You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Softvér | TRUMPF

Softvér

Od dopytu zákazníka až po vyexpedovanie hotových dielov – softvérové portfólio firmy TRUMPF optimalizuje celý Váš výrobný proces. TruConnect pritom inteligentne spája softvér so strojom a servisom s riešeniami ušitými na mieru Industrie 4.0 pre Vašu Smart Factory. 

Vytváranie cenových ponúk

Už teraz začnite šetriť čas a peniaze, pri vytváraní ponúk: Pomocou softvéru TRUMPF poskytnete Vašim zákazníkom ponuku bez okolkov - rýchlo, bezpečne a individuálne.

Ku softvérovým produktom

Plánovanie výroby a programovanie

Optimálne vyťažte Vašu výrobu: Pomocou výrobného a programovacieho softvéru TruTops budú Vaše zákazky perfektne koordinované, programované, rozmiestnené na tabuli a nastavenné do výrobného plánu Vášho stroja. Pritom je jednoduché vykonať zmeny.

Ku softvérovým produktom

Zosieťovaná výroba

Stroje a obrobky vzájomne komunikujú prostredníctvom snímačov a kódov, Softvérové riešenia zhromažďujú tieto údaje aby optimalizovali Vaše procesy. Týmto spôsobom získate úplný prehľad o Vašej výrobe.

Ku softvérovým produktom

Automatizácia

Inteligentné riešenia automatizácie tvoria dôležitý základ pre hospodárnu výrobu. Pretože vďaka nim sú výrobné procesy v každom čase efektívne a spoľahlivé.

Ku softvérovým produktom

Interná logistika a osadzovanie

Nastavte priority a sledujte Vaše zákazky. Okrem toho získajte ideálny prehľad o tom, kde vo výrobe sa anchádzajú Vaše dielce. Medzi obrábacími stanicami dielcov sa skrýva najvyšší potencál optimalizácie.

Ku softvérovým produktom

Expedícia a ukončenie zákazky

Spravujte zákazky jednoducho od ponuky cez expedíciu až po vystavenie faktúry. Ukladajte a sledujte pritom všetky kmeňové dáta. Okrem toho nekomplikovane a efektívne vyvárajte a spravujte Vaše objednávky materiálu.

Ku softvérovým produktom

Vytváranie cenových ponúk

Software Icon Angebotserstellung

Ušetrite si čas a hotové peniaze pri vytváraní cenových ponúk. Pretože pomocou softvéru WebCalculate sa Vaši zákazníci dostanú skôr k cenovej ponuke, keďže si ju môžu sami jednoducho vypočítať online – rýchlo, bezpečne a individuálne. Pritom sa softvér jednoducho včlení do Vašej jestvujúcej internetovej stránky. Špecifické požiadavky kalkulácie akými sú špeciálne podmienky, hodinové sadzby strojov, náklady na prácu alebo marže zisku sa spolu započítajú do kalkulácie.

Okrem toho Vám TruTops Calculate rýchlo vypočíta očakávané časy a náklady na výrobu dielca a celých konštrukčných skupín, vyrábaných na vysekávacich, vysekávacich-laserových, laserových zariadeniach alebo strojoch na rezanie rúr laserom TRUMPF. V kombinácii s modulom Quickjob sa okrem toho započítajú do kalkulácie aj dodatočné kalkulácie, náklady na dielce, náklady na materiál a vedľajšie náklady na stroj a operátora.

Plánovanie výroby a programovanie

Software Icon Fertigungsplanung und Programmierung

Presné plánovanie je základom pre najlepšie možné vyťaženie Vašich strojov a pre rýchle dodanie výrobkov Vašim zákazníkom. Výrobný softvér TruTops pritom preberie mnoho za Vás. Tak získate čas a bezpečné procesy, pretože doby výroby dielcov a spotrebu materiálu na každú výrobnú zákazku dostanete automaticky. Okrem toho budete profitovať z automatického importu údajov v softvéri TruTops Fab, modul Quickjob. Cez rozhranie plánovania a riadenia výroby bezchybne načítate údaje zákazky od každého zákazníka. Program prepočíta Vaše zákazky a ukáže Vám v jednom prehľade všetky dostupné výrobné kapacity ako aj všetky zákazky.

Plánovanie

Programovanie

Výroba

Software Icon Fertigung

Zaznamenajte a analyzujte údaje strojov zo všetkých pracovísk vo Vašej výrobe. Takto budete mať vždy prehľad vo všetkom a v prípade poruchy budete môcť rýchlo zareagovať. Týmto sa výrazne zjednoduší hospodárne plánovanie časov strojov. Vyhodnotenie a vizualizáciu informácií uložených v databáze je možné individuálne nakonfigurovať a vyvolať stlačením tlačidla. Zozbierané údaje môžete ihneď využiť na optimalizáciu výroby.

Automatizácia

Software Icon Automatisierung

Prehľadná a efektívna – taká bude Vaša výroba vďaka automatizovaným procesom. Zamestnanci sa tak môžu koncentrovať na svoje kľúčové úlohy, zákazníci Vám môžu dôverovať ako spoľahlivému dodávateľovi. Pre fabriku pripravenú pre budúcnosť je okrem toho čím ďalej tým viac dôležitá súhra strojov s automatizáciou a softvérom. Pre zosieťovanú výrobu Vám ponúkame v softvéri TruConnect svet riešenia ušitý na mieru.

Interná logistika a osadzovanie

Software Icon Logistik

Vďaka automatizácii a digitalizácii narastajú požiadavky na vytváranie všetkých procesov vnútropodnikovej logistiky ktoré si vyžadujú inteligentné logistické systémy s riešeniami individuálnymi podľa požiadaviek zákazníkov. Odpoveďou na stále kratšie cykly objednávania, menšie výrobné dávky a krátke dodacie lehoty sú tak napríklad systémy Automated Storage and Retrieval. Krátke časy osadzovania sú ďalším faktorom úspechu pre zoštíhlenú výrobu. Pretože vďaka optimalizovaným procesom osadzovania narastá flexibilita. Vzniká efektívne plynúca produkcia so zníženými medziskladmi ako aj krátkymi dobami priebehu výroby.

Expedícia a ukončenie zákazky

Software Icon Versand

Od ponuky cez dodávku až po vystavenie faktúry: Spravujte Vaše zákazky a sledujte pritom všetky uložené kmeňové dáta. okrem toho jednoducho a efektívne vytvárajte a spravujte Vaše objednávky. Kompletný proces je pritom podporovaný softvérom – od dopytu, cez objednávku a dodávku tovaru až po procesy platieb a dobropisov. Okrem toho je možné automaticky generovať návrhy objednávok na základe nastavených minimálnych zásob a termínov dodania.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Softvér
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Sťahovanie
Servis & Kontakt