Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Laserové naváranie ako aditívny výrobný proces

Laserové naváranie (Laser Metal Deposition, LMD)

Najuniverzálnejší proces: Opravy, nanášanie vrstiev, spájanie a aditívny spôsob výroby – v jednom procese.

Vysoko rýchlostné laserové naváranie – ešte rýchlejšie

Plošné nanášanie vrstiev v krátkom čase – extrémne tenké a efektívne pri veľmi vysokej kvalite.

Laserové naváranie – jeden proces pre rôzne aplikácie

Laserové naváranie je aditívny výrobný proces pre kovy a zmesi kovu a keramiky. Vďaka nemu je možné vytvárať alebo upravovať 3D geometrie. Laser dokáže pomocou tejto metódy aj opravovať alebo nanášať povrchové vrstvy. Vďaka tomu sa aditívny spôsob výroby používa v letectve a kozmonautike na opravy lopatiek turbín. V oblasti výroby nástrojov a foriem sa takto opravujú alebo dokonca lokálne spevňujú ulomené alebo opotrebované hrany a tvárniace funkčné plochy. V energetickej technike alebo v petrochémii sa na ochranu pred opotrebovaním a koróziou vytvárajú povrchové vrstvy častí ložísk, valcov alebo hydraulických komponentov. Aditívny spôsob výroby sa používa aj pri výrobe automobilov. Tu sa zušľachťujú komponenty vo veľkých počtoch kusov.

Zákazníci firmy TRUMPF profitujú zo širokého portfólia laserov a laserových systémov. Disponujeme dlhoročnými znalosťami procesu a služieb pre množstvo aplikácií v oblasti laserovej techniky. Takto je možné spojiť aditívny spôsob výroby aj s laserovým zváraním alebo s rezaním laserom.

Medzinárodne sa laserové naváranie väčšinou označuje ako „Laser Metal Deposition“, v skratke LMD. Hovorí sa aj o „Direct Metal Deposition“ (DMD), „Direct Energy Deposition“ (DED) alebo "Laser Cladding"

Aké sú výhody laserového navárania?

Vyšša miera nanášania

Pomocou laserového navárania vznikajú hrubé a veľmi jemné štruktúry. Dosahujú sa pritom vysoké miery nanášania v porovnaní s inými metódami aditívneho spôsobu výroby.

Rozmanitosť materiálov

V procese je možné dopravovať a privádzať súčasne viacero práškov. Vďaka tomu je možné vyvíjať vlastné zliatiny alebo meniť materiál. Týmto spôsobom vznikajú sendvičové štruktúry.

Flexibilita

Štruktúry je možné jednoducho nanášať na 3D dielce a nerovné plochy. Bez komplikácií je takisto možné vytvárať zmeny geometrie.

Jednoduchá zmena materiálu

Pri laserovom naváraní je možná jednoduchá zmena materiálu v jednom pracovnom procese.

Etablovaný proces

Laserové naváranie sa používa pri opravách nástrojov alebo komponentov, napríklad v letectve a kozmonautike. Používa sa aj na nanášanie tenkých vrstiev chrániacich pred koróziou a opotrebovaním.

Inovatívne

Vďaka technologickému triku je možné dosiahnuť maximálne rýchlosti niekoľko stoviek metrov za minútu: Vysoko rýchlostné laserové naváranie napríklad ukazuje svoje silné stránky pri nanášaní vrstiev brzdových kotúčov.

Ako sa odlišujú zdroje lúča pri rôznych aplikáciách LMD?

Ako funguje laserové naváranie (LMD) a vysoko rýchlostné laserové naváranie (HS-LMD)?

Zistite, čo oceňujú naši zákazníci

Niekedy realizujeme nápady aplikácie aj na vlastné náklady. Kým sa dostaví úspech, môže to chvíľu trvať. Cez to je potrebné sa prekusnúť.

Christoph Hauck
Riaditeľ technológie a odbytu firmy toolcraft AG

Na čo je vhodné laserové naváranie?

Laserové naváranie (LMD) a vysoko rýchlostné laserové naváranie (HS-LMD) v činnosti

Ktoré produkty sú vhodné na laserové naváranie?

TruLaser Cell 3000, jedinečne univerzálny
TruLaser Cell 3000

S kompaktným a vysoko presným 5-osovým laserovým strojom ostanete flexibilní: dvoj a trojrozmerné zváranie, rezanie a LMD vďaka rýchlej výmene adaptéra procesu.

Fotografie produktov TruLaser Cell 7040 fiber firmy TRUMPF
TruLaser Cell 7040

Perfektne vybavení – či už chcete obrábať dvoj alebo trojrozmerné dielce alebo rúry. Môžete flexibilne meniť medzi rezaním, zváraním a laserovým naváraním. 

Deposition Line

Otvorte nové trhy. Či už nanášanie vrstiev, opravy alebo aditívny spôsob výroby – získate individuálne riešenie pozostávajúce zo zdroja lúča, podávača prášku, optík a dýz.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Laser Metal Fusion (LMF)

Vrstvu po vrstve vytvára laser obrobok pri laserovom tavení na báze prášku, pričom natavuje kovový prášok. Základom je CAD model.

Aditívne výrobné systémy

Aditívny spôsob výroby (3D tlač) razí do budúcnosti kovospracujúcho priemyslu. Objavte naše možnosti 3D tlače kovových obrobkov.

TruLaser Cell 3000
TruLaser Cell 3000

Kompaktné a vysoko presné: Pomocou 5-osového laserového stroja TruLaser Cell 3000 môžete rezať alebo zvárať dvoj- alebo trojrozmerne.

Kontakt
Odbyt, Laserová technika
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt