Pri poskytovaní tejto stránky používame súbory cookie. Ak naďalej používate túto stránku, bez zmeny nastavení pre súbory cookie, vychádzame z toho, že súhlasíte s používaním súborov cookie.
TruDisk, najvyšší výkon z disku
Novinka
TruDisk, najvyšší výkon z disku
Diskový laser

TruDisk

Najvyšší výkon z disku

Konštrukcia optiky TruDisk
Konštrukcia optiky TruDisk
Diskový laser

TruDisk

Robustná konštrukcia optiky v diskovom laseri TruDisk

TruDisk, chytrejšie ako každé myslenie
TruDisk, chytrejšie ako každé myslenie
Diskový laser

TruDisk

Internetový špeciál: Nová generácia TruDisk

  - / -
  • Prehľad
  • Aplikácie
  • Technické údaje
  • Doplnkové výbavy
  • Softvér
  • Senzorika
  • Riešenia stroja
  • Zaostrovacie optiky
  • Viac Menej
  Vysoko výkonný pevnolátkový laser

  TruDisk je vysoko výkonný pevnolátkový laser vhodný na zváranie, rezanie a na povrchovú úpravu kovov. Presvedčivý je predovšetkým tam, kde sa požaduje vysoký výkon súčasne pri najvyššej kvalite lúča. Nová generácia lasera TruDisk Vám ponúka veľké výhody predovšetkým vďaka výrazne kompaktnejšej ploche inštalácie a podstatne vyššej robustnosti. Okrem toho má inteligentné vnútro. Výrazne sa zvýšila dátová kvalita snímačov, ktoré sledujú v laseri všetky dôležité parametre, preto sú nové lasery TruDisk optimálne pripravené pre budúce služby Industrie 4.0 ako napríklad Condition Monitoring. Vďaka zýšenej účinnosti, novej energeticky efektívnejšej funkcii pulzov a inteligentnému energetickému manažmentu pracuje TruDisk vo všetkých stavoch lasera úsporne.

  100 % konštantný výkon

  Stabilné procesy vďaka integrovanej, aktívnej regulácii laserového výkonu prispievajú k opakovateľným výsledkom.

  Najvyššia kvalita lúča

  Disk ako laserové médium sa pri laseri TruDisk stará o brilantnú kvalitu lúča až do hrúbky 2 mm mrad.

  Robustné proti spätnému odrazu

  Vďaka patentovanej konštrukcii rezonátora môže obrábať Váš TruDisk aj materiály s vysokým odrazom svetla.

  Inteligentný energetický manažment

  Viacero režimov úspory energie a korekcia koeficienta výkonu znižujú spotrebu prúdu.

  Zváranie s minimom prskancov strusky

  Pomocou BrightLine Weld dosiahnete vysoko kvalitné zvarové spoje pri minimálnej tvorbe prskancov strusky.

  Flexibilná koncepcia chladenia

  Vyberte si medzi integrovaným výmenníkom tepla (štandard) a kompresorovým chladením (doplnková výbava).

  TruDisk - chytrejšie ako každé myslenie
  Kompaktná konštrukcia TruDisk 2000
  Robustný a spoľahlivý

  Lúčovod, napájanie elektrickým prúdom, chladenie a riadenie lasera TruDisk sú konštruované stavebnicovo. Všetky komponenty sú umiestnené v kompaktnom telese a perfektne vzájomne zladené. Výsledkom sú mimoriadne spoľahlivé a robustné laserové systémy ktoré sa osvedčujú dokonca aj v extrémnych podmienkach okolia.

  Disková geometria lasera TruDisk
  Kvalita lúča pre najlepšie výsledky

  Vďaka diskovej geometrii dosiahne Váš TruDisk excelentnú kvalitu lúča až do oblasti niekoľkých kilowattov. Docielite preto optimálne výsledky pri procesoch ako zváranie zo vzdialenosti a hybridné zváranie alebo ako vysoko rýchlostné rezanie.

  Minimálne prevádzkové náklady TruDisk
  Minimálne prevádzkové náklady

  TruDisk disponuje aktívnou korekciou koeficienta výkonu, štyrmi programovateľnými režimami úspory energie, optimalizovaným systémom chladenia a komunikuje v inteligentnej sieti PROFIenergy. Vďaka týmto schopnostiam využíva energiu nadmieru efektívne, čo optimalizuje Vaše prevádzkové náklady.

  Rezonátor TruDisk
  Stavebnicová konštrukcia

  Stavebnicová, kompaktná a jednoduchá konštrukcia lasera TruDisk Vám v každom ohľade ponúka najvyššiu flexibilitu a pohotovosť. Vďaka tomu je možné rýchlo a jednoducho vymeniť jednotlivé komponenty ako lúčovod, zdroj elektrického prúdu, chladenie a riadenie lasera TruDisk.

  Laserové naváranie pomocou lasera TRUMPF
  100 % konštantný výkon

  Integrovaná aktívna regulácia výkonu lasera Vám garantuje stabilné procesy a tým stále opakovateľné výsledky obrábania. Regulácia sa vykonáva automaticky a v reálnom čase, nezávisle od podmienok okolia, počas celého životného cyklu Vášho lasera.

  Laserom zváraný diferenciál

  Hĺbkové zváranie

  Vysoko výkonný laser TruDisk je vhodný na početné aplikácie v automobilovom priemysle ako napr. pri hnacom mechanizme – tu napr. ozubené koleso. Pritom sú mimoriadne vysoké požiadavky na presnosť a opakovateľnosť procesov zvárania. Vďaka presne nastaviteľnému a kontrolovanému výkonu lasera to diskový laser hravo zvládne.

  Laser TruDisk reže rôzne materiály a hrúbky plechu

  Rezanie najrozličnejších materiálov a hrúbok plechu

  Rezanie laserom umožňuje spojovanie takmer všetkých – aj detailných resp. zložitých – obrobkov bez výmeny nástrojov. Hrany sú hladké a bez otrepov, vďaka čomu odpadá dodatočné obrábanie. Okrem toho nevzniká vďaka majel tepelne ovplyvnenej zóne žiadna deformácia. TruDisk reže veľký rozsah hrúbok plechu a množstvo druhov materiálu – dokonca aj farebné kovy s vysokou mierou odrazu svetla.

  Skenerové zváranie dverí automobilu

  Skenerové zváranie dverí automobilu

  V spolupráci so zaostrovacími optikami napr. programovateľnou zaostrovacou optikou PFO 3D slúži laser TruDisk ako zdroj lúča pre skenerové zváranie. Pohyblivé zrkadlá pri tomto procese vychyľujú laserový lúč. Zmenami uhla je lúč vedený po obrobku. Vzniká pole obrábania, v ktorom je možné vysoko dynamicky a presne zvárať. Pomocou veľmi rýchlych pohybov zrkadiel takmer úplne odpadajú vedľajšie neproduktívne časy a laserové zariadenie môže produkovať takmer počas 100 percent dostupného výrobného času.

  Hybridné zváranie obrovských lodných palúb

  Hybridné zváranie obrovských lodných palúb

  Pomocou laserového hybridného zvárania je možné spájať dokonca aj plechy hrubé až do 20 mm s veľkými zvarovými medzerami. TruDisk odolný voči spätným odrazom, ktoré by iným laserom spôsobovali problémy a preto je mimoriadne vhodný na tieto aplikácie. Typické oblasti použitia hybridného zvárania sú pri výrobe automobilov, lodí, žeriavov, stavebných strojov, v ťažkom strojárenstve a mnohých iných odvetviach.

  Disk sekačky s laserom naváranou geometriou

  Disk sekačky s laserom naváranou geometriou

  Ak je konštrukčný dielec vystavený vysokým teplotám, tlaku, oderu alebo vlhkosti, musia sa použiť špeciálne materiály. Pritom ale nemusí vždy celý konštrukčný dielec pochádzať z príslušného materiálu. Postačuje pomocou laserového navárania naniesť ochrannú vrsvu na okraj zaťažovanej zóny. Tak ako je vidno tu na disku sekačky. Laser vytvára pri laserovom naváraní taveninu na povrchu obrábaného dielca. Cez dýzu je po vrstvách privádzaný prášok, pokým sa nedosiahne požadovaná hrúbka vrstvy.

  Laserové naváranie ako prídavný výrobný proces

  Laserové naváranie ako prídavný výrobný proces

  Pri laserovom naváraní (skratka LMD = Laser Metal Deposition) vytvára laser taveninu na povrchu obrábaného dielca. Cez dýzu je automatizovane privádzaný kovový prášok. Vznikajú vzájomne prevárané pásy, ktoré vytvárajú štruktúry na jestvujúcom základnom telese alebo na celom obrábanom dielci. Tu sa pomocou procesu LMD vrstvu po vrstve nanáša na rúru závitovkový dopravník. V porovnaní s inými generatívnymi postupmi sú pri LMD možné veľké hrúbky vrstiev a tým aj vysoká rýchlosť procesu.

  Parametre lasera                                                              
  Výkon lasera na obrobku 1000 W 2000 W 2000 W 3000 W 3000 W 3000 W 3000 W 3000 W 3000 W 4000 W 4000 W 4000 W 4000 W 4000 W 5000 W 5000 W 5000 W 5000 W 5000 W 5000 W 5000 W 6000 W 6000 W 6000 W 6000 W 8000 W 8000 W 10000 W 10000 W 12000 W 12000 W
  Typ. výkonová konštanta pri menovitom výkone ± 1 % pri aktívnej regulácii výkonu ± 1 % pri aktívnej regulácii výkonu ± 1 % pri aktívnej regulácii výkonu ± 1 % pri aktívnej regulácii výkonu ± 1 % pri aktívnej regulácii výkonu ± 1 % pri aktívnej regulácii výkonu ± 1 % pri aktívnej regulácii výkonu ± 1 % pri aktívnej regulácii výkonu ± 1 % pri aktívnej regulácii výkonu ± 1 % pri aktívnej regulácii výkonu ± 1 % pri aktívnej regulácii výkonu ± 1 % pri aktívnej regulácii výkonu ± 1 % pri aktívnej regulácii výkonu ± 1 % pri aktívnej regulácii výkonu ± 1 % pri aktívnej regulácii výkonu ± 1 % pri aktívnej regulácii výkonu ± 1 % pri aktívnej regulácii výkonu ± 1 % pri aktívnej regulácii výkonu ± 1 % pri aktívnej regulácii výkonu ± 1 % pri aktívnej regulácii výkonu ± 1 % pri aktívnej regulácii výkonu ± 1 % pri aktívnej regulácii výkonu ± 1 % pri aktívnej regulácii výkonu ± 1 % pri aktívnej regulácii výkonu ± 1 % pri aktívnej regulácii výkonu ± 1 % pri aktívnej regulácii výkonu ± 1 % pri aktívnej regulácii výkonu ± 1 % pri aktívnej regulácii výkonu ± 1 % pri aktívnej regulácii výkonu ± 1 % pri aktívnej regulácii výkonu ± 1 % pri aktívnej regulácii výkonu
  Plynulo nastaviteľný rozsah výkonu 60 W - 1000 W pri aktívnej regulácii výkonu 60 W - 2000 W pri aktívnej regulácii výkonu 60 W - 2000 W pri aktívnej regulácii výkonu 80 W - 3000 W pri aktívnej regulácii výkonu 80 W - 3000 W pri aktívnej regulácii výkonu 80 W - 3000 W pri aktívnej regulácii výkonu 80 W - 3000 W pri aktívnej regulácii výkonu 80 W - 3000 W pri aktívnej regulácii výkonu 80 W - 3000 W pri aktívnej regulácii výkonu 80 W - 4000 W pri aktívnej regulácii výkonu 80 W - 4000 W pri aktívnej regulácii výkonu 80 W - 4000 W pri aktívnej regulácii výkonu 80 W - 4000 W pri aktívnej regulácii výkonu 80 W - 4000 W pri aktívnej regulácii výkonu 120 W - 5000 W pri aktívnej regulácii výkonu 120 W - 5000 W pri aktívnej regulácii výkonu 120 W - 5000 W pri aktívnej regulácii výkonu 120 W - 5000 W pri aktívnej regulácii výkonu 120 W - 5000 W pri aktívnej regulácii výkonu 120 W - 5000 W pri aktívnej regulácii výkonu 120 W - 5000 W pri aktívnej regulácii výkonu 120 W - 6000 W pri aktívnej regulácii výkonu 120 W - 6000 W pri aktívnej regulácii výkonu 120 W - 6000 W pri aktívnej regulácii výkonu 120 W - 6000 W pri aktívnej regulácii výkonu 160 W - 8000 W pri aktívnej regulácii výkonu 160 W - 8000 W pri aktívnej regulácii výkonu 200 W - 10000 W pri aktívnej regulácii výkonu 200 W - 10000 W pri aktívnej regulácii výkonu 240 W - 12000 W pri aktívnej regulácii výkonu 240 W - 12000 W pri aktívnej regulácii výkonu
  Kvalita lúča 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad 8 mm▪mrad 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad 8 mm▪mrad 8 mm▪mrad 25 mm▪mrad 25 mm▪mrad 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad 8 mm▪mrad 8 mm▪mrad 25 mm▪mrad 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad 8 mm▪mrad 8 mm▪mrad 12 mm▪mrad 25 mm▪mrad 25 mm▪mrad 4 mm▪mrad 8 mm▪mrad 12 mm▪mrad 25 mm▪mrad 4 mm▪mrad 8 mm▪mrad 8 mm▪mrad 12 mm▪mrad 8 mm▪mrad 12 mm▪mrad
  Numerická apertúra 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,067 oder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Vlnová dĺžka 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm
  Min. priemer laserového optického kábla 50 μm 50 μm 200 μm 100 μm 100 μm 200 μm 200 μm 600 μm 600 μm 100 μm 100 μm 200 μm 200 μm 600 μm 100 μm 100 μm 200 μm 200 μm 300 μm 600 μm 600 μm 100 μm 200 μm 300 μm 600 μm 150 μm 200 μm 200 μm 300 μm 200 μm 300 μm
  Konštrukcia                                                              
  Šírka 730 mm 730 mm 730 mm 1600 mm 1175 mm 1600 mm 1175 mm 1600 mm 1175 mm 1600 mm 1175 mm 1600 mm 1175 mm 1600 mm 1600 mm 1175 mm 1600 mm 1175 mm 1600 mm 1600 mm 1175 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1990 mm 1990 mm 1990 mm 1990 mm 1990 mm 1990 mm
  Výška 1375 mm 1375 mm 1375 mm 1550 mm 1430 mm 1550 mm 1430 mm 1550 mm 1430 mm 1550 mm 1430 mm 1550 mm 1430 mm 1550 mm 1550 mm 1430 mm 1550 mm 1430 mm 1550 mm 1550 mm 1430 mm 1550 mm 1550 mm 1550 mm 1550 mm 1550 mm 1550 mm 1550 mm 1550 mm 1550 mm 1550 mm
  Hĺbka 1120 mm 1120 mm 1120 mm 950 mm 725 mm 950 mm 725 mm 950 mm 725 mm 950 mm 725 mm 950 mm 725 mm 950 mm 950 mm 725 mm 950 mm 725 mm 950 mm 950 mm 725 mm 950 mm 950 mm 950 mm 950 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm
  Max. počet laserových optických káblov 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Inštalácia                                                              
  Druh krytia IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
  Teplota okolia 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C
  PDF <1MB
  Technical data sheet

  Download the technical data of all product variants.

  TRUMPF Vám ponúka možnosť prispôsobiť Váš pevnolátkový laser flexibilne podľa Vašich možností montáže a situácie v prevádzke. Platí to tak pre všetky komponenty na vedenie lúča ako aj pre ovládanie. Aj pri prívode chladiacej kvapaliny máte možnosť viacerých volieb. Prípojky pre rôzne optiky sú už umiestnené spredu. Ak chcete ušetriť náklady, môže Váš zdroj lúča napájať aj viacero pracovných staníc súčasne. Servis na diaľku TRUMPF Vám pomôže všade a kedykoľvek, aby bola zabezpečená pohotovosť Vašich zariadení.

  Rezonátor TruDisk
  Flexibilné integrované vedenie lúča

  Aby bolo možné flexibilne plánovať prácu s Vašim laserom, máte možnosť výberu z množstva lúčovodov. Systémom Plug & Play pripojíte optický kábel celkom jednoducho k rôznym pracovným staniciam. Zvolíte si pritom počet (až do šesť) výstupov vláken. Výkon lasera je možné rozdeliť flexibilne na výstupy. Takto môže pracovať viacero pracovných staníc s rozdeleným výkonom lasera súčasne, alebo po sebe s plným výkonom lasera. Vďaka stavebnicovej konštrukcii je možné kedykoľvek doplniť na mieste inštalácie zariadenia tak výkon lasera ako aj počet výstupov.

  Aktívna regulácia výkonu pevnolátkových laserov TRUMPF
  Aktívna regulácia výkonu lasera

  Namiesto manuálneho riadenia je možné výkon laserov TruDisk regulovať v reálnom čase. Aktívna regulácia výkonu lasera stabilizuje výkon lasera na odchýlky +/- 1% a tak udržiava konštantný proces, nezávisle od vplyvov okolia. Vďaka tomu budete profitovať z najvyššej stability výkonu na trhu – a to počas celej životnosti Vášho lasera.

  Doplnková výbava BrightLine Weld

  Profitujte vďaka doplnkovej výbave BrightLine Weld z laserového zvárania takmer bez prskancov a najvyššej kvality zvarových spojov. Máte na výber – výrazne zvýšte svoju produktivitu vďaka podstatne vyšším rýchlostiam pohybu alebo znížte Vaše náklady na energie až o 40 %. Týmto spôsobom zredukujete prestoje Vašich strojov ako aj Vaše prevádzkové náklady, pretože klesá potreba dodatočného obrábania dielcov.

  Rôznorodosť prípojok pevnolátkového lasera TRUMPF
  Mnohorakosť prípojok - pre jednoduchú integráciu

  Pre integráciu lasera TruDisk do Vášho stroja alebo výrobnej linky majú podstatný význam prípojky. Preto ponúkajú pevnolátkové lasery TRUMPF prípojky k všetkým bežným prevádzkovým zbernicovým systémom. Okrem toho je možné dodať: prípojku reálneho času, paralelný digitálny I/O, prípojku pre snímač procesu, OPC UA softvérové rozhranie, analógovú vstupnú kartu, prípojku pre inteligentné optiky TRUMPF (CFO, PFO).

  Programovateľná zaostrovacia optika PFO 33
  Inteligentne až po obrobok

  Prostredníctvom integrovaného rozhrania synchronizujete inteligentné optiky s Vašim laserom. Môžete tak optimálne využiť zaostrovaciu optiku CFO alebo optický skener PFO na Vaše účely. Programovanie obrábacej optiky sa vykonáva pohodlne cez riadenie lasera. Nie sú potrebné dodatočné počítače alebo riadenia.

  Servis na diaľku

  V prípade poruchy sa servisní experti TRUMPF aktívne pripoja k vášmu laseru cez bezpečné diaľkové spojenie. Často sa dá takto priamo odstrániť porucha alebo zmeniť konfigurácia lasera tak, aby ste až do dodania náhradného dielu mohli ďalej pokračovať vo výrobe. Umožní Vám to maximálne využitie zariadenia.

  Sieť TRUMPF Laser s laserom TruDisk
  Sieť TRUMPF Laser

  V laserovej sieti môžete prepojiť jeden alebo viacero laserov, každý až so šiestimi pracovnými stanicami. Váš laser pritom buď rozdelí svoj výkon na viacero staníc alebo ho dodáva v plnom výkone striedavo len do jednej stanice. Umožňuje Vám to dokonca vzájomne skombinovať rôzne aplikácie ako napríklad zváranie alebo rezanie.

  Integrované kompresorové chladenie

  Výhodou integrovaného kompresorového chladenia je maximálna teplota prítoku chladiacej kvapaliny 38°C – môžete úplne vylúčiť potrebu externého chladiča. Laser pritom ostáva priestorovo úsporný, pretože celková plocha inštalácie sa nezväčšila ani pri integrovanom kompresorovom chladení. Riadenie a kontrola chladiča sa vykonáva pohodlne cez riadenie TruControl. Okrem toho môžete rýchlo a flexibilne vymeniť celý chladič alebo chladiaci okruh.

  Chladenie obrábacích optík/optického kábla

  Obrábacie optiky a optické káble je možné jednoducho a komfortne chladiť pomocou chladiacej kvapaliny lasera. Preto nie je nutné samostatné chladenie.

  Riadenie TruControl

  TruControl

  TruControl je riadiaci softvér pre Váš pevnolátkový laser TRUMPF – pre rýchlu a jednoduchú obsluhu. Tvary pulzov naprogramujete individuálne, vhodne pre Vašu aplikáciu. Výkon lasera je regulovaný v reálnom čase pre dosiahnutie najvyššej opakovateľnosti Vašich výsledkov procesu. Aby bolo možné spätne odsledovať dôležité údaje o kvalite Vašich vyprodukovaných dielcov, zaznamenáva doplnkový softvérový modul DataStore všetky údaje týkajúce sa kvality.


  Ak sú k dispozícii externé riadenia, TruControl s Vami komunikuje prostredníctvom všetkých bežných prípojok. Údaje sa zadávajú pomocou dotykovej obrazovky ovládacieho panela alebo cez panelový počítač. Prostredníctvom ethernetu zapojíte Váš laser do siete a pripojíte viacero počítačov.

  Vyrábajte stále efektívne a hospodárne pomocou senzoriky TRUMPF. Produkty senzoriky VisionLine, CalibrationLine alebo integrovaný pyrometer zabezpečujú stabilný priebeh procesov vďaka monitorovaniu všetkých priebehov v laserovej produkcii, čím významne prispievajú k bezpečnosti Vašich procesov. Obrábanie prebieha počas merania nerušene ďalej – nie je nutné prerušovať práce. Ušetrí Vám to drahocenný čas výroby.

  Spracovanie obrazu

  Spracovanie obrazu TRUMPF VisionLine rozpozná charakteristiky na obrábaných dielcoch a stará sa o to, aby sa zvar vytváral stále na správnom mieste.

  Spracovanie obrazu, VisionLine Basic
  VisionLine Basic

  Digitálny kamerový záznam so zameriavacím nitkovým krížom v ohnisku lasera je vhodný na sledovanie obrobku a načítanie rozmerov dielca.

  Kalibrácia

  Kalibračný nástroj TRUMPF CalibrationLine kontroluje a koriguje v pravidelných, individuálne definovateľných odstupoch polohu ohniska a výkon lasera na obrobku.

  Regulácia polohy zvaru

  Senzorika nájde medzeru a reguluje počas procesu zvárania nastavenie polohy zvárania.

  SeamLine Pro TruDisk
  SeamLine Pro TruDisk

  Regulácia polohy zvaru a meranie geometrie švu pre pevnolátkový laser

  Obrázok produktu SeamLine Remote
  SeamLine Remote

  Regulácia polohy zvaru a meranie geometrie švu pri aplikáciách diaľkového zvárania

  Laser a laserové zariadenie – u nás perfektný pár. Všetky zdroje lúča sú optimálne zladené s požiadavkami laserových zariadení TRUMPF. Zvoľte si z množstva variantov a doplnkových výbav. Dostanete tak zariadenie ušité presne na mieru podľa Vašich úloh. Prirodzene je možné takisto integrovať naše lasery priamo do Vašich výrobných liniek.

  TruLaser Cell Serie 1000, hospodárne zváranie rúr laserom
  TruLaser Cell séria 1000

  Hospodárne zváranie rúr laserom

  TruLaser Cell 3000, jedinečne univerzálny
  TruLaser Cell 3000

  Jedinečne univerzálny

  TruLaser Cell Séria 7000, Vždy optimálne vybavené
  TruLaser Cell séria 7000

  Vždy optimálne vybavené

  TruLaser Cell 8030, osvedčený je ešte lepší
  TruLaser Cell 8030

  Osvedčený je ešte lepší

  TruLaser Station 5005, jednoduchý vstup do zvárania laserom
  TruLaser Station 5005

  Jednoduchý vstup do zvárania laserom

  TruLaser 3030 fiber, flexibilný štandardný stroj
  TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber

  Flexibilný štandardný stroj

  TruLaser 3060 fiber, flexibilný štandardný stroj s obrábaním nadrozmerných a viacerých tabúľ
  TruLaser 3060 fiber

  Flexibilný štandardný stroj s obrábaním nadrozmerných a viacerých tabúľ

  TruLaser 5030 fiber, Produktívny stroj s pevnolátkovým laserom
  TruLaser 5030 fiber / 5040 fiber

  Produktívny stroj s pevnolátkovým laserom

  TruLaser Weld 5000
  TruLaser Weld 5000

  Systém vytvorený na kľúč na automatizované zváranie laserom

  TRUMPF Vám ponúka všetky komponenty ktoré potrebujete na vedenie lúča od lasera až k obrobku. Tak napríklad rôzne zaostrovacie optiky, ktoré sa osvedčili ako presné a spoľahlivé počas mnohých rokov v priemyselnom nasadení. Optiky je možné jednoducho integrovať - tak do samostatne stojacich obrábacích staníc ako aj do kompletných výrobných liniek. Stavebnicová konštrukcia umožňuje nastaviť optiky vždy podľa typu lasera ako aj podľa rôznych situácií obrábania.

  Zaostrovacie optiky

  Či pri zváraní, rezaní, úbere materiálu, ohreve alebo vytváraní otvorov: Robustnými zaostrovacími optikami TRUMPF dosiahnete vysoko kvalitné výsledky práce!

  Zaostrovacia optika BEO D35 na zváranie s pevnolátkovým laserom
  BEO D35

  Mnohostranne použiteľné - zváranie, rezanie a vytváranie otvorov

  Zaostrovacia optika BEO D70 s pozorovacou kamerou, Crossjet a perlátorovou dýzou
  BEO D70

  Veľké pracovné vzdialenosti pri malom priemere ohniska

  Kontrolovaná zaostrovacia optika CFO
  CFO

  Inteligencia pre Váš proces zvárania - CFO obrábacie optiky pre pevnolátkové lasery

  Programovateľné zaostrovacie optiky

  Ideálne optiky pre diaľkové obrábanie

  TruFiber disponuje prípojkou pre napojenie obrábacích optík TRUMPF napr. PFO 20.
  PFO 14

  Zváranie a vytváranie otvorov s programovateľnou zaostrovacou optikou PFO.

  Programovateľná zaostrovacia optika PFO 20
  PFO 20

  Zváranie a vytváranie otvorov s programovateľnou zaostrovacou optikou PFO.

  Obrábacie optiky TRUMPF
  PFO 33

  Zváranie a vytváranie otvorov s programovateľnou zaostrovacou optikou PFO.

  Programovateľná zaostrovacia optika PFO 1D
  PFO 1D

  PFO 1D je možné individuálne nastaviť. Prispieva k najvyšším kvalitám zvarových spojov pri rozmietaní frekvencie.

  Programovateľná zaostrovacia optika PFO 3 D
  PFO 3D

  Zváranie a vytváranie otvorov s programovateľnou zaostrovacou optikou PFO.

  Einblick in die Programmiersoftware TruTops I-PFO
  I-PFO

  V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je stroj dostupný vo Vašej krajine.

  Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

  TruLaser Cell 8030, Das Bewährte noch besser
  TruLaser Cell 8030

  Nastavujeme štandardy pre 3D rezanie laserom konštrukčných dielov tvárnených za tepla: TruLaser Cell 8030 ponúka najlepšiu bezpečnosť procesov a najvyššiu produktivitu na trhu.

  Diódový laser

  Energeticky efektívne diódové lasery TRUMPF preukazujú svoje silné stránky pri hĺbkovom a teplovodivom zváraní a laserovom naváraní ako aj pri spájkovaní a zváraní plastov.

  Kontakt

  TRUMPF Slovakia, s.r.o.
  Fax +421 55/728 09 22
  E-mail

  Na stiahnutie

  Brožúra Zdroje lúča
  Brožúra Zdroje lúča
  pdf - 9 MB
  Leták Nová generácia TruDisk
  pdf - 254 KB
  Servis & Kontakt