You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Softvér | TRUMPF

Softvér

Od dopytu zákazníka až po vyexpedovanie hotového dielca – portfólio softvéru firmy TRUMPF optimalizuje celý Váš výrobný proces. TruConnect pritom inteligentne spája softvér so strojmi a službami do riešení šitých na mieru, spĺňajúce požiadavky Industrie 4.0 pre Vašu Smart Factory. 

Vytváranie cenových ponúk

Už teraz začnite šetriť čas a peniaze, pri vytváraní ponúk: Pomocou softvéru TRUMPF poskytnete Vašim zákazníkom ponuku bez okolkov - rýchlo, bezpečne a individuálne.

Ku softvérovým produktom

Plánovanie výroby a programovanie

Optimálne vyťažte Vašu výrobu: Pomocou výrobného a programovacieho softvéru TruTops budú Vaše zákazky perfektne koordinované, programované, rozmiestnené na tabuli a nastavenné do výrobného plánu Vášho stroja. Pritom je jednoduché vykonať zmeny.

Ku softvérovým produktom

Zosieťovaná výroba

Stroje a obrobky vzájomne komunikujú prostredníctvom snímačov a kódov, softvérové riešenia zhromažďujú tieto údaje a optimalizujú Vaše procesy. Vdaka tomu máte úplný prehľad o Vašej výrobe.

Ku softvérovým produktom

Automatizácia

Inteligentné riešenia automatizácie tvoria dôležitý základ pre hospodárnu výrobu. Pretože vďaka nim sú výrobné procesy v každom čase efektívne a spoľahlivé.

Ku softvérovým produktom

Interná logistika a osadzovanie

Nastavte priority Vašich zákaziek a sledujte ich. Okrem toho získajte ideálny prehľad o tom, kde vo výrobe sa nachádzajú Vaše dielce. Medzi obrábacími stanicami dielcov sa skrýva najvyšší potencál optimalizácie.

Ku softvérovým produktom

Expedícia a ukončenie zákazky

Spravujte Vaše zákazky jednoducho od ponuky cez expedíciu až po vystavenie faktúry. Ukladajte protim a sledujte všetky uložené kmeňové dáta. Jednoducho a efektívne vytvárajte a spravujte okrem toho aj Vaše objednávky materiálu.

Ku softvérovým produktom

Vytváranie cenových ponúk

Softvér ikona vytváranie cenových ponúk

Šetrite čas a peniaze pri vytváraní cenových ponúk. TruTops Calculate Vám rýchlo vypočíta očakávané časy a náklady na výrobu dielca, celých konštrukčných skupín, ktoré sú vyrábané na TRUMPF vysekávacích, kombinovaných, laserových strojoch alebo strojoch na rezanie rúr. Do kalkulácie budú zahrnuté špecifické požiadavky na kalkulácie, ako napríklad špeciálne podmienky, hodinové sadzby strojov, pracovné náklady alebo marže zisku.

V kombinácii s modulom Quickjob sa okrem toho v kalkulácii zohľadnia dodatočné kalkulácie, náklady na dielce, náklady na materiál a vedľajšie náklady na stroj a operátora.


Plánovanie výroby a programovanie

Softvér ikona plánovanie výroby a programovanie

Presné plánovanie je základom pre najlepšie možné vyťaženie Vašich strojov a rýchle dodávky pre Vašich zákazníkov. Výrobný softvér TruTops pritom pre Vás urobí veľa. Takto získate čas a bezpečný proces, pretože časy na výrobu dielcov a spotrebu materiálu na výrobnú zákazku získate automaticky. Okrem toho budete profitovať z automatického importu dát v module Quickjob softvéru TruTops Fab. Cez rozhranie PPS bezchybne načítate údaje zákazky každého zákazníka. Program prepočíta Vaše zákazky a ukáže Vám prehľad všetkých dostupných výrobných kapacít ako aj všetkých zákaziek.

Plánovanie

Programovanie


Výroba

Softvér ikona výroba

Zaznamenávajte a analyzujte údaje zo strojov všetkých pracovísk vo Vašej výrobe. Tak budete mať vždy prehľad a dokážete v prípade poruchy rýchlo reagovať. Takto sa výrazne zjednoduší hospodárne plánovanie výrobných časov strojov. Vyhodnotenie a vizualizáciu informácií uložených v databáze je možné individuálne nakonfigurovať a zobraziť stlačením tlačidla. Zhromaždené údaje môžete ihneď použiť na optimalizáciu výroby.


Automatizácia

Softvér ikona automatizácia

Transparentná a efektívna – taká bude Vaša výroba vďaka automatizovaným procesom. Zamestnanci sa tak môžu sústrediť na svoje kľúčové úlohy, zákazníci Vám môžu dôverovať ako spoľahlivému dodávateľovi. Pre fabriku schopnú vstúpiť do budúcnosti je okrem toho čoraz dôležitejšia súhra strojov s automatizáciou a softvérom. Pre výrobu prepojenú sieťou Vám ponúkame prostredníctvom TruConnect svet riešení ušitých na mieru.


Interná logistika a osadzovanie

Softvér ikona logistika

Vďaka automatizácii a digitalizácii narastajú požiadavky na Gestaltung všetkých procesov vnútrozávodnej logistiky, ktoré si vyžadujú inteligentné logistické systémy s riešeniami individuálnymi podľa zákazníkov. Takto sú napríklad systémy Automated Storage a Retrieval odpoveďou na čoraz kratšie cykly objednávania, menšie výrobné dávky a skracujúce sa doby dodania. Najkratšie časy osadzovania sú ďalším faktorom úspechu pre zoštíhlenú výrobu. Pretože vďaka optimalizovaným procesom osadzovania narastá flexibilita. Vzniká efektívne plynúca výroba so zmenšenými medziskladmi ako aj krátkymi dobami priebehu výroby.


Expedícia a ukončenie zákazky

Softvér ikona expedícia

Od ponuky cez expedíciu až po vystavenie faktúry: Spravujte Vaše zákazky a sledujte pritom všetky uložené kmeňové dáta. Okrem toho jednoducho a efektívne vytvárajte a spravujte Vaše objednávky. Softvérom je pritom podporovaný kompletný proces – od dopytu, cez objednávku a príjem tovaru až po procesy platieb a dobropisov. Okrem toho je možné na základe minimálnych stavov zásob a dodacích termínov automaticky generovať návrhy objednávok.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Na stiahnutie
Servis & Kontakt