Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Bezpečnosť á la TRUMPF

Rýchly prehľad: Všetky potrebné informácie a aktualizácie

Vaša bezpečnosť pri práci s produktmi a službami TRUMPF má pre nás najvyššiu prioritu. Preto skúmame a identifikujeme možné medzery v bezpečnosti, s cieľom chrániť Vaše systémy. Získate od nás bezpečnostné odporúčania (Security Advisories) a v prípade potreby príslušné bezpečnostne aktualizácie (Security Update). Na týchto stránkach zhrnieme prehľad všetkých dôležitých informácií a aktualizácií.

Naše procesy pre Vašu bezpečnosť

Bezpečný proces vývoja softvéru

Bezpečný proces vývoja softvéru je dôležitým míľnikom nášho vývoja. Pozostáva okrem iného z posúdenia rizika, modelovania ohrozenia, analýz zdrojových kódov ako aj procesov testov bezpečnosti. Používame ho hlavne pri vývoji nových produktov, ale aj pri programovaní nových funkcií jestvujúcich produktov.

Proces riadenia ohrozenia

100 %-nú bezpečnosť softvérových produktov nikdy nie je možné zaručiť. Preto v rámci nášho procesu riadenia ohrozenia (Vulnerability Management Process) monitorujeme všetky slabé miesta a medzery v bezpečnosti v našich alebo cudzích komponentoch, ktoré sa týkajú produktov a služieb TRUMPF a primerane reagujeme, napr. poskytovaním bezpečnostných odporúčaní (Security Advisories).

Zohľadnené normy

V rámci bezpečného procesu vývoja softvéru TRUMPF sa zisťujú a realizujú všeobecne platné požiadavky na bezpečnosť špecifické podľa daného produktu. Pritom sa TRUMPF riadi normami ISO 27001 (pre realizáciu procesov ISMS) a IEC 62443 (pre výrobu komponentov a systémové inžinierstvo).

Spolupracujeme s

Takto Vás podporujeme v oblasti bezpečnosti produktov

Kontakt
TRUMPF Security
E-mail
Servis & Kontakt