You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Laser s krátkymi a ultrakrátkymi pulzmi | TRUMPF

Laser s krátkymi a ultrakrátkymi pulzmi

Lasery s krátkymi / ultrakrátkymi pulzmi TRUMPF sú ideálnym nástrojom vhodným pre priemysel v oblasti mikro obrábania. Sú vhodné na všetky bežné metódy obrábania najrozličnejších materiálov ako napríklad rezanie, vytváranie otvorov, úber materiálu a štruktúrovanie. Šírka záberu laserov série TruMicro zasahuje od nanosekundových laserov (ns-laser) až po laser s ultrakrátkymi pulzmi, pikosekundové lasery a femtosekundové lasery (ps- a fs-laser). Tieto ps-lasery a fs-lasery Vám umožňujú už pri miernych stredných výkonoch studené obrábanie materiálu, pri ktorom prakticky nedochádza k žiadnemu prívodu tepla do obrobku. Stredné výkony laserov TRUMPF s krátkymi a ultrakrátkymi pulzmi dosahujú od niekoľkých wattov až do niekoľkých stoviek wattov. Výkony špičky pulzu sú bezkonkurenčne vysoké, zatiaľ čo celkové náklady ostávajú počas celého životného cyklu vyslovene nízke.

TruMicro Séria 2000, jednoducho flexibilná práca

TruMicro Séria 2000

Lasery TruMicro Série 2000 s ultrakrátkymi pulzmi na báze vlákna sa vyznačujú kompaktnou a ľahkou konštrukciou. Mierny stredný výkon súčasne s vysokou kvalitou lúča Vám otvára nové oblasti použitia napr. v oblasti medicínskej techniky alebo obrábania fólií.

TruMicro Séria 5000, rýchle a hospodárne

TruMicro Séria 5000

Rýchle a hospodárne obrábanie najrozličnejších materiálov pomocou laserov TruMicro Série 5000. Pracujete s optimálnou kombináciou kvality, produktivity a rentability pri neobmedzených možnostiach použitia v priemysle. Piko a femtosekundové lasery sú výnimočné vďaka extrémne krátkym pulzom a vysokým energiám pulzov až do 500 μJ.

TruMicro Séria 7000, vyrobený pre najvyššie výkony.

TruMicro Séria 7000

Vysoko výkonný nanosekundový laser TruMicro Série 7000 spája krátke pulzy a vysoké energie pulzu aj pri vysokých frekvenciách. Vďaka tomu sú mimoriadne vhodné na veľkoplošný a rýchly úber materiálu, vytváranie otvorov alebo rezanie pri najvyšších výrobných dávkach.

TruMicro Séria 7000, vyrobený pre najvyššie výkony

TruMicro Séria 8000

Vysoko výkonné lasery s krátkymi pulzmi TruMicro série 8000 pracujú vysoko produktívne pri ultrafialovej vlnovej dĺžke. Kombinácia krátkych pulzov a vysokých energií pulzu tvoria ideálny predpoklad pre výrobu flexibilných displejov OLED pomocou procesu Laser-Lift-off. Okrem toho sú mimoriadne vhodné na veľkoplošný a rýchly úber materiálu, vytváranie otvorov alebo rezanie pri najvyšších výrobných dávkach.

Placeholder

TruPulse nano

Pulzné vláknové lasery TRUMPF TruPulse nano s technológiou GTWave a PulseTune sa radia k mnohostranným priemyselným laserom v nanosekundovej oblasti.

Line Focusing Optics IR

Line Focusing Optics IR firmy TRUMPF vytvára zo štandardného laserového lúča s kruhovým prierezom tenkú linku a homogénne rozdeľuje intenzitu výkonu v celom plochom profile prierezu lúča. Čiarové optiky v infračervenej oblasti vlnových dĺžok je možné flexibilne kombinovať s pulznými a cw pevnolátkovými lasermi firmy TRUMPF. Tieto môžu byť upravené presne podľa požiadaviek špecifických podľa aplikácií.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Na stiahnutie
Servis & Kontakt