Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Technologický obrázok vedeckého lasera

Vedecký laser

Vedecké experimenty si často vyžadujú špeciálne a veľmi špecifické laserové systémy. Požiadavky na tieto zdroje lúča často idú nad rámec súčasného stavu techniky. TRUMPF disponuje jedinečným portfóliom technológií pre čo najlepšie uspokojenie potrieb aj vedeckých zákazníkov. Popri klasickej rodine laserov na obrábanie laserom má TRUMPF hneď niekoľko dcérskych spoločností, ktoré vyvíjajú a vyrábajú laserové systémy podľa špecifikácie zákazníka špeciálne pre aplikácie vo vývoji. Portfólio siaha od cw zdrojov s nízkym výkonom až po femtosekundové lasery najvyššej intenzity.

Pikosekundové a femtosekundové lasery najvyšších výkonov a energie

TRUMPF Scientific Lasers

TRUMPF Scientific Lasers ponúka svojim zákazníkom celosvetovo výkonovo najsilnejšie regeneratívne zosilňovače – sériu Dira. Naše portfólio zahŕňa pikosekundové a femtosekundové lasery ušité na mieru s energiami pulzu viac ako 200mJ pri kHz mierach opakovania pre množstvo jedinečných aplikácií v oblasti vedy a priemyslu. Všetky lasery série Dira sú založené na technológii priemyselných diskových laserov TRUMPF. V našej ponuke okrem toho nájdete opticko-parametrické zosilňovače, moduly pre synchronizáciu presnú na femtosekundy ako aj optické komponenty.

Laser AMPHOS

AMPHOS vyvíja a vyrába vysoko výkonné lasery UKP pre vedecké a priemyselné aplikácie. Laserové systémy na báze technológie zosilňovania InnoSlab sa vyrábajú s výstupným výkonom až do 1000W, energiou pulzu 20mJ, trvaním pulzu < 1ps. Dostupné sú vlnové dĺžky od UV do IR. Aplikácie sú v oblasti základného výskumu (napr. OPCPA, Attosecond Physics, Free-Electron-Lasers) ako aj v oblasti obrábania materiálu. Široké možnosti výroby laserov Seed – cez zosilňovače až po systémovú techniku – umožňujú riešenia špecifikované zákazníkom.

Access Laser

Spoločnosť Access Laser vyrába zákazníkom špecifikované, vysoko výkonné zdroje infračerveného svetla s dlhou vlnovou dĺžkou, ktoré poskytujú jedinečnú pridanú hodnotu výskumníkom a výrobcom OEM, ktorí sa zaoberajú ďalšou generáciou presných meraní, presných záznamov a presnej výroby. Naše lasery s voliteľnou vlnovou dĺžkou umožňujú automatizované vzorkovanie v odvetviach akými sú biomedicínska diagnostika a chemická identifikácia LiDAR. V kombinácii s najvyššou stabilitou výkonu v odvetví umožňujeme prielomy pri aplikáciách akými sú výroba meta materiálov pre polovodiče GaN, grafy a novú generáciu spotrebnej elektroniky pomocou ultrafialovej fotolitografie.


Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

TRUMPF vo vede
Veda

Od základného výskumu až po vývoj aplikácií - TRUMPF je partner pre vývoj v oblastiach lasera, strojov na obrábanie plechu a výkonovej elektroniky.

Laser s krátkymi a ultrakrátkymi pulzmi

Rezanie, vytváranie otvorov, úber materiálu a vytváranie štruktúr: Pomocou laser s krátkymi a ultrakrátkymi pulzmi firmy TRUMPF dostanete vyspelý nástroj na mikroobrábanie.

budova sídla firmy TRUMPF v meste Ditzingen, Nemecko
Profil spoločnosti

Náš firemný profil Vás v stručnosti informuje o číslach, a faktoch, pozrite si aj film o skupine TRUMPF.

Kontakt
Servis & Kontakt