Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Udržateľnosť vo firme TRUMPF

Udržateľnosť je súčasťou podnikateľskej stratégie. Preberáme zodpovednosť za ochranu klímy a životného prostredia, so sociálnym a spoločenským záväzkom a zodpovedným vedením podniku. 

Čo znamená udržateľnosť vo firme TRUMPF?

TRUMPF je rodinný podnik – rozmýšľame dlhodobo a jednáme zodpovedne. Ochrana klímy a životného prostredia, sociálny a spoločenský záväzok ale aj zodpovedné vedenie podniku sú základnými kameňmi stratégie firmy TRUMPF pre dosiahnutie udržateľnosti. Pre to si kladieme jasné ciele, ktoré striktne dodržiavame. 

Snažíme sa čo najmenej zaťažovať klímu.

Už od roku 2020 vyrábame na CO2 neutrálnej báze. Za tým účelom sme prijali klimatickú stratégiu, ktorá podporuje cestu zníženiu o 1,5 stupňa podľa Parížskej dohody o klíme.  

Podporujeme našich zákazníkov pri ochrane klímy.

Naše oddelenia výskumu a vývoja usilovne pracujú na riešeniach, ktoré šetria energiu alebo materiál. 

Sme oddaní našim zamestnancom a spoločnosti.

Vytvárame pre naše zamestnankyne a zamestnancov bezpečné a moderné pracoviská, zapájame sa do núdzových sociálnych situácií a podporujeme umenie, kultúru a vzdelávacie projekty.  

Zasadzujeme sa o zodpovedné vedenie podniku.

Naše hodnoty, naše firemné princípy a náš program internej kontroly sú základom zodpovedného vedenia podniku. 

TRUMPF je rodinný podnik s pôsobivou históriou. Udržateľnosť ako súčasť podnikateľskej zodpovednosti je pre nás kľúčovým záujmom – a tak to bolo vždy. K tomu patrí okrem ochrany klímy a sociálnych aspektov aj zodpovedné podnikové riadenie.

Dr. Nicola Leibinger-Kammüller
CEO skupiny TRUMPF

Zistite viac o našich cieľoch, opatreniach a projektoch v oblasti udržateľnosti

Životné prostredie a klíma

Naša klimatická stratégia „Climate Action 2030“ obsahuje náš celý reťazec budovania hodnôt – k tomu patria prevádzky, produkty a reťazec dodávateľov. Už dnes vyrábame na CO2 neutrálnom základe. Pre vývoj produktov a procesy nákupov sme si stanovili ambiciózne ciele v oblasti klímy a životného prostredia. 

Zamestnanec s hendikepom na Segwayi
Sociálne veci a spoločnosť

Náš záväzok sa orientuje na našich zamestnancov a na spoločnosť. Kladieme dôraz na rôznorodosť, rovnosť šancí ale aj na zlučiteľnosť súkromného života a povolania. Chceme vzbudiť záujem žien o technické povolania a podporujeme mladých odborníkov. 

Vedenie podniku

Zameriavame sa na dlhodobý podnikateľský úspech. Ten je úzko spojený s našou podnikovou kultúrou. Túto kultúru výrazne podporuje zodpovedné vedenie podniku a jasné pravidlá. 

Chceli by ste vedieť, ako je možné udržateľne vyrábať pomocou laserov a strojov TRUMPF?

Tu zistíte viac o inteligentných funkciách produktov a o procesoch, pomocou ktorých dokážete šetriť energiu a materiál. 

Pozrite si viac

Tu sme členmi

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kariéra

Veľmi zodpovedné úlohy, inovatívne produkty a pracovné prostredie s voľným priestorom a vlastnou zodpovednosťou, ako aj výkony, ktoré sú založené na flexibilite a otvorenosti.

Predstavenstvo

TRUMPF je rodinný podnik, pôsobiaci na medzinárodných trhoch. Spoznajte našich členov predstavenstva holdingovej spoločnosti.

budova sídla firmy TRUMPF v meste Ditzingen, Nemecko
Profil spoločnosti

Náš firemný profil Vás v stručnosti informuje o číslach, a faktoch, pozrite si aj film o skupine TRUMPF.

Kontakt
Servis & Kontakt