You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Obrábacie optiky | TRUMPF

Obrábacie optiky

Obrábacie optiky TRUMPF nastavia vlastnosti laserového lúča optimálne podľa konkrétnej úlohy - jedno či pri zváraní, rezaní, vytváraní otvorov alebo úbere materiálu. TRUMPF ponúka široké portfólio optík so štandardnými ohniskovými vzdialenosťami od 48 mm do 900 mm. Dajú sa tým vytvoriť minimálne priemery ohnísk, menej ako 10 µm. Stavebnicový systém a doplnkové komponenty umožňujú realizovanie mnohých rôznych tvarov konštrukcií. Obrábacie optiky je možné prispôsobiť na rôzne priestorové a pre aplikáciu špecifické podmienky. TRUMPF ponúka aj špeciálne obrábacie optiky na rýchle rezanie transparentných materiálov, ako napríklad skla alebo zafíru.

Zaostrovacie optiky TRUMPF optického radu BEO, RFO a CFO pre rezanie a zváranie laserom

Zaostrovacie optiky

Či už pri zváraní, rezaní, úbere materiálu, ohreve alebo vytváraní otvorov: Pomocou robustných pevných optík sa môžete spoľahnúť na vysoko kvalitné výsledky procesu. Zvoľte si z rozsiahlej ponuky stavebnicových modulov.

TRUMPF Programovateľné zaostrovacie optiky (PFO) pre diaľkové zváranie laserom

Programovateľné zaostrovacie optiky

Programovateľné zaostrovacie optiky rady PFO sú vhodné na množstvo aplikácií. Ukazujú všetky svoje silné stránky najmä pri diaľkovom obrábaní obrobkov.

TOP Cleave optika, vysokorýchlostné rezanie skla laserom

TOP Cleave obrábacia optika

Zaostrovacia optika TOP Cleave je obrábacia optika na rýchle rezanie priehľadných materiálov ako napríklad sklo alebo zafír. Vďaka patentovanej technológii je tento proces podstatne efektívnejší a presnejší ako ostatné postupy.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Servis & Kontakt