Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Oblúkové zváranie

Oblúkové zváranie (niekedy nazývané aj E-ručné zváranie) patrí k procesom tavného zvárania a používa sa na zváranie kovových obrobkov. Pri tomto procese zvárania je elektrický (svetelný) oblúk vytváraný prúdovým zdrojom. Vznikajú pritom vysoké teploty, vďka ktorým sa natavuje kov na miestach spojov.

TRUMPF ponúka kompletú a bezpečnú zváraciu kabínu skontrolvanú v TÜV s označením CE pre oblúkové zváranie, najmä pre zváranie MIG a MAG. Nielenže je ich programovanie a obsluha intuitívna, ale v porovnaní s ručným procesom zvárania sú aj oveľa produktívnejšie. Vďaka rozsiahlym technologickým tabuľkám (s parametrami zvárania pre množstvom aplikácií ako materiál, hrúbka plechu a druh zvarového spoja) môže operátor stroja hneď začať s prácou.

Ako funguje proces oblúkového zvárania?

Technické základy oblúkového zvárania (zváranie MIG/MAG)

Pri oblúkovom zváraní sa vysoká teplota potrebná na zváranie generuje elektrickým prúdom: Pritom je na obrobok a zvárací drôt (elektródu) privádzané elektrické napätie, pričom vzniká medzi týmito dvoma pólmi elektrický (svetelný) oblúk. Týmto spôsobom sa na spoji obrobku vytvorí tavenina. Pri zváraní MIG/MAG sa zvárací drôt nepretržite odtavuje a postupne sa posúva. Aby sa zabránilo oxidácii zvarového spoja, používa sa pritom aj ochranný plyn. Tento proces oblúkového zvárania sa preto označuje aj ako zváranie kovov v ochrannej atmosfére.

Rozdiel medzi zváraním MIG a MAG je v plyne použitom pri procese: Pri zváraní MIG (zváranie s inertným plynom) sa v ochrannej atmosfére používajú inertné plyny ako napr. argón alebo hélium. Pri zváraní MAG (zváranie s aktívnym plynom) sa k tomu pridáva ešte aktívny plyn ako CO2 alebo O2. Nerez a hliník sa spravidla zvára metódou MIG a konštrukčná oceľ metódou MAG.

Aké výhody má zváranie elektrickým (svetelným) oblúkom (zváranie MIG/MAG)?

V porovnaní s alternatívnymi postupmi ako je plazmové zváranie, zváranie WIG, zváranie laserom alebo elektrónové zváranie ponúka výrobným podnikom zváranie MIG a MAG výhody.

Vyššie tolerancie obrobkov

Medzery zvarových spojov je možné vyplniť prídavným materiálom, vďaka čomu môžu byť tolerancie na obrobkoch výrazne vyššie ako napríklad pri zváraní laserom.

Väčšie hrúbky plechu

Po vhodnej príprave zvarového spoja je možné zváranie hrubých plechov s hrúbkou až do 30 mm.

Vysoká pevnosť

Prídavný materiál, napríklad ako rozmer A v kútovom zvare, prispieva k jeho pevnosti.

Známy proces

Oblúkové zváranie je najbežnejší proces, preto je k dispozícii množstvo noriem a smerníc, ktoré ho podporujú.

Príklady aplikácií pre automatizované oblúkové zváranie

TruArc Weld 1000, aplikácia konzola

Konzola

Konzola z konštrukčnej ocele, 25 mm platňa na 8 mm ohnutom plechu s 5 zvarovými spojmi. Už od počtu 1 ks budete tento obrobok automatizovane zvárať (vrátane programovania) o 21% rýchlejšie v porovnaní s ručným zváraním.

TruArc Weld 1000, aplikácia prepravného istenia

Prepravné istenie

Prepravné istenie zo 6 mm konštrukčnej ocele. Pri tomto obrobku ušetríte pri automatizovanom zváraní 63 % v porovnaní s ručným zváraním pri počte kusov 8.

TruArc Weld 1000, skrinka rozvádzača z 3 mm nerezovej ocele

Skrinka rozvádzača

Skrinka rozvádzača z 3 mm nerezovej ocele. Proces zvárania CMT firmy Fronius prináša do obrobku len minimum tepla. Zvarový spoj spĺňa vďaka svojmu rovnomernému povrchu vysoké optické nároky.

TruArc Weld 1000, kútový zvar nereze

Kútový zvar nereze

Na tejto vzorke je zváraná nerez, hrubá 1mm s kútovým zvarom.

TruArc Weld 1000, T-kútový zvar, konštrukčná oceľ

T-kútový zvar, konštrukčná oceľ

Na tejto vzorke je zváraná konštrukčná oceľ, hrubá 8mm, s T-kútovým zvarom.

V praxi: Oblúkové zváranie naživo a v akcii

Zváranie inovatívnych konštrukcií rúr

Na videozázname je TruArc Weld 1000 pri zváraní zložitej rúrkovej konštrukcie z konštrukčnej ocele (MAG).

Zváranie veľkého obrobku

V zváracej kabíne je možné jednoducho zvárať aj objemné obrobky.

Zváranie CMT

Zariadenie TruArc Weld 1000 prispieva v kombinácii s technologickým balíkom zvárania CMT v oblasti zvárania tenkých materiálov k vyššej bezpečnosti procesov a menšej tvorbe prskancov strusky.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

TruArc Weld 1000
TruArc Weld 1000

Mit der TruArc Weld 1000 gelingt Ihnen der Einstieg ins automatisierte Schweißen einfach und schnell. Ganz ohne große Schulungsaufwänd können Sie unsere automatisierte Schweißzelle in Betrieb nehmen, programmieren und bedienen.

Zváranie laserom pomocou laserov TRUMPF
Zváranie laserom

Laserový lúč otvára nové možnosti spájania kovov a plastov: dokáže presne zvárať dokonca aj materiály s vysokou teplotou tavenia a vysokou tepelnou vodivosťou.

Kontakt
Christoph Turner
Sales Support
E-mail
Servis & Kontakt