You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Opracovanie povrchu pomocou lasera | TRUMPF
Opracovanie povrchov pomocou laserov TRUMPF

Opracovanie povrchu pomocou lasera

Či už na kalenia, povrchové úpravy, čistenie alebo vytváranie štruktúr – laser dokáže jednoducho a rýchlo opracovávať povrchy v rôznych dimenziách. Umožňuje to veľmi široká paleta rozličných zdrojov lúča s presne nastaviteľnými výkonmi ako aj vlastnosťami lasera.

Výhody opracovania povrchu pomocou lasera

Flexibilné

Vďaka bezdotykovému obrábaniu bez nástrojov je možné využiť laser veľmi flexibilne, aj v 3D – mechanické opotrebovanie je minulosťou. 

Rôznorodý

Či už oceľ, meď alebo hliník – pomocou nástroja akým je laser je možné obrábať veľké množstvo najrozličnejších materiálov.

Presné a opakovateľné

Laser umožňuje kontrolovaný, cielený a presný proces. Vďaka tomu profitujete z výhod opakovateľnosti výsledkov. 

Minimálna deformácia

Pri lokálnom obrábaní laserom sa do obrobku nevnáša takmer žiadne teplo, čo znamená, že sa výrazne zmenšuje riziko deformácie obrobku.

Čiastočné oblasti opracovania povrchu

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás