Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TRUMPF Oseon Keyvisual

Radenie výroby: Plynulá výroba pomocou Oseon-u

Ako si môžete ako spracovateľ plechu vytvoriť prehľad vo Vašich procesoch? Pomocou softvéru Oseon – komplexné riešenie pre riadenie výroby a materiálového toku, ktoré podporuje užívateľa špecificky podľa pracovných pozícií a dôsledne a prehľadne zobrazuje Vaše procesy. Otvára Vám to potenciály rastu a úspor.

Übersichtsgrafik zur Software Welt Oseon von TRUMPF

Oseon: Práca plynie

Informácie vznikajú na mnohých miestach vo Vašej výrobe. Softvér Oseon sa stará o to, aby ste mali v závislosti od zaradenia užívateľa k dispozícii všetky potrebné informácie v správnom čase a na správnom mieste. Oseon pritom spája riadenie výroby reťazca procesov spracovania plechu s výhodami logistického systému. Štandardné rozhrania prispievajú k jednoduchej integrácii Vašich jestvujúcich zariadení, automatizácie a systémov. Výsledkom je bezproblémový tok informácií od príchodu zákazky až po expedíciu hotových dielcov. Jednoducho povedané: Práca plynie.

Oseon Go digitalizuje všetky základné procesy vo Vašej výrobe. 

Oseon Grow rozširuje Go do oblastí skladu, logistiky a rozhraní. 

Vďaka Oseon Flow docielite kompletné prepojenie v sieti.


Oseon Go

Vďaka softvérovému balíku Oseon Go sa dokážete vyhnúť typickým úskaliam výroby a zabezpečíte, že už Vám neunikne žiadna zákazka. Pretože Oseon digitalizuje a posilňuje centrálne procesy Vašej výroby obrábania plechu. Pomocou inteligentných funkcií Vám Oseon pomôže zvýšiť efektivitu pracovníkov a strojov. Motto: Pripraviť sa, pozor, štart.

Či už spektrum dielcov alebo technológie: Žiadna výroba nie je statická. Preto potrebujete flexibilné riešenie riadenia, ktoré sa s Vami zúčastňujú permanentných zmien, no aktívne Vás pri nich aj podporujú. So softvérom Oseon je Váš informačný tok dostupný kdekoľvek vďaka mobilným koncovým zariadeniam. Systém zobrazuje Vašu výrobu obrábania plechu a sprehľadňuje ju. 

Oseon sa dá tak jednoducho naučiť a obsluhovať podľa princípu „Tak veľa ako je potrebné, tak jednoducho ako je možné“. Vďaka štruktúre viazanej na pracovné pozície a pomocou riadených pracovných krokov sa rýchlo zorientujú aj   noví zamestnanci. Využite Oseon Go na Vaše základné procesy alebo rozšírte Váš softvér pomocou balíkov Grow a Flow, až kým pomocou nich nebudete ovládať pracovné postupy.

Oseon spája výrobu a materiálový tok

Väčšina softvérových riešení je funkčne oddelených, v module ako „Výroba“ a „Logistika“. Tieto úlohy často nie sú pri obrábaní plechu jasne ohraničené, takže pracovníci preberajú aj logistické úlohy. Pre užívateľa to znamená náročné výmeny modulov. Naproti tomu Oseon poskytuje podporu podľa pracovných pozícií – poskytuje potrebné informácie správnym osobám v správnom čase.

Vedenie podniku: úplne flexibilné

Rast si vyžaduje flexibilitu – Vy určíte rozsah softvéru Oseon potrebný pre Vašu výrobu a v prípade potreby ho môžete rozšíriť

Operátor stroja: najlepšie informovaný

Internetová aplikácia Vám vďaka podrobným návodom uľahčuje prácu

Logistika: prehľadný materiálový tok

Riaďte a sledujte Váš materiálový tok a spravujte Vaše skladové zásoby

Vedenie výroby: úplný prehľad

Budete mať neustály prehľad o Vašej výrobe – tak dosiahnete najlepší možný prehľad a zvýšite Vašu efektivitu

Pracovníci: digitálni pomocníci

Aplikácia Vás sprevádza pracovným dňom, poskytuje návody a cielene Vás podporuje pri Vašich činnostiach

Začnite s Oseon Go

Pomocou softvérového balíka Oseon Go digitalizujete a zjednodušíte základné procesy Vášho obrábania plechu. Softvéroví špecialisti firmy TRUMPF Vám v osobnom rozhovore vysvetlia, ako to posunie vpred Vašu prevádzku.

Skontaktujte sa teraz

Oseon Grow

Balík Oseon Grow zahŕňa prídavné komponenty ako aj rozhrania a umožňuje tak vzájomné prepojenie jednotlivých procesov na úrovni závodu. Softvér udržiava synchronizáciu zákaziek, údajov skladu a stavov zásob aj v prípade zložitých požiadaviek. Riadi materiálový tok vo Vašej výrobe, na želanie aj plno automaticky s autonómnymi transportnými vozíkmi. Takto sa pracovné postupy vo Vašej výrobe harmonizujú ako tím víťazov. Motto: Vyššie, ďalej, rýchlejšie.

Či už Go, Grow alebo Flow: Flexibilne zostavené riešenie Vás podporí presne tam, kde ste. Ako spracovateľ plechu tak môžete postupne rásť a digitalizovať a automatizovať Vašu výrobu do takej miery, aká je pre Vás práve potrebná. 

V správny čas na správnom mieste

Výpadky komunikácie a chybné informácie brzdia mnohé výrobné kroky. Oseon digitalizuje a spája priebeh zákaziek a materiálový tok. Predovšetkým ale vedie každodennú prácu užívateľa v závislosti od pracovných pozícií. Pracovníci vo výrobe alebo v sklade vidia na mobilných koncových zariadeniach, čo je pre Vašu úlohu práve dôležité. Vďaka tomu všetci vedia, čo je potrebné robiť. Výsledok: Vaša výroba prebieha – a Vy môžete rýchlo a s istotou reagovať na požiadavky Vašich zákazníkov.

Vedenie podniku: hospodárna výroba

Optimálne používanie zdrojov a hospodárna výroba už od jedného dielca

Operátor stroja: všetko poruke

V internetovej aplikácii máte neustále poruke všetky informácie, ktoré potrebujete v dielni

Logistika: jednoduchá evidencia

Spravujte údaje materiálov, stavov zásob a povely na prepravu priamo vo Vašej dielni

Vedenie výroby: rýchlejšie reakcie

Vďaka Oseon-u máte prehľad o vyťažení všetkých strojov a krok za krokom optimalizujete Vašu výrobu

Nákup: objednávanie s informáciami

Analyzute a optimalizujte Vaše nákupy, zjednodušte externú výrobu a omnoho viac

Zákaznícke oddelenie: jednoduchšia kontrola objednávok

Spravujte zákazky zákazníkov pomocou jedného softvéru: od ponuky cez dodací list až po platbu

Plánovanie výroby: zväčšenie manipulačného priestoru

Pomocou softvéru Oseon plánujete so zameraním na takty s nadradeným hrubým plánovaním a externým detailným plánovaním

Má Vaša výroba rásť?

Pomocou softvérového balíka riešení Oseon Grow pripojíte ďalšie procesy a automatizujete Váš materiálový tok. So softvérovými špecialistami firmy TRUMPF je najlepšie prediskutovať, ako to môže dopomôcť ďalšiemu rastu Vášho podniku.

Skontaktujte sa teraz

Oseon Flow

Oseon Flow podporuje a upevňuje vzájomnú súhru priebehu zákaziek a materiálového toku. Integrované a automatizované logistické systémy sa starajú o to, aby Vaše pracovné kroky bezchybne splývali. Vyrábate predvídavo, dynamicky, produktívne. Vďaka tomu ľavou zadnou porazíte konkurenciu. Motto: Energia prúdi tam, kde sa mú sústrediť.

Vďaka Oseon Flow máte voľnú cestu k plnoautomatizovanému obrábania plechu.

Splňte obratom ruky požiadavky zákazníkov

Naučiť sa a ovládať riadenie výroby a materiálový toku vďaka riešeniu firmy TRUMPF je jednoduché aj v nadstavbovom stupni Flow. Stála za tým základná myšlienka, ako odbremeniť pracovníkov pri bežných činnostiach a čo najlepšie ich podporovať špecificky podľa ich úloh. Z pohľadu podniku pomáha Oseon hospodárnejšie produkovať a rýchlejšie reagovať na požiadavky zákazníkov. 

Vedenie podniku: hospodárna výroba

Optimálne používanie zdrojov a hospodárna výroba už od jedného dielca

Operátor stroja: najlepšie informovaný

V internetovej aplikácii máte neustále poruke všetky informácie, ktoré potrebujete v dielni

Logistika: kompletné prepojenie v sieti

Spravujte automatizovaný sklad a inteligentne prepojte materiálový tok v sieti; vrátane skladu a automatizovaných transportných vozíkov (AGV)

Vedenie výroby: zvýšenie výkonu

Môžete komplexne vyhodnocovať pracoviská, analyzovať trendy a stanoviť smerovanie

Dobré odporúčania: Priebeh Vašej výroby

Pomocou Oseon Flow vylepšíte spoluprácu medzi pracoviskami a materiálovým tokom vo Vašej výrobe zaoberajúcej sa obrábaním plechu až po úplné prepojenie v sieti. Cieľ: Plynulá výroba. Porozprávajte sa o tom so softvérovými špecialistami firmy TRUMPF.

Skontaktujte sa teraz

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Sales Digital Services
E-mail
Servis & Kontakt