Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Udržateľnosť

Zodpovedné vedenie podniku

Jasné princípy, interné smernice, naše podnikateľské princípy a hodnoty vytvárajú pôdu pre integrované jednanie – to je to, o čo sa snažíme.

Čo pre nás znamená zodpovedné vedenie podniku?

Považujeme si za povinnosť neustále konať podľa právnych a etických princípov. Kladieme pritom na nás samotných najvyššie nároky – pre našich zákazníkov, dodávateľov, obchodných partnerov a naše zamestnankyne a zamestnancov. Platí to aj pre politický dialóg, ktorý je pre nás stále dôležitý. 

Žijeme s internou kontrolou.

Naši zamestnanci sú zodpovední za to, aby v každej situácii konali „správne“. Náš systém riadenia internej kontroly v tom určuje smer.  

Bezpečnosť prenosu dát berieme vážne.

Počas všetkých obchodných procesov chránime všetky osobné a obchodné údaje a aj vďaka tomu zabepečujeme náš obchodný úspech. 

Zistite viac o našich podnikateľských princípoch

Úspech našej firmy spočíva v tom, že napĺňame spoločné hodnoty a snažíme sa o jednotné ciele. Naše podnikateľské princípy sú založené na týchto hodnotách a cieľoch a sú zakotvené v podniku.

Pozrite si viac

Zistite viac o našich poliach pôsobnosti v oblasti vedenia spoločnosti

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Zasadacia miestnosť so stoličkami, stolmi a príslušenstvom na stole
Dozorná rada

Dozorná rada radí predstavenstvu pri vedení spoločnosti. Viac informácií o tomto grémiu nájdete tu.

Predstavenstvo

TRUMPF je rodinný podnik, pôsobiaci na medzinárodných trhoch. Spoznajte našich členov predstavenstva holdingovej spoločnosti.

budova sídla firmy TRUMPF v meste Ditzingen, Nemecko
Profil spoločnosti

Náš firemný profil Vás v stručnosti informuje o číslach, a faktoch, pozrite si aj film o skupine TRUMPF.

Kontakt
Servis & Kontakt