Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Úžitkové vozidlá a transport

Úžitkové vozidlá a transport

Od nádrží cez panely lodí až po držiaky sedačkových lanoviek: Produkty TRUMPF obrábajú enormné spektrum materiálov v odvetví transportu.

Globalizácia pôsobí ako silný hnací motor celého odvetvia transportu. TRUMPF ponúka so svojim elektrickým ručným náradím, lasermi a obrábacími strojmi kompletné riešenia obrábania tenkých aj hrubých plechov v tomto odvetví. Vďaka možnosti opravy časti motorov pomocou 3D tlače okrem toho zákazníci ušetria v porovnaní s tradičnými postupmi výrazné náklady a energiu.

Poľnohospodárske a stavebné stroje

Herstellung von Landmaschinen

Nosné rámy, výfukové potrubia, kabíny vodiča, držiaky a uholníky v poľnohospodárskych a stavebných strojoch sa vyrábajú z plechu. Laserové stroje na rezanie rúr TRUMPF pritom režú veľmi dlhé profily bežné pre toto odvetvie a uľahčujú následné kroky procesov akými sú zváranie alebo montáž. Zváranie laserom ponúka veľkú časovú výhodu, pri súčasne opticky kvalitných zvaroch na pohľadových telesách. Vďaka veľkým montážnym výškam a tlačným silám až do 1.000 ton sú ohraňovacie lisy TRUMPF efektívnymi silnými základmi pre často veľmi veľké a vysoko pevné oceľové dielce v odvetví výroby úžitkových automobilov.

Výroba lodí

Laserauftragsschweißen mit der TruLaser Cell Serie 7000

Pri vysoko výkonných aplikáciách v oblasti stavby lodí ponúka TRUMPF kombináciu laserového zvárania a ďalšieho procesu zvárania: Takto je možné napríklad zvárať pri stavbe krížnikov veľké platne plechu s dĺžkou až 30 metrov a hrúbkou 15 milimetrov. Elektrické ručné náradie TRUMPF je mimoriadne oceňované pri stavbe lodí pri príprave zvarových úkosov, vytváraní pohľadových hrán a pri odihľovaní. Toto odvetvie okrem toho profituje aj z laserového navárania: v porovnaní s konvenčnými výrobnými procesmi je možné napríklad extrémne znížiť náklady na materiál a výrobu pri opravách drážok piestnych krúžkov lodných motorov.

Výroba lanoviek

Beveller-oxide-free-edges

Všetci svetoví výrobcovia lanových dráh používajú elektrické ručné náradie TRUMPF. Produkty je možné flexibilne využiť pritom už pri výrobnej dávke v počte jedného kusa: Nesmierna výhoda, pretože zákazníci z lyžiarskych resp. turistických oblastí dopytujú pri výrobe lanoviek najmä konštrukčné časti špecifické podľa projektu. Náradie TRUMPF tak napríklad pripravuje zvarové spoje na vratných kolesách lanových dráh a sedačkových lanoviek.

Koľajové vozidlá

Beveller-long-sheet-metal

Výrobcovia koľajových vozidiel musia dosahovať veľké výrobné dávky, pretože sa často vyrába mnoho vagónov súčasne v jednej zákazke. Ukosovačky hrán TRUMPF pritom obrábajú dlhé plechové dielce, zatiaľ čo frézy na úkosovanie hrán zrážajú a zaobľujú hrany. Okrem toho zákazníci využívajú rýchlo použiteľné elektrické ručné náradie pri opravách a špeciálnych prestavbách.

Kontakt
Servis & Kontakt