Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TRUMPF diskový laser TruDisk 8001
TRUMPF diskový laser TruDisk 8001
Diskový laser

TruDisk

Najvyšší výkon z disku

Konštrukcia optiky TruDisk
Konštrukcia optiky TruDisk
Diskový laser

TruDisk

Robustná konštrukcia optiky v diskovom laseri TruDisk

Vysoko výkonný pevnolátkový laser

TruDisk je vysoko výkonný pevnolátkový laser vhodný na zváranie, rezanie a na povrchovú úpravu kovov. Presvedčivý je predovšetkým tam, kde sa požaduje vysoký výkon súčasne pri najvyššej kvalite lúča. Nová generácia lasera TruDisk Vám ponúka veľké výhody predovšetkým vďaka výrazne kompaktnejšej ploche inštalácie a podstatne vyššej robustnosti. Okrem toho má inteligentné vnútro. Výrazne sa zvýšila dátová kvalita snímačov, ktoré sledujú v laseri všetky dôležité parametre, preto sú nové lasery TruDisk optimálne pripravené pre budúce služby Priemysel 4.0 ako napríklad Condition Monitoring. Vďaka zýšenej účinnosti, novej energeticky efektívnejšej funkcii pulzov a inteligentnému energetickému manažmentu pracuje TruDisk vo všetkých stavoch lasera úsporne.

100 % konštantný výkon

Stabilné procesy vďaka integrovanej, aktívnej regulácii laserového výkonu prispievajú k opakovateľným výsledkom.

Najvyššia kvalita lúča

Disk ako laserové médium sa pri laseri TruDisk stará o brilantnú kvalitu lúča až do hrúbky 2 mm mrad.

Robustné proti spätnému odrazu

Vďaka patentovanej konštrukcii rezonátora môže obrábať Váš TruDisk aj materiály s vysokým odrazom svetla.

Inteligentný energetický manažment

Viacero režimov úspory energie a korekcia koeficienta výkonu znižujú spotrebu prúdu.

Zváranie s minimom prskancov strusky

Pomocou BrightLine Weld dosiahnete vysoko kvalitné zvarové spoje pri minimálnej tvorbe prskancov strusky.

Flexibilná koncepcia chladenia

Vyberte si medzi integrovaným výmenníkom tepla (štandard) a kompresorovým chladením (doplnková výbava).

TruDisk - chytrejšie ako každé myslenie
TruDisk - Prekvapivý pomer ceny a výkonu

Od malosériovej výroby až po nepretržitú výrobu (24/7): laser TruDisk ponúka stále ten najlepší pomer ceny a výkonu. Lasser TruDisk série S zásobuje až štyri stroje alebo výrobné kabíny – garantuje maximálne vyťaženie zariadení v nepretržitej prevádzke. Okrem toho získate s laserom TruDisk série P optimálne riešenie pre zásobovanie jedného jediného stroja pri štandardnom vyťažení. Zvoľte si teda laser vyhovujúci Vašim požiadavkám výroby.

Kompaktná konštrukcia TruDisk 2000
Robustný a spoľahlivý

Lúčovod, napájanie elektrickým prúdom, chladenie a riadenie lasera TruDisk sú konštruované stavebnicovo. Všetky komponenty sú umiestnené v kompaktnom telese a perfektne vzájomne zladené. Výsledkom sú mimoriadne spoľahlivé a robustné laserové systémy ktoré sa osvedčujú dokonca aj v extrémnych podmienkach okolia.

Disková geometria lasera TruDisk
Kvalita lúča pre najlepšie výsledky

Vďaka diskovej geometrii dosiahne Váš TruDisk excelentnú kvalitu lúča až do oblasti niekoľkých kilowattov. Docielite preto optimálne výsledky pri procesoch ako zváranie zo vzdialenosti a hybridné zváranie alebo ako vysoko rýchlostné rezanie.

Minimálne prevádzkové náklady TruDisk
Minimálne prevádzkové náklady

TruDisk disponuje aktívnou korekciou koeficienta výkonu, štyrmi programovateľnými režimami úspory energie, optimalizovaným systémom chladenia a komunikuje v inteligentnej sieti PROFIenergy. Vďaka týmto schopnostiam využíva energiu nadmieru efektívne, čo optimalizuje Vaše prevádzkové náklady.

Rezonátor TruDisk
Stavebnicová konštrukcia

Stavebnicová, kompaktná a jednoduchá konštrukcia lasera TruDisk Vám v každom ohľade ponúka najvyššiu flexibilitu a pohotovosť. Vďaka tomu je možné rýchlo a jednoducho vymeniť jednotlivé komponenty ako lúčovod, zdroj elektrického prúdu, chladenie a riadenie lasera TruDisk.

Laserové naváranie pomocou lasera TRUMPF
100 % konštantný výkon

Integrovaná aktívna regulácia výkonu lasera Vám garantuje stabilné procesy a tým stále opakovateľné výsledky obrábania. Regulácia sa vykonáva automaticky a v reálnom čase, nezávisle od podmienok okolia, počas celého životného cyklu Vášho lasera.

Laserom zváraný diferenciál

Hĺbkové zváranie

Vysoko výkonný laser TruDisk je vhodný na početné aplikácie v automobilovom priemysle ako napr. pri hnacom mechanizme – tu napr. ozubené koleso. Pritom sú mimoriadne vysoké požiadavky na presnosť a opakovateľnosť procesov zvárania. Vďaka presne nastaviteľnému a kontrolovanému výkonu lasera to diskový laser hravo zvládne.

Laser TruDisk reže rôzne materiály a hrúbky plechu

Rezanie najrozličnejších materiálov a hrúbok plechu

Rezanie laserom umožňuje spojovanie takmer všetkých – aj detailných resp. zložitých – obrobkov bez výmeny nástrojov. Hrany sú hladké a bez otrepov, vďaka čomu odpadá dodatočné obrábanie. Okrem toho nevzniká vďaka majel tepelne ovplyvnenej zóne žiadna deformácia. TruDisk reže veľký rozsah hrúbok plechu a množstvo druhov materiálu – dokonca aj farebné kovy s vysokou mierou odrazu svetla.

Skenerové zváranie dverí automobilu

Skenerové zváranie dverí automobilu

V spolupráci so zaostrovacími optikami napr. programovateľnou zaostrovacou optikou PFO 3D slúži laser TruDisk ako zdroj lúča pre skenerové zváranie. Pohyblivé zrkadlá pri tomto procese vychyľujú laserový lúč. Zmenami uhla je lúč vedený po obrobku. Vzniká pole obrábania, v ktorom je možné vysoko dynamicky a presne zvárať. Pomocou veľmi rýchlych pohybov zrkadiel takmer úplne odpadajú vedľajšie neproduktívne časy a laserové zariadenie môže produkovať takmer počas 100 percent dostupného výrobného času.

Hybridné zváranie obrovských lodných palúb

Hybridné zváranie obrovských lodných palúb

Pomocou laserového hybridného zvárania je možné spájať dokonca aj plechy hrubé až do 20 mm s veľkými zvarovými medzerami. TruDisk odolný voči spätným odrazom, ktoré by iným laserom spôsobovali problémy a preto je mimoriadne vhodný na tieto aplikácie. Typické oblasti použitia hybridného zvárania sú pri výrobe automobilov, lodí, žeriavov, stavebných strojov, v ťažkom strojárenstve a mnohých iných odvetviach.

Disk sekačky s laserom naváranou geometriou

Disk sekačky s laserom naváranou geometriou

Ak je konštrukčný dielec vystavený vysokým teplotám, tlaku, oderu alebo vlhkosti, musia sa použiť špeciálne materiály. Pritom ale nemusí vždy celý konštrukčný dielec pochádzať z príslušného materiálu. Postačuje pomocou laserového navárania naniesť ochrannú vrsvu na okraj zaťažovanej zóny. Tak ako je vidno tu na disku sekačky. Laser vytvára pri laserovom naváraní taveninu na povrchu obrábaného dielca. Cez dýzu je po vrstvách privádzaný prášok, pokým sa nedosiahne požadovaná hrúbka vrstvy.

Laserové naváranie ako prídavný výrobný proces

Laserové naváranie ako prídavný výrobný proces

Pri laserovom naváraní (skratka LMD = Laser Metal Deposition) vytvára laser taveninu na povrchu obrábaného dielca. Cez dýzu je automatizovane privádzaný kovový prášok. Vznikajú vzájomne prevárané pásy, ktoré vytvárajú štruktúry na jestvujúcom základnom telese alebo na celom obrábanom dielci. Tu sa pomocou procesu LMD vrstvu po vrstve nanáša na rúru závitovkový dopravník. V porovnaní s inými generatívnymi postupmi sú pri LMD možné veľké hrúbky vrstiev a tým aj vysoká rýchlosť procesu.

Parametre lasera                                                          
Výkon lasera 1000 W 1 2000 W 1 3000 W 1 3000 W 1 3000 W 1 3000 W 1 3000 W 1 4000 W 1 4000 W 1 4000 W 1 4000 W 1 4000 W 1 5000 W 1 5000 W 1 5000 W 1 5000 W 1 6000 W 1 6000 W 1 6000 W 1 6000 W 1 6000 W 1 8000 W 1 8000 W 1 8000 W 1 10000 W 1 12000 W 1 16000 W 1 20000 W 1 24000 W 1
Typ. výkonová konštanta pri menovitom výkone viac než 8 hodín pri konštantnej teplote okolia ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 1 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 1 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 1 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 %
Max. výkonová konštanta pri menovitom výkone viac než 8 hodín pri konštantnej teplote okolia ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 2 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 2 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 2 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 %
Plynulo nastaviteľný rozsah výkonu 60 W - 1000 W pri aktívnej regulácii výkonu 60 W - 2000 W pri aktívnej regulácii výkonu 80 W - 3000 W pri aktívnej regulácii výkonu 80 W - 3000 W pri aktívnej regulácii výkonu - 80 W - 3000 W pri aktívnej regulácii výkonu 80 W - 3000 W pri aktívnej regulácii výkonu 80 W - 4000 W pri aktívnej regulácii výkonu 80 W - 4000 W pri aktívnej regulácii výkonu - 80 W - 4000 W pri aktívnej regulácii výkonu 80 W - 4000 W pri aktívnej regulácii výkonu 100 W - 5000 W pri aktívnej regulácii výkonu 120 W - 5000 W pri aktívnej regulácii výkonu 120 W - 5000 W pri aktívnej regulácii výkonu 120 W - 5000 W pri aktívnej regulácii výkonu 120 W - 6000 W pri aktívnej regulácii výkonu 120 W - 6000 W pri aktívnej regulácii výkonu - 120 W - 6000 W pri aktívnej regulácii výkonu 120 W - 6000 W pri aktívnej regulácii výkonu 160 W - 8000 W pri aktívnej regulácii výkonu 160 W pri aktívnej regulácii výkonu 160 W pri aktívnej regulácii výkonu 200 W - 10000 W pri aktívnej regulácii výkonu 240 W - 12000 W pri aktívnej regulácii výkonu 320 W - 16000 W pri aktívnej regulácii výkonu 400 W - 20000 W pri aktívnej regulácii výkonu 480 W - 24000 W pri aktívnej regulácii výkonu
Kvalita lúča na pripojení optického kábla 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad 8 mm▪mrad 25 mm▪mrad 2 mm▪mrad 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad 8 mm▪mrad 25 mm▪mrad 2 mm▪mrad 4 mm▪mrad 8 mm▪mrad 25 mm▪mrad 2 mm▪mrad 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad 8 mm▪mrad 25 mm▪mrad 2 mm▪mrad 4 mm▪mrad 8 mm▪mrad 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad
Numerický priemer voľného otvoru (apertúra) na vyvedení po optickom kábli 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Vlnová dĺžka 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm
Min. priemer laserového optického kábla 50 μm 50 μm 50 μm 100 μm 100 μm 200 μm 600 μm 50 μm 100 μm 100 μm 200 μm 600 μm 50 μm 100 μm 200 μm 600 μm 50 μm 100 μm 100 μm 200 μm 600 μm 50 μm 100 μm 200 μm 100 μm 100 μm 100 μm 100 μm 100 μm
Konštrukcia                                                          
Šírka 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1620 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1620 mm 1175 mm 1175 mm 1620 mm 1620 mm 2150 mm 2150 mm 2150 mm
Výška 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1475 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1475 mm 1430 mm 1430 mm 1475 mm 1475 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm
Hĺbka 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 920 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 920 mm 725 mm 725 mm 920 mm 920 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm
Max. počet laserových optických káblov 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Max. počet laserových optických káblov pri veľkosti prístroja Extended 4 4 4 4 - 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4 - 4 - 4 4 - 4 4 - - - - -
Inštalácia                                                          
Druh krytia IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Teplota okolia 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C
Riadenie TruControl

TruControl

TruControl je riadiaci softvér pre Váš pevnolátkový laser TRUMPF – pre rýchlu a jednoduchú obsluhu. Tvary pulzov naprogramujete individuálne, vhodne pre Vašu aplikáciu. Výkon lasera je regulovaný v reálnom čase pre dosiahnutie najvyššej opakovateľnosti Vašich výsledkov procesu. Aby bolo možné spätne odsledovať dôležité údaje o kvalite Vašich vyprodukovaných dielcov, zaznamenáva doplnkový softvérový modul DataStore všetky údaje týkajúce sa kvality.


Ak sú k dispozícii externé riadenia, TruControl s Vami komunikuje prostredníctvom všetkých bežných prípojok. Údaje sa zadávajú pomocou dotykovej obrazovky ovládacieho panela alebo cez panelový počítač. Prostredníctvom ethernetu zapojíte Váš laser do siete a pripojíte viacero počítačov.

TRUMPF Vám ponúka možnosť prispôsobiť Váš pevnolátkový laser flexibilne podľa Vašich možností montáže a situácie v prevádzke. Platí to tak pre všetky komponenty na vedenie lúča ako aj pre ovládanie. Aj pri prívode chladiacej kvapaliny máte možnosť viacerých volieb. Prípojky pre rôzne optiky sú už umiestnené spredu. Ak chcete ušetriť náklady, môže Váš zdroj lúča napájať aj viacero pracovných staníc súčasne. Servis na diaľku TRUMPF Vám pomôže všade a kedykoľvek, aby bola zabezpečená pohotovosť Vašich zariadení.

Rezonátor TruDisk
Flexibilné integrované vedenie lúča

Aby bolo možné flexibilne plánovať prácu s Vašim laserom, máte možnosť výberu z množstva lúčovodov. Systémom Plug & Play pripojíte optický kábel celkom jednoducho k rôznym pracovným staniciam. Zvolíte si pritom počet (až do šesť) výstupov vláken. Výkon lasera je možné rozdeliť flexibilne na výstupy. Takto môže pracovať viacero pracovných staníc s rozdeleným výkonom lasera súčasne, alebo po sebe s plným výkonom lasera. Vďaka stavebnicovej konštrukcii je možné kedykoľvek doplniť na mieste inštalácie zariadenia tak výkon lasera ako aj počet výstupov.

Aktívna regulácia výkonu pevnolátkových laserov TRUMPF
Aktívna regulácia výkonu lasera

Namiesto manuálneho riadenia je možné výkon laserov TruDisk regulovať v reálnom čase. Aktívna regulácia výkonu lasera stabilizuje výkon lasera na odchýlky +/- 1% a tak udržiava konštantný proces, nezávisle od vplyvov okolia. Vďaka tomu budete profitovať z najvyššej stability výkonu na trhu – a to počas celej životnosti Vášho lasera.

Doplnková výbava BrightLine Weld

Profitujte vďaka doplnkovej výbave BrightLine Weld z laserového zvárania takmer bez prskancov a najvyššej kvality zvarových spojov. Máte na výber – výrazne zvýšte svoju produktivitu vďaka podstatne vyšším rýchlostiam pohybu alebo znížte Vaše náklady na energie až o 40 %. Týmto spôsobom zredukujete prestoje Vašich strojov ako aj Vaše prevádzkové náklady, pretože klesá potreba dodatočného obrábania dielcov.

Rôznorodosť prípojok pevnolátkového lasera TRUMPF
Mnohorakosť prípojok - pre jednoduchú integráciu

Pre integráciu lasera TruDisk do Vášho stroja alebo výrobnej linky majú podstatný význam prípojky. Preto ponúkajú pevnolátkové lasery TRUMPF prípojky k všetkým bežným prevádzkovým zbernicovým systémom. Okrem toho je možné dodať: prípojku reálneho času, paralelný digitálny I/O, prípojku pre snímač procesu, OPC UA softvérové rozhranie, analógovú vstupnú kartu, prípojku pre inteligentné optiky TRUMPF (CFO, PFO).

Programovateľná zaostrovacia optika PFO 33
Inteligentne až po obrobok

Prostredníctvom integrovaného rozhrania synchronizujete inteligentné optiky s Vašim laserom. Môžete tak optimálne využiť zaostrovaciu optiku CFO alebo optický skener PFO na Vaše účely. Programovanie obrábacej optiky sa vykonáva pohodlne cez riadenie lasera. Nie sú potrebné dodatočné počítače alebo riadenia.

Servis na diaľku

V prípade poruchy sa servisní experti TRUMPF aktívne pripoja k vášmu laseru cez bezpečné diaľkové spojenie. Často sa dá takto priamo odstrániť porucha alebo zmeniť konfigurácia lasera tak, aby ste až do dodania náhradného dielu mohli ďalej pokračovať vo výrobe. Umožní Vám to maximálne využitie zariadenia.

Sieť TRUMPF Laser s laserom TruDisk
Sieť TRUMPF Laser

V laserovej sieti môžete prepojiť jeden alebo viacero laserov, každý až so šiestimi pracovnými stanicami. Váš laser pritom buď rozdelí svoj výkon na viacero staníc alebo ho dodáva v plnom výkone striedavo len do jednej stanice. Umožňuje Vám to dokonca vzájomne skombinovať rôzne aplikácie ako napríklad zváranie alebo rezanie.

Integrované kompresorové chladenie

Výhodou integrovaného kompresorového chladenia je maximálna teplota prítoku chladiacej kvapaliny 38°C – môžete úplne vylúčiť potrebu externého chladiča. Laser pritom ostáva priestorovo úsporný, pretože celková plocha inštalácie sa nezväčšila ani pri integrovanom kompresorovom chladení. Riadenie a kontrola chladiča sa vykonáva pohodlne cez riadenie TruControl. Okrem toho môžete rýchlo a flexibilne vymeniť celý chladič alebo chladiaci okruh.

Chladenie obrábacích optík/optického kábla

Obrábacie optiky a optické káble je možné jednoducho a komfortne chladiť pomocou chladiacej kvapaliny lasera. Preto nie je nutné samostatné chladenie.

Vyrábajte stále efektívne a hospodárne pomocou senzoriky TRUMPF. Produkty senzoriky VisionLine, CalibrationLine alebo integrovaný pyrometer zabezpečujú stabilný priebeh procesov vďaka monitorovaniu všetkých priebehov v laserovej produkcii, čím významne prispievajú k bezpečnosti Vašich procesov. Obrábanie prebieha počas merania nerušene ďalej – nie je nutné prerušovať práce. Ušetrí Vám to drahocenný čas výroby.

Spracovanie obrazu

Spracovanie obrazu TRUMPF VisionLine rozpozná charakteristiky na obrábaných dielcoch a stará sa o to, aby sa zvar vytváral stále na správnom mieste.

Spracovanie obrazu, VisionLine Basic
VisionLine Basic

Digitálny kamerový záznam so zameriavacím nitkovým krížom v ohnisku lasera je vhodný na sledovanie obrobku a načítanie rozmerov dielca.

Rozpoznanie charakteristík sa vykonáva cez VisionLine Detect
VisionLine Detect

Rozpoznanie charakteristík ponúka možnosť jednoduchým spôsobom integrovať do výrobného procesu programy na spracovanie obrazu.

VisionLine Project
VisionLine Project

Pomocou doplnkového balíka služieb poskytuje TRUMPF kompletné riešenie pre zložité zadania spracovania obrazu.

Kalibrácia

Kalibračný nástroj TRUMPF CalibrationLine kontroluje a koriguje v pravidelných, individuálne definovateľných odstupoch polohu ohniska a výkon lasera na obrobku.

Regulácia polohy zvaru

Senzorika nájde medzeru a reguluje počas procesu zvárania nastavenie polohy zvárania.

SeamLine Pro TruDisk
SeamLine Pro TruDisk

Regulácia polohy zvaru a meranie geometrie švu pre pevnolátkový laser

Obrázok produktu SeamLine Remote
SeamLine Remote

Regulácia polohy zvaru a meranie geometrie švu pri aplikáciách diaľkového zvárania

OCT Nahtlageregelung und -überwachung
Regulácia polohy zvaru OCT

OCT Nahtlageregelung und -überwachung

Regulácia teploty

Regulácia teploty TRUMPF sa pri zváraní plastov stará o opticky vysoko kvalitné výsledky.

Regulácia teploty
Regulácia teploty

Regulácia teploty registruje intenzitu tepelného žiarenia

Kontrola hĺbky prevarenia

Kontrola hĺbky prevarenia TRUMPF upozorňuje užívateľa, ak sa proces odchyľuje od prednastavenej hĺbky prevarenia.

Regulácia hĺbky prevarenia, TRUMPF senzorika
Kontrola hĺbky prevarenia

Odmerajte hĺbku kapilár počas procesu zvárania.

Laser a laserové zariadenie – u nás perfektný pár. Všetky zdroje lúča sú optimálne zladené s požiadavkami laserových zariadení TRUMPF. Zvoľte si z množstva variantov a doplnkových výbav. Dostanete tak zariadenie ušité presne na mieru podľa Vašich úloh. Prirodzene je možné takisto integrovať naše lasery priamo do Vašich výrobných liniek.

TRUMPF Vám ponúka všetky komponenty ktoré potrebujete na vedenie lúča od lasera až k obrobku. Tak napríklad rôzne zaostrovacie optiky, ktoré sa osvedčili ako presné a spoľahlivé počas mnohých rokov v priemyselnom nasadení. Optiky je možné jednoducho integrovať - tak do samostatne stojacich obrábacích staníc ako aj do kompletných výrobných liniek. Stavebnicová konštrukcia umožňuje nastaviť optiky vždy podľa typu lasera ako aj podľa rôznych situácií obrábania.

Zaostrovacie optiky

Či pri zváraní, rezaní, úbere materiálu, ohreve alebo vytváraní otvorov: Robustnými zaostrovacími optikami TRUMPF dosiahnete vysoko kvalitné výsledky práce!

Zaostrovacia optika BEO D35 na zváranie s pevnolátkovým laserom
BEO D35

Mnohostranne použiteľné na rezanie a zváranie až do rozsahu kilowattov.

Obrábacia optika BEO D50
BEO D50

Odolná a kompaktná optika

Kontrolovaná zaostrovacia optika CFO
CFO

Inteligencia pre Váš proces zvárania - CFO obrábacie optiky pre pevnolátkové lasery

Zaostrovacia optika BEO D70 s pozorovacou kamerou, Crossjet a perlátorovou dýzou
BEO D70-2

Veľké pracovné vzdialenosti pri malom priemere ohniska

Vysoko výkonná zrkadlová optika RFO
RFO

Vysoko výkonná optika pre aplikácie zvárania s veľmi vysokými výkonmi lasera až do 16 kW

Programovateľné zaostrovacie optiky

Ideálne optiky pre diaľkové obrábanie

TruFiber disponuje prípojkou pre napojenie obrábacích optík TRUMPF napr. PFO 20.
PFO 14

Zváranie a vytváranie otvorov s programovateľnou zaostrovacou optikou PFO.

Programovateľná zaostrovacia optika PFO 20
PFO 20

Zváranie a vytváranie otvorov s programovateľnou zaostrovacou optikou PFO.

PFO 33

Pre aplikácie s výkonom lasera až do 12 kW

Programovateľná zaostrovacia optika PFO 1D
PFO 1D

PFO 1D je možné individuálne nastaviť. Prispieva k najvyšším kvalitám zvarových spojov pri rozmietaní frekvencie.

Programovateľná zaostrovacia optika PFO 3 D
PFO 3D

Zváranie a vytváranie otvorov s programovateľnou zaostrovacou optikou PFO.

Kompatiblita TRUMPF I-PFO s rôznymi robotmi
I-PFO

Inteligentné obrábanie za pohybu - "on-the-fly"

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Poznámky pod čiarou
  • Výkon lasera na obrobku sa môže v závislosti od konfigurácie optiky odlišovať od menovitého výkonu.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Laser Blanking

Čo je to Laser Blanking? Ako vyzerá zariadenie TRUMPF obrábajúce zo zvitku? Rezanie laserom bez nástroja si nachádza cestu v čoraz väčšom počte odvetví. Z vysokej flexibility a úspory nákladov profitujú najmä veľkosérioví výrobcovia a zákazkoví výrobcovia s väčšími výrobnými dávkami.

TRUMPF laser welding option brightlineweld
Zváranie laserom bez prskancov strusky s technológiou tvarovania lúča BrightLine Weld

Vďaka patentovanej technológii TRUMPF BrightLine Weld dokážete zvárať takmer bez prskancov strusky materiály ako konštrukčná oceľ, nerez alebo dokonca aj meď a hliník.

Diódový laser

Energeticky efektívne diódové lasery TRUMPF preukazujú svoje silné stránky pri hĺbkovom a teplovodivom zváraní a laserovom naváraní ako aj pri spájkovaní a zváraní plastov.

Kontakt
Služby
Školenia Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Náhradné diely Zistite viac Optimalizácia procesu Zistite viac Monitoring a analýza Zistite viac Doplnkové výbavy Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac
Na stiahnutie
Servis & Kontakt