Pri poskytovaní tejto stránky používame súbory cookie. Ak naďalej používate túto stránku, bez zmeny nastavení pre súbory cookie, vychádzame z toho, že súhlasíte s používaním súborov cookie.

Softvér

Softvér

Od dopytu zákazníka až po vyexpedovanie hotových dielov – softvérové portfólio firmy TRUMPF optimalizuje celý Váš výrobný proces. TruConnect pritom inteligentne spája softvér so strojom a servisom s riešeniami ušitými na mieru Industrie 4.0 pre Vašu Smart Factory. Pomocou softvéru TruTops budete jednoducho a cielene riadiť nie len priebehy v prevádzke vrátane správy Vašich zákaziek a procesov nákupu, ale aj celú Vašu výrobu. Na prvý pohľad vidíte, kde stojí Vaša výroba a v akom stave sa nachádzajú Vaše výrobné zákazky – online vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja.

  • Prehľad
  • Plánovanie
  • Pripraviť
  • Výroba
  • Riadenie a optimalizácia
  • Správa
  • Digitálne zosieťovanie
  • Mehr weniger

Hospodárna výroba malých výrobných dávok

Priemysel sa mení a dopyt po širokom spektre produktov ktorý ide ruka v ruke s menšími výrobnými dávkami vedie v oblasti obrábania plechu k stále vyššej komplexnosti. Vzniká pritom výzva: Náročnosť Vašich prípravných a následných pracovných krokov ostáva tá istá. Žiadané sú efektívne a vysoko flexibilné riešenia. Softvérové produkty TruTops Vám pomôžu zvládať presne tieto nepriame procesy, znížiť nároky a hospodárne vyrábať malé počty kusov. Okrem toho zvyšuje výrobný softvér prehľad o Vašich zákazkách a skracuje doby priebehu výroby vo všetkých pracoviskách.

Správny softvér pre každý krok procesu

Plánovanie

Presné plánovanie je základom maximálneho vyťaženia strojov a rýchle dodávky zákazníkom.

Prípravy

Pomocou softvéru TruTops máte dostatok času na efektívnu prípravu výroby.

Výroba

Zosieťovaná výroba znižuje riziko vzniku chyby pri zmenšujúcich sa sériách a zvyšuje ziskovosť.

Riadenie a optimalizácia

Vďaka softvéru a analýze údajov môžete rýchlo riadiť procesy a priebežne ich optimalizovať.

Správa

Zosieťovaná správa optimalizuje predchádzajúce a nasledovné pracovné procesy a šetrí Vám tak čas.

Digitálne zosieťovanie

Stroje a IT sa digitálne zosieťujú do tzv. Smart Factory.

Plánovanie

Aby ste mohli spustiť výrobu, musíte rýchlo, bez chýb a s minimálnymi nárokmi na správu prevziať do Vašej výroby údaje zákazky Vášho zákazníka.

Základom toho je efektívne plánovanie výrobných kapacít s cieľom maximálne vyťažiť Vaše stroje a čo najrýchlejšie dodať výrobky zákazníkom. Výrobný softvér TruTops tvorí silný základ pre efektívne obrábanie každej jednej zákazky. Pomocou rozhrania PPS môžete automaticky preberať údaje zákaziek Vašich zákazníkov. Hneď nato sa prepočíta zákazka a založí ako výrobná zákazka. Naplánujte celkom jednoducho priebeh Vašej zákazkovej výroby. Kedykoľvek máte prehľad o všetkých dostupných výrobných kapacitách.

TruTops Fab, modul Quickjob

Získajte prehľad, spravujte a ovládajte všetky výrobné zákazky obrábania na vysekávacích, 2D laserových strojoch, strojoch na rezanie rúr laserom a na kombinovaných vysekávacích a laserových rezacích zariadeniach.

TruTops Fab, modul Storage

Efektívne optimalizujte Vaše stavy zásob – od správy zásob až po manuálny alebo automatický sklad.

Pripraviť

Mnoho zákaziek s malými výrobnými dávkami - znamená to pre Vás, že Vaši programátori musia programovať rýchlejšie – a bez chýb. Pritom musia zohľadňovať parametre ako optimálne rozmiestnenie dielcov na zníženie nákladov na materiál ako aj predvídavé plánovanie skladu. Vďaka prehľadnému plánovaniu výroby prostredníctvom softvéru TruTops Vám ostane dostatok času na efektívnu prípravu prác. Softvér TruTops zobrazuje pre efektívne plánovanie všetky kroky procesu - od 3D dielca až po hotový NC program pre ohraňovacie, vysekávacie, kombinované a laserové stroje.

TruTops Boost

Zvýšte Váš výkon lusknutím prsta pomocou jedinečného softvéru na 3D konštruovanie a programovanie laserových, vysekávacích, kombinovaných a ohraňovacích strojov.

TruTops Fab, modul Storage

Efektívne optimalizujte Vaše stavy zásob – od správy zásob až po manuálny alebo automatický sklad.

TecZone Bend

Programujte Váš ohraňovací lis rýchlejšie a jednoduchšie ako kedykoľvek predtým

TecZone Fold

Naprogramujte rýchlo a jednoducho Vaše stroje s výkyvným ohýbaním.

TruTops Cell

Vytvorte a optimalizujte programy pre všetky 3D obrábacie stroje a roboty – je jedno či režete, zvárate alebo navárate laserom.

TruTops Tube

Naprogramujte rýchlo a efektívne stroje na rezanie rúr a profilov.

TruTops Bend

Vytvorte intuitívne programy ohýbania. TruTops Bend podporuje Vaše procesy všetkými vedomosťami firmy TRUMPF v oblasti ohraňovania.

TruTops Mark

Ovládnite laserovú techniku pomocou nášho softvéru na popisovanie.

TruTops PFO

Rýchlo a komfortne vytvorte Vaše programy PFO za pomoci softvéru TruTops PFO, priamo z vášho pracoviska v kancelárii.

TruTops I-PFO

Ofline simulačný softvér TruTops I-PFO navrhne, nasimuluje a optimalizuje všetky aspekty robotického 3D obrábania laserom na diaľku.

Aplikácia Smart Teach

Aplikácia PFO SmartTeach Vám uľahčuje programovanie zaostrovacej optiky PFO. Rýchlo a jednoducho vytvoríte programy pre zváranie a rezanie laserom.

TruControl

Riadenie lasera TruControl Vám umožňuje komfortné uvedenie lasera do prevádzky, zadefinovanie a uloženie až do 1 000 rôznych laserových programov.

Výroba

Pri stále menších sériách a narastajúcich požiadavkách na flexibilitu ľahko vzniká v podniku hektika. Riziko vzniku chyby narastá, ziskovosť klesá. Pomocou zosieťovanej výroby sa môžete postaviť čelom k týmto trendom. Dátová výmena pozdĺž celej výrobnej reťaze umožňuje optimalizované výrobné procesy s vyššou bezpečnosťou plánovania, väčšou flexibilitou a vyššou kvalitou produktov. Stroj automaticky postupuje podľa výrobného plánu a neustále hlási stav zákazky. Budete mať prehľad a predídete vzniku chýb a meškaniu termínov.

TruTops Fab, modul Quickjob

Získajte prehľad, spravujte a ovládajte všetky výrobné zákazky obrábania na vysekávacích, 2D laserových strojoch, strojoch na rezanie rúr laserom a na kombinovaných vysekávacích a laserových rezacích zariadeniach.

TruTops Monitor

Zaznamenajte a analyzujte také údaje stroja ako prestoje, chybové hlásenia, príčiny porúch, prestávky a doby údržieb zo všetkých pracovísk vo Vašej výrobe.

Aplikácia TruTops Fab

Informujte sa vždy a všade o vašich výrobných zákazkách a stave Vašich strojov. Tak budete mať stále prehľad o vašej výrobe.

TruTops Fab, modul Production

Môžete integrovať všetky pracovné kroky Vašej výroby, nezávisle od toho, či sa jedná o manuálne alebo automatické pracovné stanice.

Aplikácia MobileControl App

Jednoducho a flexibilne ovládate a sledujete Vaše stroje a systémy. Táto aplikácia prenáša plochu štandardného ovládacieho pultu priamo do Vášho tabletu.

TruControl

Riadenie lasera TruControl Vám umožňuje komfortné uvedenie lasera do prevádzky, zadefinovanie a uloženie až do 1 000 rôznych laserových programov.

Riadenie a optimalizácia

Malé individuálne zákazky prinášajú nárast požiadaviek na kvalitu. Aby ste mohli vyrábať stále na najvyššej úrovni, musíte vedieť rýchlo zareagovať v prípade poruchy – a to 24 hodím denne, 7 dní v týždni. Okrem chýb vznikajú v podnikoch prestoje podmienené procesom. Často zablokujú chod zákazky nedostatky v materiálovom toku. Dobrý prehľad Vám pomôže jednak rýchlo zareagovať na chyby, jednak optimalizovať Vašu logistiku materiálov. Nie je podstatné či sa jedná o produktivitu Vašich strojov, používané materiály a nástroje alebo o hotové výrobné programy, softvér Vám na tento účel vyhodnotí najdôležitejšie údaje a ukazovatele. V reálnom čase budete upozornení na dôležité udalosti, tak že budete môcť rýchlo zasiahnuť a prijať vždy správne rozhodnutia.

Aplikácia TruTops Fab

Informujte sa vždy a všade o vašich výrobných zákazkách a stave Vašich strojov. Tak budete mať stále prehľad o vašej výrobe.

TruTops Fab, modul Storage

Efektívne optimalizujte Vaše stavy zásob – od správy zásob až po manuálny alebo automatický sklad.

Visual Online Support

Komunikujte s našim technickým servisným strediskom rýchlo a jednoducho prostredníctvom aplikácie a zaistite si maximálnu pohotovosť strojov.

TruControl

Riadenie lasera TruControl Vám umožňuje komfortné uvedenie lasera do prevádzky, zadefinovanie a uloženie až do 1 000 rôznych laserových programov.

Správa

Nezáleží na tom aké malé sú série, prípravné a následné pracovné kroky ostávajú tie isté. Viacero zákaziek znamená následne aj vyššie nároky na vytvorenie cenových ponúk, správu zákazníckych zákaziek a nákup materiálu. Pri zosieťovaní môžete jednoducho skrátiť doby týchto procesov a získate čas na to podstatné. Tu nastupuje softvér TruTops, pomocou ktorého optimalizujete Vaše prípravné a následné procesy.

WebCalculate

Ušetrite si čas pri vytváraní cenových ponúk a ponúknite Vašim zákazníkom možnosť aby si sami vytvorili cenové ponuky.

TruTops Calculate

Naplánujte si Vaše procesy jednoducho a rýchlo: Vypočítajte si časy a náklady na výrobu dielcov a celých konštrukčných skupín pre celkový proces.

TruTops Fab, modul Purchase

Ovládajte Vaše procesy nákupu jednoducho a efektívne: Posielajte dopyty dodávateľom, generujte objednávky a spravujte faktúry, platby a dobropisy.

TruTops Fab Modul Customer

Môžete spravovať zákazky zákazníkov od vytvorenia cenovej ponuky cez dodací list až po vystavenie faktúry

Digitálne zosieťovanie

Prepojte svet strojov so svetom IT. Digitálne zosieťovanie premení Vašu výrobu na Smart Factory. Vďaka množstvu prípojok prepojte vzájomne všetky oblasti výroby. Jednotlivé komponenty si vymieňajú informácie a perfektne spolupracujú – vďaka vysokej prehľadnosti budete mať vždy prehľad. Zabránite vzniku chýb, zareagujete rýchlejšie, rozhodnete sa správne a budete pracovať hospodárnejšie.

Smart Factory

Pozrite si viac

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Synapsenbild als Darstellung von Smart factory
Smart Factory

Pomocou modulárnych riešení firmy TRUMPF na prepojenia do siete Vám pomôžeme vniesť plynulý tok do Vašej výroby a tak vytvoriť prehľadnejší, flexibilnejší a hospodárnejší celkový proces v rámci Industrie 4.0.

TruTops Fab
TruTops Fab

Jeden softvér pre celú výrobu: Pomocou softvéru TruTops Fab máte maximálny prehľad o Vašich procesoch a riadite ich od objednávky zákazníka až po expedíciu.

Keyvisual Services
Služby

TRUMPF Services Vás podporuje ako partner individuálne nastavenými riešeniami a výkonových balíkov – aby ste stále vyrábali na špičkovej úrovni.

Kontakt

Softvér
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Servis & Kontakt