Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Zamestnanec TRUMPF sedí v klubovni a pracuje s mobilným zariadením

Takto sa môžete uchádzať

Ako sa môžete uchádzať o miesto vo firme TRUMPF? Aký je postup po podaní prihlášky? Na čo by ste sa mali pri uchádzaní sa o miesto zamerať?

A TRUMPF employee working with a notebook

Proces uchádzania sa o miesto

V našej databáze voľných miest múžete nájsť miesta, ktoré ponúkame. Zvoľte požadované miesto, ktoré Vás zaujíma. Ak by ste nenašli vhodné miesto, máte možnosť uchádzať sa o miesto iniciatívne. Vtedy preveríme, či pre Vás nenájdeme vhodné miesto. Po doručené Vašej prihlášky od nás dostanete potvrdenie. Získate tak aj kontaktné údaje Vašej konkrétnej kontaktnej osoby.

Pracovný pohovor vo firme TRUMPF v Ditzingene, kde je zobrazený uchádzač a zamestnanec oddelenia ľudských zdrojov

Proces výberu

Náš proces výberu sa skladá z viacerých stupňov:

1. krok: skúsení kolegovia v personálnom oddelení skontrolujú Vašu prihlášku. Ak ste vhodní kandidáti, odovzdá sa Vaša prihláška príslušnému odbornému oddeleniu.

2. krok: ak odborné oddelenie takisto posúdi pozitívne Vašu prihlášku, pozveme Vás na pohovor, aby sme Vás osobne spoznali.

3. krok: Prijímacie pohovory sú štruktúrované a otestujú Vaše osobné ako aj odborné kompetencie. Pri nich máme šancu vzájomne sa spoznať. Naša prosba: buďte otvorení. Len tak môžeme zistiť, či sa k sebe budeme hodiť.

Photograph of a printed Curriculum Vitae

Vaše podklady uchádzača

Vaše úplné podklady uchádzača by mali obsahovať nasledujúce informácie (formát PDF, maximálne 10 dokumentov vo veľkosti každý maximálne 5 MB):

1. List, v ktorom popíšete Vašu motiváciu a Váš záujem o miesto a vyargumentujte, prečo Vy ste správna osoba na toto miesto. Uveďte, od kedy by ste mohli začať vo firme TRUMPF a aká je Vaša predstava o výške príjmu.

2. Podrobný životopis vo forme tabuľky v ktorom predstavíte Vašu dráhu vzdelania, profesné skúsenosti ako aj iné kvalifikácie a znalosti.

3. Vysvedčenia a referencie.

FAQ - Často kladené otázky k uchádzaniu sa o miesto vo firme TRUMPF

Ako sa môžem uchádzať o miesto vo firme TRUMPF?

Prosíme posielajte žiadosti výlučne len cez online portál pre uchádzačov. Takto môžeme spracovať Vašu žiadosť najrýchlejšie a Vy idete na istotu, že všetky podstatné informácie prihlášky budú priložené.

Ako zistím, ktoré miesto je ešte voľné?

Všetky miesta uvedené na internetovej stránke sú voľné. Hneď po obsadení miesta ho zo stránky odoberieme.

Je možné uchádzať sa o viacero miest súčasne?

V podstate sa môžete uchádzať o viacero miest. Odporúčame Vám uchádzať sa cielene o miesta, ktoré zodpovedajú Vašim záujmom, predstavám a Vašej kvalifikácii. 

Kde môžem nájsť správne kontaktné osoby pre dané miesto?

V zozname voľných miest je v spodnej časti uvedená príslušná / konkrétna kontaktná osoba z personálneho oddelenia, ktorá Vám dá odpoveď na otázky k danému miestu. Adresujte prosím Vaše prihlášky týmto osobám.

Ako sa môžem uchádzať o miesto, ak sa aktuálne nemôžem dostaviť osobne na prijímací pohovor (napr. z dôvodu pobytu v zahraničí)?

Môžete sa spojiť s príslušnou kontaktnou osobou na personálnom oddelení, aby ste sa dohodli, či a ako je možné viesť prvý rozhovor cez telefón alebo prostredníctvom videokonferencie.

Aké podklady sú potrebné pri uchádzaní sa o miesto?

Prosím uložte úplné podklady uchádzača vrátane motivačného listu, životopisu, vysvedčenia zo školy/vzdelania/štúdia a všetky jestvujúce pracovné posudky.

Ako je obmedzená veľkosť súborov príloh (životopis, vysvedčenia, atď.)?

Načítať je možné maximálne 10 súorov s prílohami. Maximálna veľkosť súboru na jeden dokument je obmedzená na 5 MB.

Je možné dodatočne po odoslaní podkladov uchádzača ešte vykonať zmeny alebo vymeniť príp. doložiť dokumenty?

Áno, cez Váš prístup uchádzača môžete kedykoľvek vymeniť alebo doložiť dokument. Prosíme obráťte sa pritom na kontaktnú osobu uvedenú v rozpise voľných miest. Tá Vám v systéme uvoľní prístup na doplnenie podkladov. Prístup uchádzača (užívateľské meno a heslo) dostanete pri Vašej prvej registrácii v našom portáli pre uchádzačov.

Spoznajte nás

Kontakt
Tu nájdete naše voľné pracovné miesta
Burza pracovných miest
Servis & Kontakt