Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TruLaser Cell Serie 1000, hospodárne zváranie rúr laserom
TruLaser Cell Serie 1000, hospodárne zváranie rúr laserom
Zariadenia na zváranie laserom

TruLaser Cell séria 1000

Hospodárne zváranie rúr laserom

TruLaser Cell Séria 1000 s pevnolátkovým laserom
TruLaser Cell Séria 1000 s pevnolátkovým laserom
Zariadenia na zváranie laserom

TruLaser Cell séria 1000

Dostupné aj s pevnolátkovým laserom

Experti na pásy, rúry a profily

TruLaser Cell 1100 je flexibilný systém lúčovodov, ktorý Vás jednoducho zapojí do Vašej výrobnej linky. Konštruovaný je špeciálne na nekonečné zváranie akejkoľvek geometrie zvarov na pásoch, rúrach a profiloch. Pri výbere materiálu máte slobodnú voľbu: Pomocou laserového zváracieho zariadenia môžete zvárať oceľ, nerez, hliník a aj farebné kovy hrúbok materiálu od desatín milimetrov až do niekoľkých milimetrov. Široká ponuka zváracích optík s lineárnymi alebo otočnými osami ako aj systém snímačov na vyhľadanie a sledovanie zvaru (napr. SeamLine alebo SeamLine Pro), zvyšujú flexibilitu, kvalitu a spoľahlivosť. Podľa aplikácie a materiálu prichádzajú do úvahy buď CO2 alebo pevnolátkové lasery TRUMPF.

Flexibilná konštrukcia

Nakonfigurujte si stroj, optimálne vhodne podľa seba a Vašich požiadaviek.

Nárast hospodárnosti

Najmodernejšie zdroje lúča a senzoriky znižujú prevádzkové náklady a zvyšujú rýchlosť.

Jednoduché riadenie

Integrovaný ovládací panel prispieva k intuitívnemu ovládaniu Vášho stroja TruLaser Cell Série 1000.

Variabilný systém lúčovodov

Zdvih lineárnej osi, pracovná výška a dráhy pohybu sa prispôsobia Vašej linke.

Perfektná súhra

Zváracie optiky s lineárnymi alebo rotačnými osami ako aj systémy snímačov optimálne dopĺňajú stroj.

TruLaser Cell Serie 1000, nekonečne produktívny
TruLaser Cell Serie 1000, hospodárne zváranie rúr laserom
TruLaser Cell 1100

TruLaser Cell 1100 presviedča jednoduchou obsluhou, rôznymi variantmi verzií a vysokými rýchlosťami zvárania. Vďaka jednoduchému integrovaniu do valcovacích stolíc Vám TruLaser Cell 1100 umožňuje optimálny vstup do sveta zvárania rúr laserom.

TruLaser Cell 1100 PC
TruLaser Cell 1100 PC

TruLaser Cell 1100 PC ponúka dlhú os na zváranie profilov v rôznych polohách uhla. CO2 laser TruFlow je pevne integrovaný v telese.

TruLaser Cell 1100 so systémom dvoch hláv
TruLaser Cell 1100 so systémom dvoch hláv

TruLaser Cell Série 1000 je možné individuálne nakonfigurovať - je jedno či dráhu pohybu lineárnych osí, pracovnú výšku alebo oblasť pohybu. Ako zdroj lúča sa používajú lasery CO2 rady TruFlow a pevnolátkové lasery rady TruDisk a TruDiode. Od prípadu k prípadu je možné vykonávať nastavovanie polohy lúča paralelne alebo kolmo k smeru obrábania. Pomocou ďalších osí nastavenia optiky je možné optimalizovať každú aplikáciu.

TruLaser Cell Séria 1000 s pevnolátkovým laserom
TruLaser Cell 1100 fiber

TruLaser Cell 1100 fiber presviedča jednoduchou obsluhou, nízkymi investičnými nákladmi a vysokými rýchlosťami zvárania. Je mimoriadne vhodný na rúry a pravouhlé profily. Zvoľte si TruDisk vhodný pre Vaše požiadavky energeticky efektívneho a hospodárneho zvárania rúr. V kombinácii s patentovanou technológiou TRUMPF BrightLine Weld budete zvárať materiály ako konštrukčná oceľ, nerez alebo dokonca aj meď a hliník bez prskancov a vo vysokej kvalite.

Profily zvárané laserom na zariadení TruLaser Cell 1100

Laserom zvárané plastové profily

Zariadenie TruLaser Cell 1100 bolo vyvinuté špeciálne na nekonečné zváranie rúr a profilov laserom. Vďaka svojej kompaktnej konštrukcii je možné ho bez problémov integrovať do jestvujúceho zariadenia vyrábajúceho profily. Vaša koncepcia umožňuje prerobiť zariadenie na zváranie rúr / profilov pri minimálnych prestojoch na zváranie rozličných geometrií rúr. Solídna konštrukcia ako aj prachotesný systém lúčovodov garantujú konštantné podmienky procesu a najvyššiu laserovú bezpečnosť v priemyselnom prostredí.

Tesné zvarové spoje bez pórov pomocou stroja TruLaser Cell Série 1000

Tesné zvarové spoje bez pórov

Vďaka vysokej kvalite lúča laserov TRUMPF a z toho vyplývajúceho tesne zviazaného prísunu energie do obrobku je možné dosiahnuť plynotesné nekonečné švy, bez pórov bez usádzania prskancov taveniny na vnútorných a vonkajších stenách rúr.

SpeedLas

Vysoko produktívne teplovodivé zváranie pomocou SpeedLas

Pri tenkostenných materiáloch do hrúbky 0,4 mm umožňuje optika SpeedLas firmy TRUMPF najvyššie rýchlosti procesov. Pomocou teplovodivého zvárania sa na dosahovanie výrazného nárastu produktivity využívajú fyzikálne efekty takzvaného "brewsterovho uhla" (polarizačný uhol).

TruLaser Cell 1100 (CO2-Laser)
TruLaser Cell 1100
Oblasť pohybu osi    
Oblasť pohybu osi X 300/500 mm 300/500 mm
Oblasť pohybu osi Z 300/500 mm 300/500 mm
Oblasť pohybu osi B ± 100 ° ± 100 °
Oblasť pohybu osi Q (korekcia polohy zvarovej medzery) ± 25 mm ± 25 mm
Max. rýchlosti osí    
Max. rýchlosť osi rovnobežne s osou v X 30 m/min 30 m/min
Max. rýchlosť osi rovnobežne s osou v Z 30 m/min 30 m/min
Max. rýchlosť osi Q (korekcia polohy zvarovej medzery) 3 m/min 3 m/min
Max. osové zrýchlenia    
Max. osové zrýchlenie rovnobežne s osou v X 1,5 m/s² 1,5 m/s²
Max. osové zrýchlenie rovnobežne s osou v Z 1,5 m/s² 1,5 m/s²
Max. osové zrýchlenie osi B 1,5 rad/s² 1,5 rad/s²
Presnosť polohovania    
Presnosť polohovania lineárnych osí (X, Z) 0,1 mm 0,1 mm
Presnosť polohovania rotačných osí (B) 0,015 ° 0,015 °
Laser    
Max. výkon lasera 3200 W - 15000 W 2000 W - 8000 W
TRUMPF Zrkadlová zaostrovacia optika TLS
TRUMPF lineárna zváracia optika TLS

Zrkadlová zaostrovacia optika TLS má priemer voľného otvoru (apertúra) 50 mm a disponuje ako špeciálnym znakom lineárnou osou, aby bolo možné definovane nastaviť laserový lúč na obrobok. Optika je vybavená zváracou dýzou na koaxiálny a bočný prívod plynu. Ohnisková vzdialenosť použitého zaostrovacieho zrkadla siahajú od f = 100 mm do f = 300 mm.

Zaostrovacia optika BEO D70 s pozorovacou kamerou, Crossjet a perlátorovou dýzou
BEO D70

Veľké pracovné vzdialenosti pri malom priemere ohniska - BEO D70.

Obrázok produktu SeamLine
SeamLine

SeamLine prevezme za laserové zariadenie TRUMPF reguláciu polohy zvaru. Pomocou alternujúceho procesu osvetľovania a laserovej trigonometrie systém spoľahlivo rozpozná medzery alebo hrany.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Optimalizácia dielov, vytváranie dielov zváraných laserom, príklad 2
Vytváranie dielcov zváraných laserom

Pomocou laserového zváracieho zariadenia vyrábate podstatne cenovo výhodnejšie ako pri konvenčnom zváraní. Predpokladom je aby ste identifikovali vhodné dielce a pripravíte ich na zváranie laserom. Konštrukčné a výrobno technické triky pritom dostanete od nás.

Technologický obrázok, stroje na zváranie laserom
Zariadenia na zváranie laserom

S našimi laserovými zváracími zariadeniami získate ideálny nástroj, na spájanie kovov, plastov alebo iných materiálov bez deformácií a s perfektnými švami.

Laserové stroje na rezanie rúr

Stále viac konštruktérov profituje z nových priestorov na manévrovanie rezania rúr laserom pomocou strojov TRUMPF TruLaser Tube.

Služby
Financovanie Zistite viac Školenia Zistite viac Použité stroje Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Náhradné diely Zistite viac Optimalizácia procesu Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac
Na stiahnutie
Servis & Kontakt