekávanie) ako aj vyhadzovanie dielcov.

Preventívna údržba: Jasná vec

Vďaka monitorovaniu stroja Condition Monitoring sa opravy a údržby Vašich strojov a zdrojov lúča vykonávajú podľa skutočnej potreby. Konkrétne to znamená: Chladiaca kvapalina, olej alebo dielce sa vymenia až vtedy, keď to je skutočne potrebné. Ak nastane porucha, často nie je nutné nič meniť ale len nastaviť. Čisto udržiavané zariadenia prispievajú k vysokej miere zhodných dielcov.

Výrobné zariadenie: Rezanie laserom zo zvitku

Vďaka efektívnemu nestingu na materiáli zo zvitku namiesto tabuľového plechu môžete na stroji TruLaser 8000 Coil Edition ušetriť až do 1.700 ton ocele ročne. Zodpovedá to približne 4.000 tonám CO2 a 1,6 miliónu Eur nákladov na materiál.  

Školenia: Aktuálne, pokiaľ ide o úsporu energie

Neustále ďalej vyvíjame stroje a procesy. Ostaňte pri kormidle: Maximálny výkon vďaka online aktualizáciám. Pravidelné školenia Vášho tímu pomôžu vyrábať spôsobom šetriacim zdroje. Jestvujú napríklad školenia optimalizácie dielcov alebo aktualizácie pre obsluhujúci personál.

Drážky: Spevnenie tenších plechov

Znížte Vašu spotrebu materiálu pri vysekávaní až o 50 percent – pomocou spevnenia tenkých plechov drážkami. Odľahčená konštrukcia šetrí hmotnosť, čo zjednodušuje aj prepravu hotových dielcov. Všetko čo na to potrebujete: Odvaľovací nástroj na drážky.

Výber technológie: Vysekávanie šetrí prúd

Vysekávanie je v porovnaní s rezaním laserom technológia šetriaca energiu. Proces ako taký má nižšiu spotrebu prúdu; kratšie výrobné časy pri jednoduchých opakujúcich sa geometriách takisto šetria energiu. Pozinkované materiály by sa všeobecne nemali rezať laserom, pretože s pozinkovanou vrstvou sa odparí aj antikorózna ochrana. Už pri programovaní teda dbajte na správny výber optimálnej technológie. Naši špecialisti Vám radi dodajú porovnávacie údaje o spotrebe energie.

Výber technológie: Vysoko rýchle laserové naváranie (Highspeed LMD) na nanášanie vrstiev brzdových kotúčov

Emisná norma Euro 7 zvyšuje požiadavky na brzdové kotúče. Vďaka patentovanej technológii zvýšite laserovým naváraním kvalitu vytvoreného povrchu a výrazne znížite spotrebu práškového materiálu.  

Optimalizácia dielcov: Vytvorte viac z mála

Kto prehodnotí konštrukciu obrobkov, dokáže ušetriť materiál. Držiaky sú napríklad často vyrábané z plného materiálu frézovaním, aj keď vysekávacie a tvárniace nástroje vytvoria v plechu ten istý efekt. Príklad držiaka snímača: Vysekávaním a tvárnením vznikajú na obrobkoch uchytávacie otvory. Frézovanie naproti tomu uberá materiál, okrem toho je základná platňa dvakrát taká hrubá ako pri porovnateľnom dielci.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Zamestnanci TRUMPF testujú komponent
Manažment kvality

Kvalita našich produktov a služieb spočíva v definovaní štandardov a metód ako aj v pevne zakotvenom podvedomí kvality našich zamestnancov.

Ľudia z firmy TRUMPF podávajúc si ruky
Dodávatelia

Nákupné aktivity priamo vplývajú na úspech firmy TRUMPF. Rozhodujúcim pritom je výber inovatívnych a spoľahlivých dodávateľov.

Portfólio produktov TRUMPF
Portfólio produktov TRUMPF

TRUMPF ponúka výrobné riešenia v oblastiach strojov a systémov, laserov, výkonovej elektroniky, elektrického ručného náradia, Smart Factory, softvéru a služieb.

Kontakt
Servis & Kontakt