You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Možnosti vývoja | TRUMPF
Zamestnanci firmy TRUMPF stúpajú nahor

Kvalifikácia vo firme TRUMPF

TRUMPF – garant inovácií. Aby sme mohli dodržať tento centrálny prísľub našim zákazníkom, potrebujeme zamestnancov, ktorí majú odvážne nápady a tlačia ich vlastnou iniciatívou vpred. Úrodnou pôdou pre to vytvára plynulá a zodpovedná kvalifikácia a ďalší rozvoj.

Vývoj špecifický pre cieľovú skupinu

Podporujeme a rozvíjame našich zamestnancov. Orientujeme sa pritom na rôzne potreby rôznych cieľových skupín a ponúkame pre nich vývojové a kvalifikačné programy ušité na mieru.

Zákazníci TRUMPF hovoria o stroji

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Servis & Kontakt