Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Zákazníci TRUMPF hovoria o vzorovom dielci

Praktici

"Dôvera v odvážne nápady" – To je náš prísľub každému jednému zamestnancovi. Hľadáme osobnosti, ktoré chcú niečím pohnúť a chcú svojimi odvážnymi myšlienakmi vylepšiť svet obrábacích strojov a laserovej techniky. Ponúkame pritom zaujímavé možnosti uplatnenia vo všetkých oblastiach, mnoho vlastnej zodpovednosti, široké polia pôsobnosti v každom stupni kariéry doma aj v zahraničí a rodinnú spoločnosť, ktorá je ovplyvnená vysokou mierou otvorenosti a stability.

Staňte sa súčasťou nášho tímu

Videá o zamestnancoch – osobné pohľady do sveta práce vo firme TRUMPF

Servisný technik Jie Xia

Máte radi technické detaily? Preverujete, analyzujete a vylepšujete súčasný stav s oduševnením? Súčasne sa cítite dobre v kontakte s Vašimi zákazníkmi a chceli by ste získať kontakt s inými kultúrami po celom svete? Ako servisný technik vo firme TRUMPF si to môžete všetko vyskúšať - spoločne so super tímom.

Vývojová inžinierka Stefanie Epple

Ste presvedčení, že na každý problém existuje riešenie? Chcete prerásť cez seba samého, aby ste zoptimalizovali technické podmienky? Najlepšie predpoklady, ako nás podporovať ako inžinierov vývoja! Pretože jedna vec je pre nás mimoriadne dôležitá: vyvíjať nové netradičné produkty a ďalej rozvíjať jestvujúce stroje a systémy.

Vývojár softvéru Andreas Schumacher

Máte už v hlave kód budúcnosti? Vo firme TRUMPF Vám ponúkame ideálne podmienky na to, aby ste prebudili Vaše nápady k životu a hnali vpred digitálnu zmenu. Pod úspechom rozumieme prebiehajúci proces, v ktorom môže dôjsť aj k chybám. Takže ak náruživo radi premýšľate, piplete sa a skúšate, je práca vývojára softvéru ako pre Vás ušitá.

Produktový manažér Sida Han

Máte silu nadšenia a sami by ste sa inovatívnymi riešeniami chceli spolupodieľať v medzinárodnom agilnom tíme na digitálnej transformácii? Ako produktový manažér sprevádzate produkty budúcnosti – úplne od začiatku.

Manažér predaja Julian Berkmann

Radi organizujete a koordinujete projekty - od prvého dopytu zákazníkov až po uvedenie stroja do prevádzky? A vyznáte sa dobre nie len v obchodných ale aj v technických otázkach? Potom je to práca práve pre Vás! Ako manažér predaja vo firme TRUMPF spolupracujete s množstvom zákazníkov po celom svete a preberáte hneď od začiatku mnoho zodpovednosti.

Projektový inžinier Steffen Rübling

Ako projektový inžinier ste v tesnej blízkosti našich zákazníkov. Cestujete po celom svete, poradíte s procesmi, s možnými aplikáciami a samotnými systémami TRUMPF. Vždy pritom testujete hranice možnosti a presviedčate našich zákazníkov o flexibilite a inovatovnísti.

Servisný technik Robert Gaus

Či už vo fabrike, v kancelárii alebo dokonca na kopci: Ako servisný technik v službe v kancelárii alebo v teréne si rovnako užívate premeny a výzvy – vždy s podporou od Vašich nadriadených a kolegov.

Vedúca výrobnej skupiny Amanda Reel

Máte chuť každodenne pracovať na špičkových technologických produktoch – vždy s najvyššími nárokmi na kvalitu a presnosť? Vo výrobe firmy TRUMPF ste teda správne, pretože tam zodpovedáte za vysoko kvalitné spracovanie a montáž častí stroa.

IT konzultant Stefan Oberrieder

Pokiaľ ide o technológiu, nikto Vás neprekabáti a máte vždy ruku na pulze nášho digitálneho sveta? Ako IT konzultant vo firme TRUMPF vykonávate priekopnícku činnosť a zavádzate špičkové technológie. Ponúkame inšpirujúce pracovné prostredie a povzbudzujeme Vás v realizácii Vašich vlastných nápadov.

Mechatronik Alexander Stich

Pracujte vo firme TRUMPF v jednej z najpútavejších a súčasne vyzývavých oblastí budúcnosti: Vo výrobe laserových systémov TRUMPF pre Semiconductor Manufacturing ste naživo pri tom, keď vznikajú špičkové technologické produkty, ktoré menia náš svet.

Oblasti použitia

Výskum a vývoj

Vývoj základov
Od teórie cez experiment až po vývoj modulov stroja – vo vývoji základov firmy TRUMPF pracujete na vývoji v oblastiach rezania laserom, dynamiky strojov, riadenia, senzoriky alebo aktoriky.

Vývoj riadenia
Vývoj riadenia koncipuje a vyvíja softvérové riešenia riadenia a automatizácie našich strojov. Zaostrujeme pritom na vývoj v blízkosti stroja.

Testy a simulácia
V oblasti testov a simulácie vytvárate testovacie plány, vykonávate experimenty na prototypoch a systematicky zisťujete údaje o procesoch a priebehoch procesov.

Aplikácia
V našom laserovom aplikačnom centre ste impulzom pre nové, výrobné postupy založené na laseri a vyvíjate aplikácie pre našich zákazníkov.

Zákaznícke projekty
Výmena je pri našich zákazníckych projektoch garantovaná: Medzinárodní zákazníci z mnohých odvetví a široké spektrum technológií TRUMPF nedá žiadnu šancu nudným chvíľam.

Konštrukcia
Na základe simulácií a prepočtov MKP budete navrhovať a konštruovať naše stroje v rámci medzinárodne nasmerovanej stratégii platformy pre každú technológiu.

 

Vývoj softvéru a informačné technológie

Vývoj softvéru

Vo firme TRUMPF budete v agilných tímoch spolupracovať so stovkami vývojárov softvéru: Od Human Machine Interface cez CAD/CAM programovacie systémy až po riadenie výrobných zariadení a celých fabrík.

Informačné technológie
V oddelení Business Information Services poháňate dopredu digitalizáciu reťazcov tvorby hodnôt TRUMPF – horizontálne k zákazníkom a vertikálne od ERP až po automatizáciu a zosieťovanie výroby ako súčasť naše iniciatívy Priemysel 4.0.

Additive Manufacturing

Napomáhate pri tvorbe budúcnosti výrobnej techniky, vývojom aditívneho spôsobu výroby. Ako súčasť mladého a rastúceho tímu sledujeme cieľ zaviesť 3D tlač kovových obrobkov od odvetvia medicínskej a dentálnej techniky cez letectvo a kozmonautiku až po automobilový priemysel.

Financie

Kontroling
V kontrolingu zabezpečujete, aby sa vo firme TRUMPF dodržiavali v celej skupine jednotné, prevádzkovo hospodárske štandardy. V kontrolingu znázorňujeme aj funkčné hľadisko, napríklad v riadení odbytu, vývoja, výroby alebo informačných technológií.

Účtovníctvo
V účtovníctve vytvárame koncernovú uzávierku a ako funkciu Shared Service jednotlivé uzávierky početných dcérskych spoločností.

Dane a clá & Externý obchod
Ako člen nášho tímu sledujete všetky daňové, zahranično hospodárske a colno právne nariadenia. Natrvalo tak zabezpečujete našu konkurencieschopnosť.

Pokladňa
V oddelení pokladne zabezpečujeme platobnú schopnosť firmy TRUMPF. Poisťujeme daňové a menové riziká a radíme našim medzinárodným dcérskym spoločnostiam v otázkach financií.

Interný audit
Interný audit je súčasťou rizikového manažmentu vo firme TRUMPF. Pritom sa nechápeme len ako kontrolná inštancia, ale podporujeme pri implementovaní obchodných procesov.

Banking
TRUMPF Financial Services je spoločnosť na financovanie odbytu a banka skupiny TRUMPF. Ponúkame našim zákazníkom na celom svete riešenia financovania komplet okolo našich strojov.

Marketing a predaj

Centrálne oddelenia predaja vyvíjajú a presadzujú stratégie predaja pre naše obidve obchodné oblasti - laserovú techniku a obrábacie stroje. TRUMPF zlúčil do centrálneho oddelenia predaja marketing, komunikáciu a výskum trhu ako aj manažment krajín, odvetví, produktov a starostlivosť o významných zákazníkov. Popri obchodných činnostiach sa oddelenie predaja zaoberá aj technickými úlohami v rámci veľkých alebo špeciálnych projektov, pre ktoré je potrebné technické chápanie.

Vývoj podniku a vnútropodnikové konzultácie

Vývoj podniku a stratégie
Ako centrálna oblasť je vývoj podniku pravou rukou vedenia podniku a podporuje ho vo vývoji stratégií v rámci celej skupiny a špecificky podľa odvetví.

Vnútropodnikové konzultácie
S cieľom ďalšieho vývoja organizácie a procesov vo firme TRUMPF je požadované vnútropodnikové konzultovanie odbornými a centrálnymi oddeleniami ako poradcu alebo vedúceho projektu.

Výroba, materiálové hospodárstvo a manažment kvality

Výroba
V centrálnom oddelení výroby máte zodpovednosť za strategické smerovanie nášho výrobného združenia a ďalej vyvíjate spoločne s vedením skupiny náš výrobný systém SYNCHRO ako aj globálny zásobovací reťazec.

Nákup
Nákup vo firme TRUMPF charakterizuje tesné spojenie našich produktov a služieb. Ako súčasť tímu pracujete medzinárodne na vývojových projektoch a realizujete medzi závodmi stratégie využívania zdrojov.

Logistika náhradných dielov
Rýchla dodávka originálnych dielov TRUMPF je súčasťou nášho prísľubu zákazníkom. Permanentne pritom vylepšujete našu sieť zásobovania globálnych trhov náhradnými dielmi.

Manažment kvality
V tejto centrálnej oblasti vytvárate prehľad o aktuálnom stave kvality a ste partnermi našich obchodných oddelení a dcérskych spoločností pri otázkach kvality a procesov.

Technické oddelenie / servis

Ako servisný technik inštalujete nové stroje a zariadenia, odstraňujete technické poruchy a vykonávate údržby, opravy a montujete dovybavenia stroja.

Personál

V personálnej oblasti hľadáme zamestnancov, ktorí sú vhodní pre náš rodinný podnik orientovaný na tvorbu hodnôt, kvalifikujú sa a vytvoria dlhodobý vzťah, z ktorého profitujú obe strany.

Spoznajte nás

Kontakt
Servis & Kontakt