Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Ultra-wideband / UWB / ultra širokopásmová technológia

Čo to vlastne je? Technológia UWB (známa aj ako ultra-wideband resp. ultra širokopásmová technológia) predstavuje digitálnu bezdrôtovú technológiu pre blízky dosah. Založená je na veľmi vysokých frekvenciách, ktoré poskytujú priestorové a smerové dáta. Pomocou UWB je možné lokalizovať objekty s presnosťou až na 10 cm. Vďaka tomu je bezdrôtová rádiová technika so svojim veľkým dosahom predurčená do výrobného závodu.

Ako vznikla UWB?

Základy technológie UWB siahajú až do roku 1880, kedy Heinrich Hertz vynašiel prístroj vysielajúci rádiové vlny a Guglielmo Marconi ho vylepšil, aby mohol poslať prvé rádiové vlny cez Atlantik. Pulzná širokopásmová rádiová technológia RADAR slúžila počas druhej svetovej vojny na určenie vzdialenosti, uhla a rýchlosti pohybu objektov. Sedem desaťročí neskôr poskytuje užívateľom mobilov iPhone 11 UWB údaje o polohe. No spotrebná elektronika nie je to jediné: Najnovšie poznatky z rozširovania trhu ukazujú na prudký rast potreby ultra širokopásmovej techniky aj v aplikáciách pre Priemysel 4.0. Táto technológia je na najlepšej ceste stať sa celosvetovým štandardom. UWB sa v predošlých rokoch etablovala ako kľúčová bezdrôtová technológia na presné lokalizovanie vo vnútornom priestore a služby založené na lokalizácii v priemyselnom prostredí.

 

Aký je rozdiel medzi úzkopásmovou (narrowband), širokopásmovou technológiou (wideband) a ultraširokopásmovou technológiou (ultrawideband)?

Aké sú s omlox-om možné metódy merania pri lokalizácii?

 

Kde je možné aplikovať UWB?

Rádiová technológia UWB sa viac osvedčuje v početných aplikáciách vo výrobnom prostredí a logistike vďaka presným lokalizačným údajom, vysokému časovému rozlíšeniu a stabilnému prenosu signálu v porovnaní s alternatívnymi technológiami na lokalizáciu.

1. Asset Tracking

Pomocou Asset Tracking môžu užívatelia sledovať vyťaženie strojov/automaticky riadených dopravníkov (AGV) a mať prístup k údajom o transportoch z histórie. Užívatelia tak zvýšia svoju produktivitu a vylepšia vyťaženie dostupných kapacít.

2. Automated Booking

Na základe geofencingu je možné pomocou spúšťačov aktivovať určité udalosti ako napríklad automatizovanú evidenciu. Týmto spôsobom je napríklad možná automatická evidencia zákaziek hneď, keď sa dostanú do príslušnej zóny alebo automatické priorizovanie zamestnancov vnútropodnikovej logistiky. Zvyšuje to produktivitu, zároveň redukuje odpad a dláždi tak cestu k fabrike bez zbytočného papierovania.

3. Machine Navigation (AGV)

Automaticky riadené dopravníky (AGV) môžu v závislosti od vzdialenosti od zamestnancov meniť rýchlosť, napríklad kvôli zaručeniu vyššej miery bezpečnosti vo výrobnom závode.

4. Human Navigation (VR)

Navigácia cez AR (augmented reality / rozšírená realita) znižuje požiadavky na zamestnancov a uľahčuje vyhľadávanie dielcov a položiek. Výhoda: menšia náročnosť školenia zamestnancov a zvýšenie produktivity.

5. Automated Documentation

Automatizované dokumentovanie umožňuje automatizovanú inventúru príslušenstva a strojov. Okrem toho sa dokumentujú údaje o čase a mieste servisných zásahov ako aj úpravy a aktualizácie strojov.

6. Movement Analysis

Prezrite si a analyzujte všetky pohyby v závode. Zvýšite si tým prehľad vo Vašom závode a dokážete identifikovať potenciály optimalizácie.

Skontaktujte sa s našimi odborníkmi!

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako je možné využívať technológiu UWB vo výrobnom prostredí a v logistike? Skontaktujte sa s nami!

Skontaktujte sa teraz

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Produkty pre lokalizáciu v reálnom čase

Coriva je základným kameňom riešení flexibilných a výkonných riešení RTLS firmy TRUMPF. Okrem toho podporujeme našich partnerov pri vývoji vlastných riešení, ktoré sú založené na celosvetovo prvom otvorenom štandarde lokalizácie omlox.

omlox – Míľnik pre podniky na ceste k revolúcii Priemysel 4.0

Pozrite si na internetovej stránke všetky novinky o omlox-e, otvorenom a interoperačnom štandarde, ktorý prináša revolúciu určovania polohy v reálnom čase.

Prehľad vďaka lokalizácii v reálnom čase

TRUMPF ponúka riešenia lokalizácie kompatibilné s omlox-om pre Smart Factory a mnoho ďalších oblastí, ktoré si vyžadujú mať prehľad.

Kontakt
Odbyt TRUMPF Tracking Technologies
E-mail

Daniel Bossert
Riaditeľ pre kontakt so zákazníkmi (CCO) TRUMPF Tracking Technologies
E-mail

Michael Zweifel
Partnerský manažment TRUMPF Tracking Technologies
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt