Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Sociálne veci a spoločnosť

Sociálne angažovanie

Spoločenská angažovanosť je pre nás srdcovou záležitosťou. Preto sa zapájame do rôznych humanitárnych projektov.

Čo pre nás znamená sociálne angažovanie sa?

Sociálne angažovanie sa je dôležitým pilierom spoločnosti. Preto podporujeme sociálne a humanitárne organizácie a presadzujeme spoločenské hodnoty ako aj rovnosť šancí.

Pomáhame sociálnym zariadeniam a inštitúciám.

Prostredníctvom našich sociálnych kooperácií podporujeme účasť sociálne znevýhodnených ľudí na spoločenskom živote a zmenu perspektívy v našom osadenstve.

Posilňujeme spoločenské hodnoty.

Zamestnávame utečencov, vytvárame integrované pracoviská pre ľudí so zdravotným postihnutím a budujeme sociálne kompetencie našich zamestnancov. 

Tieto sociálne projekty podporujeme

Kinder vor einer TRUMPF Maschine

Naše angažovanie sa v sociálnych projektoch sa riadi podľa konkrétnych spoločenských požiadaviek v regiónoch, v ktorých sme aktívny. Je pre nás obzvlášť dôležité poskytnúť ľuďom so zdravotným postihnutím a utečencom perspektívu na trhu práce. Okrem toho vytvárame pre naše zamestnankyne a zamestnancov potrebný priestor, ktorý potrebujú pre svoj osobný sociálny rozvoj.

TRUMPF joblingovia stoja na schodoch, skupinová fotografia

JOBLINGE – integračná pomoc pre mladých utečencov

Od roku 2017 podporuje TRUMPF v spolupráci s iniciatívou JOBLINGE integrovanie mladistvých utečencov. Pod titulkom „JOBLINGE meets TRUMPF – together for diversity“ ponúka náš podnik trojdňový praktický výcvik. V rámci rôznych modulov spoznajú mladí ľudia TRUMPF a dozvedia sa zaujímavosti o pracovnej kultúre v Nemecku. Okrem toho absolvujú mladiství školenie uchádzania sa o zamestnanie. Množstvo zamestnankýň a zamestnancov podporujú projekt realizáciou jednotlivých modulov.

Práca pre ľudí s telesným postihnutím – Starý IT hardvér zabezpečí pracovné miesta

Sociálna a ekologická udržateľnosť je pre nás veľmi dôležitá. Verejnoprospešná IT spoločnosť s názvom Práca pre ľudí s postihnutím (AfB) spája oboje v jednom. TRUMPF preto pravidelne daruje hardvér, ktorý už nepotrebuje, tejto verejnoprospešnej organizácii. Vďaka darovanému hardvéru sa okrem zníženia emisií a šetrenia zdrojov vytvoria aj pracovné miesta pre ľudí so zdravotným postihnutím. Len samotnými darmi firmy TRUMPF sme zabezpečili v predošlom roku tri pracovné miesta ľuďom so zdravotným postihnutím. 

Behindertenzentrum Stuttgart e.V. – Vytváranie pracovných miest integrovaných do prevádzky

Už mnoho rokov spolupracujeme s centrom pre zdravotne postihnutých, Behindertenzentrum Stuttgart e.V (Bhz). Náš cieľ: podpora účasti ľudí so zdravotným postihnutím na spoločenskom živote. Tak napríklad ponúkame v našej výrobe pracovné miesta pod dohľadom Bhz integrované do prevádzky.

Žiadosť o podporu

TRUMPF podporuje vybrané projekty aj finančne. Ak Váš projekt zapadá do tém na ktoré sa zameriavame, pošlite nám žiadosť o financovanie. 

Pozrite si viac

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Zamestnanec TRUMPF s dcérou
Vzdelávanie a výskum

Ako podnik zameraný na špičkové technológie žije TRUMPF z nových impulzov. Katalyzátorom toho je vzdelanie a výskum. Zistite, pomocou ktorých projektov a iniciatív pripravujeme naše odvetvie na budúcnosť. 

Zamestnanci firmy TRUMPF sa zhovárajú pred obrazom
Umenie a kultúra

Spájame ešte viac ľudí našim angažovaním sa v oblasti umenia a kultúry a vytvárame inšpiratívne pracovné prostredie. Zistite viac o rôznych kultúrnych podujatiach, ktoré podporujeme.

skupina zamestnancov firmy TRUMPF sa rozpráva
Zamestnanci

Naše zamestnankyne a zamestnanci sú najdôležitejšími piliermi nášho podnikateľského úspechu. Ukážeme Vám, ako vytvárame pracovné prostredie, v ktorom naši zamestnanci radi a bezpečne pracujú a dokážu sa vyvíjať ďalej.

Kontakt
Podniková zodpovednosť
K dopytu žiadosti
Servis & Kontakt