Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TRUMPF vo vede

Veda

TRUMPF je partnerom pre vývoj v oblastiach lasera a výkonovej elektroniky.

Od vysoko výkonných diskových laserov cez lasery s ultra krátkymi pulzmi až po laserové obrábacie stroje a zváracie zariadenia – Lasery TRUMPF sa využívajú po celom svete na univerzitách a výskumných pracoviskách v projektoch od základných výskumov až po vývoj aplikácií. Okrem toho je TRUMPF Hüttinger partnerom pre výrobcov batérií Redox-Flow a spolupracuje s vedou pri vývoji budúcnosti akumulátorov energie.

Výskum obrábania materiálu

Výskum obrábania materiálu

Laser a laserové zariadenia TRUMPF sa používajú vo vedeckých inštitútoch predovšetkým na vývoj nových procesov na priemyselné obrábanie materiálu. Okrem toho sú lasery TRUMPF v centre pozornosti podstatných výskumných úloh. Laser je napríklad ťahúňom v najšpičkovejšom laboratóriu v Nemecku – v Schneefernerhause – kde je používaný na atmosférické merania pri výskume počasia a klimatických podmienok.

Špičková energia - laser s ultrakrátkymi pulzmi

Technologický obrázok vedeckého lasera

Dcérska spoločnosť TRUMPF Scientific Lasers v Mníchove vyvíja a vyrába lasery s ultrakrátkymi pulzmi s najvyššími pulznýámi energiami na vedecké účely. Tieto špeciálne lasery sa okrem iného využívajú na vytváranie svetelných pulzov v oblasti attosekúnd. Tieto sa aplikujú vo fyzike, na meranie elementárnych procesov akými sú pohyby elektrónov.

Aditívny spôsob výroby (3D tlač) pre vedu

Individuálne aplikačné poradenstvo poskytované expertmi firmy TRUMPF pre Vaše aplikácie v oblasti 3D tlače

TRUMPF je priekopníkom v oblasti aditívnych výrobných systémov a ponúka dva laserové procesy zrelé pre výrobu: Laser Metal Fusion (LMF, laserové tavenie prášku) a Laser Metal Deposition (LMD, laserové naváranie). V oblasti výskumu sú aditívne procesy optimálne pre vývoj a implementáciu nových štruktúr obrobkov ako aj vysoko kvalitných materiálov aj v najmenších množstvách vďaka variabilným veľkostiam objemu pracovného priestoru. Aditívne systémy TRUMPF sa vyznačujú svojou vysokou presnosťou, malým priemerom ohniska ako aj bezpečnou manipuláciou s práškom a možnou rýchlou zmenou materiálu. Naši aplikační špecialisti pravidelne podporujú inštitúty a výskumné projekty pri vývoji parametrov materiálov. Na systémoch TruPrint je možné jednoducho realizovať aj kvalifikáciu procesov a materiálov. TRUMPF investuje výrazný podiel svojho obratu do základného výskumu a vývoja nových výrobných procesov. Ako prvý podnik na svete sme tak v roku 2018 ukázali zelený laser v aplikáciách LMF, pomocou ktorého je možné efektívne a vo vysokej kvalite aditívne vytvárať tvary z čistej medi a ušľachtilých kovov. Prelom pre našich vlastných výskumníkov.

Výskum fyziky plazmy a technológie plazmy

Ideálne pre veľkoplošné povrstvovanie

TRUMPF Hüttinger je špecializovaný na vývoj a výrobu zdrojov elektrického prúdu pre množstvo aplikácií plazmy vo výskume a vývoji. K dispozícii sú vhodné a v priemysle osvedčené zdroje prúdu pre jednosmerné a vysokofrekvenčné budenie až do oblasti VKV tak pre mnoho oblastí základného výskumu ako aj v aplikačnom vývoji.

Trh budúcnosti s energiami

Akumulátorové meniče sú základom budúceho trhu s energiou.

Stavebnicová generácia obojsmerných meničov TruConvert vyvinutá firmou TRUMPF Hüttinger je vhodná na používanie s akoukoľvek batériou, napr. Li-Ion (aj Second Life), Redox-Flow alebo olovenou batériou s kyselinou. Systém mení striedavý prúd z elektrickej siete na jednosmerný prúd pre batériu a naopak. Batérie Redox-Flow a Li-Ion sa považujú za akumulátorovú technológiu budúcnosti, najmä pre dodávku energie z obnoviteľných zdrojov energie

Kontakt
Servis & Kontakt