Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Zamestnanci TRUMPF testujú komponent

Manažment kvality v TRUMPF-e

TRUMPF znamená kvalitu, inovatívne riešenia a vysoko efektívne procesy. Ponúkame preto našim zákazníkom skutočnú pridanú hodnotu.

Portrét Dr.-Ing. Mathias Kammüller

Najvyššia a trvalá kvalita platí pre TRUMPF na celom svete. Preto sú naše činnosti založené na jednotných štandardoch a pravidlách, doplnené – kde to je potrebné – o národné predpisy.

Dr. Ing. Mathias Kammüller
Člen predstavenstva TRUMPF SE + Co. KG a šéf digitálnej administratívy (Chief Digital Officer)

Certifikácie

Naše zásady

Presadenie našich zásad kvality do našej práce a produktov sa uskutočňuje prostredníctvom jednotného systému riadenia kvality - štandard, ktorý platí pre celú skupinu TRUMPF. Našich deväť zásad kvality nás vedie v spolupráci a v neustálom procese vylepšovania našich procesov a produktov.

Žijeme našimi zásadami s metódou a priamo na mieste

Neustále vylepšovanie nenechávame na náhodu, ale metodicky ho nasledujeme. V praxi iniciujeme pomocou krokov plánovania-vykonávania-kontroly-úpravy (Plan-Do-Check-Act) vždy niečo nové, aby sme boli ešte lepší. Nedeje sa to "zhora nadol", ale "na mieste činu", spoločne so zúčastnenými.

TRUMPF employees talking about quality with the help of a worksheet used in A3 problem solving methodology

Metodika A3 a 8D reporty nás štruktúrovane vedie cestou riešenia problémov.

TRUMPF employees sitting on a desk and working with DMAIC improvement cycle as a core tool used to drive Six Sigma projects

Pri komplikovaných problémoch využívame DMAIC a jeho štatistické nástroje z metódy 6-sigma.

TRUMPF employees are in the shop-floor and testing a component

Popri preventívnych a reaktívnych opatreniach na dosiahnutie kvality je pre nás dôležitá aj efektívna kontrola podstatných konštrukčných častí a charakteristík.

Pozrite si viac

Logo firmy TRUMPF na hlavnom vchode do základne
Firemné princípy

Náš úspech spočíva v snahe o spoločné hodnoty a zhodné ciele. Základom sú preto spoločné firemné zásady.

Ľudia z firmy TRUMPF podávajúc si ruky
Dodávatelia

Nákupné aktivity priamo vplývajú na úspech firmy TRUMPF. Rozhodujúcim pritom je výber inovatívnych a spoľahlivých dodávateľov.

Zamestnanci TRUMPF pracujúci v čistej miestnosti na montáži rezonátora lasera
SYNCHRO – Lean Management System firmy TRUMPF

Náš výrobný systém slúži na to, aby sa vzájomne zladilo pracovné nasadenie našich zamestnancov a výrobných prostriedkov za účelom výroby tých najlepších produktov.

Kontakt
Certifikácie
Servis & Kontakt