Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Vysekávanie plechu

Pri spracovaní plechu sa vysekávaním označuje proces delenia, pri ktorom sa delí plech zdvihom vysekávacieho nástroja. Jednotlivými zdvihmi, ktoré nasledujú mimoriadne rýchlo po sebe, je možné vytvoriť napríklad okrúhle otvory v plechu. Vysekávacími strojmi je možné obsekávať aj vonkajšie geometrie.

Vysekávanie

Proces vysekávania

Vyseknuté tvary sú geometricky perfektné: Otvor, ktorý je vyseknutý, je absolútne kruhový. Vysekávací stroj pritom pracuje ako dierkovač na papier. Razník tlačí papier na podložku dierkovača a následne do okrúhleho otvoru. Pritom vystrihne otvor kruhového tvaru. Vystrihnuté zvyšky sa zhromažďujú v nádobke dierkovača. Vysekávanie kovu funguje presne tak isto: Plech sa nachádza medzi razníkom a matricou. Razník sa pohybuje smerom nadol a vnára sa do matrice. Hrany razníka a matrice sa voči sebe pohybujú vzájomne rovnobežne a strihajú pri tom plech. Vysekávanie preto patrí do skupiny procesov strihania šmykom.

Štyrmi krokmi k perfektne vyseknutému kovu

Štvorstupňový proces vysekávania

Presne povedané, vysekávanie prebieha v štyroch fázach. Keď sa razník dotkne plechu, najprv ho začne deformovať. Potom sa začne strihanie. Napokon je napätie vnútri materiálu také veľké, až sa plech pozdĺž strihanej geometrie pretrhne. Vyseknutý kúsok plechu – takzvaný odpad vysekávania – sa vyhodí smerom nadol. Pri pohybe razníka späť smerom nahor sa môže stať, že razník začne so sebou ťahať plech nahor. V takom prípade stierač stiahne tabuľu plechu dole z razníka. Čím väčší je podiel strihu na hrane plechu, o to lepšia je kvalita hrany. V prípade lícovaných otvorov sa napríklad najprv preddieruje otvor a potom sa vysekne definitívny presný otvor razníkom s rozmerom minimálne väčším. Podiel strihu takejto hrany je potom až takmer 100 %.

Ešte viac flexibility: Kombinácia vysekávania a rezania laserom

Vysekávanie je ideálne pri opakujúcich sa tvaroch. Pri zložitých geometriách, pri ktorých bolo nutné často meniť vysekávacie nástroje alebo ktoré sa nevyskytujú často za sebou, prichádza do úvahy ešte jeden ďalší nástroj: Laser. Na vysekávacom-laserovom zariadení môžete v závislosti od aplikácie využívať buď rýchly vysekávací nástroj s vysokou rýchlosťou obrábania alebo síce pomalšiu, ale tvarmi nijak neobmedzenú laserovú hlavu. Pozrite si vo filme, ako je to možné.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Servis & Kontakt