Voľba krajiny/regiónu a jazyka
budova sídla firmy TRUMPF v meste Ditzingen, Nemecko

Otvorenie nových horizontov

1996-2004
historical picture of the Tubematic

1996

Otvorenie úplne nových oblastí obchodu

Popri dôslednom rozširovaní programu výroby v oblasti obrábania plechu vďaka integrácii ďalších procesov ako napríklad ohýbania (1992) a obrábania rúr (1999) otvára TRUMPF aj úplne nové obchodné oblasti akými sú medicínska technika. Vo všetkých oblastiach nasleduje spoločnosť intenzívne stratégie rastu a inovácií.

building of TRUMPF in Ditzingen Germany

1998

75 rokov existencie

Podnik oslavuje potichu svoje 75. jubileum. Orientovanie na budúcnosť určuje smer myslenia a jednania. Patrí k tomu aj rozšírenie výrobných kapacít. V základnom sídle v meste Ditzingen je dňa 20. novembra 1998 slávnostne otvorená nová laserová fabrika, ktorá stabilizuje výrobný závod v Nemecku.

disk laser from TRUMPF

1999

Prvý laboratórny prístroj

Diskový laser zmnohonásobuje výkonový potenciál diódou budených pevnolátkových laserov: Na odbornom veľtrhu LASER predstavuje TRUMPF prvý laboratórny prístroj.

Spoločnosť sa holdingovou štruktúrou prispôsobuje požiadavkám globalizácie a internacionalizácie. TRUMPF zamestnáva po celom svete 4.800 zamestnancov a dosahuje obrat 1 miliardu Eur.

historical picture of Trumatic L 3050

2001

TRUMPF dosahuje nové rýchlosti rezania

Laserové obrábacie zariadenie TRUMATIC L 3050 dosahuje najvyššie rýchlosti rezania aj pri obrábaní hrubých plechov.

TRUMPF employees walking in a building in Ditzingen Germany

2003

Nové Centrum obchodu a služieb

Otvorenie nového Centra obchodu a služieb v meste Ditzingen. Spoločnosť prezentuje ako svetovú novinku prototyp diskového lasera s výkonom lasera 4 kW. Vďaka vysokej kvalite lúča sa otvárajú úplne nové možnosti aplikácií ako napríklad skenerové zváranie.

historical picture showing laser development in the 1980s at TRUMPF
1985-1995

TRUMPF dobýja svet laserov

2005-2012

Pod novým vedením

Kontakt
Servis & Kontakt