Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Kooperácie a ďalšie značky

TRUMPF je spoločnosť zaoberajúca sa špičkovými technológiami, ktoré vyvíja a vyrába riešenia pre výrobu v oblastiach obrábacích strojov a laserovej techniky. Okrem toho tu pôsobia ďalšie spoločnosti prepojené s podnikom, ktoré sú špecializované na individuálne potreby svojich skupín zákazníkov. Vo firme TRUMPF je napríklad popri klasickej skupine laserov na obrábanie materiálu činných viacero dcérskych spoločností, ktoré vyvíjajú a vyrábajú laserové systémy podľa špecifikácie zákazníka pre aplikácie vo výskume.

TRUMPF Scientific Lasers

Laserové zariadenia firmy TRUMPF Scientific Lasers sú neodmysliteľným nástrojom pre vytváranie vysoko výkonných a vysoko energetických pikosekundových a femtosekundových pulzov lasera. Tieto odolné zdroje lúča ďalšej generácie dodávajú laserové pulzy s energiou viac ako 200 mJ alebo len malým kmitaním elektrického poľa. Vďaka početným verziám a doplnkovým výbavám získajú zákazníci stále systém ušitý na mieru.

Portfólio

Dira 200-1, obrázok produktu
Séria Dira

Lasery série Dira dodávajú pulzy s trvaním v pikosekundách a energiou pulzov až do 200 mJ – najvyššou mierou energie pulzov, ktorú je aktuálne možné vytvoriť pomocou regeneratívneho zosilňovača.

Optical Parametric Amplifiers, obrázok produktu
Optické parametrické zosilňovače

Optické parametrické zosilňovače sa osvedčili ako výkonný nástroj na vytváranie širokopásmových svetelných impulzov s malým počtom cyklov. V súčasnosti sú jediným riešením na vytváranie takýchto impulzov na úrovni multi-mJ.

Doplnky lasera, obrázok produktu
Príslušenstvo lasera

Či už femtosekundová synchronizácia pulzov, zákazníkom špecifikované riadenia lasera, generátory oneskorenia alebo optické komponenty – TRUMPF Scientific Laser ponúka svojim zákazníkom rôzne nástroje na integrovanie a optimalizáciu laserových systémov.


Amphos

AMPHOS („Amplifying Photonics“) je výtvorom renomovaného Fraunhoferovho inštitútu pre laserové technológie (ILT) a univerzity RWTH Aachen, od roku 2018 patrí do skupiny TRUMPF. AMPHOS vyvíja a vyrába vysoko výkonné lasery UKP pre vedecké a priemyselné aplikácie.

Portfólio

Rezanie skla

Ultra krátke pulzy lasera sú ideálne na odstraňovanie dielektrika. Vysoký výstupný výkon laserových systémov AMPHOS vedie priamo k vysokej miere úberu materiálu. Analýzy preukázali, že miera úberu materiálu narastá lineárne s výstupným výkonom.

3D obrábanie priehľadných médií – ISLE

Inovatívny proces vytvárania 3D štruktúr na priehľadných dielcoch sa nazýva „Selektívne leptanie laserom“ (ISLE - In Volume Selective Laser Etching). V prvom kroku sa materiál modifikuje laserovým žiarením fs. Druhý krok spočíva v odstránení modifikovaného objemu materiálu štandardným procesom leptania.

Kompozitné materiály

Laserové systémy AMPHOS sú predurčené na obrábanie kompozitných materiálov. Vďaka nelineárnemu procesu absorpcie je možné rovnako vysoko kvalitne odstrániť rôzne druhy materiálu. Vďaka tomu je pri výkone 150 W možné obrábať karbónové alebo sklolaminátové materiály s vysokou mierou úberu materiálu 2 až 3 mm²/s.


Access Laser

Access Laser

Access Laser Co. vyrába CO2 lasery v oblasti nízkych výkonov.Najdôležitejšou oblasťou použitia sú lasery pre EUV litografiu na výrobu mikročipov. Nízko výkonné CO2 lasery pri tom slúžia so svojim laserovým svetlom ako zdroj lúča, ktoré sa požívajú v kombinácii so zosilňovačmi lasera TRUMPF v zariadeniach EUV.

Portfólio

Priemyselné lasery

Priemyselné, vysoko výkonné laserové produkty Access Laser sa používajú po celom svete na priemyselné rezanie, zváranie, popisovanie a kódovanie. Lasery sa osvedčili aj v dentálnej chirurgii a v oblasti regenerácie pokožky.

Vysoko výkonný laser

Naša špičková skupina stabilizovaných laserov poskytuje vysoký výkon súčasne pri vlnovej dĺžke s presnosťou 2% – tak pri konfiguráciách s chladením vzduchom ako aj vodou. Access Laser tak ponúka bezkonkurenčný výkon pri narezávaní (selektívna hĺbka), tenkom úbere materiálu a pri výrobe sklených vláken.

Vedecké aplikácie

Stabilizované lasery Access Laser sú vhodné na množstvo vedeckých aplikácií. Lasery vytvárajú rozmanité možnosti vo výskume a vývoji oblastí akými sú spektroskopia, analýza stopových plynov a dychu alebo sledovanie životného prostredia.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

budova sídla firmy TRUMPF v meste Ditzingen, Nemecko
Profil spoločnosti

Náš firemný profil Vás v stručnosti informuje o číslach, a faktoch, pozrite si aj film o skupine TRUMPF.

TRUMPF Venture

As a corporate venture capital unit, TRUMPF Venture sees itself as both a strategic partner and venture capital investor.

historická snímka strojárskej dielne firmy Julius Geiger GmbH v Stuttgarte
História

Firma TRUMPF bola založená v roku 1923 ako mechanická dielňa a vyvinula sa na globálny podnik na výrobu špičkových technológií. Spoznajte históriu nášho podniku.

Kontakt
Servis & Kontakt