Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Udržateľnosť

Životné prostredie a klíma

Investujeme do ochrany klímy – v našich prevádzkach a našimi produktmi.

Čo robíme pre ochranu životného prostredia a klímy?

Ako rodinný podnik prijímame dlhodobé rozhodnutia. Naša klimatická stratégia má za cieľ znížiť emisie vznikajúce z podnikateľských aktivít celej skupiny TRUMPF. Preto vyvíjame pre našich zákazníkov čoraz viac energeticky efektívnych produktov. Naša klimatická stratégia celkovo podporuje cestu zníženia o 1,5 stupňa podľa Parížskej dohody o ochrane klímy, čo je potvrdené iniciatívou Science Based Targets.

Posudzujeme klimatickú ochranu komplexne.

Našu klimatickú stratégiu tvoria tri oblasti pôsobenia: prevádzky, produkty a reťazec dodávateľov – zahŕňa teda celý reťazec budovania hodnôt.

Od roku 2020 vyrábame na CO2 neutrálnej báze.

Je to možné prostredníctvom úspor energie, vlastnej výroby energie a kompenzácie certifikovanými medzinárodnými projektmi. Náš cieľ: Ešte väčšie reálne zníženie emisií. 

Podporujeme našich zákazníkov pri ochrane klímy.

Pracujeme s vysokým nasadením na tom, aby boli naše produkty energeticky efektívnejšie. Množstvo emisií, ktoré vznikajú pri prevádzke produktov TRUMPF, má klesnúť do roku 2030 o 14 percent.  

Opierame sa o obnoviteľné energie.

Vo všetkých prevádzkach využívame vlastný alebo zakúpený zelený prúd. Do roku 2027 chceme pokryť 10 percent našej spotreby elektrického prúdu z vlastných zdrojov obnoviteľnej energie.

Naša uhlíková stopa - dnes a zajtra

Naše ciele

Do roku 2030 chceme znížiť priame emisie našich prevádzok a vozového parku (Scope 1) ako aj naše nepriame emisie z dodávok energie (Scope 2) o 55 percent v porovnaní so základným rokom 2018/19. Okrem toho majú v rovnakom časovom období poklesnúť naše nepriame emisie z celého reťazca budovania hodnôt (Scope 3) o 14 percent. 

Kde sa práve nachádzame?

Za rok 2022 vyprodukovala firma TRUMPF vo všetkých svojich prevádzkach už len cca. 25.000 ton CO2. To nám umožnilo znížiť naše emisie CO2 v porovnaní s obchodným rokom 2018/19 na polovicu – a to napriek výraznému rastu spoločnosti. Čoskoro tak dosiahneme náš cieľ, znížiť emisie zo Scope 1 a 2 o 55 percent. S ohľadom na Scope 3 už dnes ponúkame zákazníkom produkty a riešenia, ktoré šetria energiu a materiál. Aktuálne pracujeme s vysokým nasadením na tom, aby sme ďalej rozširovali toto portfólio. Keďže mnohé vývojové projekty majú dlhú dobu realizácie, pozitívne efekty zníženia emisií zo Scope 3 sa prejavia až v priebehu nasledujúcich rokov.  

Grafik CO2 Bilanz Geschäftsjahr 2022/23

Predošlý obchodný rok 2022/23

Scope 3 upstream emisie: 1.428.240 t CO2 

Grafik CO2 Bilanz Geschäftsjahr 2018/19

Základný rok 2018/19

Tak chránime životné prostredie a klímu

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Portfólio produktov TRUMPF
Udržateľná výroba s firmou TRUMPF

Udržateľnosť je kľúč k Vášmu konkurencieschopnému obrábaniu plechu a obrábaniu laserom. Zistite, ako môžete pomocou laserov a strojov TRUMPF šetriť materiál a energiu a tak urobiť Vašu výrobu udržateľnejšou.

skupina zamestnancov firmy TRUMPF sa rozpráva
Zamestnanci

Naše zamestnankyne a zamestnanci sú najdôležitejšími piliermi nášho podnikateľského úspechu. Ukážeme Vám, ako vytvárame pracovné prostredie, v ktorom naši zamestnanci radi a bezpečne pracujú a dokážu sa vyvíjať ďalej.

Zodpovednosť, CSR,
Sociálne veci a spoločnosť

Ako rodinný podnik by sa chcel TRUMPF aktívne podieľať na vytváraní spoločnosti. Zistite, vďaka ktorými projektmi a iniciatívami sa angažujeme a preberáme zodpovednosť – za našich zamestnancov a za spoločnosť.

Kontakt
Na stiahnutie
Servis & Kontakt