Voľba krajiny/regiónu a jazyka
budova sídla firmy TRUMPF v meste Ditzingen, Nemecko

Profil spoločnosti

Čísla a fakty

Ďalší vývoj výrobnej technológie, ktorá je hospodárna, presná, v budúcnosti dôveryhodná a zosieťovaná – to je naša úloha. Chceme pritom zefektívniť výrobu ako aj jej predchádzajúce a následné procesy. Tak vytvárame zajtrajší svet priemyslu. Sme jedným z lídrov na trhu a v technológii obrábacích strojov a laserov pre priemyselnú výrobu a pôsobíme s našimi inováciami v takmer každom odvetví. Naše softvérové riešenia dláždia cestu do Smart Factory, v priemyselnej elektronike umožňujú vytvárať procesy špičkových technológií.

Unlocking technological worlds for generations to come (Otváranie technologických svetov pre budúce generácie)

Spájanie, delenie, tvárnenie: Naše technológie inšpirujú ľudí k tvoreniu, budovaniu, k zhmotňovaniu až doposiaľ nepredstaviteľného – teraz a v budúcnosti. Či už laser, obrábacie stroje, EUV alebo elektronika – je to kombinácia takmer neobmedzených možností univerza TRUMPF a kreatívnej energie vytvára pre budúce generácie dnes takmer nepredstaviteľné technologické svety. Náš film predstavuje ľudí zamestnaných vo firme TRUMPF, ktorí sa skrývajú za inováciami a pracujú na technológiách pre trhy budúcnosti.

Obchodný rok 2022/23

Firma TRUMPF bola založená v roku 1923 ako mechanická dielňa a vyvinula sa na spoločnosť s celosvetovo vedúcim postavením vo výrobe obrábacích strojov, laserov ako aj elektroniky pre priemyselné využitie. V obchodnom roku 2022/23 dosiahla spoločnosť s 18.352 zamestnancami obrat 5.364,5 miliónov Eur.

Obrat
(mil. €)
Súhrn došlých objednávok
(mil. €)
Podiel výskumu a vývoja
(v percentách)
Výsledok pred zdanením
(mil. €)
Zamestnanci k 30. júnu 2023
(počet)

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Predstavenstvo

TRUMPF je rodinný podnik, pôsobiaci na medzinárodných trhoch. Spoznajte našich členov predstavenstva holdingovej spoločnosti.

globe
TRUMPF sídla a adresy

S viac ako 70 dcérskymi spoločnosťami je skupina zastúpená v takmer všetkých európskych krajinách, v Severnej a Južnej Amerike, ako aj v Ázii. Nájdite si kontaktnú osobu.

historická snímka strojárskej dielne firmy Julius Geiger GmbH v Stuttgarte
História

Firma TRUMPF bola založená v roku 1923 ako mechanická dielňa a vyvinula sa na globálny podnik na výrobu špičkových technológií. Spoznajte históriu nášho podniku.

Kontakt
Na stiahnutie
Servis & Kontakt