You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Zváranie laserom | TRUMPF
Zváranie laserom pomocou laserov TRUMPF

Zváranie laserom

Laserový lúč ponúka rôzne možnosti spájania materiálov. Dokáže spájať obrobky na povrchu alebo vytvárať hlboké zvary. Dá sa kombinovať s konvenčnými metódami zvárania a okrem toho dokáže spájkovať.

Vlaky ICE, časti prevodoviek osobných a nákladných automobilov, puzdra airbagov, kardiostimulátory – na laserové zvarové spoje a bodové zvary je možné natrafiť na najrozličnejších miestach. Pretože sotva ktorý nástroj je možné používať tak mnohostranne ako laser: Pomocou neho je možné veľmi rýchlo vytvárať dobré bodové zvary priemeru jedného milimetra alebo aj metre dlhé, hlboko prevarené švy. Vznikajú pri tom pri minimálnej deformácii veľmi úzke geometrie zvarov s veľkým pomerom hĺbka-šírka. Lasery tak zvárajú materiály s vysokou teplotou tavenia ako aj s vysokou tepelnou vodivosťou. Z dôvodu malej taveniny a krátkeho, ovládateľného trvania tavenia môžu čiastočne dokonca spájať materiály, ktoré inak nie je možné zvárať alebo len veľmi ťažko. V prípade potreby sa používajú prídavné materiály.

Objavte rôznorodosť lasera

 

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Odbyt, Laserová technika
E-mail
Servis & Kontakt