Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Zváranie laserom pomocou laserov TRUMPF

Zváranie laserom

Laserový lúč ponúka rôzne možnosti spájania materiálov. Môže spájať obrobky na povrchu alebo vytvárať hlboké zvarové spoje. Dá sa kombinovať s konvenčnými metódami zvárania a okrem toho dokáže spájkovať.

Vlaky ICE, časti prevodoviek osobných a nákladných áut, puzdrá airbagov, kardiostimulátory – so zvarovými spojmi a bodovými zvarmi vytváranými laserom je možné sa stretnúť kdekoľvek. Pretože takmer žiaden nástroj nie je univerzálnejší ako laser: pomocou lasera je možné veľmi rýchlo vytvoriť kvalitné bodové zvary s priemerom jedného milimetra ale aj metre dlhé zvary vytvorené hĺbkovým zváraním. Pritom vznikajú pri minimálnej deformácii veľmi úzke geometrie švov s veľkým pomerom hĺbky a šírky. Lasery zvárajú tak materiály s vysokou teplotou tavenia ako aj s vysokou tepelnou vodivosťou. Z dôvodu malej tvorby taveniny a krátkej doby tavenia, ktorú je možné ovládať, dokážu dokonca čiastočne spájať materiály, ktoré je inak ťažké alebo ich nie je možné zvárať. V prípade potreby sa používajú prídavné materiály.

Objavte rôznorodosť lasera

 

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Technologický obrázok, stroje na zváranie laserom
Zariadenia na zváranie laserom

S našimi laserovými zváracími zariadeniami získate ideálny nástroj, na spájanie kovov, plastov alebo iných materiálov bez deformácií a s perfektnými švami.

Obrábanie laserovým rezaním pomocou produktov TRUMPF
Rezanie laserom

Laserom ovládnete mnohoraké úlohy rezania: od rezných medzier presných na mikrometre v polovodičových čipoch až po kvalitné rezy v konštrukčnej oceli hrubej 30 milimetrov.

Kontakt
Odbyt, Laserová technika
E-mail
Servis & Kontakt