Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Zodpovednosť, CSR,
Udržateľnosť

Sociálne veci a spoločnosť

Ako rodinný podnik by sme sa chceli aktívne podieľať na vytváraní spoločnosti. Preto sme oddaní – našim zamestnancom a spoločnosti.

Ako sa sociálne a spoločensky angažujeme?

Záväzok vytvára pridanú hodnotu. Práve ako rodinný podnik sme súčasťou spoločnosti a preto jednáme podľa pevného presvedčenia: Podniky musia prevziať zodpovednosť za naše spoločenské hodnotové systémy a vnášať do nich život.  

Staráme sa o pohodu našich zamestnancov.

Vytvárame pre naše zamestnankyne a zamestnancov bezpečné pracovné prostredie, ktoré im umožňuje uplatňovať zodpovednosť a individuálnu slobodu. 

Podporujeme projekty vzdelávania a výskumu.

Chceme našim zapájaním sa do oblastí výskumu a vzdelávania okúzliť ľudí profesiami MINT, propagovať témy zamerané na budúcnosť a starať sa o rovnosť vo vzdelávaní. 

Podporujeme umelecké a kultúrne projekty.

Chceme dať priestor umeniu a kultúre a vytvárať tým inšpirujúce prostredie pre inovácie.

Sme iniciátorom a podporovateľom sociálnych projektov.

Našimi sociálnymi projektmi podporujeme sociálne znevýhodnených ľudí a zvyšujeme tým rovnosť príležitostí v spoločnosti. 

Prevezmeme zodpovednosť

skupina zamestnancov firmy TRUMPF sa rozpráva

Pre naše zamestnankyne a zamestnancov

Ako pre zamestnávateľa preberajúceho zodpovednosť je pre nás dôležité ponúkať našim zamestnankyniam a zamestnancom individuálnu tvorivú slobodu a bezpečné pracovné prostredie a tým podporovať vznik kreatívnych myšlienok.  

Pre spoločnosť

Sociálne angažovanie

Preberáme zodpovednosť ako súčasť spoločnosti. Zistite, vďaka ktorým sociálnym projektom sa nám to darí. 

Zamestnanec TRUMPF s dcérou
Vzdelávanie a výskum

Ako podnik zameraný na špičkové technológie žijeme z čerstvých nápadov a impulzov. Vzdelávanie je pritom základom pre inovácie a pokrok. Zistite, ktoré projekty podporujeme. 

Zamestnanci firmy TRUMPF sa zhovárajú pred obrazom
Umenie a kultúra

Umenie a kultúra vytvára inšpirujúce prostredie pre inovácie. Spoznajte kultúrne a umelecké projekty, ktoré podporujeme. 

Kontakt
Servis & Kontakt