Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Systémy ohrevu VCSEL, prehľad

Systémy TruHeat VCSEL

Infračervené systémy na tepelné úpravy laserom založené na technológii VCSEL vyrábané firmou TRUMPF ponúkajú atraktívne riešenia v mnohých oblastiach priemyselných tepelných úprav. Dodávajú infračervené žiarenie s výstupným výkonom od niekoľko wattov až do niekoľko kilowattov. Polia VCSEL array sú plošným zdrojom intenzívneho a smerovaného infračerveného žiarenia, ktoré je možné bez prídavnej optiky využiť pri množstve úloh plošného ohrevu. Systémy TruHeat VCSEL sú dodávané v kompaktnej a odolnej schránke s ochranným okienkom. Umožňujú jednoduché začlenenie stroja do priemyselných aplikácií a výrobných procesov.

Priemyselné systémy TruHeat VCSEL

Priemyselné systémy TruHeat VCSEL

Systémy ohrevu VCSEL sa opierajú o VCSEL mikrolaser-array a umožňujú nastaviteľné a flexibilné riešenia pre priemyselné tepelné procesy. Vytvárajú takmer infračervené žiarenie s hustotou výkonu 100 W/cm² v smerovanom a veľkoplošnom pravouhlom priereze lúča. Opracovávanú plochu je možné ožarovať priamo, bez nákladných laserových optík alebo skenerových systémov.

Kontakt
Odbyt Photonic Components
E-mail
Servis & Kontakt