Voľba krajiny/regiónu a jazyka

3D tlač v zubnej technike

Tlač jasnej budúcnosti

Zubné protézy podporované implantátmi je celosvetovo najrýchlejšie rastúcim segmentom v zubnom priemysle. Preto je pre zubné laboratóriá čoraz dôležitejšie vstúpiť do tejto lukratívnej oblasti budúcnosti pomocou vysoko produktívnych 3D tlačiarní a tak zareagovať na rastúce náklady a konkurenčný tlak v odvetví. Na týchto stránkach získate prehľad o výhodách a úžitku 3D tlačiarne kovov pre Vaše budúce podnikanie. Okrem toho sa dozviete, ktoré konkrétne 3D tlačiarne kovov, softvérové riešenia a služby sú pre Vás optimálne.

Čo je to 3D dentálna tlač kovov a aké procesy sú k dispozícii?

Od odlievania cez frézovanie až k 3D tlači: História vývoja kovoobrábania sa odzrkadľuje aj v zubnej technike. Kovové zubné protézy, ktoré vznikali technikou odlievania, dnes vychádzajú z 3D tlačiarne. Proces je ešte výhodnejší a rýchlejší ako technika frézovania. Pre aditívny spôsob výroby zubných protéz sú v dentálnom odvetví k dispozícii rôzne procesy 3D tylače kovov. Pomocou technológie Laser Metal Fusion (LMF) vytvára laser po vrstvách nové obrobky z prášku. Tento proces, ktorý sa označuje aj ako Selective Laser Melting (SLM) alebo Powder Bed Fusion (PBD), sa používa napríklad pri vysoko presnej výrobe zubných protéz podporovaných implantátmi. Celkovo je možné bez komplikácií realizovať množstvo individuálnych geometrií. Odpadá oddeľovanie medzi článkami mostíkov, už nie je potrebná korekcia rádiusu frézy. Výhoda: viac miesta v doležitých miestach objektu. Okrem toho je možné bez problémov realizovať retencie pre plastové fazety a zošikmenia.

Aké výhody ponúka 3D tlač kovov?

Rýchlejšie, výhodnejšie a nové dentálne indikácie vďaka hybridnému reťazcu procesov. Investícia do 3D tlače sa zubným laboratóriám oplatí v mnohých ohľadoch.

Individuálne zubné protézy - vyrábané sériovo

Technológiou laserového tavenia prášku (LMF) je možné jednoducho a produktívne realizovať množstvo individuálnych geometrií. Funkcie ako Multilaser alebo Multiplate prispievajú k produktívnej výrobe individuálnych dentálnych výrobkov.

Rýchlejšia cesta k výsledku

Dentálne 3D  tlačiarne produkujú zubné protézy výrazne rýchlejšie ako pri konvenčných procesoch a technike frézovania. No 3D tlač kovov má mnoho výhod nie len vo výrobe, vďaka digitálnemu reťazcu procesov je výrazne rýchlejšia aj príprava výroby. Zubní technici tak môžu pracovať s digitálnymi záznamami dát, ktoré sa v reálnom čas prenášajú do zubných laboratórií. Vďaka digitálnemu odtlačku odpadá potreba sadrových modelov a silikónových odtlačkov.

Široká škála indikácií

Pomocou technológie 3D tlače budete presne a materiálovo úsporne vyrábať veľké množstvo dentálnych indikácií. Vďaka digitálnemu prepojeniu zariadení TruPrint s frézovačkou je možné hybridnými procesmi cenovo výhodne vyrábať aplikácie ako korunky a mostíky na implantátoch, teleskopické korunky a sekundárne diely. To je miesto, kde prichádza na rad aj využitie priamej tlače individuálnych samostatných zásuvných spojov (abutment) na špeciálnych základniach (preform) z titánu alebo kobalt-chrómu.

Menej materiálu, viac kvality

Keďže 3D tlačiareň spracuje len toľko kovového prášku koľko skutočne potrebuje, šetria užívatelia materiál a peniaze. Zároveň z toho profituje aj životné prostredie vďaka udržateľnému využívaniu materiálov akým je kobalt-chróm. Prebytočný prášok je možné po procese tlače jednoducho opäť použiť. 3D tlačiarne dokážu na najmenšom priestore optimálne vytvárať zložité geometrie ako rohy a hrany. Zubní technici vďaka tomu výrazne zvyšujú kvalitu svojich výrobkov.

Cenovo výhodná výroba v hybridnom procese

Vďaka otvoreným rozhraniam je možné 3D tlačiarne optimálne integrovať do jestvujúcich CAD/CAM reťazcov procesov. Zubné laboratóriá teda nemusia meniť celý svoj systém. Výhody hybridného priebehu výroby: Kratšie výrobné časy, nižšie náklady.

3D tlač z kovu - otázky a odpovede

Koľko dentálnych častí sa zmestí na jednu podkladovú platňu (Ø 100 mm)?

Na jednu štandardnú platňu (priemer cca. 100 mm) sa zmestí v závislosti od tvaru až 100 koruniek.

Ako dlho trvá tlač konštrukčnej platne (Ø 100 mm) plne osadenej korunkami a mostíkmi?

Tlač konštrukčnej platne s cca 100 korunkami trvá pomocou dvojitého lasera približne tri hodiny. Sólo laser na to potrebuje asi päť hodín.

Ktoré aplikácie môžem realizovať pomocou 3D tlačiarne kovov?

Pomocou 3D tlače je možné vyrábať korunky, mostíky, priehradky a suprakonštrukcie ako aj všetky prvky implantátov akými sú samostatné zásuvné spoje (abutment), teleskopické korunky, primárne a sekundárne časti, časti čeľustnej chirurgie, odliatok modelu čeľuste a čiastočnych protéz.

Aký materiál sa používa na 3D tlač zubných protéz?

V 3D tlačiarni je možné bez námahy obrábať kobalt-chróm a titán. Vďaka otvorenej architektúre systému všeobecne nejestvujú žiadne obmedzenia týkajúce sa používaného materiálu. Riešenia Plug-and-Play okrem toho umožňujú pri mnohých práškoch jednoduché a rýchle spustenie výroby.

Koľko miesta potrebujem v laboratóriu pre moju 3D tlačiareň?

3D tlačiarne je možné veľmi jednoducho nainštalovať v zubných laboratóriách a zmestia sa cez bežné štandardné dvere a do výťahu. Nepotrebujú žiaden stlačený vzduch a na ich prevádzku postačuje normálny elektrický prúd (230V). Hmotnosť jedného stroja je približne 650 kg (vrátane prášku).

Potrebujem prípojku plynu na prevádzku 3D tlačiarne?

TruPrint 1000 a TruPrint 2000 pracujú s plynovou fľašou.

Objednajte si teraz termín v našej predvádzacej miestnosti 3D tlače - osobne alebo digitálne!

Ponorte sa s našimi odborníkmi v tomto odvetví do aditívnej budúcnosti dentálneho odvetvia a zažite naše stroje naživo v akcii! Alebo využite šancu online prezentácie strojov v našej virtuálnej predvádzacej miestnosti 3D tlače.

Registrovať teraz

Hybridný pracovný tok

Hybridný pracovný tok: Takto pripravíte Vašu dentálnu produkciu na budúcnosť

Dôležitým míľnikom na ceste k automatizovanej sériovej výrobe je v zubnej technike prepojenie s frézovačkou.

Pozrite si viac

Hybridný pracovný tok: Takto pripravíte Vašu výrobu zubných protéz na budúcnosť

Trend je jasný: Zubné protézy sa čoraz viac hromadne vyrábajú automatizovane. Aby bolo možné dosiahnuť konkurencieschopnú výrobu pokiaľ možno čo najväčšieho množstva obrobkov vo vysokej kvalite, je pre zubné laboratóriá čoraz dôležitejšie prejsť na dôsledne digitalizovaný priebeh výroby a inteligentnú kombináciu 3D tlače a techniky frézovania. Otvorené IT rozhrania a kooperácie s partnermi tvoria základ tohto hybridného reťazca procesov, ktorý prináša najmä dve výhody: Kratšie výrobné časy a nižšie náklady.

Integrácia do digitálneho reťazca procesov

Dôležitým míľnikom na ceste k automatizovanej hromadnej výrobe je v zubnej technike digitálne prepojenie s frézovačkou. Preto rozšírili odborníci IT rozhranie výrobných systémov 3D tlače. Hybridný pracovný tok umožňuje tlač zubných protéz podporovaných implantátmi a teleskopické časti ako aj následné úpravy technikou frézovania. Vďaka vysoko presným výsledkom je možné bezpečne zoskrutkovať implantát a zubnú protézu.

Takto vyzerá hybridný pracovný tok v praxi

Objednajte si teraz termín v našej predvádzacej miestnosti 3D tlače - osobne alebo digitálne!

Ponorte sa s našimi odborníkmi v tomto odvetví do aditívnej budúcnosti dentálneho odvetvia a zažite naše stroje naživo v akcii! Alebo využite šancu online prezentácie strojov v našej virtuálnej predvádzacej miestnosti 3D tlače.

Registrovať teraz

Naše stroje pre Vašu aditívnu budúcnosť

TruPrint 1000 a TruPrint 2000
TruPrint 1000 a TruPrint 2000

Pomocou výrobných systémov 3D tlače TruPrint 1000 a TruPrint 2000 firmy TRUMPF môžete vysoko produktívne a presne s úsporou materiálu tlačiť rozsiahlu paletu dentálnych aplikácií.

Pozrite si viac

Zaraďte vyššiu rýchlosť: Pomocou zariadení TruPrint a doplnkovej výbavy Multilaser

TruPrint 1000 a TruPrint 2000 sú vďaka funkcii Multilaser doteraz najproduktívnejšími 3D tlačiarňami kovových dentálnych častí. 3D tlačiarne TRUMPF tak vyrábajú výrazne efektívnejšie ako bežné procesy ale aj frézovačky. No to nie je všetko: Ďalšou špičkou je možnosť pripojenia oboch strojov k frézovačkám. Vďaka tomu sa výrazne rozširuje spektrum využitia dentálnych 3D tlačiarní. V našej ponuke máme takisto zariadenie TruPrint 1000 Basic Edition. Je cenovo dostupné a odolné, spoľahlivé, s intuitívnou obsluhou.

TruPrint 1000 a TruPrint 2000

3D tlač v prémiovej kvalite: Vysoko produktívne a kompaktné pomocou TruPrint 1000 alebo hospodárne pomocou TruPrint 2000

To sú výhody 3D tlačiarní kovov TRUMPF

Príklady dentálneho využitia

Musterteil Dentalplatte

Dentálna platňa

Z množstva výhod aditívneho spôsobu výroby profituje aj dentálna oblasť. S biokompatibilným materiálom je možné vysoko presne a v rekordnom čase vytvárať vrstvu po vrstve ľubovoľné zložité indikácie. Jednotky na vyobrazenej podkladovej platni boli vyrobené za zhruba tri hodiny s približne 1.200 vrstvami.

Anwendungsbeispiel RPDs der TruPrint 2000

Removable partial dentures (RPD)

Mit dem 80 µm Strahlendurchmesser des Lasers der TruPrint 2000, erreichen Sie eine hohe Produktivität  bei gleichzeitig hoher Qualität, die in der Serienproduktion der Zahntechnik entscheidend sind. Vďaka minimálnej drsnosti povrchu je okrem toho možné ušetriť čas pri ich následnej ručnej úprave.  

3D-gedrucktes Beispielteil mit Modellguss-Prothesen

Odliatky protéz

Pomocou 3D tlače je možné na zariadeniach TruPrint 1000 vytvárať na protézach detailné štruktúry s úplnou voľnosťou pri konštruovaní.

Individuálne samostatné zásuvné spoje (abutment) na základniach (preform)

Na jednej platforme je možné tlačiť až 64 individuálnych samostatných zásuvných spojov, ktoré je možné jednoducho vybrať z platne. Pritom sa tlačí len časť individuálna podľa pacienta.

Objednajte si teraz termín v našej predvádzacej miestnosti 3D tlače - osobne alebo digitálne!

Ponorte sa s našimi odborníkmi v tomto odvetví do aditívnej budúcnosti dentálneho odvetvia a zažite naše stroje naživo v akcii! Alebo využite šancu online prezentácie strojov v našej virtuálnej predvádzacej miestnosti 3D tlače.

Registrovať teraz

Silná sieť: prehľad našich partnerov v oblasti dentálnej medicíny

Od nákupu Vášho stroja až po údržby a opravy – vo firme TRUMPF profitujete zo širokého portfólia individuálnych služieb ako aj zo širokej siete partnerov, s ktorými intenzívne spolupracujeme.

Na tejto stránke nájdete množstvo partnerov, ktorí Vás podporia v rôznych oblastiach riešeniami ušitými na mieru.

V prípade záujmu o stroj na 3D tlač kovov sa kedykoľvek s dôverou obráťte priamo na niektorú z našich viac ako 70 pobočiek TRUMPF po celom svete.

Partneri v oblasti predlisovaných podstáv

Obchodníci

Dodávatelia prášku

Softvérové firmy

Technologickí partneri

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

TruPrint 1000
TruPrint 1000

Chceli by ste generovať malé série alebo prototypy pomocou laserového tavenia na báze prášku? Tak odhaľte naše kompaktné stroje TruPrint 1000 na 3D tlač kovových obrobkov.

[Translate to sk_SK:]
Nechajte sa inšpirovať príkladmi dielcov!

Hľadáte podnety na konštrukcie obrobkov, ktoré je možné efektívne vyrábať pomocou obrábacích strojov a laserových zariadení TRUMPF? Nájdite si príklady dielcov z praxe pomocou rôznych parametrov nastavených vo filtroch, napr. podľa odvetvia a materiálu.

Kontakt
Odbyt Aditívny spôsob výroby
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt