Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Vysekávanie plechu

Pri spracovaní plechu sa vysekávaním označuje proces delenia, pri ktorom sa delí plech zdvihom vysekávacieho nástroja. Jednotlivými zdvihmi, ktoré nasledujú mimoriadne rýchlo po sebe, je možné vytvoriť napríklad okrúhle otvory v plechu. Vysekávacími strojmi je možné obsekávať aj vonkajšie geometrie.

Vysekávanie

Proces vysekávania

Vyseknuté tvary sú geometricky perfektné: Otvor, ktorý je vyseknutý, je absolútne kruhový. Vysekávací stroj pritom pracuje ako dierkovač na papier. Razník tlačí papier na podložku dierkovača a následne do okrúhleho otvoru. Pritom vystrihne otvor kruhového tvaru. Vystrihnuté zvyšky sa zhromažďujú v nádobke dierkovača. Vysekávanie kovu funguje presne tak isto: Plech sa nachádza medzi razníkom a matricou. Razník sa pohybuje smerom nadol a vnára sa do matrice. Hrany razníka a matrice sa voči sebe pohybujú vzájomne rovnobežne a strihajú pri tom plech. Vysekávanie preto patrí do skupiny procesov strihania šmykom.

Štyrmi krokmi k perfektne vyseknutému kovu

Štvorstupňový proces vysekávania

Presne povedané, vysekávanie prebieha v štyroch fázach. Keď sa razník dotkne plechu, najprv ho začne deformovať. Potom sa začne strihanie. Napokon je napätie vnútri materiálu také veľké, až sa plech pozdĺž strihanej geometrie pretrhne. Vyseknutý kúsok plechu – takzvaný odpad vysekávania – sa vyhodí smerom nadol. Pri pohybe razníka späť smerom nahor sa môže stať, že razník začne so sebou ťahať plech nahor. V takom prípade stierač stiahne tabuľu plechu dole z razníka. Čím väčší je podiel strihu na hrane plechu, o to lepšia je kvalita hrany. V prípade lícovaných otvorov sa napríklad najprv preddieruje otvor a potom sa vysekne definitívny presný otvor razníkom s rozmerom minimálne väčším. Podiel strihu takejto hrany je potom až takmer 100 %.

Ešte viac flexibility: Kombinácia vysekávania a rezania laserom

Vysekávanie je ideálne pri opakujúcich sa tvaroch. Pri zložitých geometriách, pri ktorých bolo nutné často meniť vysekávacie nástroje alebo ktoré sa nevyskytujú často za sebou, prichádza do úvahy ešte jeden ďalší nástroj: Laser. Na vysekávacom-laserovom zariadení môžete v závislosti od aplikácie využívať buď rýchly vysekávací nástroj s vysokou rýchlosťou obrábania alebo síce pomalšiu, ale tvarmi nijak neobmedzenú laserovú hlavu. Pozrite si vo filme, ako je to možné.

Mit geeigneten Stanzwerkzeugen kann eine Stanzmaschine aber nicht nur "lochen", sondern auch kleinere Biegungen und Umformungen im Blech durchführen. Auch das Entgraten, Signieren, Senken, Rollen oder Gewinde formen ist möglich. Mit einer Maschine, die stanzen kann, ist deshalb häufig die komplette Bearbeitung eines Werkstücks möglich – ohne dass weitere Maschinen oder Geräte genutzt werden müssen.

Nibbeln

Prestrihovač TRUMPF

Beim Nibbeln werden die Stanzlöcher so aneinander gesetzt, dass sie sich überschneiden. Auf diese Weise lassen sich Durchbrüche und Konturen mit beliebigen Formen erzeugen. Genibbelt wird beispielsweise bei größeren Radien oder bei unregelmäßigen Formen. Die Ansatzstellen der einzelnen Hübe bleiben an der genibbelten Kante sichtbar. Fährt man mit dem Finger an der Kante entlang, kann man die Stellen auch ertasten. Je mehr sich die Löcher überlappen, desto glatter wird die Kante. Doch dafür muss die Stanzmaschine auch mehr Hübe entlang einer Nibbelstrecke ausführen.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Technologický obrázok TRUMPF prestrihovač
Prestrihovač

Týmito niblovacími nožnicami TRUMPF pracujete vždy bez námahy potrebnej na posúvanie, bez deformácie a bez úniku iskier - či už pri strihaní zo zvitkov, prácach na nádobách alebo nádržiach.

Kombinované vysekávacie a laserové zariadenia

Výhody kombinácie obrábania vysekávaním a obrábaním laserom: Kombinované vysekávacie a laserové zariadenia TRUMPF vyrábajú široké spektrum dielcov v malých alebo veľkých sériách.

Vysekávanie, technologický obrázok
Vysekávacie stroje

Pomocou vysekávacích strojov TRUMPF budete flexibilne obrábať najrozličnejšie dielce, tvárnite plechové dielce alebo vytvárate závity – všetko na hotovo na jednom stroji.

Kontakt
Servis & Kontakt