Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Klíma & životné prostredie

Ochrana klímy v našich prevádzkach

Znižujeme emisie v našich prevádzkach – napríklad vylepšovaním energetickej efektivity našich budov a využívaním obnoviteľných energií. 

Ako šetríme emisie v našich prevádzkach?

Do roku 2030 chceme znížiť emisie vzťahujúce sa na prevádzky (Scope 1 a 2) o 55 percent v porovnaní so základným rokom 2018/19.

Vo všetkých prevádzkach využívame zelený prúd.

Našu spotrebu elektrickej energie pokrývame na 100 percent z obnoviteľných energií. Prednostne vďaka dlhodobým kontraktom na podporu výstavby nových zelených elektrární.

Produkujeme sami čoraz viac zeleného prúdu.

Do roku 2027 chceme na všetky vhodné plochy striech našich prevádzok fotovoltickými zariadeniami a preverujeme aj možnosť využívania geotermálnej a veternej energie. 

Vylepšujeme energetickú efektivitu našich budov.

Na kúreniie využívame odpadové teplo z našej výroby. Okrem toho neustále optimalizujeme spotrebu energie našich vykurovacích systémov.

Nahrádzame spaľováky elektromobilmi.

Elektrifikujeme náš vozový park a chceme do roku 2030 znížiť emisie CO2, ktoré vytvára, o 50 percent v porovnaní s obchodným rokom 2018/19.

Zvyšujeme energetickú efektivitu v našich prevádzkach

Od roku 2020 vyrába TRUMPF na CO2 neutrálnej báze. Keďže (zatiaľ) nedokážeme zabrániť emisiám skleníkových plynov, kompenzujeme ich kúpou emisných povoleniek CO2. Kladieme veľký význam energetickej efektivite našej infraštruktúry, aby sme v prvom rade nevytvárali emisie skleníkových plynov.

Naše budovy a areály preto zodpovedajú aktuálnemu stavu techniky a sú navrhnuté pre dlhú životnosť. Pracujeme s dlhodobými akčnými plánmi pre naše výrobné závody, v ktorých plánujeme, realizujeme a dokumentujeme opatrenia na úsporu energie. Okrem toho znižujeme naše emisie CO2 používaním obnoviteľných energií. Už niekoľko rokov je vo všetkých európskych výrobných závodoch zavedený certifikovaný systém energetického manažmentu podľa ISO 50001. Takto zabezpečujeme zníženie spotreby energie na minimum.

Príklady prevádzok: Takto šetríme emisie po celom svete

Nemecko: Úspora energie v pohotovostnom režime

Na strojoch v laboratórnych podmienkach laserového aplikačného centra TRUMPF sme znížili spotrebu prúdu o 25 percent – vďaka novým variantom pohotovostného režimu strojov. 

Nemecko: Viac LED, menej prúdu

LED žiarovky spotrebujú až o 80 percent menej energie ako bežné svetlá. TRUMPF preto prechádza vo všetkých prevádzkach po celom svete na LED osvetlenie. V novom kompetenčnom centre pre obrábanie v závode v Hettingene (Nemecko) napríklad dokonca dokážeme ovládať osvetlenie výrobnej haly plošne a podľa potreby. Potenciál úspory prúdu je vďaka tomu cca. 60 percent. Ostatné prevádzky by mali nasledovať. 

Nemecko: Odpadové teplo vykuruje výrobné budovy

Naše stroje a lasery sa musia počas uvedenia do prevádzky chladiť. Pritom vzniká odpadové teplo. Toto odpadové teplo z výroby využíva TRUMPF v mnohých prevádzkach – napríklad na vykurovanie budov. Vďaka tomu výrazne klesá spotreba plynu. Len v prevádzke v Schrambergu to pokrýva 95 percent ročnej spotreby vykurovania administratívnej a výrobnej budovy. 

Švajčiarsko: Tepelná izolácia pri renovácii strechy

Dobrá izolácia udržiava teplo v budove. Vo švajčiarskej prevádzke v Grüschi sme vďaka tepelnoizolačnej renovácii strechy v roku 2021 dokázali výrazne znížiť tepelné straty budovy. Vďaka tomu ušetrí v budúcnosti táto prevádzka ročne viac ako 85.000 kWh plynu. To zodpovedá priemernej ročnej spotrebe piatich domácností.

Mexiko: Fotovoltika na strechách

Vďaka inštalácii fotovoltických zariadení s výkonom približne 650 kilowatt-peak (kWp) na strechách mexickej prevádzky v meste Apodaca vyrába TRUMPF približne 900 MWh prúdu. Postačuje to na takmer samostatné zásobovanie celej prevádzky prúdom. 

USA: Optimalizácia chladiacich okruhov

Procesné chladeniiie našich strojov a zariadení potrebuje veľa energie. Vďaka optimalizáciám chladiacich okruhov, napríklad znížením tlaku v systéme, úpravou rýchlosti cirkulácie a úplným vypnutím strojov mimo doby využívania šetrí prevádzka vo Farmingtone (USA) ročne až do 650.000 kWh elektrického prúdu. Zodpovedá to zhruba produkcii prúdu jednej jedinej veternej elektrárne za tri mesiace.

Udržateľná mobilita

Parkhaus mit Elektroladestationen bei Trumpf

Bez ohľadu na to, ako pristupujú naši zamestnanci k svojej práci, podporujeme ich atraktívnymi ponukami v znižovanií emisií CO2. Zároveň ale chceme, aby bola napríklad mobilita v samotnom sídle v Ditzingene ako aj doprava medzi jednotlivými sídlami spoločnosti z hľadiska šetrenia zdrojov čo najefektívnejšia. Do roku 2030 okrem toho znížime v našom vozovom parku emisie CO2 o 50 percent v porovnaní s obchodným rokom 2018/19. Dosiahneme to okrem iného elektrifikovaním firemných vozidiel TRUMPF.

Riadenie prevádzkovej mobility

Chceli by sme výrazne znížiť uhlíkovú stopu našich zamestnancov vytváranú cestou do práce. Preto ponúkame v niektorých našich nemeckých prevádzkach možnosť cenovo výhodne využívať bicykle Business-Bike. Okrem toho sú pre zamestnancov k dispozícii početné parkovacie miesta pre bicykle, elektrobicykle a motorky, sprchy ako aj uzamykateľné šatňové skrinky. Pomocou zliav na verejnú hromadnú dopravu (ÖPNV) podporujeme okrem toho príjazd do práce verejnými dopravnými prostriedkami. Pri pohybe po priestoroch spoločnosti v Ditzingene používame Street-Scooter, elektrický dopravný prostriedok, na vývoji ktorého sa podieľal aj TRUMPF. 

Elektromobilita

V roku 2019 otvorila spoločnosť TRUMPF v Ditzingene jednu z najväčších nabíjacích staníc pre elektromobily v Nemecku. Vo vlastnom firemnom parkovacom dome je zamestnancom k dispozícii 86 nabíjacích miest. Nainštalované nabíjacie boxy majú celkovo výkon takmer 1.000 kilowattov. Tak dávame zamestnancom možnosť, pohodlne nabíjať svoj automobil počas pracovnej doby. Ako podnik vyrábajúci špičkové technológie sme nie len užívateľom alternatívnych technológií elektro pohonov, ale aj dôležitým dodávateľom. Početné lasery TRUMPF sa okrem iného používajú po celom svete aj pri výrobe batérií pre elektromobily. 

Udržateľná výroba s firmou TRUMPF

TRUMPF pracuje s vysokým nasadením na moderných produktoch a službách, ktoré vytvárajú úsporu energie alebo materiálu. Zistite, ako môžete znížiť používaním riešení TRUMPF uhlíkovú stopu vo Vašej výrobe.

Pozrite si viac
Kontakt
Podniková udržateľnosť
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt