Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Automobilový priemysel

Automobilové odvetvie

Pomocou produktov TRUMPF sa otvárajú celkom nové výrobné možnosti vo všetkých oblastiach odvetvia

Výroba automobilov je pre firmu TRUMPF jedno z najväčších polí budúcnosti. Nárast inovácií v tejto oblasti je vysoký. Popri rôznorodosti materiálov v karosérii a v hnacom mechanizme je dôležitou oblasťou narastajúca elektrifikácia, na ktorej stoja nové aplikácie Od prvého nápadu v predbežnom vývoji, konštrukcie dielcov vhodných pre proces a vývoja procesu, až po vytvorenie výrobného zariadenia stojí TRUMPF ako partner po boku svojich automobilových zákazníkov. Vďaka našim hlbokým vedomostiam v oblasti podporujeme automobilových výrobcov a dodávateľov v tom aby pochopili nové technológie a vlastné produkty. Popri veľkosériovej výrobe pomocou obrábacích strojov a laserovou technikou zohráva dôležitú úlohu aj elektrické ručné náradie TRUMPF pri opravách, pri tuningu alebo individualizácii.

Odľahčená konštrukcia

Ľahká konštrukcia montážneho uholníka generovaná pomocou TruPrint 1000

Pomocou laserov TRUMPF sa otvárajú úplne nové možnosti pri obrábaní odľahčených materiálov: Obrábať je možné všetko od hliníka cez vysoko pevnú oceľ až po kompozitné materiály, pre výrobu odľahčených konštrukcií. Pomocou lasera spájajú zákazníci v automobilovom priemysle hybridné obrobky, ktoré sa skladajú z viacerých materiálov. Doteraz sa na to museli pri zváraní používať rôzne prídavné materiály. Vďaka inteligentným laserovým technológiám na diaľku je okrem toho možné efektívne zmenšiť šírku príruby. Vďaka tomu je možné realizovať menšie, ľahšie a preto aj cenovo výhodnejšie dielce.

Kvôli zníženiu hmotnosti automobilov sa stále viac a viac nahrádzajú masívne konštrukčné časti rúrkovými konštrukciami. Vďaka tomu sa opäž nachádzajú rúrky už aj v opierkach hlavy, priečnych nosníkoch a konštrukciách sedadiel.

Hnacia jednotka

Laserom zváraná jednotka dvojitej spojky

Pri produkcii hnacích jednotiek profituje odvetvie z vedomostí firmy TRUMPF, týkajúcích sa špecifických požiadaviek na metalurgické vlastnosti. Pri riešení aplikácií zákazníkov siahame po našej široko rozsiahlej sieti integrátorov a našich expertízach z početných referencií. TRUMPF plynulo vyvíja a optimalizuje proces spájania, pre zvyšovanie kvality obrobkov našich zákazníkov a na znižovanie miery odpadu. Okrem toho neustále sledujeme, aké budú v budúcnosti aktuálne materiály a aké šance a riziká tieto so sebou pre našich zákazníkov prinášajú. Produkty pre hnaciu jednotku sa často musia spájať v medzných oblastiach technických možností spájania. Preto zástupcovia odvetvia dôverujú vedomostiam a technike zariadení TRUMPF.

Interiér

Zafarbenie obrobkov pomocou zariadenia TruMark Série 6000

V interiéri automobilov ponúka laser možnosť vytvárať dielce individuálne podľa požiadavky zákazníka, dokonca aj priamo pri kúpe v autosalóne. Poskytujeme zákazníkom skutočnú pridanú hodnotu, pretože produkty TRUMPF dokážu obrábať takmer všetky materiály v interiéri – od plastov cez kožu až po sklo – a tým dávajú konštruktérom veľkú voľnosť pri navrhovaní dielov. Popri popisovaní vznikajú aj ďalšie možnosti použitia, ako napríklad perforovanie kože, skryté spoje dielcov alebo výroba slnečných clôn. Pomocou našich laserov môžete vytvoriť požadované miesta lomu, napríklad narezať kožené poťahy pre montáž airbagu do palubnej dosky – bez toho aby to zákazník neskôr zbadal.

Karoséria

Rezanie pozinkovaného oceľového plechu laserom

TRUMPF ponúka pri výrobe karosérií riešenia pre celý reťazec procesov: Pomocou našich produktov môžete rezať prístrihy, vyrábate časti karosérií (tailored blanks), vykonávate úber vrstiev, zvárate a spájkujete dielce. Popri vývoji procesov je TRUMPF aj partnerom pri kompletnom vývoji obrobkov resp. komponentov, aby bolo možné vyrábať nové konštrukcie alebo optimalizovať obrobky pre výrobu. Procesy spájania materiálov, napríklad pre nové zliatiny hliníka, vyvíjame spoločne s našimi zákazníkmi. Téma "inteligentných obrábacích optík" pritom naberá stále vyššie obrátky. Zahŕňa to inteligentné plánovanie dráhy pre obrábanie, optimálne vedenie procesu, senzoriku ako aj zosieťovanie strojov. Popri elektrickom ručnom náradí TRUMPF na delenie plechu sa pri výrobe karosérií používajú aj spojovačky. Ponúkajú rozhodujúce výhody s ohľadom na kvalitu povrchu, ekologickosť (proces bez emisií) a minimálne prevádzkové náklady.

Induktívna tepelná úprava

Induktívna tepelná úprava v automobilovom odvetví

Pomocou induktívnej tepelnej úpravy môžu zákazníci napríklad vykonať predohrev ťažko zvariteľných materiálov alebo lokálne odstrániť spevnenie obrobkov tvárnených za tepla. Vo firme TRUMPF profitujete z vysokej hustoty výkonu a kompaktných rozmerov zdrojov prúdu. Túto technológiu je okrem toho možné jednoducho integrovať do jestvujúcich výrobných liniek. Induktívne zdroje prúdu firmy TRUMPF Hüttinger sa vyznačujú vysokými účinnosťami, minimálnou spotrebou chladiacej kvapaliny a maximálnou flexibilitou aplikácií.

Povlakovanie skla

Rôzne sklá v automobiloch sú produktmi inovatívnej techniky plazmy. Vytváranie špičkových produktov je možné až cieleným nanášaním a úberom materiálu, ich predpokladom sú tenké vrstvy v hrúbkach nanometrov. Ale nie je možná žiadna technika plazmy bez generátorov plazmy. Jednosmerné a stredno frekvenčné generátory firmy TRUMPF Hüttinger disponujú širokým spektrom výkonov a frekvencií a starajú sa o to, aby sa plazma bezpečne zapálila a stabilne horela. Zákazníci v automobilovom odvetví profitujú z nízkych operatívnych nákladov a zvyšujú svoju produktivitu za pomoci nových MF generácií zariadení.

Tvrdé povlakovanie

Tvrdý povlak (hard coating) pomocou generátorov plazmy TRUMPF Hüttinger

Konštrukčné diely v automobilovom odvetví musia odolávať stále vyšším zaťaženiam. Funkčné vrstvy môžu takmer úplne spĺňať tieto požiadavky. Vďaka nim získajú obrobky zvýšenú okrajovú tvrdosť a adhéziu. Takisto im prepožičiavajú vyššiu tepelnú a chemickú stabilitu. Bežné procesy povlakovania sú pokovovanie rozprašovaním, difúzia plazmy a HIPIMS. Veľkou výhodou procesov podporovaných plazmou sú nízke teploty pri povrstvovaní, do teploty 500°C. Vďaka tomu je možné nanášať vrstvy aj na zliatiny citlivé na teplotu. Jednosmerné generátory TRUMPF Hüttinger preberajú v týchto procesoch reguláciu správnej zmesi plynov a starajú sa o spoľahlivé a stabilné procesy.

Kontakt
Servis & Kontakt