Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Firma TRUMPF SE + Co. KG a jej prepojené podniky, ďalej len skupina TRUMPF, sa tešia z vášho záujmu o našu firmu a o naše produkty a služby. Ochrana vašich osobných údajov pri ich spracovaní počas celého obchodného procesu, je pre nás veľmi dôležitá.

TRUMPF SE + Co. KG je prevádzkovateľom všetkých medzinárodných internetových stránok skupiny TRUMPF a pridružených internetových aplikácií. Toto vyhlásenie o ochrane údajov platí pre všetky internetové stránky skupiny TRUMPF, ako aj ďalšie spracovania osobných údajov v rámci skupiny TRUMPF. Netýka sa to stránok, na ktoré odkazujú naše externé linky.

Nižšie objasníme, ktoré informácie zaznamenáme na našej internetovej stránke počas Vašej návštevy a ako budú použité. Ďalej nájdete všeobecné informácie týkajúce sa zaobchádzania s osobnými údajmi, napr. v rámci pracovného procesu, merania, výstav, ako aj v rámci registrácie na našich portáloch B2B alebo pri zmene marketingových opatrení.

Splnomocnenec pre ochranu osobných údajov

Náš splnomocnenec pre ochranu osobných údajov aj so svojim tímom je Vám k dispozícii ohľadne všetkých žiadostí týkajúcich sa ochrany údajov.

Prosím, obráťte sa na nás s Vašimi žiadosťami na nasledujúcej e-mailovej adrese: privacy@trumpf.com alebo na Vašu miestnu kontaktnú osobu

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu. Medzi to patria aj informácie ako napr. Vaše skutočné meno, adresa, telefónne číslo a dátum narodenia. Informácie, ktoré nevedú k Vašej skutočnej identite - ako napr. obľúbené internetové stránky alebo počet používateľov na stránke – nie sú osobnými údajmi.

Vaše práva

Podľa právnych predpisov máte právo vyžadovať od nás oznámenie, opravu, vymazanie alebo obmedzenie osobných údajov. Na požiadanie Vám dáme k dispozícii Vaše údaje v štruktúrovanej, bežnej a strojom čitateľnej forme. Ak používame Vaše údaje kvôli Vášmu povoleniu (napríklad pri prihlásení sa na naše e-mailové noviny), môžete toto povolenie kedykoľvek odvolať. Po odvolaní už nebudeme používať Vaše údaje na tieto účely. Ak máte oprávnený záujem o spracovanie Vašich osobných údajov, môžete sa taktiež s odvolaním obrátiť na nás. V tom prípade nebudeme ďalej spracovávať Vaše údaje, iba ak ide o závažné legitímne a prevažné dôvody na záujem o odvolanie ďalšieho ukladania alebo spracovania slúžiaceho na vymáhanie právnych nárokov Ak spracovávame osobné údaje pre priamu reklamu, môžete bez udania dôvodu kedykoľvek podať žiadosť o zrušenie spracovania. V tomto prípade ne budeme viac používať tieto údaje pre priamu reklamu. Samozrejme môžete kedykoľvek kontaktovať príslušné kontrolné úrady.

Doplňujúce informácie podľa čl. 13 DSGVO nájdete v nasledujúcom.

Vymazanie údajov

Ak už Vaše údaje nebudú viac potrebné na uvedené účely, vrátane vyúčtovania, budú vymazané. Prosím, myslite na to, že pri každom vymazaní údajov budú najskôr len zablokované a neskôr s oneskorením definitívne vymazané, aby sa tak zabránilo zmazaniu nedopatrením alebo eventuálne úmyselnému poškodeniu. Z technických dôvodov budú údaje v danom prípade duplikované v záložných dátach a odrazoch služieb Takéto kópie budú v danom prípade taktiež zmazané s technicky vyhradeným časovým omeškaním.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Ak ste prostredníctvom našich nastavení súborov cookie súhlasili s nastavením a čítaním súborov cookie, môže dochádzať k prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín. V nasledujúcom nájdete prehľad využívaných poskytovateľov so sídlom v tretej krajine a na akom právnom základe prenáša TRUMPF Vaše osobné údaje.

Firma Príslušné tretie krajiny Právne základy
Akamai Technologies, Inc. USA EU-US Data Privacy Framework Agreement
Fonticons , Inc USA Súhlas, čl. 49 ods. 1 písm. a GDPR
Google LLC USA EU-US Data Privacy Framework Agreement
Hotjar UK Limited Spojené kráľovstvo Rozhodnutie o primeranosti
LinkedIn Corporation USA Štandardné klauzuly zmluvy
Meta Platforms, Inc. USA Súhlas, čl. 49 ods. 1 písm. a GDPR
Microsoft Corporation USA EU-US Data Privacy Framework Agreement
X Corp. USA Súhlas, čl. 49 ods. 1 písm. a GDPR

Podrobnosti o príslušných procesoch spracovania nájdete ďalej nižšie v tomto Vyhlásené o ochrane údajov. Ak je ako právny základ uvedený „Súhlas, čl. 49 ods. 1 písm. a GDPR“, dovoľujeme si Vás upozorniť, že spracovanie Vašich osobných údajov prebieha v tretej krajine, ktorá nie je Európskou komisiou klasifikovaná ako bezpečná tretia krajina. Tu vzniká riziko, že Vaše údaje môžu podliehať prístupu úradov na účely ich kontroly a monitorovania, proti ktorým nie je možné uplatniť ani účinné právne prostriedky ani práva dotknutých osôb. Prostredníctvom nastavení súborov cookie môžete zabrániť tomu, aby boli Vaše údaje odosielané týmto príjemcom.

Používanie a postúpenie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré ste nám dali k dispozícii, použijeme výhradne len na daný účel, ako napríklad na technickú administráciu internetovej stránky a na naplnenie Vašich prianí a požiadaviek, teda spravidla kvôli priebehu Vami uzavretej dohody alebo na odpovede na Vaše otázky. Pri registrácii na našom portáli B2B sa budú používať údaje na vykonanie prihlásenia v rámci zákona výhradne na reklamné účely. Toto využitie na reklamné účely môžete kedykoľvek zrušiť krátkou správou na nasledujúcu adresu: DE.Kundenmarketing@de.trumpf.com.

Nedôjde k postúpeniu, predaju alebo inému sprostredkovaniu Vašich osobných údajov iným osobám okrem skupiny TRUMPF, iba ak je to potrebné pre účely plnenia zmluvy alebo pre uskutočnenie služby v rámci spracovania zmluvy alebo ak ste s tým výslovne súhlasili.

Zber a spracovanie osobných údajov

Pri používaní našej internetovej stránky budú zbierané údaje v súboroch o vyhľadávačoch a formulároch. Pri návšteve našej internetovej stránky uschováva náš internetový server štandardne pre účely zabezpečenia systému trvalo údaje o spojení dopytujúceho počítača, internetových stránok, ktoré u nás navštevujete, dátum a trvanie návštevy, dáta potrebné k rozlíšeniu používaného internetového prehliadača a typu operačného systému, ako aj internetové stránky, z ktorých ste nás navštívili. Nebudú uschované z toho vyplývajúce osobné údaje ako Vaše meno, Vaša adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, stane sa tak iba v prípade, že tieto údaje dobrovoľne zadáte, napríklad pri registrácii, dopyte, požiadavke na ceny, pri realizácii zákazky alebo pri informačnej otázke. Tieto uložené údaje budú použité kvôli zneužitiu sledovania na internetovom serveri a následne vymazané. V rámci reklamných účelov bude použitý čas každého posledného prihlásenia, pokiaľ je to zákonom prípustné.

Informácie o používaní súborov cookie

Rozsah spracovania osobných údajov

Na rôznych stránkach integrujeme a používame súbory cookie, aby sme umožnili používanie niektorých funkcií našej internetovej stránky a integrovali externé internetové služby. Takzvané súbory "cookie" sú malé textové súbory, ktoré môže Váš prehliadač ukladať na Vašom prístupovom zariadení. Tieto textové súbory obsahujú charakteristický reťazec znakov, ktorý prehliadač jednoznačne identifikuje, keď sa vrátite späť na našu internetovú stránku. Proces ukladania súboru cookie sa označuje aj ako "nastavenie súboru cookie". Súbory cookie pritom môžu byť nastavené tak samotnou internetovou stránkou ako aj externými internetovými službami.

Právna podstata spracovania osobných údajov

Čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR (oprávnený záujem) resp. čl. 6 ods. 1 písm. a resp. čl. 9 ods. 1 písm. a resp. čl. 49 ods. 1 písm. a GDPR (súhlas).

Ktorá právna podstata je relevantná je uvedené v tabuľke súborov cookie uvedenej nižšie v tomto bode.

Vo všeobecnosti platí, že v prípade súborov cookie, ktoré sú zhromažďované z dôvodu oprávneného záujmu, spočíva náš oprávnený záujem v tom, zaručiť funkčnosť našej internetovej stránky a služieb, ktoré poskytuje (technicky potrebné súbory cookie). Okrem toho môžu súbory cookie spríjemniť ovládanie a umožniť individuálnejšie adresovanie. Oprávnený záujem vzniká takisto pri súboroch cookie ktoré slúžia na bezpečnosť internetovej stránky a tým aj Vašich osobných údajov. Pri vyššie uvedených súboroch cookie sme zvážili medzi Vašimi záujmami a našimi záujmami.

Pomocou technológie súborov cookie môžeme analyzovať a sledovať jednotlivých návštevníkov internetovej stránky len vtedy, keď návštevník internetovej stránky súhlasil s používaním súborov cookie. Zobrazovanie individuálnej reklamy je možné len na základe povolenia.

Účel spracovania údajov

Naša internetová stránka, príp. externé internetové služby používajú súbory cookie, aby zabezpečili plnú funkčnosť našej internetovej stránky, zjednodušili používanie alebo sledovali uvedený účel, s Vaším povolením. Technológia súborov cookie nám umožňuje rozpoznať jednotlivých návštevníkov na základe pseudonymov, napr. individuálnych alebo náhodných ident. čísel, tým pádom Vám môžeme ponúknuť individuálnejšie služby. Detailnejší rozpis nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Trvanie uloženia údajov

Ďalej uvedené súbory cookie budú uložené vo Vašom prehliadači až pokým ich nevymažete, alebo kým nevyprší doba ich uloženia. V prípade dočasných súborov cookie budú tieto súbory cookie vymazané, hneď po ukončení ich používania. Detailnejší rozpis nájdete v nasledujúcich tabuľkách:

Popis súborov cookie

Trumpf.com a MyTrumpf.com

Názov súboru cookie Server Účel Právny základ Doba uloženia Typ
_ga www.trumpf.com Tento súbor cookie priraďuje používateľovi identifikačné číslo, vďaka ktorému môže webtracker zhrnúť činnosti používateľa pod týmto číslom. Súhlas 2 roky Tracking
PHPSESSID www.trumpf.com PHP Session Cookie Oprávnený záujem Relácia Relácia
language_iso www.trumpf.com Predvolený jazyk používateľa Súhlas 6 mesiacov Konfigurácia
TrumpfCookiesAccepted www.trumpf.com Ukladá preferencie súborov cookie užívateľa Oprávnený záujem 6 mesiacov Konfigurácia
backlink_referrer www.trumpf.com Používané na to, aby sme mohli používateľovi ponúknuť kvalifikovaný spätný link na predošlú navštívenú stránku. (vrát. názvu predošlej stránky v ukážke) Súhlas Relácia Konfigurácia
fe_typo_user www.trumpf.com Authentication Cookie pre TYPO3 Frontend-Login (Application Session Cookie) Oprávnený záujem Relácia Autentifikácia
RT www.trumpf.com Pomocou tohto súboru cookie sa pomocou nástroja Akamai mPulse vykonávajú analýzy výkonnosti na zostavovanie a vylepšovanie našich ponúk. Súhlas 1 týždeň Tracking
TrumpfPrivacySettings www.trumpf.com Ukladá preferencie súborov cookie užívateľa Oprávnený záujem 1 rok Konfigurácia
Customer Identity Management für Single-Sign-On

Názov súboru cookie Server Účel Právny základ Doba uloženia Typ
JSESSIONID identity.trumpf.com Java-Session Cookie Oprávnený záujem Relácia Relácia
NSC_WT-MCjefoujuz.usvnqg.dpn_OBU identity.trumpf.com Tento súbor cookie sa používa na to, aby ste sa vždy dostali na správny server napriek Load Balancer. Oprávnený záujem 2 minúty Technicky potrebné
dlhé identity.trumpf.com Predvolený jazyk používateľa Súhlas 3 dni Konfigurácia
commonAuthId identity.trumpf.com

Súbor cookie potrebný na identifikáciu SSO Session, pozri docs.wso2.com/display/IS550/Authentication+Session+Persistence

Oprávnený záujem Relácia Autentifikácia
opbs identity.trumpf.com

Dočasný súbor cookie OpenID Provider (OP Browser state cookie). Potrebné sú Single-Sign-On Session-Handling na báze OpenID Connect , pozri medium.com/@piraveenaparalogarajah/openid-connect-sessionmanagement-dc6a65040cc

Oprávnený záujem Relácia Autentifikácia
E-shop spotrebných dielov a originálnych dielov

Názov súboru cookie Server Účel Právny základ Doba uloženia Typ
RedirectURL www.shop.trumpf.com Dôležité pre prihlásenie, zahŕňa URL pre návrat na prihlásenie Súhlas Relácia Autentifikácia
SecureSessionID-* www.shop.trumpf.com Zaisťuje reláciu obchodu Oprávnený záujem Relácia Bezpečnosť
activeAccountPanels www.shop.trumpf.com Zahŕňa logiku špecifickú pre B2B, pre stránky Môj účet. Oprávnený záujem Relácia Relácia
pgid-TRUMPF-TNLSite www.shop.trumpf.com Tento súbor cookie ukladá to, ktoré stránky navštevujete. Je to potrebné pre riadnu navigáciu v internetovom obchode. Oprávnený záujem Relácia Relácia
sid www.shop.trumpf.com Pomocou tohto súboru cookie ukladéme, ktoré produkty ste pridali do Vášho košíka a či ste stále prihlásení, keď sa pohybujete na iných stránkach v rámci internetového obchodu. Oprávnený záujem Relácia Relácia
userid www.shop.trumpf.com Užívateľské cookie      
cc-<BasketBORepository> www.shop.trumpf.com Cookie nákupného košíka      
ab-<ABTestUUID> www.shop.trumpf.com A/B test Cookie      
rvdata-<DomainName> www.shop.trumpf.com Nedávno prezerané produkty      
CountrySelection www.shop.trumpf.com Výsledok z rolovacieho menu výberu krajiny   Relácia  
TrumpfPrivacySettings www.shop.trumpf.com Výsledok potvrdenia Cookie Consent Layers   31536000s  
DoNotShowAddToWishlistHint www.shop.trumpf.com Príslušná funkcia sa nepoužíva   2592000s  
Oseon Analytics

Názov súboru cookie Server Účel Právny základ Doba uloženia Typ
_ga oseon.my.trumpf.com/ Cookie priradí relácii identifikačné číslo (ID), aby mohol pod týmto identifikačným číslom zhrnúť Web-Tracker akcie užívateľa. Súhlas 2 roky Tracking
ai_session oseon.my.trumpf.com/ Cookie priradí relácii identifikačné číslo (ID), aby mohol pod týmto identifikačným číslom zhrnúť analyzačný nástroj Azure Application Insights chyby a akcie relácie. Súhlas 30 minút (obnovuje sa pri aktivite, max 24 hodín) Tracking
ai_user oseon.my.trumpf.com/ Cookie priradí užívateľov identifikačné číslo (ID), aby mohol pod týmto identifikačným číslom zhrnúť analyzačný nástroj Azure Application Insights chyby a akcie užívateľa. Súhlas 1 rok Tracking
ApplicationGatewayAffinity oseon.my.trumpf.com/ Cookie priradí dopytom identifikačné číslo (ID), aby sa po sebe nasledujúce dopyty spracovali tou istou inštanciou servera a aby boli dáta konzistentné. Oprávnený záujem Relácia Technicky potrebné
ApplicationGatewayAffinityCORS oseon.my.trumpf.com/ Cookie priradí dopytom identifikačné číslo (ID), aby sa po sebe nasledujúce dopyty spracovali tou istou inštanciou servera a aby boli dáta konzistentné. Oprávnený záujem Relácia Technicky potrebné
Katalóg Docware Online

Názov súboru cookie Server Účel Právny základ Doba uloženia Typ
JSESSIONID exploded-drawings.trumpf.com Cookie sekcie Java pre použitie explóznych schém Oprávnený záujem Relácia Relácia
Docware_default_userId exploded-drawings.trumpf.com   Súhlas 2 roky Konfigurácia
E-shop vysekávacich nástrojov a e-shop originálnych dielov

Názov súboru cookie Server Účel Právny základ Doba uloženia Typ
JSESSIONID .mytrumpf.com Java-Session Cookie Oprávnený záujem Relácia Relácia
saplb_* .mytrumpf.com Autentifikačný súbor cookie pre SAP e-shop Oprávnený záujem Relácia Relácia
_pk_id.* ecommerce.mytrumpf.com Tento súbor cookie slúži na rozpoznanie návštevníkov (napr. keď má návštevník aktívne otvorenú stránku) a na výpočet jednoznačných návštevníkov. Súhlas 2 roky Tracking
_pk_ses.* ecommerce.mytrumpf.com Tento súbor cookie slúži na výpočet počtu návštev tým, že každému novému návštevníkovi priradí identifikačné číslo a návštevníkovi pridelí jednoznačnosť. Súhlas 2 roky Tracking
JSESSIONID ecommerce.mytrumpf.com Java-Session Cookie Oprávnený záujem Relácia Relácia
E-shop ohraňovacích nástrojov

Názov súboru cookie Server Účel Právny základ Doba uloženia Typ
PHPSESSID www.mytrumpf.com PHP Session Cookie Oprávnený záujem Relácia Relácia
_pk_id.* www.mytrumpf.com Tento súbor cookie slúži na rozpoznanie návštevníkov (napr. keď má návštevník aktívne otvorenú stránku) a na výpočet jednoznačných návštevníkov. Súhlas 2 roky Tracking
_pk_ses.* www.mytrumpf.com Tento súbor cookie slúži na výpočet počtu návštev tým, že každému novému návštevníkovi priradí identifikačné číslo a návštevníkovi pridelí jednoznačnosť. Súhlas 30 minút Tracking
_pk_ref.* www.mytrumpf.com Piwik Tracking-Cookie Súhlas 6 mesiacov Tracking
Kalendár školení

Názov súboru cookie Server Účel Právny základ Doba uloženia Typ
SKSID www.mytrumpf.com Dočasné súbory cookie pre aplikácie kalendára školení. Nastavuje priradenia nákupného košíka. Oprávnený záujem 1 deň Relácia
_pk_id.* www.mytrumpf.com Tento súbor cookie slúži na rozpoznanie návštevníkov (napr. keď má návštevník aktívne otvorenú stránku) a na výpočet jednoznačných návštevníkov. Súhlas 2 roky Tracking
_pk_ses.* www.mytrumpf.com Tento súbor cookie slúži na výpočet počtu návštev tým, že každému novému návštevníkovi priradí identifikačné číslo a návštevníkovi pridelí jednoznačnosť. Súhlas 30 minút Tracking

Možnosť nesúhlasu, odvolania povolenia a vymazanie

Môžete si Váš prehliadač nastaviť podľa Vašich želaní tak, aby bolo zakázané ukladanie súborov cookie. Môžete sa tak rozhodnúť, v ktorých prípadoch sa rozhodnete súhlasiť so súbormi cookie, alebo ich všeobecne akceptujete alebo odmietnete. Súbory cookie môžu byť použité na rôzne účely, napr. na zistenie, či je Vaše prístupové zariadenie prepojené s našou internetovou stránkou (permanentné súbory cookie) alebo na uloženie naposledy zobrazených ponúk (dočasné súbory cookie). Ak ste nám udelili výslovné povolenie na spracovanie Vašich osobných údajov, môžete toto povolenie kedykoľvek odvolať. Upozorňujeme Vás, že tým nie je dotknutá zákonnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu až do odvolania.

Kedykoľvek môžete odvolať Vaše nastavenia súborov cookie: Nastavenia ochrany osobných údajov

Online mítingy cez Microsoft Teams

Využívame Microsoft Teams na telefonické a/alebo video konferencie, internetové semináre a virtuálne sprevádzanie (ďalej len „online mítingy“). Microsoft Teams je súčasťou Microsoft 365 spoločnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond 98052-6399, USA.

Informácie o právnom základe prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín sú uvedené v kapitole „Prenos osobných údajov do tretích krajín“ v záložke „Všeobecné informácie“.

Pokiaľ ste boli pozvaní spoločnosťou TRUMPF na online míting, môže dôjsť k spracovaniu nasledujúcich údajov: údaje o účastníkovi (meno, priezvisko, e-mailová adresa, profilová fotografia, video záznam), údaje online mítingu (téma, popis) ako aj ďalšie údaje, ktoré zadáte do online mítingu prostredníctvom funkcie chatového spojenia cez Microsoft Teams. Pokiaľ to je potrebné, môžu byť spoločnosťou TRUMPF zaznamenané protokoly chatu. V takom prípade sú protokolu uložené dovtedy, pokým nepominie účel zhotovenia protokolu.

Rozsah spracovania údajov spoločnosťou TRUMPF je závislý od toho, ktoré informácie poskytnete.

Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov zhromaždených v rámci online mítingu je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.

Záznam online mítingov sa spravidla nevykonáva. Ak by sa vo výnimočných prípadoch vykonával záznam, budú všetci účastníci pred a na začiatku záznamu požiadaní o ich súhlas. Záznam sa vykoná len v takomto prípade. Ak by spoločnosť TRUMPF vykonala s Vašim súhlasom záznam online mítingu, záznamy sa vymažú hneď, keď pominie účel záznamu.

Právnym základom pre spracovanie v prípade záznamu je Váš súhlas, GDPR čl. 6 ods. 1 písm. a

Ďalšie upozornenia o ochrane údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft na stránke https://docs.microsoft.com/sk-sk/microsoftteams/teams-privacy.

Google Analytics

Používame službu Google Analytics na analyzovanie a štatistické vyhodnocovanie užívania internetovej stránky. Dáta, ktoré sa pri tom získavajú, budú použité na optimalizovanie našej internetovej stránky ako aj reklamných opatrení.

Google Analytics je služba na analýzu internetu, ktorá je prevádzkovaná a poskytovaná spoločnosťou Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; pre Európu: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko).

Právny základ

Spracovanie Vašich údajov sa vykonáva na základe Vášho súhlasu podľa GDPR čl. 6 ods. 1 písm. a, resp. čl. 49 ods. 1 písm. a.

Druh osobných údajov

Počas Vašej návštevy na internetovej stránke sú o.i. ukladané nasledujúce údaje:

Údaje týkajúce sa návštevníkov

IP adresa (v skrátenej forme, aby nebolo možné jednoznačné priradenie) ; pôvod (krajina a mesto); jazyk; operačný systém; zariadenie (počítač, počítač v tablete alebo mob.telefón); prehliadač a všetky použité doplnky (add-on); rozlíšenie počítača

Zdroje trás

Zdroj pôvodu Vašej návštevy (t.j. cez ktorú internetovú stránku resp. cez ktorý reklamný prostriedok ste sa k nám dostali)

Správanie používateľa

Ktoré súbory boli stiahnuté? Ktoré videá boli prezerané? Bolo kliknuté na reklamné bannery? Kam šiel návštevník? Klikol na ďalšie stránky portálu alebo ich úplne opustil? Ako dlho sa zdržal návštevník?

Dosiahnutie cieľa

Kúpa produktu; Ukončenie odberu; Stiahnutie súborov

Spoločnosť Google v našom mene spracováva údaje o používaní internetovej stránky a je zmluvne zaviazaná prijať opatrenia na zabezpečenie dôvernosti spracovávaných údajov. Spoločnosť Google spracováva tieto údaje aj pre vlastné účely (napr. na vytvorenie profilu alebo prepojenie s prípadnými účtami Google). Na základe súborov „cookie“ budú zozbierané údaje o vašom používaní internetovej stránky a obvyklým spôsobom prenesené kvôli analýze na server Google v USA a tam budú uložené.

Doba uloženia

Google Analytics ukladá súbory cookie vo Vašom internetovom prehliadači po dobu dvoch rokov od Vašej poslednej návštevy. Tieto súbory cookie obsahujú náhodne generované ident.č. užívateľa, pomocou ktorého je možné Vás opäť spoznať pri budúcich návštevách internetových stránok.

Zaznamenané údaje sa ukladajú spolu s náhodne generovanými ident.č. užívateľa, čo umožňujme vyhodnocovanie pseudonymných užívateľských profilov. Tieto údaje súvisiace s užívateľom automaticky mažeme po uplynutí 2 rokov.

Anonymize IP

Na tejto internetovej stránke sa používa IP anonymizácia (maskovacia funkcia "anonymizeIP"). IP adresa užívateľov sa v rámci členských štátov EÚ a európskeho hospodárskeho priestoru skracuje a prenáša sa iba anonymne. Len vo výnimočných prípadoch sa prenáša celá IP adresa do serverov Google v USA a tam sa skracuje. Z poverenia prevádzkovateľa tejto internetovej stránky použije spoločnosť Google tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania internetovej stránky, na zostavenie správ o aktivite na internetovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi internetovej stránky, súvisiacich s používaním internetových stránok a internetu.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Pri spracovávaní Vašich údajov môže (dočasne) dôjsť k  prenosu Vašich údajov na miesta mimo Európsky hospodársky priestor, napr. do USA. Informácie o právnom základe prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín sú uvedené v kapitole „Prenos osobných údajov do tretích krajín“ v záložke „Všeobecné informácie“.

Odvolanie/námietka

Môžete tomuto spracovaniu zabrániť nasledujúcimi opatreniami:

Na Vašom prehliadači je možné nastaviť, aby sa neukladali žiadne súbory „cookie“. Môže to však viesť k tomu, že naša internetová stránka nebude plne funkčná.

Zberu údajov je okrem toho možné zabrániť aj pomocou doplnku (add-on) prehľadávača Google. Tento doplnok (add-on) nájdete tu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Alternatívne k doplnku (add-on) prehliadača, napríklad ak používate mobilný telefón a tablet, môžete zhromažďovaniu údajov prostredníctvom Google Analytics zabrániť tým, že kliknete  sem. Tým sa uloží súbor cookie, ktorý zabráni prenosu údajov. Ak by ste opätovne navštívili našu internetovú stránku s iným zariadením alebo prehliadačom, alebo ak ste vymazali Vaše súbory cookie, musíte tento cookie znovu uložiť.

Okrem toho môžete v časti   Nastavenia ochrany osobných údajov  s účinkom do budúcna kedykoľvek odvolať Vaše aktivovanie Google Analytics.

Na spoločnosť Google ako na americkú spoločnosť sa vzťahuje tzv. zákon CLOUD. Tento umožňuje americkým vládnym agentúram prístup k dátam ukladaným spoločnosťou Google.

Ďalšie informácie k ochrane údajov prostredníctvom Google nájdete tu https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk.

Google Optimize

Využívame Google Optimize, službu na analýzu internetu, ktorá je prevádzkovaná a poskytovaná spoločnosťou Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; pre Európu: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). Google Optimize je ďalšou funkciou v Google Analytics (viď vyššie).

Pomocou Google Optimize môžeme optimalizovať našu internetovú stránku pomocou takzvaného A/B-testu. Vďaka Google Optimize sa niektorým návštevníkom internetovej stránky zobrazia rôzne verzie našej internetovej stránky. Pomocou štatistického vyhodnocovania dokážeme identifikovať, ktorá z verzií má medzi užívateľmi najväčší ohlas. Pritom sa prenáša do Googlu IP adresa užívateľa. IP adresa užívateľov sa v rámci členských štátov EÚ a európskeho hospodárskeho priestoru skracuje a prenáša sa iba anonymne. Len vo výnimočných prípadoch sa prenáša celá IP adresa do serverov Google v  USA a tam sa skracuje. Informácie o právnom základe prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín sú uvedené v kapitole „Prenos osobných údajov do tretích krajín“ v záložke „Všeobecné informácie“.

Spracovanie Vašich údajov sa vykonáva na základe Vášho súhlasu podľa GDPR čl. 6 ods. 1 písm. a. Ďalšie informácie nájdete v našich poznámkach k službe Google Analytics.

Google Adwords Remarketing

Používame funkciu Adwords Remarketing spoločnosti Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; pre Európu: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).

Google Remarketing nám umožňuje predstaviť Vám pri návšteve internetových stránok, ktoré patria medzi Google displejové siete (GND), len tie produkty, ktoré Vás naozaj zaujímajú. Na to budú prostredníctvom Vášho prehliadača uložené súbory cookie, vďaka ktorým budete rozoznaní pri návšteve GND internetových stránok. Vďaka analýze Vášho používania internetových stránok sa Vám budú potom ukazovať len tie produkty, ktoré ste si už prezerali, alebo tie o ktoré by ste mohli mať záujem.

Pri spracovávaní Vašich údajov môže (dočasne) dôjsť k  prenosu Vašich údajov na miesta mimo Európsky hospodársky priestor, napr. do USA. Informácie o právnom základe prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín sú uvedené v kapitole „Prenos osobných údajov do tretích krajín“ v záložke „Všeobecné informácie“.

Aby ste zabránili ukladaniu súborov cookie za účelom remarketingu, tu http://www.google.com/settings/ads môžete vykonať nastavenia týkajúce sa osobných reklám. Prípadne môžete postupovať aj podľa návodu na internetovej stránke NAI – Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

Google Adwords Conversion Tracking

Používame funkciu Conversion-Tracking spoločnosti Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; pre Európu: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).
Google Conversion Tracking nám umožňuje sledovať, čo sa stane po tom, ako používateľ otvorí našu reklamu. Rozpoznáme, či ste si kúpili niektorý produkt, alebo či ste sa prihlásili na odber našich noviniek. Kliknutím na našu Google reklamu sa na vaše zariadenie uloží súbor cookie, ktorý umožňuje túto funkciu. Nebude pri tom vytvorené prepojenie s Vašou identifikáciou.

Pri spracovávaní Vašich údajov môže (dočasne) dôjsť k  prenosu Vašich údajov na miesta mimo Európsky hospodársky priestor, napr. do USA. Informácie o právnom základe prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín sú uvedené v kapitole „Prenos osobných údajov do tretích krajín“ v záložke „Všeobecné informácie“. 

Aby ste zabránili ukladaniu súborov cookie pre conversion tracking, môžete vykonať príslušné nastavenia vo Vašom prehliadači.

Ďalšie informácie o funkcii Conversion Tracking nájdete tu https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=sk.

Social Media Wall

Na našej internetovej stránke poskytujeme stenu sociálnych médií (Social Media Wall). Používame na to plugin/widget spoločnosti Walls.io GmbH, Schönbrunner Straße 213/215, 1120 Viedeň, Rakúsko. Hneď po načítaní plugin/widgetu Vašim prehliadačom sa do Walls.io GmbH prenesie Vaša IP adresa, navštívená internetová stránka a ďalšie informácie špecifické pre dané zariadenie.

Integrovanie doplnkov sociálnych médií

Prostredníctvom steny sociálnych médií (Social Media Wall) sú integrované doplnky sociálnych médií sociálnych sietí LinkedIn, Instagram, X, Facebook a YouTube. Pritom sa odovzdávajú Vaše osobné údaje (IP adresa, navštívená internetová stránka a ďalšie informácie špecifické pre zariadenie) prevádzkovateľom vyššie uvedených služieb. Pokiaľ ste pri návšteve našej internetovej stránky zároveň prihlásení do osobného účtu príslušnej sociálnej siete, môže prevádzkovateľ tejto siete prepojiť tieto údaje priamo s Vašou osobou. Pri spracovávaní Vašich údajov môže (dočasne) dôjsť k  prenosu Vašich údajov na miesta mimo Európsky hospodársky priestor. Informácie o právnom základe prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín sú uvedené v kapitole „Prenos osobných údajov do tretích krajín“ v záložke „Všeobecné informácie“.

Na spracovanie Vašich údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nemáme žiaden vplyv. Informácie o zaobchádzaní s Vašimi údajmi príslušným prevádzkovateľom sociálnej siete nájdete pre:

LinkedIn, Instagram, X, Facebook, YouTube (kliknite prosím príslušné).

Právny základ

Spracovanie Vašich údajov sa vykonáva na základe Vášho súhlasu podľa GDPR čl. 6 ods. 1 písm. a resp. príp. čl. 49 ods. 1 písm. a GDPR, pokiaľ príjemca nemá sídlo v bezpečnej tretej krajine príp. nie je certifikovaný podľa dohody EU-US Data Privacy Framework Agreement.

Odvolanie

Kedykoľvek môžete odvolať Váš súhlas, vykonaním príslušných nastavení v našich nastaveniach ochrany osobných údajov.

Ovládanie internetovej stránky cez WiredMinds

Za účelom marketingu a optimalizácie budú na tejto stránke použité produkty a služby wiredminds GmbH (https://www.wiredminds.de/en/). Pritom budú zhromaždené, spracované a uložené údaje, z ktorých bude vytvorený používateľský profil pod pseudonymom. Kde to bude možné a zmysluplné, tam bude používateľský profil plne anonymizovaný. Pri tomto sa môžu používať súbory cookie. Cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači návštevníka a slúžia na rozoznanie internetového prehliadača. Zhromaždené údaje, ktoré môžu obsahovať aj osobné údaje, budú sprostredkované na wiredminds alebo zhromaždené priamo pomocou wiredminds. Wiredminds smie používať informácie, ktoré ste zanechali na internetovej stránke pri jej návšteve na to, aby vytvoril anonymizovaný používateľský profil. Takto získané údaje nebudú použité bez výlučného súhlasu príslušnej osoby na to, aby bol návštevník internetovej stránky osobne identifikovaný a nebudú prepojené s osobnými údajmi nositeľa pseudonymu. Ak bude zaznamenaná IP adresa, bezodkladne po jej zaznamenaní bude anonymizovaná vymazaním poslednej sady číslic. Zhromažďovanie, spracovanie a ukladanie údajov môže byť kedykoľvek zrušené s účinnosťou do budúcna.

Content-Delivery-Network, mPulse

Používame "Content Delivery Network" (CDN), poskytovaný spoločnosťou Akamai Technologies, Inc., 145 Broadway, Cambridge, Massachusetts, USA. CDN je služba, vďaka ktorej sú rýchlejšie dodávané obsahy našich online ponúk, obzvlášť veľké mediálne súbory ako grafiky alebo skripty, pomocou regionálne rozloženého a internetom prepojeného servera.

Používame pritom službu poskytovanú firmou Akamai "Web Application Protector". Pomocou tejto služby sa preveria možné bezpečnostné riziká každej požiadavky. Chránime tak našu internetovú stránku proti útokom zvonku. Na zabezpečenie toho prechádza každý prenos údajov medzi Vami a nami cez servery a IT infraštruktúru Akamai. Akamai podľa vlastných informácií pritom neukladá žiadne osobné údaje.

Okrem toho používame na našej internetovej stránke "mPulse". Pritom sa na Vašom koncovom zariadení nastavia súbory cookie, pomocou ktorých môžeme merať a kontrolovať rýchlosť reakcie našej internetovej stránky. Pritom môže dôjsť k odoslaniu získaných údajov do Akamai.

Aby sme Vám mohli ponúknuť stiahnutie aktualizácií našich produktov v portáli MyTRUMPF, používame produkt "Download Delivery" od Akamai. Nemôžme ani pritom vylúčiť, že spoločnosť Akamai nebude spracovávať Vaše osobné údaje.

Pri spracovávaní Vašich údajov môže, ako je vyššie uvedené, (dočasne) dôjsť k  prenosu Vašich údajov na miesta mimo Európsky hospodársky priestor, napr. do USA. Informácie o právnom základe prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín sú uvedené v kapitole „Prenos osobných údajov do tretích krajín“ v záložke „Všeobecné informácie“.

Viac informácií nájdete tu https://www.akamai.com/legal/privacy-statement

Právnym základom pre spracovanie Vašich údajov v rámci CDN je čl. 6 ods. 1 písm.b GDPR. Pre spracovanie údajov v rámci mPulse je právnym základom súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Prenos údajov do Akamai sa vykonáva na základe vhodných záruk, ktoré poskytujú dotknutým osobám vymáhateľné práva a účinné právne prostriedky. Zabezpečili sme to prostredníctvom tzv. Štandardných dohôd EÚ o ochrane údajov.

Bezpečnosť

Skupina TRUMPF prijíma všetky potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby ochránila Vaše osobné údaje pred stratou a zneužitím. Preto budú Vaše údaje uložené v bezpečnom podnikovom prostredí, ku ktorému nemá prístup verejnosť. V určitých prípadoch budú Vaše osobné údaje pri prenose zakódované pomocou tzv. technológie Transport Layer Security (TSL). To znamená, že ak Váš prehliadač podporuje TSL, uskutoční sa komunikácia medzi Vašim počítačom a našim serverom pomocou údajov zabezpečených prostredníctvom TSL pri použití osvedčeného šifrovacieho procesu. Pri použití Ingenico Payment Servicer GmbH (https://www.ingenico.com/epayments) Vám ponúkame absolútnu bezpečnosť Vašich údajov z kreditnej karty. Tie sa neukladajú na našom serveri, ale budú spracované priamo príslušnou platobnou inštitúciou. Ak nás chcete kontaktovať prostredníctvom e-mailu, upozorňujeme Vás, že takto nie je zabezpečená diskrétnosť sprostredkovaných informácii. Obsah e-mailových správ môžu prezerať tretie strany. Preto Vám odporúčame, aby ste nám dôverné informácie zasielali výlučne poštou.

Google Maps

Na našej internetovej stránke používame Google Maps (služba spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko) na obrazové znázornenie našich sídel v plugin Google Maps. Pri používaní Google Maps sú údaje, ktoré sú potrebné pre používanie, spolu s ďalšími údajmi poskytované iným subjektom. Pri spracovávaní Vašich údajov môže (dočasne) dôjsť k  prenosu Vašich údajov na miesta mimo Európsky hospodársky priestor. Informácie o právnom základe prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín sú uvedené v kapitole „Prenos osobných údajov do tretích krajín“ v záložke „Všeobecné informácie“.

Sú to napríklad informácie špecifické pre dané zariadenie, protokolové údaje zo serverov vrátanie IP adresy alebo údaje z pamäte internetového prehliadača. Google k tomu píše: „Za istých okolností spájame osobné údaje zo služby s informáciami a osobnými údajmi z iných Google služieb.“

Ďalšie informácie a detaily nájdete v podmienkach ochrany osobných údajov služieb Google (https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk).

Font Awesome

Na týchto internetových stránkach sú použité externé spisy Font Awesome (Fonticons, Inc. 710 Blackhorn Dr Carl Junction, 64834, Mo, USA). Začlenenie týchto internetových fontov sa realizuje prostredníctvom výzvy servera, zvyčajne ide o server Font Awesome v USA. Takto bude na serveri sprostredkované, ktoré z našich stránok ste navštívili. Uloží sa aj IP adresa prehliadača koncového zariadenia návštevníka internetových stránok z Font Awesome. 

Pri spracovávaní Vašich údajov môže (dočasne) dôjsť k  prenosu Vašich údajov na miesta mimo Európsky hospodársky priestor. Informácie o právnom základe prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín sú uvedené v kapitole „Prenos osobných údajov do tretích krajín“ v záložke „Všeobecné informácie“.

Bližšie informácie nájdete v pokynoch o ochrane osobných údajov pre Font Awesome, ktoré nájdete tu: https://fontawesome.com/privacy 

Hotjar

Náhodne analyzujeme pohyby, kliknutia alebo iné dotykové povely na našej internetovej stránke, aby sme zlepšili štruktúru našej stránky. Na to používame službu hotjar, ktorá náhodne zaznamenáva malú časť relácií. Hotjar ukladá tieto informácie v pseudonymizovanom používateľskom profile. Pri spracovávaní Vašich údajov môže (dočasne) dôjsť k  prenosu Vašich údajov na miesta mimo Európsky hospodársky priestor. Informácie o právnom základe prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín sú uvedené v kapitole „Prenos osobných údajov do tretích krajín“ v záložke „Všeobecné informácie“.

Tieto informácie nebudú použité ani službou Hotjar ani nami, na identifikovanie jednotlivých používateľov. Tieto údaje budú anonymizované, uložené a po 365 dňoch budú vymazané.

Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení hotjar o ochrane osobných údajov: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

E-mailový marketing (zasielanie mailov)

Aby sme mohli optimalizovať Vaše želania a záujmy, použijeme Vašu e-mailovú adresu z rôznych podnikov skupiny TRUMPF na reklamné účely. V novinách firmy TRUMPF a ďalších mailoch budete informovaní o nás a o našich ponukách. Aby sa Váš e-mail využíval efektívne, budú Vaše údaje využívané v rámci koncernu.

Ak sa prihlásite na naše internetové stránky, poistíme vašu identitu pomocou potvrdzovacieho e-mailu pomocou procesu Double-Opt-In.

Odoberanie hromadných e-mailových správ si môžete kedykoľvek prispôsobiť alebo bez uvedenia dôvodu a s okamžitou účinnosťou aj ukončiť. V tom prípade kliknite, prosím, na link „osobný profil“, ktorý sa nachádza na konci e-mailu, alebo pošlite mailovú správu na info@sk.trumpf.com. Vo Vašom osobnom profile môžete úplne zrušiť odber, alebo prispôsobiť a doplniť zadané údaje. Okrem toho môžete zmeniť alebo doplniť zasielanie reklám z jednotlivých záujmových oblastí.

Na naše e-mailové procesy používame nástroj Episerver Campaign (Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland). Pomocou tracking pixels sa pri otvorení nášho e-mailu načítajú informácie, ktoré nám umožňujú vyhodnotenie ich využitia (otvorenie e-mailu, e-mailová adresa, časový údaj, IP adresa). Linky v našich mailoch sú vytvorené tak, aby sme vedeli zistiť, či ste na nich klikli. Na základe týchto informácii môžeme lepšie prispôsobiť naše ponuky Vašim záujmom.

Produktový poradca

Na našej internetovej stránke využívame online produktového poradcu. Produktový poradca umožňuje zobrazovanie návrhu vhodných produktov, ktoré sa zobrazia na základe zodpovedania zvolených otázok. Poskytovateľom riešenia produktového poradenstva je firma excentos Software GmbH, Reiterweg 1, 14469 Potsdam (ďalej len „excentos“).

Pokiaľ ste nám udelili súhlas, budú za účelom optimalizácie zhromažďované vybrané možnosti odpovedí, navigačné aktivity a prípadné nákupy. Tieto údaje spracovávame za účelom poradenstva zákazníkom a pre vytvorenie ponuky.

Produktový poradca je možné používať bez ďalších špecifikácií osobných údajov. Ďalšie osobné údaje sú požadované prostredníctvom formulára až keď dôjde k vyžiadaniu vzorky alebo ponuky.

Spracovanie Vašich údajov sa vykonáva na základe Vášho súhlasu podľa GDPR čl. 6 ods. 1 písm. a

Možnosti odpovedí, navigačné aktivity a prípadné nákupy sú okrem toho anonymne ukladané v internetovom analytickom systéme prevádzkovanom firmou excentos. Nevyhnutné služby infraštruktúry (ako Cloudflare) okrem toho v rámci oprávneného posúdenia záujmov ukladajú IP adresu a aktivity užívateľov, s cieľom zabrániť kybernetickým útokom. Je to nevyhnutné bezpečnostné opatrenie, aby bolo možné ponúkať služby produktového poradenstva. Tieto údaje sú uchovávané len dočasne (do 4 hodín), aby bolo možné identifikovať potenciálne vzory útokov. Počas tejto doby je za istých okolností možné nepriame priradenie k aktivitám užívateľa na základe časovej stopy. Po uplynutí tejto doby sú IP adresy vrát. všetkých protokolových súborov firmou excentos úplne vymazané.

Účasť na výherných hrách

Účasťou na výherných hrách vyjadruje účastník výslovný súhlas, že skupina TRUMPF uchováva v čase vykonávania výherných hier údaje na to potrebné. Účastník ďalej súhlasí, že v prípade výhry bude jeho celé meno zverejnené na zúčastnených internetových stránkach. Nevzniká nárok na zverejnenie. Údaje zhromaždené pri vykonávaní výherných hier budú používané skupinou TRUMPF pre reklamu produktu v zákonom prípustnom rozsahu. Údaje nie sú poskytované tretím stranám.

Dopyty prostredníctvom kontaktných formulárov

Na rôznych miestach na našej internetovej stránke ponúkame návštevníkom v sekcii „Kontakt“ možnosť obrátiť sa na nás s otázkami týkajúcimi sa našich produktov. Kliknutím na tlačidlo „Odoslať“ súhlasíte so zaznamenávaním, spracovaním a používaním vašich údajov. Tieto údaje budú použité na spracovanie Vášho dopytu, uložené a použité rovnako ako pri dopytoch z obchodného prostredia (B2B) na reklamné účely, pokiaľ je to možné bez povolenia. Toto použitie môžete kedykoľvek zrušiť pomocou vyššie uvedených kontaktných údajov. Po spracovaní vášho dopytu budú u nás spotrebiteľské údaje vymazané.

Friendly Captcha

Na našej internetovej stránke používame službu Friendly Captcha spoločnosti Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee. Friendly Captcha sú zapojené do našich kontaktných formulárov a slúži na odlíšenie legitímnych požiadaviek užívateľov od automatizovaného zneužívania požiadaviek počítačových programov. Účelom spracovania údajov je minimalizovať zneužívanie požiadaviek odosielaných cez naše kontaktné formuláre. Hneď po otvorení našich kontaktných formulárov sa zbierajú nasledujúce osobné údaje: informácie o prehliadači ktorý používate a o operačnom systéme, pôvod a identifikačné číslo poskytovateľa, kryptografický hlavolam, verziu widgetov Friendly Captcha a časovú stopu. Friendly Captcha okrem toho ukladá anonymné počítadlo dynamických úprav kryptografickej úlohy. IP adresy sa ukladajú anonymne pomocou hašovacej funkcie. Dáta sú odosielané do servera Friendly Captcha. Server nám ohlási späť, či požiadavku vytvoril človek alebo alebo počítačový program a povoľuje ľuďom použitie kontaktného formulára pre vytvorenie požiadavky. Čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR ("Oprávnený záujem"). Náš oprávnený záujem spočíva v odlíšení legitímnych požiadaviek podaných človekom od zneužívania požiadaviek, ktoré sú generované počítačovými programami. Po spracovaní Vašej požiadavky sú získané údaje bezodkladne vymazané, ak nepodliehajú žiadnym zákonným lehotám ich uchovávania. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov Friendly Captcha na stránke: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/.

Nahrávanie obsahu cez internetovú stránku / e-mail

Môžete na našu internetovú stránku nahrať alebo našim obchodným oddelením nechať nahrať výkresy alebo fotografie. Nahratý obsah sa po ukončení obchodného vzťahu vymaže. Nahratím alebo odovzdaním firme TRUMPF vyhlasujete, že na to máte všetky potrebné práva.

Prihlásenie na digitálne podujatia

Máte možnosť rezervovať si digitálne podujatia cez naše internetové stránky. Údaje zadané pri rezervovaní digitálnych podujatí sú spracovávané z dôvodu prípravy a realizácie podujatí. Vami zadané prihlasovacie údaje (e-mailová adresa a Vami zadané heslo) uložíme pre rezervácie v budúcnosti. Ukladanie hesla sa samozrejme nerealizuje vo forme čistého textu ale ako hodnota hash. Vaše údaje budú uložené do doby, kým nám neoznámite, že by ste chceli nechať vymazať Vaše údaje. Ak sa po dlhšiu dobu nevykoná žiadna rezervácia, vymažeme Vaše údaje automaticky.

Kontakt
Kontakt

osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A
040 01 Košice
Telefon +421 2/ 800 800 80

Web:https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/36197777 
E-mail: info@osobnyudaj.sk

Servis & Kontakt