Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Zamestnanci TRUMPF testujú komponent

Manažment kvality v TRUMPF-e

TRUMPF znamená kvalitu, inovatívne riešenia a vysoko efektívne procesy. Ponúkame preto našim zákazníkom skutočnú pridanú hodnotu.

Portrét Dr.-Ing. Mathias Kammüller

Najvyššia a trvalá kvalita platí pre TRUMPF na celom svete. Preto sú naše činnosti založené na jednotných štandardoch a pravidlách, doplnené – kde to je potrebné – o národné predpisy.

Dr. Ing. Mathias Kammüller
Člen predstavenstva TRUMPF SE + Co. KG a šéf digitálnej administratívy (Chief Digital Officer)

Certifikácie

Naše zásady

Presadenie našich zásad kvality do našej práce a produktov sa uskutočňuje prostredníctvom jednotného systému riadenia kvality - štandard, ktorý platí pre celú skupinu TRUMPF. Našich deväť zásad kvality nás vedie v spolupráci a v neustálom procese vylepšovania našich procesov a produktov.

Žijeme našimi zásadami s metódou a priamo na mieste

Neustále vylepšovanie nenechávame na náhodu, ale metodicky ho nasledujeme. V praxi iniciujeme pomocou krokov plánovania-vykonávania-kontroly-úpravy (Plan-Do-Check-Act) vždy niečo nové, aby sme boli ešte lepší. Nedeje sa to "zhora nadol", ale "na mieste činu", spoločne so zúčastnenými.

TRUMPF employees talking about quality with the help of a worksheet used in A3 problem solving methodology

Metodika A3 a 8D reporty nás štruktúrovane vedie cestou riešenia problémov.

TRUMPF employees sitting on a desk and working with DMAIC improvement cycle as a core tool used to drive Six Sigma projects

Pri komplikovaných problémoch využívame DMAIC a jeho štatistické nástroje z metódy 6-sigma.

TRUMPF employees are in the shop-floor and testing a component

Popri preventívnych a reaktívnych opatreniach na dosiahnutie kvality je pre nás dôležitá aj efektívna kontrola podstatných konštrukčných častí a charakteristík.

Pozrite si viac

Logo firmy TRUMPF na hlavnom vchode do základne
Company Principles

Our success is based on the fact that we put our common values into practice and strive for shared objectives. Binding company principles are the foundation.

Ľudia z firmy TRUMPF podávajúc si ruky
Suppliers

Purchasing activities have a direct impact on the success of TRUMPF. Innovative and reliable suppliers are crucial.

Zamestnanci TRUMPF pracujúci v čistej miestnosti na montáži rezonátora lasera
SYNCHRO – The lean-management system from TRUMPF

Our production system is used to coordinate the work of our employees and the production means in order to create the best products.

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Certifikácie
Servis & Kontakt