Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Zamestnanci firmy TRUMPF sa zhovárajú pred obrazom
Sociálne veci a spoločnosť

Umenie a kultúra

Spájame ľudí našim angažovaním sa v oblasti umenia a kultúry a okrem toho vytvárame inšpiratívne pracovné prostredie.

Akú úlohu pre nás zohráva umenie a kultúra?

Ako rodinný podnik by sme chceli pomocou podpory kultúrnych a umeleckých projektov vytvoriť inšpirujúce celkové prostredie pre tvorbu inovácií. Posilňujeme tým atraktivitu miest nášho pôsobenia - tak pre našich zamestnancov ako aj pre verejnosť.  

Podporujeme umelecké a kultúrne projekty – lokálne a regionálne.

Podporujeme kukltúrne a umelecké projekty v regiónoch v okolí našich prevádzok TRUMPF. 

Pomáhame našim zamestnancom zažiť umenie.

Pomocou umenia a architektúry vytvárame našim zamestnancom inšpiratívne pracovné prostredie a zvýhodnenými ponukami podporujeme návštevy kultúrnych zariadení.  

Žiadosť o podporu

TRUMPF podporuje vybrané projekty aj finančne. Ak Váš projekt zapadá do tém na ktoré sa zameriavame, pošlite nám žiadosť o financovanie. 

Pozrite si viac

Tieto kultúrne projekty podporujeme

TRUMPF trvalo podporuje vybrané kultúrne zariadenia v regiónoch, v ktorých pôsobíme. Patria k nim napríklad Okresné múzeum vo Württembergu, Lindenovo múzeum v Stuttgarte, Múzeum umenia v Stuttgarte a Štátna galéria v Stuttgarte. Okrem toho podporujeme aj kultúrnych pracovníkov vo vybraných projektoch a propagujeme hudobné podujatia a divadelné predstavenia. Pozrite sa na niektoré príklady. 

Pouličné umenie pre nové vzdelávacie centrum TRUMPF

V rámci cvičení pouličného umenia (streetart) vytvorili naši učni a študenti spolu s berlínskym umelcom HÜLPMAN pestrý a emocionálny svet obrazov pre nové vzdelávacie a školace centrum v Ditzingene. 

Pozrite si viac

Pomáhame zrakovo postihnutým ľuďom hmatateľne zažiť umenie

Podporujeme projekt „Dotyková figurína“ Štátnej galérie v Stuttgarte. Projekt umožňuje ľuďom so zrakovým postihnutím vnímať umenie tým, že sa môžu dotýkať kostýmov malých 3D figurín. 

Umenie počas obedňajšej prestávky

Vďaka formátu „Kunstpause“ (umelecká prestávka) umožňujeme našim zamestnankyniam a zamestnancom prezerať si spoločne s umelcami počas ich obedňajšej prestávky umelecké diela. V rozhovoroch pri tom vzniká intenzívna výmena názorov o diele. Zmena pohľadu prebúdza komunikáciu medzi zamestnancami a podporuje vlastnú kreativitu ale aj tvorbu nápadov. 

Svetlo a farba v tuneli

Svetelné kruhy a kužele ale aj farebné tiene, ktoré sa objavujú po vstupe do 117 metrov dlhého spojovacieho tunela, ktorý pod zemou vzájomne spája v Ditzingene dve budovy TRUMPF, vytvárajú prekvapivé efekty. Tento projekt vznikol v spolupráci so Štátnou akadémiou výtvarných umení v Stuttgarte. 

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Zodpovednosť, CSR,
Sociálne veci a spoločnosť

Ako rodinný podnik by sa chcel TRUMPF aktívne podieľať na vytváraní spoločnosti. Zistite, vďaka ktorými projektmi a iniciatívami sa angažujeme a preberáme zodpovednosť – za našich zamestnancov a za spoločnosť.

Zamestnanec TRUMPF s dcérou
Vzdelávanie a výskum

Ako podnik zameraný na špičkové technológie žije TRUMPF z nových impulzov. Katalyzátorom toho je vzdelanie a výskum. Zistite, pomocou ktorých projektov a iniciatív pripravujeme naše odvetvie na budúcnosť. 

skupina zamestnancov firmy TRUMPF sa rozpráva
Zamestnanci

Naše zamestnankyne a zamestnanci sú najdôležitejšími piliermi nášho podnikateľského úspechu. Ukážeme Vám, ako vytvárame pracovné prostredie, v ktorom naši zamestnanci radi a bezpečne pracujú a dokážu sa vyvíjať ďalej.

Kontakt
Na stiahnutie
Servis & Kontakt