Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Zamestnanec TRUMPF s dcérou
Sociálne veci a spoločnosť

Vzdelávanie a výskum

Ako podnik zameraný na špičkové technológie žijeme z nových impulzov. Katalyzátorom toho je vzdelanie a výskum. Zistite, ako pripravujeme naše odvetvie na budúcnosť. 

Prečo investujeme do vzdelávania a výskumu?

Myslíme si, že vzdelávanie a výskum je základom technologického pokroku a inovácií v našej spoločnosti. Ako rodinný podnik berieme túto zodpovednosť vážne a podporujeme rôzne vzdelávacie a výskumné projekty. Platí to aj v každodennom podnikateľskom dianí – TRUMPF už roky vykazuje vysoké kvóty vyčlenené na výskum a vývoj, vo výške približne 10 percent obratu spoločnosti. 

Podporujeme rovnosť vo vzdelávaní.

Dobré vzdelanie by nemalo byť privilégiom, malo by byť dostupné pre všetkých – nezávisle od pohlavia alebo etnického a sociálneho pôvodu.  

Vzbudzujeme záujem o témy v oblasti MINT.

Chceli by sme u mladých ľudí vzbudiť záujem o IT, techniku a prebudiť podnikateľského ducha – bez rodových stereotypov. 

Podporujeme témy budúcnosti a podnikateľského ducha.

Vďaka nášmu zapájaniu sa v oblasti výskumu a vzdelávania by sme chceli podporovať tvorcov nápadov. Takto prispievame k inovatívnej sile Nemecka ako sídla hospodárstva. 

Prispievame našim angažovaním sa vo výskume.

Našim cieľom nie je len vývoj inovatívnych a udržateľných riešení, ale aj posilňovanie Nemecka ako sídla výskumu našimi znalosťami v odvetví.  

Žiadosť o podporu

TRUMPF podporuje vybrané projekty aj finančne. Ak Váš projekt zapadá do tém na ktoré sa zameriavame, pošlite nám žiadosť o financovanie. 

Pozrite si viac

Podporujeme mladé talenty na vysokých školách

Absolventi TRUMPF spolupracujú

Finančne a prostredníctvom osobnej spolupráce pri výučbe podporujeme univerzity a vzdelávacie inštitúcie. Technológie budúcnosti v praxi predstavujeme na prednáškach na vysokých školách. Okrem toho podporujeme juniorské projekty v inštitúciách a spolkoch, napríklad financovaním štipendií. TRUMPF spolupracuje v národných a európskych podporných programoch s inštitútmi a priemyselnými partnermi na témach budúcnosti ako je elektromobilita, kvantová technológia alebo umelá inteligencia.  

Chceme rovnaké šance na vzdelávanie pre všetkých

Kinder vor einer TRUMPF Maschine

Kladieme dôraz na rovnosť vo vzdelávaní nezávisle od sociálno-ekonomického postavenia. Preto iniciujeme a podporujeme projekty vzdelávania v každom štádiu vzdelávacieho procesu. Okrem toho by sme chceli osloviť najmä dievčatá a mladé ženy témami v oblasti MINT a vzbudiť ich záujem o techniku. Mali by mať šancu rozvoja podľa svojich individuálnych predností a talentu – nezávisle od stereotypných rodových úloh. 

Sme partnermi vo vede a výskume

Kinder vor einer TRUMPF Maschine

TRUMPF ako podnik zameraný na špičkové technológie podporuje aktivitami v oblasti vedy a výskumu odvetvia budúcnosti, akými sú napríklad elektromobilita, new space, kvantová technológia a umelá ineligencia. Za to sa zasadzujeme ako etablovaný partner pre vedu a výskum. Univerzity a výskumné inštitúcie ako napríklad Fraunhoferov Inštitút preto využívajú v mnohých projektoch naše laserové techhnológie - od základného výskumu až po vývoj aplikácií. Okrem toho pracujeme nepretržite na vývoji udržateľných, digitálnych a inovatívnych technológiách budúcnosti a riešeniach pre priemyselnú výrobu.  

Zapájame sa do týchto projektov a iniciatív vzdelávania

Vzdelávací projekt KiTec

KiTec – Deti objavujú techniku

Deti sú fascinované technickými súvislosťami a snažia sa ich včas pochopiť. Tejto príležitosti sa venuje združenie Wissensfabrik (Fabrika vedomostí), ktorého bol TRUMPF v roku 2005 spoluzakladateľom. Združením Wissensfabrik iniciovaný projekt KiTec sa pokúša už v ranom veku utíšiť hlad detí po vedomostiach. Ako sa to začalo? Deti ako „objavitelia“ sami hľadajú riešenia na rôzne problémy, vďaka čomu sa učia pochopiť technické súvislosti.  

Pozrite si viac

IT2School – spoločné objavovanie IT

Digitalizácia od základu mení a ovplyvňuje našu spoločnosť. O to dôležitejšie je oboznamovať deti s témami IT už v školskom veku. Cieľom projektu IT2School je, pokiaľ možno čo najskôr vzbudiť záujem o IT profesie a zabezpečiť odborníkov pre budúcnosť. IT2School je nemecký projekt, ktorý je iniciovaný "Fabrikou vedy" a vykonávaný v spolupráci firmy TRUMPF s rôznymi školami. V škole IT2School sú žiačky a žiaci štvrtého až desiateho ročníka uvedení do informačných technológií z ich každodenného života, čo im pomáha pochopiť a vytvárať ich. Deti by mali formou hry skúmať základné témy informačných technológií (IT) akými je komunikácia, údaje, programovací jazyk ako aj súhra hardvéru a softvéru. 

Pozrite si viac

WECONOMY – štartovacia súťaž inovatívnych začínajúcich podnikov orientovaných na technológie v Nemecku.

WECONOMY je platforma pre profesionálnu komunikáciu medzi zakladateľkami a zakladateľmi a etablovanými podnikmi. Vybraní zakladatelia majú v rámci jednoročného podporného programu príležitosť predstaviť svoj nápad na založenie podniku vysokým predstaviteľom hospodárstva a pravidelne si s nimi vymieňať nápady. Svojim príspevkom by sme chceli podporovať zakladateľského ducha a tým dlhodobo posilňovať konkurencieschopnosť Nemecka ako sídla vedy.  

Pozrite si viac

Nadácia Rolanda Bergera – nemeské štipendium pre žiakov pre väčšiu rovnosť vo vzdelávaní

Podporujeme Nemecké štipendium pre žiakov nadácie Rolanda Bergera tak, že hradíme náklady na štipendiá. Štipendiami sú podporovaní nadané a schopné žiačky a žiaci, ktorých rodičia z rôznych dôvodov nemôžu podporovať natoľko, nakoľko si to ich talent zaslúži. Cieľom je talentu primerané ukončenie štúdií.  

Pozrite si viac

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Zodpovednosť, CSR,
Sociálne veci a spoločnosť

Ako rodinný podnik by sa chcel TRUMPF aktívne podieľať na vytváraní spoločnosti. Zistite, vďaka ktorými projektmi a iniciatívami sa angažujeme a preberáme zodpovednosť – za našich zamestnancov a za spoločnosť.

skupina zamestnancov firmy TRUMPF sa rozpráva
Zamestnanci

Naše zamestnankyne a zamestnanci sú najdôležitejšími piliermi nášho podnikateľského úspechu. Ukážeme Vám, ako vytvárame pracovné prostredie, v ktorom naši zamestnanci radi a bezpečne pracujú a dokážu sa vyvíjať ďalej.

Zamestnanci firmy TRUMPF sa zhovárajú pred obrazom
Umenie a kultúra

Spájame ešte viac ľudí našim angažovaním sa v oblasti umenia a kultúry a vytvárame inšpiratívne pracovné prostredie. Zistite viac o rôznych kultúrnych podujatiach, ktoré podporujeme.

Kontakt
Servis & Kontakt