Pri poskytovaní tejto stránky a pre jej funkčnosť používame súbory cookie. Ak smieme používať súbory cookie aj na ďalšie účely, kliknite prosím sem. Informácie o deaktivovaní súborov cookie a o ochrane údajov

Softvér

Softvér

Od dopytu zákazníka až po vyexpedovanie hotových dielov – softvérové portfólio firmy TRUMPF optimalizuje celý Váš výrobný proces. TruConnect pritom inteligentne spája softvér so strojom a servisom s riešeniami ušitými na mieru Industrie 4.0 pre Vašu Smart Factory. Pomocou softvéru TruTops budete jednoducho a cielene riadiť nie len priebehy v prevádzke vrátane správy Vašich zákaziek a procesov nákupu, ale aj celú Vašu výrobu. Na prvý pohľad vidíte, kde stojí Vaša výroba a v akom stave sa nachádzajú Vaše výrobné zákazky – online vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja.

Hospodárna výroba malých výrobných dávok

Priemysel sa mení a dopyt po širokom spektre produktov ktorý ide ruka v ruke s menšími výrobnými dávkami vedie v oblasti obrábania plechu k stále vyššej komplexnosti. Vzniká pritom výzva: Náročnosť Vašich prípravných a následných pracovných krokov ostáva tá istá. Žiadané sú efektívne a vysoko flexibilné riešenia. Softvérové produkty TruTops Vám pomôžu zvládať presne tieto nepriame procesy, znížiť nároky a hospodárne vyrábať malé počty kusov. Okrem toho zvyšuje výrobný softvér prehľad o Vašich zákazkách a skracuje doby priebehu výroby vo všetkých pracoviskách.

Správny softvér pre každý krok procesu

Plánovanie

Aby ste mohli spustiť výrobu, musíte rýchlo, bez chýb a s minimálnymi nárokmi na správu prevziať do Vašej výroby údaje zákazky Vášho zákazníka.

Základom toho je efektívne plánovanie výrobných kapacít s cieľom maximálne vyťažiť Vaše stroje a čo najrýchlejšie dodať výrobky zákazníkom. Výrobný softvér TruTops tvorí silný základ pre efektívne obrábanie každej jednej zákazky. Pomocou rozhrania PPS môžete automaticky preberať údaje zákaziek Vašich zákazníkov. Hneď nato sa prepočíta zákazka a založí ako výrobná zákazka. Naplánujte celkom jednoducho priebeh Vašej zákazkovej výroby. Kedykoľvek máte prehľad o všetkých dostupných výrobných kapacitách.

Pripraviť

Mnoho zákaziek s malými výrobnými dávkami - znamená to pre Vás, že Vaši programátori musia programovať rýchlejšie – a bez chýb. Pritom musia zohľadňovať parametre ako optimálne rozmiestnenie dielcov na zníženie nákladov na materiál ako aj predvídavé plánovanie skladu. Vďaka prehľadnému plánovaniu výroby prostredníctvom softvéru TruTops Vám ostane dostatok času na efektívnu prípravu prác. Softvér TruTops zobrazuje pre efektívne plánovanie všetky kroky procesu - od 3D dielca až po hotový NC program pre ohraňovacie, vysekávacie, kombinované a laserové stroje.

Výroba

Pri stále menších sériách a narastajúcich požiadavkách na flexibilitu ľahko vzniká v podniku hektika. Riziko vzniku chyby narastá, ziskovosť klesá. Pomocou zosieťovanej výroby sa môžete postaviť čelom k týmto trendom. Dátová výmena pozdĺž celej výrobnej reťaze umožňuje optimalizované výrobné procesy s vyššou bezpečnosťou plánovania, väčšou flexibilitou a vyššou kvalitou produktov. Stroj automaticky postupuje podľa výrobného plánu a neustále hlási stav zákazky. Budete mať prehľad a predídete vzniku chýb a meškaniu termínov.

Riadenie a optimalizácia

Malé individuálne zákazky prinášajú nárast požiadaviek na kvalitu. Aby ste mohli vyrábať stále na najvyššej úrovni, musíte vedieť rýchlo zareagovať v prípade poruchy – a to 24 hodím denne, 7 dní v týždni. Okrem chýb vznikajú v podnikoch prestoje podmienené procesom. Často zablokujú chod zákazky nedostatky v materiálovom toku. Dobrý prehľad Vám pomôže jednak rýchlo zareagovať na chyby, jednak optimalizovať Vašu logistiku materiálov. Nie je podstatné či sa jedná o produktivitu Vašich strojov, používané materiály a nástroje alebo o hotové výrobné programy, softvér Vám na tento účel vyhodnotí najdôležitejšie údaje a ukazovatele. V reálnom čase budete upozornení na dôležité udalosti, tak že budete môcť rýchlo zasiahnuť a prijať vždy správne rozhodnutia.

Správa

Nezáleží na tom aké malé sú série, prípravné a následné pracovné kroky ostávajú tie isté. Viacero zákaziek znamená následne aj vyššie nároky na vytvorenie cenových ponúk, správu zákazníckych zákaziek a nákup materiálu. Pri zosieťovaní môžete jednoducho skrátiť doby týchto procesov a získate čas na to podstatné. Tu nastupuje softvér TruTops, pomocou ktorého optimalizujete Vaše prípravné a následné procesy.

Digitálne zosieťovanie

Prepojte svet strojov so svetom IT. Digitálne zosieťovanie premení Vašu výrobu na Smart Factory. Vďaka množstvu prípojok prepojte vzájomne všetky oblasti výroby. Jednotlivé komponenty si vymieňajú informácie a perfektne spolupracujú – vďaka vysokej prehľadnosti budete mať vždy prehľad. Zabránite vzniku chýb, zareagujete rýchlejšie, rozhodnete sa správne a budete pracovať hospodárnejšie.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Softvér
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.