Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TRUMPF Oseon Keyvisual

Radenie výroby: Plynulá výroba pomocou Oseon-u

Ako si môžete ako spracovateľ plechu vytvoriť prehľad vo Vašich procesoch? Pomocou softvéru Oseon – komplexné riešenie pre riadenie výroby a materiálového toku, ktoré podporuje užívateľa špecificky podľa pracovných pozícií a dôsledne a prehľadne zobrazuje Vaše procesy. Otvára Vám to potenciály rastu a úspor.

Oseon: Work flows

Informácie vznikajú na mnohých miestach vo Vašej výrobe. Softvér Oseon sa stará o to, aby ste mali v závislosti od zaradenia užívateľa k dispozícii všetky potrebné informácie v správnom čase a na správnom mieste. Oseon pritom spája riadenie výroby reťazca procesov spracovania plechu s výhodami logistického systému. Štandardné rozhrania prispievajú k jednoduchej integrácii Vašich jestvujúcich zariadení, automatizácie a systémov. Výsledkom je bezproblémový tok informácií v rámci celého výrobného reťazca. Jednoducho povedané: Práca plynie.

Oseon Go digitalizuje všetky základné procesy vo Vašej výrobe. 

Oseon Grow rozširuje Go do oblastí skladu, logistiky a rozhraní. 

Vďaka Oseon Flow docielite kompletné prepojenie v sieti.

Prehľadná grafika softvéru Welt Oseon firmy TRUMPF

Oseon Go

Či už spektrum dielcov alebo technológie: Žiadna výroba nie je statická. Preto potrebujete flexibilné riešenie riadenia, ktoré sa s Vami zúčastňujú permanentných zmien, no aktívne Vás pri nich aj podporujú. So softvérom Oseon je Váš informačný tok dostupný kdekoľvek vďaka mobilným koncovým zariadeniam. Systém zmapuje Vašu výrobu obrábania plechu a vytvorí v nej prehľad. Oseon sa dá tak jednoducho naučiť a obsluhovať podľa princípu „Tak veľa ako je potrebné, tak jednoducho ako je možné“. Vďaka štruktúre viazanej na pracovné pozície a pomocou riadených pracovných krokov sa rýchlo zorientujú aj noví zamestnanci. Využite Oseon Go na Vaše základné procesy alebo rozšírte Váš softvér pomocou balíkov Grow a Flow, až kým pomocou nich nebudete ovládať pracovné postupy.

Vďaka softvérovému balíku Oseon Go sa dokážete vyhnúť typickým úskaliam výroby a zabezpečíte, že už Vám neunikne žiadna zákazka. Pretože Oseon digitalizuje a posilňuje centrálne procesy Vašej výroby obrábania plechu. Pomocou inteligentných funkcií Vám Oseon pomôže zvýšiť efektivitu pracovníkov a strojov. Motto: Pripraviť sa, pozor, štart.

Oseon spája výrobu a materiálový tok

Väčšina softvérových riešení je funkčne oddelených, v module ako „Výroba“ a „Logistika“. Tieto úlohy často nie sú pri obrábaní plechu jasne ohraničené, takže zamestnanci vo výrobe preberajú aj logistické úlohy. Pre užívateľa to znamená náročné výmeny modulov. Naproti tomu Oseon poskytuje podporu podľa pracovných pozícií – poskytuje potrebné informácie správnym osobám v správnom čase.

Výkonný riaditeľ: plne flexibilný

Rast si vyžaduje flexibilitu – Vy určíte rozsah softvéru Oseon potrebný pre Vašu výrobu a v prípade potreby ho môžete rozšíriť

Operátor stroja: najlepšie informovaný

Internetová aplikácia Vám vďaka podrobným návodom uľahčuje prácu

Logistik: prehľadný materiálový tok

Riaďte a sledujte Váš materiálový tok a spravujte Vaše skladové zásoby

Vedúci výroby: úplný prehľad

Budete mať neustály prehľad o Vašej výrobe – tak dosiahnete najlepší možný prehľad a zvýšite Vašu efektivitu

Zamestnanci vo výrobe: digitálni pomocníci

Aplikácia Vás sprevádza pracovným dňom, poskytuje návody a cielene Vás podporuje pri Vašich činnostiach

Začnite s Oseon Go

Pomocou softvérového balíka Oseon Go digitalizujete a zjednodušíte základné procesy Vášho obrábania plechu. Softvéroví špecialisti firmy TRUMPF Vám v osobnom rozhovore vysvetlia, ako to posunie vpred Vašu prevádzku.

Skontaktujte sa teraz

Oseon Grow

Či už Go, Grow alebo Flow: Flexibilne zostavené riešenie Vás podporí presne tam, kde ste. Ako spracovateľ plechu tak môžete postupne rásť a digitalizovať a automatizovať Vašu výrobu do takej miery, aká je pre Vás práve potrebná. 

Balík Oseon Grow zahŕňa prídavné komponenty ako aj rozhrania a umožňuje tak vzájomné prepojenie jednotlivých procesov na úrovni závodu. Softvér udržiava synchronizáciu zákaziek, údajov skladu a stavov zásob aj v prípade zložitých požiadaviek. Riadi materiálový tok vo Vašej výrobe, na želanie aj plno automaticky s autonómnymi transportnými vozíkmi. Takto sa pracovné postupy vo Vašej výrobe harmonizujú ako tím víťazov. Motto: Vyššie, ďalej, rýchlejšie.

V správny čas na správnom mieste

Výpadky komunikácie a chybné informácie brzdia mnohé výrobné kroky. Oseon digitalizuje a spája priebeh zákaziek a materiálový tok. Predovšetkým ale vedie každodennú prácu užívateľa v závislosti od pracovných pozícií. Pracovníci vo výrobe alebo v sklade vidia na mobilných koncových zariadeniach, čo je pre Vašu úlohu práve dôležité. Vďaka tomu všetci vedia, čo je potrebné robiť. Výsledok: Vaša výroba prebieha – a Vy môžete rýchlo a s istotou reagovať na požiadavky Vašich zákazníkov.

Výkonný riaditeľ: hospodárna výroba

Optimálne používanie zdrojov a hospodárna výroba už od jedného dielca

Operátor stroja: všetko poruke

V internetovej aplikácii máte neustále poruke všetky informácie, ktoré potrebujete v dielni

Logistik: jednoduchá evidencia

Spravujte údaje materiálov, stavov zásob a povely na prepravu priamo vo Vašej dielni

Vedúci výroby: rýchlejšie reakcie

Vďaka Oseon-u máte prehľad o vyťažení všetkých strojov a krok za krokom optimalizujete Vašu výrobu

Plánovač výroby: plánovanie v reálnom čase

Plánovanie termínov výrobných zákaziek so zohľadnením aktuálne jestvujúcich kapacít pracovísk a hlásení z pracovísk

Má Vaša výroba rásť?

Pomocou softvérového balíka riešení Oseon Grow pripojíte ďalšie procesy a automatizujete Váš materiálový tok. So softvérovými špecialistami firmy TRUMPF je najlepšie prediskutovať, ako to môže dopomôcť ďalšiemu rastu Vášho podniku.

Skontaktujte sa teraz

Oseon Flow

Vďaka Oseon Flow máte voľnú cestu k plnoautomatizovanému obrábania plechu.

Oseon Flow podporuje a upevňuje vzájomnú súhru priebehu zákaziek a materiálového toku. Integrované a automatizované logistické systémy sa starajú o to, aby Vaše pracovné kroky bezchybne splývali. Vyrábate predvídavo, dynamicky, produktívne. Vďaka tomu ľavou zadnou porazíte konkurenciu. Motto: Energia prúdi tam, kde sa mú sústrediť.

Splňte obratom ruky požiadavky zákazníkov

Naučiť sa a ovládať riadenie výroby a materiálový toku vďaka riešeniu firmy TRUMPF je jednoduché aj v nadstavbovom stupni Flow. Stála za tým základná myšlienka, ako odbremeniť pracovníkov pri bežných činnostiach a čo najlepšie ich podporovať špecificky podľa ich úloh. Z pohľadu podniku pomáha Oseon hospodárnejšie produkovať a rýchlejšie reagovať na požiadavky zákazníkov. 

Výkonný riaditeľ: hospodárna výroba

Optimálne používanie zdrojov a hospodárna výroba už od jedného dielca

Operátor stroja: najlepšie informovaný

V internetovej aplikácii máte neustále poruke všetky informácie, ktoré potrebujete v dielni

Logistik: kompletné zapojenie do siete

Spravujte automatizovaný sklad a inteligentne prepojte materiálový tok v sieti; vrátane skladu a automatizovaných transportných vozíkov (AGV)

Vedúci výroby: zvýšenie výkonu

Môžete komplexne vyhodnocovať pracoviská, analyzovať trendy a stanoviť smerovanie

Dobré odporúčania: Priebeh Vašej výroby

Pomocou Oseon Flow vylepšíte spoluprácu medzi pracoviskami a materiálovým tokom vo Vašej výrobe zaoberajúcej sa obrábaním plechu až po úplné prepojenie v sieti. Cieľ: Plynulá výroba. Porozprávajte sa o tom so softvérovými špecialistami firmy TRUMPF.

Skontaktujte sa teraz

Oseon Workflow

Oseon Go digitalizuje všetky základné procesy vo Vašej výrobe. 

Oseon Grow rozširuje Go do oblastí skladu, logistiky a rozhraní. 

Vďaka Oseon Flow docielite kompletné prepojenie v sieti.

1. Príprava zákazky

V príprave výroby sa rýchlo a jednoducho vytvárajú výrobné zákazky alebo sa naimportujú prostredníctvom rozhrania a naplánujú sa do výroby.

Pozrite si viac

2. Rezanie dielcov

Internetová aplikácia na tablete cielene podporuje zamestnancov vo výrobe. Zobrazuje podstatné informácie o zákazke a návody s detailnými popismi krok za krokom. ​

Pozrite si viac

3. Triedenie

Grafická podpora internetovej aplikácie uľahčuje oddeľovanie dielcov, priamo na stroji ako aj na samostatnom pracovisku.​

Pozrite si viac

4. Vnútropodniková logistika

Automatické plánovanie a spúšťanie transportov udržiava správny tok Vášho materiálu. Poznáte stavy zásob a viete, kde sa aktuálne nachádzajú Vaše zákazky a kde budú následne potrebné.​

Pozrite si viac

5. Ohýbanie

Vďaka aplikácii získajú zamestnanci pri ohraňovacích strojoch všetky dôležité informácie o výrobných zákazkách a programoch ohýbania. Zredukované na to podstatné a priamo na pracovisku.​

Pozrite si viac

6. Zváranie

Oseon zapája aj do procesu výroby aj tie výrobné systémy, ktoré nie sú zapojené do siete. Preto prináša aplikácia operátorovi stroja na tablete všetky podstatné informácie.​

Pozrite si viac

7. Zváranie závitových kolíkov

Manuálne pracoviská sú plne zapojené prostredníctvom internetovej aplikácie. Podrobné návody vytvárajú vysokú bezpečnosť procesov aj pre neskúsených zamestnancov.​

Pozrite si viac

8. Montáž

Vďaka Oseon-u majú zamestnanci v montáži umožnený mobilný prístup k pracovným pokynom a výkresom. Tým sa zvýši efektivita a bezpečnosť procesov.​

Pozrite si viac

9. Analytika

Vďaka Oseon Analytics máte neustále prehľad o celej Vašej výrobe a v prípade poruchy budete o nej ihneď oboznámení. Rozsiahle užívateľské plochy prispievajú k prehľadu.

Pozrite si viac

Príprava zákazky

Procesy TPV (technologická príprava výroby) sú integrované v softvéri Oseon. Rozhrania umožňujú komunikáciu s pripojenými oblasťami ako je napr. programovanie. Pomocou nástroja Plánovanie výroby si uľahčíte plánovanie výroby. Podáva spoľahlivé informácie o termínoch dodania pri zohľadnení kapacít pracoviska a aktuálneho stavu výroby. Bez papierov a v spojení so všetkými zamestnancami výroby.

Rezanie dielcov

Vďaka softvéru Oseon majú zamestnanci výroby (napr. operátori 2D laserových a vysekávacích strojov) v závode neustále prehľad o dôležitých informáciách o vlastnej výrobe. Pre transparentný prehľad a vyššiu bezpečnosť procesov sú všetky spätné hlásenia o zákazke v digitálnej forme. Okrem iného to znižuje spotrebu papiera na minimum. ​

Triedenie

Farebné označenie v aplikácii presne ukazuje zamestnancom vo výrobe, ktoré dielce patria ku ktorej výrobnej zákazke, konštrukčnej skupine alebo k zákazníckej zákazke. Pre dosiahnutie vyššej efektivity sa dielce evidujú v rovnakom pracovnom kroku na paletách alebo v nádobách a vytvárajú sa povely na prepravu na nasledujúce pracovisko. Úžasné uľahčenie, ktoré zvyšuje prehľad a bezpečnosť procesov.​

Vnútropodniková logistika

Zohľadňujú sa pritom manuálne a automatické transportné vozíky v závislosti od ich dostupnosti. Zamestnanci logistiky sú o poveloch na prepravu informovaní prostredníctvom internetovej aplikácie a sú podporovaní pri svojej činnosti digitálne. Hladká spolupráca zvyšuje efektivitu materiálového toku. Oseon okrem toho podporuje pri evidovaní stavu zásob manuálnych, automatických alebo veľkoskladov - podľa potreby.​

Ohýbanie

Oseon pripravuje  na tablete alebo na monitore stroja programy ohýbania, ktoré sú vhodné pre spustené výrobné zákazky. Pritom sa zobrazuje dostupnosť dielcov určených na ohýbanie - s príslušnými prioritami. Pre zvýšenie flexibility je podporovaná správa parku ohraňovacích strojov a priradenie stroja k zákazke. Evidencia sa vykonáva pohodlne pomocou aplikácie, vďaka čomu sa vnáša prehľad do závodu.

Zváranie

Internetová aplikácia zobrazuje zamestnancom všetky podstatné informácie o zákazke na tejto stanici. Prehľadne sa zobrazujú spustené výrobné zákazky a priority, výkresy, potrebný materiál vrátane miest skladu a pracovné ale aj bezpečnostné pokyny. Evidencia postupu prác sa vykonáva jednoducho prostredníctvom aplikácie.​

Zváranie závitových kolíkov

Oseon komplexne zapája ručné pracoviská do výroby prepojenej sieťou. Pritom je možné prezerať si výkresy a kusovníky ale aj digitálne spravovať priamo na pracovisku evidenciu materiálu a hlásenia o nepodarkoch. Postupy procesu sa prostredníctvom aplikácie hlásia do systému a automatickým evidovaním v dokovacích staniciach sa prihlasujú povely na prepravu k nasledujúcim procesom.

Montáž

Oseon digitálne zapája montážne pracoviská do výroby. Návody a 3D výkresy prispievajú k jednoznačnosti pracovných pokynov. Dostupnosť dielcov z predchádzajúcich pracovných krokov, ktoré sú potrebné pre výrobnú zákazku, sa zobrazia v internetovej aplikácii. Neostanú zodpovedané žiadne otázky. Záverečné dokončenie zákazky sa digitálne ohlási do systému jednoduchým stlačením tlačidla.

Analytika

Možnosti vyhodnocovania a hlásenia o stave strojov a pracovísk umožňujú priebežné a transparentné zobrazenie Vašej výroby. Využite tieto informácie spolu s Vašimi zamestnancami pre aktívne riadenie výrobného závodu. Spoločne dosiahnete skrátenie výrobných časov a dodacích dôb a rýchlejšie reakcie na požiadavky zákazníkov.​

Nové verzie softvéru Oseon

Tu sa dozviete, aké novinky Vám prináša aktuálna verzia softvéru Oseon.

Pozrite si viac

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Šikovný materiálový tok

Šikovný spôsob ako sprehľadniť materiálový tok. Objavte stavebnicové riešenia pre vytvorenie maximálne efektívnej vnútropodnikovej logistiky.

Smart Factory Consulting

Kde a v akej forme v súčasnosti najviac využívate zosieťovanú výrobu? Presne tam vstúpime s našim poradenstvom. Naša ponuka obsahuje pre každý krok vhodné riešenie - spoločne zistíme, čo presne z toho sa Vám v tomto momente najviac oplatí.

Smart Services – Sme na Vašej strane

Podporujeme Vás najrozličnejšími spôsobmi na báze údajov vďaka širokému portfóliu služieb Smart Services. Spoľahlivo profitujte z našich digitálnych služieb, aby ste mali v správnom čase prístup k informáciám podstatným pre stroj.

Kontakt
Sales Digital Services
E-mail
Služby
Licenčné podmienky a požiadavky na systém Zistite viac
Servis & Kontakt