Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Lasery TRUMPF VCSEL podporujú všetky bežné protokoly

Dátová komunikácia

Dáta je možné prenášať cez elektrické káble, bezdrôtové siete alebo cez siete sklenených vláken. Táto komunikácia cez sklenené vlákna však ponúka bezpečnú, vysoko kvalitnú a cenovo výhodnú možnosť prenosu množstva dát na malé aj veľké vzdialenosti pomocou prenosového média. Následkom toho je explozívny rast, ktorý je prospešný pre spotrebiteľov. Príkladom toho je náš moderný širokopásmový internet a všetky s ním súvisiace audiovizuálne aplikácie ako HD/4K televízia, služby streamovania a videokonferencie. Rozhodujúca je potreba spojení sklenenými vláknami s krátkym dosahom v počítačových centrách. Na tejto stránke zistíte, prečo je VCSEL a technológia fotodiód správnym riešením pre odvetvie dátovej komunikácie.

Akú úlohu zohrávajú VCSEL a fotodiódy v dátovej komunikácii?

Prenos údajov umožňuje laser VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser), ktorý prenáša informácie a fotodióda, ktorá prijíma a konvertuje informácie. Rozhodujúci význam má zdroj lúča a komunikačné spojenie sklenenými vláknami založené na detektore svetla, ak ide o to, dosiahnuť neustále narastajúci dopyt po vyšších bitových rýchlostiach prenosu pri minimálnych nákladoch, minimálnej spotrebe prúdu a vyššej spoľahlivosti.

Zatiaľ čo sa spojenia sklenenými vláknami založené na laseroch edge emitter používajú na prenos údajov na vzdialenosti tisícov kilometrov, na tento účel vnútri počítačových centier sa používa obrovské množstvo spojov sklenenými vláknami s krátkym dosahom, ktoré využívajú VCSEL a fotodiódy. Tieto spojenia patria aj ku kritickej infraštruktúre na komunikáciu vo vysoko výkonnej výpočtovej technike. 

Kde sa používa optický prenos údajov?

Počítačové centrá

Počítačové centrá majú množstvo počítačových serverov vzájomne prepojených v sieti, na spracovanie a odosielanie údajov pre vzdialené podniky. V rámci počítačového centra, medzi počítačovými centrami a smerom od a k zákazníkom dochádza k výmene obrovského množstva údajov. Táto dátová komunikácia sa realizuje prostredníctvom káblov so sklenenými vláknami pri použití VCSEL ako zdroja lúča na prenos signálu a fotodiódy na dekódovanie signálu. Siete Storage Area Network (SAN), ktoré ukladajú informácie na disky Arrays (JBOD) a knižnice magnetických pások, poskytujú serverom požadované údaje. To je aj príklad dátovej komunikácie v rámci počítačového centra.

High Performance Computing

Vysoko výkonná výpočtová technika (High Performance Computing, v skratke HPC) sa používa na spájanie a zvyšovanie výkonu počítačov, ktoré sú potrebné na riešenie veľkých a zložitých problémov vo vede a v hospodárstve. Počítačové centrá navrhnuté pre aplikácie HPC sú vybavené počítačmi s vysoko výkonnými procesormi a husto naplnenými servermi na spracovávanie extrémne veľkého objemu počítačových procesov počas krátkej doby. V takýchto počítačových centrách sú servery a prepínače (switch) kvôli prenosu údajov spojené s transceivermi a aktívnymi optickými káblami (AOC), ktoré sú vybavené laserovými diódami (VCSEL) a fotodiódami, ale s vyššou rýchlosťou a nižšou latenciou v porovnaní s normálnymi alebo ethernetovými počítačovými centrami. 

Podnikové siete

Podnikové siete sú veľmi rozšírené v spoločnostiach a organizáciách, slúžia na vzájomné spájanie užívateľov a pracovných skupín a na výmenu informácií medzi nimi. Podnikové siete, ktoré môžu zahŕňať rôzne siete, ako napr. Local Area Networks a Wide Area Networks, zjednodušujú komunikáciu na diaľku integráciou rôznych systémov, napr. počítačov, tabletov, mobilov, WLAN a sietí.

Spotrebiteľská dátová komunikácia

Káble a prípojky I/O sú určené na pripojenie spotrebičov, akými sú televízne prijímače a stolové počítače a prenášajú údaje prostredníctvom prenosových médií, napr. medenými káblami alebo káblami so sklenenými vláknami. Pomocou pokrokových technológií v spotrebnej elektronike narastá potreba dátovej komunikácie medzi zariadeniami, čo si vyžaduje vysoké rýchlosti prenosu údajov.

TRUMPF VCSEL a fotodiódy: Kľúčové komponenty pre dátovú komunikáciu

Technologický obrázok VCSEL a fotodiódy pre Datacom, TRUMPF Photonic Components

Vďaka svojej konštrukcii majú VCSEL kruhový profil lúča s minimálnym uhlom odklonu, ktorý zaručuje efektívnu väzbu svetla do optických vlákien. Okrem toho sú vďaka vertikálnemu vedeniu lúča možné emitorové polia na jednom jedinom čipe. Príslušná fotodióda disponuje nízkym tmavým prúdom a prídavnou uzemňovacou podložkou pre lepšie tienenie, ktorá tiež poskytuje zemniaci signál alebo možnosti zemniaceho signálu pre montáž.

Riešenia VCSEL a fotodiód firmy TRUMPF spĺňajú najvyššie štandardy vo vzťahu k výkonu a spoľahlivosti, Sú vhodné pre aplikácie ethernetu, fibre channel alebo infiniband. Pomocou cenovo efektívnych riešení VCSEL, ktoré podporujú aplikácie HDMI, USB alebo Thunderbolt, je možné vo veľkom rozsahu obsluhovať spotrebiteľské trhy.

Na želanie je možný vývoj riešení podľa špecifikácií zákazníka, napr. vo vzťahu k formátu array, konštrukcii čipov, vlnovej dĺžke emisie alebo spájkovaným kontaktom.

Ako profituje odvetvie dátovej komunikácie z riešení firmy TRUMPF?

TRUMPF má viac ako dve desaťročia skúseností a solídnu bilanciu úspechov vo vzťahu k najmodernejšiemu dizajnu a najmodernejšiu výrobnú platformu, v ktorej sú vyrábané vysoko kvalitné VCSEL a fotodiódy. V porovnaní s inými dodávateľmi, ktorí vytvárajú svojim zákazníkom konkurenciu vlastnými vysielačmi/prijímačmi (transceiver), je TRUMPF Photonic Components čistým výrobcom komponentov pre optickú komunikáciu. Podporujeme našich zákazníkov odbornou aplikačnou podporou a našimi znalosťami počas fázy vývoja a uvedenia do prevádzky. Zákazníci okrem toho využívajú výhody stabilného, dlhodobého a cieleného pôsobenia spoločnosti, ktoré je podporované finančne silnou materskou spoločnosťou, ktorá je v súkromnom vlastníctve.

Dlhá tradícia

Viac ako 20 rokov skúseností v oblasti VCSEL a fotodiód viedlo k získaniu špičkových technologických znalostí v tejto oblasti.

Diverzifikované portfólio produktov

Portfólio produktov pre dátovú komunikáciu obsahuje VCSEL a fotodiódy, teda vzájomne príslušne zladené páry. K dispozícii sú nie len štandardizované produkty, ale aj riešenia ušité na mieru.

Made in Germany

Spoločnosť s hlavným sídlom v Nemecku pôsobí vo viacerých lokalitách a prevádzkuje centrá spájania technológií (Connected Technology Center) v Európe a v USA. Poskytujeme podporu pre zákaznícke aplikácie po celom svete.

Rodinný podnik

TRUMPF Photonic Components je súčasťou skupiny TRUMPF, rodinného, nezávisle pôsobiaceho holdingu. Skupina je jedným z lídrov na trhu a v technológii obrábacích strojov a laserov pre priemyselnú výrobu.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

TRUMPF VCSEL

TRUMPF Highspeed VCSEL umožňujú spoľahlivý prenos údajov pri súčasne nízkej spotrebe energie. V portfóliu produktov sa nachádzajú tak samostatné vysielače ako aj polia VCSEL Array pre rýchlosti prenosu dát až do 100 Gbps.

Fotodiódy TRUMPF

Vysoko rýchle TRUMPF Highspeed fotodiódy vyhovujú najvyšším nárokom na výkon, efektivitu a spoľahlivosť. Sú dostupné pre rýchlosti prenosu dát až do 100 Gbps, ako čip 1x1 alebo 1x4 resp. 1x12 pole premenných (array).

Optický prenos dát

Čo sa rozumie pod optickým prenosom dát a akú úlohu zohrávajú vo veľkých počítačových centrách obidva kľúčové komponenty - VCSEL a fotodiódy? Získajte o tom detailné informácie na našej stránke aplikácií.

Kontakt
Odbyt Photonic Components
E-mail
Servis & Kontakt