You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Aditívny spôsob výroby (3D tlač) | TRUMPF

Aditívny spôsob výroby (3D tlač)

Obrobky rôznych geometrií. Prototypy, unikáty, malé a veľké série. Aditívny spôsob výroby (3D tlač) razí do budúcnosti výrobného priemyslu ako sotva nejaký iný proces. Pomocou aditívneho spôsobu výroby resp. laserového spekania alebo laserového tavenia je možné vyrábať obrobky s najvyššími materiálovými požiadavkami, vytvárať povrchové úpravy alebo opravovať. V porovnaní s tradičnými, nekonvenčnými  výrobnými procesmi akými sú sústruženie alebo frézovanie určuje dizajn pri aditívnom spôsobe výroby samotná výroba, preto sa hovorí aj o “Design for Additive Manufacturing“ (DfAM).

TRUMPF pripravil počas predošlých 20 rokov do praxe dve laserové metódy generatívnej výroby, pomocou ktorých je možné rýchlo, flexibilne a cenovo výhodne vytvárať po vrstvách z kovového prášku náročné tvary a individuálne kovové obrobky: Laser Metal Fusion (laserové tavenie prášku) a Laser Metal Deposition (laserové naváranie). Ako priekopník v generatívnych výrobných postupoch ponúka TRUMPF kompletné riešenia so strojmi, zdrojmi lúča a službami – všetky z vlastného vývoja a výroby. Poskytuje to zákazníkom jasnú výhodu voči konkurencii.

Flexibilné

Pri aditívnom spôsobe výroby nie sú v oblasti konštrukcie dané žiadne hranice – integrovať je možné dokonca aj funkcie, ktoré nie je možné presadiť pri konvenčnom procese výroby, alebo vytvárať kompletné konštrukčné skupiny jedným ťahom.

Trvácne

Pomocou 3D tlače sa vytvárajú požadované obrobky a geometrie cielene a len so skutočne potrebným materiálom.

Možnosť individualizácie

Pomocou 3D tlače je možné jednoducho a flexibilne vytvárať riešenia špecifické podľa zákazníkov a personalizované obrobky – aj v sériovej výrobe.

Bez nástroja

Keďže pri aditívnom spôsobe výroby nie je potrebný žiaden nástroj, pracujete cenovo výhodnejšie a vyhnete sa tak opotrebovaniu ako aj časom potrebným na osadzovanie.

Efektívny

Vďaka vysokej stabilite zložitých štruktúr a zároveň minimálnej hmotnosti aditívnym spôsobom vyrobených dielcov je proces mimoriadne atraktívny pre ľahké konštrukcie.

"Aditívna technológia bola a stále je zaujímavou výzvou a nie vždy všetko sa hneď podarí. Na začiatku sme museli úplne prehodnotiť konštrukciu, mnoho otestovať a stále vykonávať presviedčanie vo vlastnom závode. S našim náskokom vo vedomostiach dnes zastávame v tejto oblasti úlohu priekopníka v našom odvetví."

Klaus Eimann
Vedúci skupiny pre aditívny výrobný proces, Procter & Gamble

Aké príklady aplikácií jestvujú v oblasti aditívneho spôsobu výroby?

  • Vytváranie individuálnych implantátov lebky alebo výroba zubných koruniek a mostíkov (LMF)
  • Aditívny spôsob výroby výmenníkov tepla s najjemnejšími mriežkovými štruktúrami (LMF)
  • Povrchové úpravy rezačky na kukuricu na vylepšenie jej životnosti (LMD)
  • Opravy lopatiek kompresora po opotrebovaní (LMD)

Ako sa rozlišujú procesy aditívneho spôsobu výroby?

Stále viac variantov, stále menšie výrobné dávky – trend v mnohých výrobných odvetviach je jasný. Laser Metal Fusion (LMF) a Laser Metal Deposition (LMD) sú dva procesy na báze lasera, ktoré vyhovujú týmto výzvam, vďaka ktorým je aditívny spôsob výroby (3D tlač) čoraz zaujímavejší pre priemyselné využitie. No ako sa rozlišujú tieto procesy technicky a ktoré technológie sú priamo vhodné pre aké oblasti použitia?

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás