Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Letectvo a kozmonautika, vizuál

Letectvo a kozmonautika

Výroba alebo oprava dielcov pomocou aditívneho spôsobu výroby

 

TRUMPF sa teší dobrému menu v leteckom a astronautickom priemysle. Predovšetkým rôzne oblasti použitia našich laserov spĺňajú vysoké požiadavky na kvalitu opravovaných a vyrábaných dielcov akými sú lopatky turbín, kompresorov alebo lopatkových kolies blisk. Presnosť a flexibilita systémov 3D tlače je predurčená na tieto úlohy a pretláča budúcnosť výroby do tohto odvetvia. TRUMPF ponúka ako jediný výrobca na svete všetky príslušné laserové technológie na aditívny spôsob výroby pod jednou strechou: generatívne laserové naváranie (Laser Metal Deposition) ako aj laserové tavenie na báze prášku (Laser Metal Fusion).

História úspechu nášho zákazníka

Oprava a výroba dielcov

Laserauftragschweißen in der Luft- und Raumfahrt

Zákazníci z leteckého a astronautického priemyslu šetria viac ako 90 % nákladov vďaka opravám lopatkových kolies blisk (Blade Integrated Disk) alebo lopatiek kompresorov resp. turbín: Namiesto nákupu nových konštrukčných dielcov namiesto poškodených si ich nanovo opravia pomocou laserového navárania (LMD). týmto spôsobom je možné upravovať geometriu, opravovať alebo generálkovať aj iné vysoko hodnotné dielce, napríklad rôzne telesá. Laser pritom vytvára na povrchu obrobku taveninu a natavuje súčasne privádzaný kovový prášok podľa požadovaného tvaru. Naše lasery sa používajú aj na rezanie, zváranie, popisovanie, vytváranie otvorov ako aj na štrukturálne opracovanie povrchov materiálov v letectve a kozmonautike. 

Induktívna kontrola materiálov a tepelná úprava

Induktive Materialprüfung und Wärmebehandlung

Indukciou sa v leteckom a astronautickom priemysle nedeštruktívne kontrolujú dôležité konštrukčné časti ako napríklad lopatky turbín. Pomocou induktívneho ohrevu môžu zákazníci z odvetvia jednoducho tvárniť hliníkové rúry. Pri spojovacej technike – napríklad na skrutkách – sa okrem toho používa induktívna tepelná úprava. S firmou TRUMPF profitujú zákazníci vďaka hustote výkonu a kompaktným rozmerom zdrojov prúdu. Túto technológiu je okrem toho možné jednoducho integrovať do jestvujúcich výrobných liniek. Induktívne zdroje prúdu firmy TRUMPF Hüttinger sa vyznačujú vysokými účinnosťami, minimálnou spotrebou chladiacej kvapaliny a maximálnou flexibilitou aplikácií.

Kontakt
Servis & Kontakt