Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Zamestnanci firmy TRUMPF stúpajú nahor

Kvalifikácia vo firme TRUMPF

TRUMPF – garant inovácií. Aby sme mohli dodržať tento centrálny prísľub našim zákazníkom, potrebujeme zamestnancov, ktorí majú odvážne nápady a tlačia ich vlastnou iniciatívou vpred. Úrodnou pôdou pre to vytvára plynulá a zodpovedná kvalifikácia a ďalší rozvoj.

Vývoj špecifický pre cieľovú skupinu

Podporujeme a rozvíjame našich zamestnancov. Orientujeme sa pritom na rôzne potreby rôznych cieľových skupín a ponúkame pre nich vývojové a kvalifikačné programy ušité na mieru.

Zákazníci TRUMPF hovoria o stroji

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Zamestnanci firmy TRUMPF sedia v rade a usmievajú sa
Diversity

Interculturalism, inclusion, equal opportunities: We strongly believe that our company benefits from the proactive involvement of different people.

Skupina zamestnancov firmy TRUMPF má stretnutie
Medzinárodná práca

Podporujeme odvahu na medzinárodné pôsobenie. Podporuje to vzájomné porozumenie a medzinárodnú spoluprácu. Zahraničné pobyty sú u nás okrem toho dôležitým základom kariérneho vývoja.

Five good reasons to choose TRUMPF

As a globally active family company, we offer job security with opportunities for individual development in an outstanding company culture.

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Servis & Kontakt