Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Microprocessing with TRUMPF products

Mikroobrábanie

Vytváranie štruktúr a úber pevnolátkovým laserom predtým vôbec nebolo známe. Až odkedy sa začalo rozprávať o mikro obrábaní, dostávajú sa tieto postupy viac a viac do stredobodu pozornosti. Pretože pri štruktúrovaní a úbere materiálu laserom sa obrábajú obrobky v malých a najmenších rozmeroch.

Štruktúrovanie a úber materiálu sú po technickej stránke procesu veľmi blízke: Krátke pulzy lasera s veľmi vysokými pulznými výkonmi vytvárajú také veľké hustoty energie, že sa materiál prevažne priamo odparuje (sublimuje). Pri tomto procese vzniká len málo taveniny. Každý laserový impulz vytvára malú priehlbinu. Typickým rozmerom je priemer niekoľko 10 mikrometrov a hĺbka len niekoľko mikrometrov.

Mikroobrábanie v odvetví fotovoltaiky

Štruktúrovanie

Štruktúrovanie znamená vytváranie pravidelne usporiadaných geometrií na povrchu, ktoré cielene mení jeho technické vlastnosti. Jediný element takejto štruktúry je často veľký len niekoľko mikrometrov.

Úber laku pomocou lasera TruMicro Série 7000

Úber materiálu laserom

Úber materiálu sa používa väčšinou pri výrobe nástrojov a foriem ako aj v elektrotechnickej a polovodičovej technike. Laser vytvára napríklad vo vstrekovacích formách trojrozmerné priehlbiny bohaté na detaily, ktorých tvary sa neskôr zobrazia pri vstrekovaní plastov. Laser ale dokáže aj selektívne uberať tenké vrstvy materiálu, napríklad pri nastavovaní odporov alebo pri popisovaní.

Vytváranie otvorov do dosky plošných spojov laserom TruMicro Série 5000.

Vytváranie otvorov

Rozdiel medzi perkusným, trepanačným a hélixovým vytváraní otvorov: Pri perkusovaní ostáva ohnisko lasera pevne na mieste. Ak sa viacerými pulzmi lasera vytvára štartovací otvor a ohnisko lasera sa následne pohybuje v otvore kruhovým spôsobom aby ho rozšíril, hovoríme o trepanovaní. Pri helixovom vytváraní otvorov sa mnoho pulzov lasera prebíja do hĺbky po kružnici - ako na točitom schodisku.

Špecifické aplikácie

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Opracovanie povrchov pomocou laserov TRUMPF
Opracovanie povrchov

Vytváranie obrobkov odolných zaťaženiu - aj tu sa používa laser. Podporuje pri kalení povrchov, pri pretavovaní ako aj pri nanášaní povlakov.

Odvetvia, TRUMPF GmbH + Co. KG
Riešenia v odvetví

TRUMPF má pre mnoho odvetví presné riešenia a špecialistov, ktorí presne poznajú špecifické požiadavky a aplikácie.

Laser s krátkymi a ultrakrátkymi pulzmi

Rezanie, vytváranie otvorov, úber materiálu a vytváranie štruktúr: Pomocou laser s krátkymi a ultrakrátkymi pulzmi firmy TRUMPF dostanete vyspelý nástroj na mikroobrábanie.

Kontakt
Odbyt, Laserová technika
E-mail
Servis & Kontakt